Search result for

*assassin*

(162 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assassin, -assassin-
Possible hiragana form: *あっさっしん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassin[N] ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. murderer, slayer, butcher
assassinate[VT] ทำลาย, See also: ทำอันตราย, Syn. harm
assassinate[VT] ลอบสังหาร, See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด, Syn. kill, murder
assassination[N] การทำลาย, Syn. destruction
assassination[N] การลอบสังหาร, See also: การลอบฆ่า, Syn. killing, shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบฆ่า, การลอบสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Assassination attempt, [date]การพยายามลอบฆ่า, [ปี] [TU Subject Heading]
Attempts assassination ; Assassination attemptsการพยายามลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Character-assassinate me to the dean.เธอจะทำลายฉันด้วยการไปบอก ดีน There Might be Blood (2008)
These assassin droids can be very unpredictable.มันคือดรอยด์ลอบสังหาร เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมาก Downfall of a Droid (2008)
She is a gifted Assassinนางเป็นมือสังหารพรสวรรค์ Cloak of Darkness (2008)
Halt, assassinหยุดนะ เจ้ามือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
This Assassin,มือสังหารคนนี้ Cloak of Darkness (2008)
You see, Assassin?เจ้าเห็นมั้ย มือสังหาร? Cloak of Darkness (2008)
I always had a good feeling about you, Assassinข้ามีความรู้สึกดีๆ กับเจ้าเสมอ มือสังหาร Cloak of Darkness (2008)
I hear that Tauren tried to assassinate Uther.ได้ข่าวว่าทอเรนพยายามสังหารอูเธอร์ To Kill the King (2008)
By an unknown assassin.ด้วยน้ำมือของมือสังหารนิรนาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's always the possibility of an unknown assassin,อาจยังมีมือสังหารที่เราไม่รู้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Meanwhile, word from Spanish and the United States authorities is that they shot and killed the lone assassin responsible for today's attack.ระหว่างนี้ได้มีการแถลงข่าวจากทางการของสเปน และอเมริกา ว่าพวกเค้าได้จัดการกับมือปืน ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Vantage Point (2008)
Your father was one of the greatest assassins who ever lived.พ่อของคุณเคยเป็นหนึ่ง ในนักฆ่าที่เก่งที่สุดที่เคยมีมา Wanted (2008)
A fraternity of assassins. The weapons of fate.ในองค์กรณ์เรา Wanted (2008)
Assassinations.ผมไม่รู้ นี่มันเสื้อนักฆ่าเหรอ Wanted (2008)
You know, I thought I was learning to be some kind of super assassin.คุณรู้ไหม ผมกำลังคิดว่ากำลังเรียนรู้การเป็นซุปเปอร์นักฆ่า Wanted (2008)
You're not an assassin of fate, Sloan.นายไม่ใช้ผู้รับใช่ชะตา Wanted (2008)
Otherwise, shoot this motherfucker and let us take our Fraternity of Assassins to heights reserved only for the gods of men.ไม่อย่างนั้นก็ ยิงไอ้เวรนี่ซะ และช่วยยกองค์กรเราขึ้นสูงสุด Wanted (2008)
Assassin?นักฆ่า Wanted (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
Political assassination wasn't in the contract.การลอบยิงผู้นำทางการเมือง ไม่ได้อยู่ในสัญญา Bangkok Dangerous (2008)
Prepare for war! /The other rulers hired assassins /to kill the Kingเจ้าผู้ครองแคว้นอื่นจึงจ้างนักฆ่าหวังสังหารฮ่องเต้ ก่อนจะถูกพระองค์บีฑาฆ่าเข่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You were sent here to keep my son from being assassinated.เธอถูกส่งมาเพื่อป้องกัน ไม่ให้ลูกชายฉันถูกฆ่า Pilot (2008)
Concerning Princess Joanne's death... I have evidence that it was not accident but assassination.เกี่ยวกับการตายของเจ้าหญิงโจแอน มีหลักฐานว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการลอบสังหาร Death Note: L Change the World (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
This man is a professional assassin.ผู้ชายคนนี้เป็นนักฆ่าอาชีพ Eagles and Angels (2008)
This man is a professional assassin.มันเป็นนักฆ่ามืออาชีพ Safe and Sound (2008)
An assassin is trying to hunt us down, okay?มีนักฆ่ากำลังตามล่าเราอยู่ โอเค? Blow Out (2008)
When Oda Nobunaga got close to his dream of unifying the governmental power, he got assassinated because of a treason of his vassal Akechi Mitsuhide.ขณะที่ โอดะ โนบุนากะ ใกล้บรรลุเป้าหมายในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว แต่กลับถูกลอบสังหารโดย อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนสนิท Goemon (2009)
He's the man who assassinated him in the Honno temple.ฮาชิบะคือฮาชิบะ ฮิเดโยชิ Goemon (2009)
It was Taiko Hideyoshi himself... who planned Nobunaga's assassination.สัญญาร่วมลงนามนี่ คือสิ่งพิสูจน์ที่ชัดเจน Goemon (2009)
After your assassination attempt, you made claims that God has a mission for you.หลังจากท่านถูกลอบสังหาร คุณก็อ้างว่าพระเจ้ามอบหมายภารกิจให้แก่คุณ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
These people are going into custody. We're not assassins.นี่ไม่ใช่การซ้อมรบนะครับ ท่านสว. Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Bio doesn't exactly read "trained assassin.ประวัติไม่ได้ใกล้กับการเป็นนักฆ่าที่ถูกฝึกฝนแล้วเลย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
My wife was murdered because I was responsible for protecting David Palmer during an assassination attempt.ภรรยาผมถูกฆาตรกรรม ในขณะที่ผมต้องรับผิดชอบ คุ้มครอง เดวิด พาล์มเมอร์ ระหว่างการลอบสังหาร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That they were involved in assassination plots.ว่าเกี่ยวข้องกับแผนการลอบสังหาร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Starkwood is not in the business of political assassination, Doug.สตาร์วูด ไม่ได้ทำธุรกิจ เกี่ยวกับการสังหารทางการเมืองนะ ดัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He told me he saw these professional assassin types get into an intense firefight out there a couple hours ago.เขาบอกผมว่าเขาเห็นนักฆ่ามืออาชีพ เข้าไปข้างในและเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงมากกว่าสองชั่วโมง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
If anything should happen to me on my way out of t country... an accident or an assassination attempt, anything... if the plane that you were so generous to donate decides to explode, a data file with all the names and bank transactionsถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ในขณะที่ฉันกำลังจะไปนอกประเทศ ความพยายามที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุ หรือลอบฆ่า อะไรก็ตาม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
She's like an assassin.เธอเหมือนนักฆ่าเลย Confessions of a Shopaholic (2009)
I was having a really good time, too, until the assassins stole my pants and tried to kill me.ผมมีความสุขมากจริงๆ จนกระทั่งนักฆ่าพวกนั้น ขโมยกางเกงและพยายามจะฆ่าผม Chuck Versus the Third Dimension (2009)
So I started looking at international wire transfers targeting banks in the regions of several high-profile assassinations.ฉันเลยเริ่มเฝ้าดูการโอนเงินออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่ธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคดีฆ่ากันตายสูง Ninja Assassin (2009)
The day before the assassination $ 1,555,999 and 90 cents was transferred from the Bank of Shanghai.หนึ่งวันก่อนถูกสังหาร 555,999.90 $... ..ถูกโอนจากธนาคารเซี่ยงไฮ้ Ninja Assassin (2009)
They steal children and turn them into assassins.พวกมันขโมยเด็ก และฝึกให้เป็นนักฆ่า Ninja Assassin (2009)
You can call them spooks or assassins or whatever you want if it makes you feel better, but they are out there and they are killing people.ถ้านั่นจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แต่พวกมันอยู่ข้างนอกนั่น คอยสังหารผู้คน Ninja Assassin (2009)
He raises the possibility that a number of political assassinations were conducted by an ancient but sophisticated network he calls the Nine Clans.ในรายงานนั้น เขาพูดถึงความเป็นไปได้ของจำนวนการลอบสังหาร ที่เกิดจากเครือข่ายที่เชี่ยวชาญมาแต่โบราณ ...เขาเรียกพวกมันว่ากลุ่ม 9 ตระกูล Ninja Assassin (2009)
About two years ago after the assassination of Zhukov the report drew attention.2 ปีที่แล้ว... ...หลังจากซูคอฟถูกลอบสังหาร... ...รายงานนั้นกลายเป็นที่สนใจ Ninja Assassin (2009)
And, apparently, they've been supplying assassins to governments or anyone who has 100 pounds of gold for the last thousand years.ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะจัดส่งมือสังหารให้กับรัฐบาล หรือใครก็ตามที่มีทองหนึ่งร้อยปอนด์ มากว่าพันปีแล้ว Ninja Assassin (2009)
- He was not born an assassin.- เขาไม่ได้เกิดมาเป็นนักฆ่า Ninja Assassin (2009)
So you must have been taken by the Ozunu Clan, trained to be an assassin but something happened and you decided to opt out of the program.คุณคงถูกตระกูลโอซูนุเอาตัวไปฝึกให้เป็นนักฆ่า แต่คงมีบางอย่างเกิดขึ้น คุณเลยตัดสินใจเลิก Ninja Assassin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assassinAssassination has never changed the history of the world.
assassinHe was ignorant of the plot to assassinate him.
assassinInvestigators uncovered an assassination plot.
assassinLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
assassinMartin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.
assassinThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
assassinThey attempted to assassinate the president.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ผู้ลอบสังหาร[N] assassin, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำงานหนักอีกครั้ง กับการติดตามหาผู้ลอบสังหารครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลอบฆ่าบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลสำคัญ
ลอบฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบสังหาร, Example: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต
ลอบสังหาร[V] assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
นักฆ่า[N] killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
ฆ่า[V] assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆ่าฟัน[V] kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
ปลงพระชนม์[V] commit regicide, See also: assassinate, kill, Syn. ฆ่า, Example: เทพธิดาไอลิสร้องให้อาลัยรักต่อมหาเทพโอสิริสสวามีที่ถูกปลงพระชนม์
การลอบสังหาร[N] assassination, See also: murder, Syn. การลอบฆ่า, Example: ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน, Thai definition: การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลอบฆ่า[n. exp.] (kān løpkhā) EN: assassination   
การลอบสังหาร[n. exp.] (kān løpsanghān) EN: assassination   FR: assassinat [m] ; meurtre [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีลอบสังหาร[n. exp.] (khadī løpsanghān) EN: assassination ; killing   FR: assassinat [m] ; meutre [m]
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder   FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tāi) EN: murder   FR: assassiner
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ลอบฆ่า[v.] (løpkhā) EN: assassinate   FR: assassiner
ลอบสังหาร[v.] (løpsanghān) EN: assassinate   FR: assassiner
ผู้ฆ่า[n.] (phūkhā) EN: killer ; assassin   
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā khon) EN: killer ; murderer   FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]
ผู้สังหาร[n. exp.] (phū sanghān) EN: assassin   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSASSIN    AH0 S AE1 S AH0 N
ASSASSINS    AH0 S AE1 S AH0 N Z
ASSASSIN'S    AH0 S AE1 S AH0 N Z
ASSASSINATE    AH0 S AE1 S AH0 N EY2 T
ASSASSINATED    AH0 S AE1 S AH0 N EY2 T AH0 D
ASSASSINATING    AH0 S AE1 S AH0 N EY2 T IH0 NG
ASSASSINATION    AH0 S AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N
ASSASSINATIONS    AH0 S AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assassin    (n) (@1 s a1 s i n)
assassins    (n) (@1 s a1 s i n z)
assassinate    (v) (@1 s a1 s i n ei t)
assassinated    (v) (@1 s a1 s i n ei t i d)
assassinates    (v) (@1 s a1 s i n ei t s)
assassinating    (v) (@1 s a1 s i n ei t i ng)
assassination    (n) (@1 s a2 s i n ei1 sh @ n)
assassinations    (n) (@1 s a2 s i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriff {m}; Anschlag {m} (auf) | Angriffe {pl} | einem Anschlag zum Opfer fallen | zum Angriff bereitattack (on) | attacks | to be assassinated | ready to attack [Add to Longdo]
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone [Add to Longdo]
Attentäter {m}; Mörder {m} | Attentäter {pl}; Meuchelmörder {pl}assassin | assassins [Add to Longdo]
Ermordung {f}assassination [Add to Longdo]
Meuchelmörder {m}assassin [Add to Longdo]
Meuchelmörder {m} | Meuchelmörder {pl}assassinator | assassinators [Add to Longdo]
Meuchelmord {m} | Meuchelmorde {pl}assassination | assassinations [Add to Longdo]
Rufmord {m}character assassination [Add to Longdo]
ermorden; meucheln | ermordend | ermordet; gemeucheltto assassinate | assassinating | assassinated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate [Add to Longdo]
アサシン[, asashin] (n) assassin [Add to Longdo]
暗殺[あんさつ, ansatsu] (n,vs) assassination; (P) [Add to Longdo]
暗殺を謀る[あんさつをはかる, ansatsuwohakaru] (exp,v5r) to plot an assassination [Add to Longdo]
暗殺事件[あんさつじけん, ansatsujiken] (n) assassination [Add to Longdo]
暗殺者[あんさつしゃ, ansatsusha] (n) assassin [Add to Longdo]
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination [Add to Longdo]
兇漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin [Add to Longdo]
兇手;凶手[きょうしゅ, kyoushu] (n) assassin [Add to Longdo]
兇刃;凶刃[きょうじん, kyoujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster [Add to Longdo]
凶弾;兇弾[きょうだん, kyoudan] (n) assassin's bullet [Add to Longdo]
凶弾に倒れる;凶弾に斃れる[きょうだんにたおれる, kyoudannitaoreru] (exp,v1) to be shot to death by an assassin [Add to Longdo]
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing [Add to Longdo]
刺客[しかく;しきゃく, shikaku ; shikyaku] (n,adj-no) (1) assassin; (vs) (2) to assassinate [Add to Longdo]
刺客候補[しきゃくこうほ, shikyakukouho] (n) candidate for assassination [Add to Longdo]
刺客戦術[しきゃくせんじゅつ, shikyakusenjutsu] (n) assassination tactics [Add to Longdo]
刺椿象;刺亀虫[さしがめ;サシガメ, sashigame ; sashigame] (n) (uk) assassin bug (any insect of family Reduviidae) [Add to Longdo]
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps [Add to Longdo]
人斬り[ひときり, hitokiri] (n) assassination [Add to Longdo]
政治的暗殺[せいじてきあんさつ, seijitekiansatsu] (n) political assassination [Add to Longdo]
毒刃[どくじん, dokujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) [Add to Longdo]
謀反[むへん;ぼうへん, muhen ; bouhen] (n) (arch) (sometimes むほん) (See 八虐) plotting to overthrow the government (by assassinating the emperor) [Add to Longdo]
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, ] assassin; murderer [Add to Longdo]
刺杀[cì shā, ㄘˋ ㄕㄚ, / ] to assassinate; murderous [Add to Longdo]
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, ] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC [Add to Longdo]
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, / ] assassinate [Add to Longdo]
未遂[wèi suì, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, ] not accomplished; unsuccessful (attempt at assassination); abortive [Add to Longdo]
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, ] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC [Add to Longdo]
荆轲[Jīng Kē, ㄐㄧㄥ ㄎㄜ, / ] Jing Ke (-227 BC), celebrated in verse and fiction as would-be assassin of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) [Add to Longdo]
遇害[yù hài, ㄩˋ ㄏㄞˋ, ] to be murdered; assassinated; executed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assassin \As*sas"sin\, n. [F. (cf. It. assassino), fr. Ar.
   `hashishin one who has drunk of the hashish. Under its
   influence the Assassins of the East, followers of the Shaikh
   al-Jabal (Old Man of the Mountain), were said to commit the
   murders required by their chief.]
   One who kills, or attempts to kill, by surprise or secret
   assault; one who treacherously murders any one unprepared for
   defense.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assassin \As*sas"sin\, v. t.
   To assassinate. [Obs.] --Stillingfleet.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top