Search result for

*arrow*

(555 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arrow, -arrow-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrow[N] ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow[N] ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
barrow[N] รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ, Syn. wheelbarrow
harrow[N] คราด
marrow[N] ไขกระดูก
marrow[N] ส่วนสำคัญ, See also: ส่วนหลัก, แก่น, Syn. backbone, pith
narrow[ADJ] แคบ
narrow[VT] ทำให้แคบลง, See also: จำกัดให้แคบ, Syn. diminish, dwindle, Ant. enlarge
marrowy[ADJ] เกี่ยวกับไขกระดูก
narrows[N] ช่องแคบ, Syn. neck, strait
sparrow[N] นกกระจอก
narrowly[ADV] อย่างแคบๆ, Syn. biased, limited, shallow, Ant. broad, widebroadly, widely
arrowhead[N] หัวลูกศร
barrow boy[N] ผู้ชายหรือเด็กชายเข็นรถขายของตามถนน
marrowbone[N] กระดูกที่มีไขกระดูก (รับประทานได้)
narrowboat[N] เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง, Syn. canalboat
narrowness[N] ความแคบ
bone-marrow[N] ไขกระดูก, Syn. marrow
narrow down[PHRV] จำกัด, See also: ลดลง
wheelbarrow[N] รถเข็นล้อเดียว, See also: รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน
narrow gauge[N] ขนาดของทางรถไฟ
sparrowgrass[N] หน่อไม้ฝรั่ง, Syn. asparagus
narrow-minded[ADJ] ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness[N] ความใจแคบ
crack of sparrow's fart[SL] รุ่งเช้า, Syn. the crack of sparrow's fart
the crack of sparrow's fart[SL] รุ่งเช้า, Syn. crack of sparrow's fart
keep on the straight and narrow path[IDM] ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
disk harrown. คราดจานกลม
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
marrow(แม'โร) n. ไขกระดูก,เนื้อเยื่อไขมันที่นิ่มและเป็นทางในโพรงกระดูก,ส่วนในสุด,กำลัง.
marrowfat(แมง'โรแฟท) n. ถั่วชนิดหนึ่ง
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
shift+arrowกดแป้นลูกศรพร้อมกับแป้น Shiftหมายถึง การกดแป้น Shift แช่ไว้ แล้วกดแป้นลูกศรบอกทิศทาง (ขึ้น,ลง,ซ้าย,ขวา) แป้นใดแป้นหนึ่ง จะทำให้เกิดแถบสีจากที่ตัวชี้ตำแหน่งอยู่ ไปจนจบคำหรือข้อความ
sparrow(สแพ'โร) n. นกกระจอก (ในตระกูล Fringillidae) ,นกในตระกูล Ploceidae.
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน,รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
farrow(n) เล้าหมู,ลูกหมูคอกหนึ่ง
farrow(vi)
harrow(n) คราด
harrow(vi) ไถคราด,ลงคราด
marrow(n) เยื่ออ่อน,ไขกระดูก,ส่วนสำคัญที่สุด
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
sparrow(n) นกกระจอก
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ
yarrow(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
space, marrowช่องไขกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrow keyแป้นลูกศร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrow point tracerตัวทำรอยหัวลูกศร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone marrow; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marrow spaceช่องไขกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marrow, bone; medulla ossiumไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla ossium; marrow, boneไขกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narrow transcriptionการถอดเสียงแบบละเอียด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrowbandแถบความถี่แคบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrowed glottis(สภาพ)ช่องเส้นเสียงเปิดแคบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrow keysแป้นลูกศร
แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Bone marrow syndromeกลุ่มอาการทางไขกระดูก, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Narrower termคำที่แคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bone marrowไขกระดูก [TU Subject Heading]
Bone marrow cellsเซลล์ไขกระดูก [TU Subject Heading]
Bone marrow transplantationการปลูกถ่ายไขกระดูก [TU Subject Heading]
Bone Marrow Stromal Cellsเซลล์จากไขกระดูกในชั้นสตอร์มาล
กลุ่มของเซลล์ต้นตอหลายชนิดที่พบในไขกระดูก ซึ่งกลุ่มของเซลล์ต้นตอนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เม็ดเลือด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นกระดูก กระดูกอ่อน ไขมัน และเนื้อเยื่อเส้นใย (Fibrous Connective Tissue) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biopsy, Bone Marrowศึกษาไขกระดูก,ตัดไขกระดูกออกตรวจ [การแพทย์]
Bone Marrowไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Aspirationการเจาะไขกระดูก,การตรวจไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Cells, Primitiveพริมิติฟเซลล์ของไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Diseasesไขกระดูก,โรค [การแพทย์]
Bone Marrow Examinationไขกระดูก,การทดสอบ [การแพทย์]
Bone Marrow Punctureการเจาะตรวจไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Relapseโรคกลับเป็นอีกที่ไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Remissionการรักษาไขกระดูก,ไขกระดูกเป็นปกติ [การแพทย์]
Bone Marrow Tappingการเจาะไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Transplantการปลูกถ่ายไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow Transplant, Autologousการนำไขกระดูกกลับมาถ่ายใส่ให้คนไข้คนเดิม [การแพทย์]
Bone Marrow Transplantationการปลูกถ่ายไขกระดูก [การแพทย์]
Bone Marrow, Hypoplasia ofไขกระดูกมีน้อย [การแพทย์]
Bone Marrow, Redไขกระดูกแดง,ไขกระดูกสีแดง [การแพทย์]
Bone Marrow, Sternalไขกระดูกสันอก [การแพทย์]
Bone Marrow, Yellowไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]
Bone-Marrow Granulozytes Reserveการตรวจหาอัตราสำรองแกรนูโลซัยต์ในไขกระดูก [การแพทย์]
Distribution, Narrowการกระจายที่แคบ [การแพทย์]
Embolus, Bone Marrowเอมโบลัสเป็นไขกระดูก [การแพทย์]
Narrow beam radiogoniometerเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบลำคลื่นแคบ [อุตุนิยมวิทยา]
bone marrowไขกระดูก, เนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงกระดูก พบมากในโพรงกระดูกท่อนยาว ๆ เช่น กระดูกแขนหรือกระดูกขา ไขกระดูกมี 2 ชนิดคือ ชนิดสีเหลืองและสีแดง ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glaucoma, Narrow-Angleแนโรวแอ็งเกิลกลอโคมา, [การแพทย์]
Marrowไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow Cavityโพรงกระดูก, โพรงไขกระดูก, ช่องกระดูก [การแพทย์]
Marrow Cavity, Primaryโพรงของไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow Reserveคงอยู่ในไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow Spaceช่องไขกระดูก, โพรงในกระดูก [การแพทย์]
Marrow, Aplasticไม่มีเซลล์ในไขกระดูก [การแพทย์]
Marrow, Fatไขกระดูกเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Fattyไขกระดูกชนิดเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Redไขกระดูกแดง [การแพทย์]
Marrow, Yellowไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]
Marrow, Yellow Fattyไขกระดูกสีเหลือง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, Barrow.BarrowChristmas Special (2015)
No.- (Barrow) Nein. Term Life (2016)
Playing with bows and arrows can only get you so far.เล่นกับธนู ก็พานายมาไกลได้เท่านี้แหละ Odyssey (2008)
What the hell is going on down there, Barrow?ข้างล่างเกิดอะไรขึ้น แบร์โรว์ Dead Space: Downfall (2008)
Chick, get me Foreman Barrow.ชิค ตามโฟแม็น แบโร มา Dead Space: Downfall (2008)
Barrow, come in.แบร์โรว์ ตอบด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Barrow.แบร์โรว์ Dead Space: Downfall (2008)
Barrow, this is the captain. Report in.แบร์โรว์ นี่กัปตันตอบด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Barrow.แบร์โรว์ Dead Space: Downfall (2008)
That wouldn't help us narrow down what- It narrows down who.ซึ่งนี่ไม่ได้ช่วยให้ง่ายขึ้นเลย สำหรับใครล่ะ Not Cancer (2008)
Straight arrows...ตรงเป้าเ๋ป๋ง Adverse Events (2008)
Circle of willis, the vessels are narrow.Circle of Willis ... . เส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
Narrow for you, normal for him.แคบสำหรับคุณ ปกติสำหรับเค้า Adverse Events (2008)
Combine that with those narrow vessels,ประกอบกับอาการเส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
What he asked next would narrowed that down.คราวหน้าถ้าเขาถามอะไรตีวงให้แคบลง Birthmarks (2008)
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย Lucky Thirteen (2008)
Suck out some marrow.ดูดไขกระดูกมา Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Test results are back?เธอต้องทำการปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Or leukemia.เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant.หรือ ลูคีเมีย เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
Or thalassemia. She needs a bone marrow...หรือทาลัสซีเมีย Lucky Thirteen (2008)
Her marrow's nearly wiped out already, count is almost zero.ไขกระดูกเธอใกล้จะหมดแล้ว Lucky Thirteen (2008)
The new marrow would attack the old marrow.ไขกระดูกใหม่จะโจมตี ไขกระดูกเก่า Lucky Thirteen (2008)
You can narrow it down in the lab.ไม่มีตัวอย่าง.. Joy (2008)
Yeah, if we had one reason for anything else. Go do a bone marrow biopsy.ถ้าเรามีเหตุผลสำหรับบางอย่าง Joy (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
If she wants to see 17, she's gonna need a bone marrow transplant.ถ้าเธอต้องการจะอายุ 17 เธอต้องการปลูกถ่ายไขกระดูก Emancipation (2008)
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่ Emancipation (2008)
Actually, bone marrow's a little more complex.อันที่จริงไขกระดูกมีความแตกต่าง กับอวัยวะอื่นนิดหน่อย Emancipation (2008)
She needs a bone marrow transplant.เธอต้องการการปลูกถ่ายไขกระดูก Emancipation (2008)
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
If you don't take your parents' bone marrow... you'd be killing their other child.ถ้าคุณไม่รับไขกระดูก จากพ่อแม่คุณ คุณจะฆ่าลูกของเขาอีกคน Emancipation (2008)
If you're here to celebrate the kid's bone marrow transplant working, you missed cake.คุณไม่ได้อยู่นี่เพื่อฉลอง เด็กปลูกถ่ายไขกระดูกสำเร็จ คุณพลาดขนมละ Emancipation (2008)
But he seems like a pretty straight arrow to me.แต่ดูเขาทำเหมือน เกือบจะยิงลูกศรมาใส่ผม Last Resort (2008)
After a daring rescue and narrow escape,หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด Shadow of Malevolence (2008)
That definitely narrows down the search. Thank you.ช่วยให้การค้นหาแคบลงเลย ขอบคุณครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
Do you have a wheelbarrow?เธอมีรถเข็นไหม? Valiant (2008)
This is "Blossom and Sparrow"นี่คือภาพนกกระจอก-ดอกไม้บาน Portrait of a Beauty (2008)
My arrows hit the target every timeลูกธนูของข้า จัดการกับเป้าหมายได้ทุกครั้ง Portrait of a Beauty (2008)
We've narrowed it down to this list of suspects.เราเหลือผู้ต้องสงสัยแค่ไม่กี่คน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Faster than you and faster than an arrow!เร็วกว่าเจ้า และเร็วกว่าธนูด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
How can you be faster than an arrow?เจ้าจะไปวิ่งเร็วกว่าลูกธนู ได้ยังไง ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Maybe an antechamber off one of these barrows.อา-จะเป็นหลุ่มเก่าๆ หรือที่ยืมมา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A single cane, back straight as an arrow...ไม้เท้าข้างเดียว แถมหลังตรงเหมือนลูกศร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
More arrows!ลูกศร เข้าไปอีก! Outlander (2008)
You ask our friend Mr. Self to run tax records on the 45 to 55 year-old white males in Los Angeles drawing a military pension, and taking six figures from a private security company, and you narrow your field from 10 million till about 50.ของผู้ชายผิวขาว อายุ 45-55 ปี ในลอสแองเจลลิส ซึ่งมีเงินบำนาญทหาร และรับส่ง 6 บุคคลสำคัญจากคอมพานีจากส่วนของความปลอดภัยส่วนตัว และมันเริ่มแคบลงจาก 10 ล้านคน เหลือประมาณ 50 คน Breaking and Entering (2008)
The mighty warrior who traded his gun for a wheelbarrow.ทหารที่เข้มแข็งผู้ที่ยอมแลกปืนของเขาเพื่อรถขนดิน 1 คัน 24: Redemption (2008)
She's Golden Sparrow from the south.เธอคือวิหก ทองคำ จาก แดนใต้ The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow!วิหก! The Forbidden Kingdom (2008)
Sparrow...นกกระจอก The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrowAn arrow passed through the hawk.
arrowA sparrow is very alert in its movements.
arrowAt this point the sea narrows into a strait.
arrowA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
arrowBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
arrowBy the age of seven he had already made his own bow and arrows.
arrowEnter by the narrow gate.
arrowHave you ever had a narrow escape?
arrowHe had a narrow escape at that fire.
arrowHe had a narrow escape from being hit by the truck.
arrowHe had a narrow escape in the traffic accident.
arrowHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
arrowHe is contemptuous of his boss's narrow mind.
arrowHe met with a traffic accident and had a narrow escape from death.
arrowHe narrowly escaped being killed.
arrowHe narrowly escaped being run over.
arrowHe narrowly escaped death.
arrowHe narrowly escaped from the bus when it caught fire.
arrowHe narrowly escaped the disaster.
arrowHe shot an arrow at the deer.
arrowHe shot an arrow at the soldier.
arrowHe won a narrow victory in the race.
arrowI had a narrow escape.
arrowI hit the mark with the arrow.
arrowI'm afraid my visual field has narrowed.
arrowI narrowly escaped being hit by a car.
arrowI narrowly escaped being ran over by a car.
arrowI narrowly escaped being run over by a truck.
arrowMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.
arrowMy eyes narrowed into slits in the strong sunlight.
arrowMy what a narrow waist! Her face is small, she really looks just like a doll!
arrowNot a single sparrow was to be heard.
arrowOur attitude toward plants is singularly narrow.
arrowShe had a narrow escape when her car skidded off the road into a lake.
arrowShe managed to back through the narrow passage.
arrowShe managed to back up through the narrow driveway.
arrowSparrows were flying about.
arrowStreets are often twisted and narrow in the suburbs.
arrowThe angle would be too narrow.
arrowThe arrow fell short of the target.
arrowThe arrow fell wide of the mark.
arrowThe arrow glance off the tree.
arrowThe arrow hit the target.
arrowThe arrow indicates the way to go.
arrowThe arrow indicates the way to Tokyo.
arrowThe arrow pierced the thick board.
arrowThe arrow went home.
arrowThe boy can't tell a swallow from a sparrow.
arrowThe boy narrowly escaped drowning.
arrowThe budget was narrowly approved by Congress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลย์[N] arrow, Syn. ลูกศร
ฉิวเฉียด[ADV] narrowly, See also: by inches, nearly, barely, Syn. เกือบ, หวุดหวิด, เฉียดฉิว, Example: เขาเจาะดึงคะแนนสนับสนุนจากส.ส. กลุ่มต่างๆ ได้เป็นเสียงข้างมากอย่างฉิวเฉียด
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
ลอบ[N] kind of bamboo fish-trap with a narrow neck, Example: ชาวนาหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห เป็นต้น, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานมีงากันไม่ให้ปลาออกได้
หนังสะติ๊ก[N] bow and arrow, Example: สมัยก่อนเด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นหนังสติ๊กกันทั้งนั้น, Count unit: เส้น, อัน, Thai definition: เครื่องยิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยแถบยางผูกติดกับไม้ที่เป็นง่าม
ทางแคบ[N] narrow path, Example: ทางเดินเข้าบ้านเป็นทางแคบๆ มีหญ้าสูงๆ พุ่มไม้เตี้ยๆ ขึ้นอยู่ข้างทาง
กุทัณฑ์[N] arrow, See also: bow, bowknot, Syn. เกาทัณฑ์, ธนู, Example: ภาพสลักตามผนังถ้ำเป็นหลักฐานที่ดีว่ามนุษย์รู้จักยิงกุทัณฑ์ล่าสัตว์แทนการพุ่งหอกพุ่งหลาวมาไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันปี, Count unit: คัน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง
ไขข้อ[N] marrow, Syn. น้ำไขข้อ, Example: เยื่อบุซินโนเวียลเป็นที่สร้างไขข้อหล่อลื่นของข้อต่อ, Thai definition: ของเหลวหล่อลื่นตามข้อของร่างกาย
ไขกระดูก[N] bone-marrow, Example: ข้างในไขกระดูกของคนและสัตว์จะมีสีออกคล้ำๆ เกือบดำ, Thai definition: เนื้อเยื่อส่วนในของกระดูก เป็นส่วนที่สร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ให้แก่ร่างกาย
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คอด[ADJ] narrowed, See also: constricted, Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว, Example: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน, Thai definition: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน
ตีบ[V] narrow, See also: be constricted, Syn. แคบ, Ant. กว้าง, Example: เวลามองถนนไปไกลๆ ข้างหน้าเราจะเห็นปลายถนนตีบเข้าจบกัน ณ จุดหนึ่ง, Thai definition: แคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
ตีบ[ADJ] constricted, See also: narrow, Syn. แคบ, คอด, กิ่ว, Ant. กว้าง, Example: โรคลิ้นหัวใจตีบมีลักษณะอาการคือรูของลิ้นหัวใจเล็กทำให้เลือดไหลลงไม่สะดวก, Thai definition: มีอาการแคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
แคบ[V] be narrow, See also: be not wide, be small in width, Ant. กว้าง, Example: ถนนในซอยจะแคบกว่าถนนสายหลักเพราะพื้นที่น้อย, Thai definition: มีส่วนกว้างน้อย, ไม่กว้างขวาง
แผลงศร[V] shoot an arrow, Example: พระรามแผลงศรไปถูกทศกัณฑ์ล้มลง, Thai definition: ทำให้ลูกศรแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
พาณ[N] arrow, Syn. ลูกธนู
แฟง[N] cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
ปืนยา[N] poisoned arrow, Thai definition: ศรหรือหน้าไม้ที่มีลูกอาบด้วยยาพิษ
ลูกธนู[N] arrow, Syn. ลูกศร, Example: คนสมัยก่อนใช้ลูกธนูเป็นอาวุธสำคัญในการล่า, Count unit: ดอก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
ลูกศร[N] arrow, Syn. ลูกธนู, Example: หมอกำลังรักษาคนที่ถูกลูกศรยิงที่หลัง, Count unit: ดอก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
ศร[N] arrow, Syn. ลูกศร, ลูกธนู, ลูกหน้าไม้, Count unit: เล่ม, ดอก, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่งใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป, Notes: (สันสกฤต)
หรี่[V] narrow, See also: shrink, contract, Syn. หยี, Example: เขาหรี่ตาที่หยีอยู่แล้วให้เล็กลงไปอีก เพื่อปรับม่านตาของตัวเอง, Thai definition: ทำให้ตาแคบเข้าเพื่อให้แสงสว่างเข้าตาน้อย
ตาตี่[ADJ] narrow-eyed, Example: เธอชอบผู้ชายตาตี่ ดูน่ารักดี, Thai definition: ลักษณะตาที่หนังตาบนตกลงมาจนเกือบปิด ทำให้เบิกตากว้างไม่ได้
ตาปรอย[V] narrow one's eyes to slits, Example: สุนัขตาปรอยเมื่อเจ้าของเดินออกจากบ้าน, Thai definition: แสดงอาการตาเศร้าสร้อย, อย่างแสดงสายตาอ้อนวอน
ตะเฆ่[N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ
กลองยาว[N] tom-tom, See also: a tall narrow drum, Example: ที่ศาลาการเปรียญมีมหรศพฉลองเป็นคณะรำกลองยาวคณะหนึ่ง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เถิดเทิง หรือเทิงบ้องกลองยาว ใช้เล่นในงานที่ต้องการเสียงดังครึกครื้น
ตีบแคบ[V] narrow, See also: become narrower, Ant. ตีนกว้าง, Example: ถึงอย่างไรถนนก็จะขนานกันไปเป็นเส้นตรง ไม่ตีบแคบเข้าหากัน
ตีบตัน[V] be constricted, See also: narrow, Syn. ลีบ, ตีบ, แคบ, Example: ยาบางชนิดอาจจะทำให้ปากแหว่ง หัวใจพิการ ลำไส้ตีบตันได้, Thai definition: ไม่สามารถกลืนอาหารได้สะดวก
ใจแคบ[V] be narrow-minded, Syn. ใจคอคับแคบ, Ant. ใจกว้าง, Example: ถ้าเราคิดแบบเก่าๆ หรือใจแคบ มองคนอื่นเป็นศัตรูหมด เราก็จะไม่มีความสุข, Thai definition: ไม่เปิดใจกว้าง
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
ทรมานทรกรรม[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำพต[N] arrow, Syn. ลูกศร, ลกดอก, ลูกธนู, Example: เขาเอายาพิษทากำพต, Count unit: เล่ม, ดอก
คราด[N] harrow, See also: rake, curry-comb, Example: เมื่อหว่านเมล็ดแล้วควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือสำหรับชักหรือลากขี้หญ้าหรือหยากเยื่อ ทำเป็นซี่ๆ มีด้ามสำหรับถือ
คราด[V] harrow, Example: ปกติชาวนาจะใช้แรงวัวควาย หรือแทรกเตอร์ขนาดเล็กคราดในนาดำ, Count unit: อัน, Thai definition: ชักหรือลากด้วยคราดนั้น
ความคับแคบ[N] narrowness, See also: limitation, Syn. ความจำกัด, ความแคบ, Example: ความคับแคบของบ้านทำให้มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น
จวนเจียน[ADV] almost, See also: nearly, narrowly, Syn. หวุดหวิด, เฉียด, Example: กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว
ตรอก[N] lane, See also: alley, narrow path, Syn. ซอย, ทางผ่าน, ทางเดิน, เส้นทาง, ทาง, ทางแคบ, Example: บ้านของเธอต้องเดินเข้าไปในตรอก, Count unit: ตรอก, Thai definition: ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน
นกกระจอก[N] sparrow, Example: นกกระจอกกำลังจิกแมลงในสนามหญ้า, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน (Passer montanus) อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล (P. flaveolus) กระจอกป่าท้องเหลือง (P. rutilans) และกระจอกใหญ่ (P. domesticus)
หยี[V] narrow one's eyes, See also: squint, Syn. หรี่, ตี่, Example: พ่อพรานวางปืนลง หยีตามองฝ่าแดดออกไป
หลืบ[N] fold, See also: narrow opening, Syn. ช่องเหลี่ยม, ช่องชั้น (หลืบฝ้า, หลืบเขา), Example: คนหลังสุดเบียดแทรกตัวฝังลึกซุกร่างตรงหลืบอับชิด
หวุดหวิด[ADV] narrowly, See also: barely, almost, Syn. เฉียด, จวนเจียน, Example: ทหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด
หัวลูกศร[N] arrowhead, Syn. ลูกศร, Example: เราควรเดินไปตามทางที่มีหัวลูกศรชี้บอก
อย่างหวุดหวิด[ADV] narrowly, See also: barely, by a hair's breadth, by inches, Syn. จวนเจียน, เฉียด, เฉียดฉิว, Example: แม้ว่าจะโดนลอบสังหารหลายครั้ง แต่เขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดทุกครั้ง
อย่างหวุดหวิด[ADV] narrowly, See also: barely, by a hair's breadth, by inches, Syn. จวนเจียน, เฉียด, เฉียดฉิว, Example: แม้ว่าจะโดนลอบสังหารหลายครั้ง แต่เขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดทุกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
หัวธนู[n. exp.] (hūa thanū) EN: arrowhead ; delta   
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
ไขกระดูก[n. exp.] (khai kradūk) EN: bone marrow   FR: moelle osseuse [f]
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb   FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
คราด[v.] (khrāt) EN: harrow   FR: ratisser ; herser
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
กระจอก[n.] (krajøk) EN: sparrow   FR: moineau [m]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[n. exp.] (kuaytīo sen lek) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles   FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ลูกศร[n.] (lūksøn) EN: arrow   FR: flèche [f]
ลูกธนู[n.] (lūkthanū) EN: arrow   FR: flèche [f]
มันสาคู[n.] (man sākhū) EN: Arrowroot   
มะแว้งต้น [n.] (mawaēng ton) EN: Sparrow ‘s Brinjal   
เงินไหลมา [n. exp.] (ngoen lai mā) EN: Arrow head plant ; Syngonium   
นกกระจอก[n.] (nok krajøk) EN: sparrow   FR: moineau [m] ; pierrot [m] ; piaf [m] (fam.)
นกกระจอกบ้าน[n. exp.] (nok krajøk bān) EN: Eurasian Tree Sparrow   FR: Moineau friquet [m] ; Moineau des bois [m] ; Moineau des champs [m] ; Moineau de montagne [m] ; Moineau montagnard [m]
นกกระจอกชวา[n. exp.] (nok krajøk Chawā) EN: Java Sparrow   FR: Padda de Java ; Calfat de Java [m] ; Padda oryzivore ; Moineau de Java [m] ; Gros-bec padda [m] ; Calfat de Timor [m]
นกกระจอกป่าท้องเหลือง[n. exp.] (nok krajøk pā thøng leūang) EN: Russet Sparrow   FR: Moineau rutilant [m] ; Moineau roussâtre [m]
นกกระจอกตาล[n. exp.] (nok krajøk tān) EN: Plain-backed Sparrow   FR: Moineau flavéole [m]
นกกระจอกใหญ่[n. exp.] (nok krajøk yai) EN: House Sparrow   FR: Moineau domestique [m] ; Moineau franc [m] ; Pierrot [m]
ปืนยา[n.] (peūnyā) EN: poisoned arrow   
ผักตบไทย[n. exp.] (phak top Thai ) EN: Arrow-feaf Monochoria   
พันธกิจแบบแคบ[n. exp.] (phanthakit baēp khaēp) EN: narrow mission   
ผีเสื้อคาดแสดแถบสั้น[n. exp.] (phīseūa khāt saēt thaēp san) EN: Narrow-banded Velvet Bob   
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[n. exp.] (phīseūa sī māk suk lāi sen) EN: Narrow-banded Sunbeam   
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelbarrow ; handcart   FR: brouette [f]
รถสาลี่[n. exp.] (rot sālī) EN: barrow   
ศัลย[n.] (sanlaya) EN: arrow ; pointed thing   FR: flèche [f] ; objet pointu [m]
สะพานแคบ[n. exp.] (saphān khaēp) EN: narrow bridge   FR: pont étroit [m]
เส้นจันท์[n. exp.] (sen jan) EN: narrow rice noodles ; Chanthaburi noodles   
ศร[n.] (søn) EN: arrow ; bow   FR: flèche [f] ; arc [m]
ทางแคบ[n. exp.] (thāng khaēp) EN: narrow path ; alley   FR: allée [f]
ธนู[n.] (thanū) EN: bow ; bow and arrow ; arrow   FR: arc [m] ; flèche [f]
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   
หวิด[n.] (wit) EN: nearly ; almost ; just about ; narrowly   FR: presque ; tout juste
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
เหยี่ยวนกเขา[n.] (yīo nok khao) EN: sparrowhawk   
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน[n. exp.] (yīo nok khao phan Jīn) EN: Chinese Sparrowhawk ; Chinese Goshawk   FR: Épervier de Horsfield [m] ; Autour chinois [m] ; Épervier de Chine [m]
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (yīo nok khao phan Yīpun) EN: Japanese Sparrowhawk   FR: Épervier du Japon [m] ; Autour du Japon [m] ; Épervier japonais [m]
เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่[n. exp.] (yīo nok krajøk yai) EN: Eurasian Sparrowhawk ; Northern Sparrowhawk (?)   FR: Épervier d'Europe [m] ; Émouchet [m] ; Émouchet gris [m] ; Mouchet [m]
ย่นระยะทางให้สั้นลง[v. exp.] (yon rayathāng hai san long) EN: reduce the distance ; narrow the gap   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARROW    AE1 R OW0
DARROW    D EH1 R OW0
FARROW    F EH1 R OW2
GARROW    G EH1 R OW0
HARROW    HH AE1 R OW0
PARROW    P AE1 R OW0
LARROW    L AE1 R OW0
MARROW    M EH1 R OW0
YARROW    Y AA1 R OW0
NARROW    N EH1 R OW0
CARROW    K AE1 R OW0
ARROWS    AE1 R OW0 Z
BARROW    B AE1 R OW0
YARROW    Y EH1 R OW0
BARROWS    B AE1 R OW0 Z
ARROW'S    AE1 R OW0 Z
NARROWS    N EH1 R OW0 Z
SPARROW    S P EH1 R OW0
SHARROW    SH AE1 R OW0
NARROWER    N EH1 R OW0 ER0
ARROWOOD    AE1 R OW0 W UH2 D
NARROWLY    N EH1 R OW0 L IY0
HARROWER    HH AE1 R OW0 W ER0
GARROWAY    G AE1 R OW0 W EY2
SPARROWS    S P EH1 R OW0 Z
NARROWED    N EH1 R OW0 D
FARROW'S    F EH1 R OW2 Z
ARROWROOT    AE1 R OW0 R UW2 T
NARROWING    N EH1 R OW0 IH0 NG
NARROWEST    N EH1 R OW0 AH0 S T
FARROWING    F AE1 R OW2 IH0 NG
ARROWHEAD    AE1 R OW0 HH EH2 D
NANCARROW    N AE2 NG K AE1 R OW0
HARROWING    HH EH1 R OW0 IH0 NG
BARROWMAN    B AE1 R OW0 M AH0 N
ARROWHEADS    AE1 R OW0 HH EH2 D Z
ARROWSMITH    AE1 R OW0 S M IH2 TH
NARROWNESS    N EH1 R OW0 N AH0 S
WHEELBARROW    HH W IY1 L B EH2 R OW0
WHEELBARROW    W IY1 L B EH2 R OW0
ARROWSMITH'S    AE1 R OW0 S M IH2 TH S
WHEELBARROWS    W IY1 L B EH2 R OW0 Z
WHEELBARROWS    HH W IY1 L B EH2 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrow    (n) (a1 r ou)
Harrow    (n) (h a1 r ou)
Jarrow    (n) (jh a1 r ou)
arrows    (n) (a1 r ou z)
barrow    (n) (b a1 r ou)
farrow    (v) (f a1 r ou)
harrow    (v) (h a1 r ou)
marrow    (n) (m a1 r ou)
narrow    (v) (n a1 r ou)
yarrow    (n) (y a1 r ou)
barrows    (n) (b a1 r ou z)
farrows    (v) (f a1 r ou z)
harrows    (v) (h a1 r ou z)
marrows    (n) (m a1 r ou z)
narrows    (v) (n a1 r ou z)
sparrow    (n) (s p a1 r ou)
farrowed    (v) (f a1 r ou d)
harrowed    (v) (h a1 r ou d)
narrowed    (v) (n a1 r ou d)
narrower    (j) (n a1 r ou @ r)
narrowly    (a) (n a1 r ou l ii)
sparrows    (n) (s p a1 r ou z)
arrowhead    (n) (a1 r ou h e d)
arrowroot    (n) (a1 r ou r uu t)
farrowing    (v) (f a1 r ou i ng)
harrowing    (v) (h a1 r ou i ng)
narrowest    (j) (n a1 r ou i s t)
narrowing    (v) (n a1 r ou i ng)
Garrowhill    (n) (g a1 r @ h i l)
arrowheads    (n) (a1 r ou h e d z)
barrow-boy    (n) - (b a1 r ou - b oi)
barrow-man    (n) - (b a1 r ou - m a n)
barrow-men    (n) - (b a1 r ou - m e n)
marrowbone    (n) (m a1 r ou b ou n)
narrowness    (n) (n a1 r ou n @ s)
barrow-boys    (n) - (b a1 r ou - b oi z)
hand-barrow    (n) - (h a1 n d - b a r ou)
marrowbones    (n) (m a1 r ou b ou n z)
wheelbarrow    (n) (w ii1 l b a r ou)
hand-barrows    (n) - (h a1 n d - b a r ou z)
wheelbarrows    (n) (w ii1 l b a r ou z)
hedge-sparrow    (n) - (h e1 jh - s p a r ou)
narrow-minded    (j) - (n a2 r ou - m ai1 n d i d)
hedge-sparrows    (n) - (h e1 jh - s p a r ou z)
narrow-mindedly    (a) - (n a2 r ou - m ai1 n d i d l ii)
Barrow-in-Furnes    (n) -- (b a2 r ou - i n - f @@1 n i s)
narrow-mindednes    (n) - (n a2 r ou - m ai1 n d i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtspfeil {m}down arrow [Add to Longdo]
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow [Add to Longdo]
Begrenztheit {f}; Begrenztheiten {pl}narrowness [Add to Longdo]
Beschränktheit {f}narrowness [Add to Longdo]
Egge {f} | Eggen {pl}harrow | harrows [Add to Longdo]
Einengung {f}; Beschränkung {f}narrowing [Add to Longdo]
ein knappes Entkommena narrow escape [Add to Longdo]
Grabhügel {m}; Hügel {m}; Tumulus {m}tumulus; barrow [Add to Longdo]
Hohlweg {m}narrow pass; defile [Add to Longdo]
gerichtete Kantedirected line; arrow; solid line with arrow at one end [Add to Longdo]
Karre {f} | Karren {pl}barrow | barrows [Add to Longdo]
Knochenmark {n}; Mark {n}bone marrow; marrow [Add to Longdo]
Kürbis {m} [bot.]squash; marrow [Add to Longdo]
Kürbiskern {m} [cook.] | Kürbiskerne {pl}marrow-pip; pumpkin seed | marrow-pips; pumpkin seeds [Add to Longdo]
Läufer {m}long narrow carpet [Add to Longdo]
Markextrakt {n}marrow extract [Add to Longdo]
Markknochen {m}marrowbone [Add to Longdo]
Maßpfeil {m}arrow head [Add to Longdo]
Maßpfeil {m}dimension arrow head [Add to Longdo]
Messnadel {f}surveyors' arrow [Add to Longdo]
Nordpfeil {m}north arrow; north point [Add to Longdo]
mit knapper Not davonkommen; mit knapper Not entkommento have a narrow escape [Add to Longdo]
Pfeil {m} | Pfeile {pl} | Pfeil und Bogenarrow | arrows | bow and arrow [Add to Longdo]
Pfeilrichtung {f}direction of arrow [Add to Longdo]
Pfeilspitze {f}arrowhead [Add to Longdo]
Pfeilstrecker {m}arrow straightener [Add to Longdo]
Pfeiltaste {f}arrow key [Add to Longdo]
Richtungspfeil {m}arrow [Add to Longdo]
Schafgarbe {f} [bot.]yarrow [Add to Longdo]
Schiebkarre {f}wheel-barrow [Add to Longdo]
Schmalband {n} (Niederfrequenz)narrow band [Add to Longdo]
Schmalfilmkamera {f}narrow film camera [Add to Longdo]
Schmalspur {f}narrow-gauge; narrow gauge [Add to Longdo]
Schrägpfeil {m}slope arrow [Add to Longdo]
Schubkarre {f}; Schubkarren {m} | Schubkarren {pl}wheel barrow; wheelbarrow | wheelbarrows [Add to Longdo]
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
Sperber {m} [ornith.] | Sperber {pl}sparrowhawk | sparrowhawks [Add to Longdo]
Taille {f} | Taillen {pl} | mit schmaler Taillewaist | waists | narrow-waisted [Add to Longdo]
Trage {f} | Tragen {pl}hand barrow | barrows [Add to Longdo]
eine Vorauswahl treffento narrow down the choice [Add to Longdo]
begrenzt | begrenzternarrow | narrower [Add to Longdo]
beschränkt; engstirnig {adj} | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
eggen | eggend | geeggtto harrow | harrowing | harrowed [Add to Longdo]
einengen; sich verengen | einengendto narrow | narrowing [Add to Longdo]
eingeengt {adv}narrowly [Add to Longdo]
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
einengen; beschränkento narrow [Add to Longdo]
engherzignarrow-minded [Add to Longdo]
entsetzlich; grauenhaft; erschütternd {adj}harrowing [Add to Longdo]
ferkeln | ferkelnd | ferkelt | ferkelteto farrow | farrowing | farrows | farrowed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
アロー[, aro-] (n) arrow; (P) [Add to Longdo]
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860) [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
ナローキャスティング[, naro-kyasuteingu] (n) narrowcasting; (P) [Add to Longdo]
ナローゲージ[, naro-ge-ji] (n) narrow gauge [Add to Longdo]
ナローシレエット[, naro-shireetto] (n) narrow silhouette [Add to Longdo]
ナローバンド[, naro-bando] (n) {comp} narrowband [Add to Longdo]
ナロウバンド[, naroubando] (n) narrow-band [Add to Longdo]
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P) [Add to Longdo]
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
葦の髄から天井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
葦の髄から天井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
井底[せいてい, seitei] (n) well bottom; narrow place [Add to Longdo]
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]
一矢[いっし, isshi] (n-adv,n) an arrow; (a) retort [Add to Longdo]
一輪車[いちりんしゃ, ichirinsha] (n) unicycle; monocycle; wheelbarrow [Add to Longdo]
逸れ矢[それや, soreya] (n) stray arrow [Add to Longdo]
雨注[うちゅう, uchuu] (n,vs) showering (arrows) upon [Add to Longdo]
悦哉[えっさい, essai] (n) (col) (See 雀鷂) musket (male Japanese sparrowhawk) [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery) [Add to Longdo]
黄雀[こうじゃく, koujaku] (n) (See 雀・1) tree sparrow (Passer montanus) [Add to Longdo]
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired) [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] (n) {comp} narrower term [Add to Longdo]
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] (n) {comp} down arrow [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] (n) {comp} down arrow key [Add to Longdo]
火箭;火矢[かせん(火箭);ひや, kasen ( hi sen ); hiya] (n) fire arrow [Add to Longdo]
括れ[くびれ, kubire] (n) constriction; narrow part; wrinkle [Add to Longdo]
[くず, kuzu] (n) kudzu (Pueraria lobata) (type of vine); (Japanese) arrowroot; (P) [Add to Longdo]
葛布[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre) [Add to Longdo]
葛鬱金[くずうこん, kuzuukon] (n) arrowroot [Add to Longdo]
巻藁;巻き藁[まきわら, makiwara] (n) straw post for training sword strikes, karate punches and arrow hits [Add to Longdo]
巻藁矢[まきわらや, makiwaraya] (n) close-range fletched practice arrow [Add to Longdo]
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) [Add to Longdo]
幹;柄[から, kara] (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [Add to Longdo]
管の穴から天を覗く[くだのあなからてんをのぞく, kudanoanakaratenwonozoku] (exp) (id) Have a narrow view of things [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone [Add to Longdo]
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, ] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life [Add to Longdo]
井蛙之见[jǐng wā zhī jiàn, ㄐㄧㄥˇ ㄨㄚ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] the view of a frog in a well (成语 saw); fig. a narrow view [Add to Longdo]
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
亚罗号事件[Yà luó hào shì jiàn, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Arrow incident of 1856 (used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
交臂失之[jiāo bì shī zhī, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ ㄕ ㄓ, ] to miss sb by a narrow chance; to miss an opportunity [Add to Longdo]
仄径[zè jìng, ㄗㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] narrow path [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, / ] narrow [Add to Longdo]
伤弓之鸟[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
光阴似箭[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies! [Add to Longdo]
兔径[tù jìng, ㄊㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] narrow winding path [Add to Longdo]
冤家路窄[yuān jiā lù zhǎi, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨˋ ㄓㄞˇ, ] lit. enemies on a narrow road (成语 saw); fig. an inevitable clash between opposing factions [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] narrow pass; throat; pharynx [Add to Longdo]
坐井观天[zuò jǐng guān tiān, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄢ, / ] lit. to view the sky from the bottom of a well (成语 saw); ignorant and narrow-minded [Add to Longdo]
大篆[dà zhuàn, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄢˋ, ] the great seal; used narrowly for 籀文; used broadly for many pre-Qin scripts [Add to Longdo]
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] to miss narrowly; to let a great opportunity slip [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] hold between; lined; narrow lane [Add to Longdo]
夹道[jiā dào, ㄐㄧㄚ ㄉㄠˋ, / ] a narrow street (lined with walls); to line the street [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded [Add to Longdo]
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] small-minded; petty; narrow-minded [Add to Longdo]
小气[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] stingy; petty; miserly; narrow-minded [Add to Longdo]
小车[xiǎo chē, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄜ, / ] small model car; mini-car; small horse-cart; barrow; wheelbarrow; type of folk dance [Add to Longdo]
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health) [Add to Longdo]
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, ] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit [Add to Longdo]
局促[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, ] narrow (surrounding); short (of time) [Add to Longdo]
幸免[xìng miǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ, ] narrowly and luckily escape [Add to Longdo]
弓箭[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow [Add to Longdo]
弓箭步[gōng jiàn bù, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] bow-and-arrow step (dance step) [Add to Longdo]
弦月窗[xián yuè chuāng, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄤ, ] a narrow slit window; a lunette [Add to Longdo]
彻骨[chè gǔ, ㄔㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] to the bone; to the marrow; fig. to a very large degree [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye [Add to Longdo]
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, ] narrow-minded; intolerant [Add to Longdo]
心胸狭隘[xīn xiōng xiá ài, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, / ] narrow; petty-minded [Add to Longdo]
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, ] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant) [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] narrow; small [Add to Longdo]
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] arrow-quiver [Add to Longdo]
束狭[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]
枪林箭雨[qiāng lín jiàn yǔ, ㄑㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] forest of spear, rain of arrows [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] harrow [Add to Longdo]
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, / ] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth [Add to Longdo]
沦肌浃髓[lún jī jiā suǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄟˇ, / ] lit. penetrates to the marrow; deeply affected; moved to the core [Add to Longdo]
浅短[qiǎn duǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] narrow and shallow (knowledge or skill); superficial [Add to Longdo]
燕雀[yàn què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, ] Eurasian finch or brambling (Fringilla montifringilla); fig. small fry; cf can the sparrow know the will of the great swan? 燕雀安知鴻鵠之志|燕雀安知鸿鹄之志 [Add to Longdo]
燕雀安知鸿鹄之志[yàn què ān zhī hóng gǔ zhī zhì, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄢ ㄓ ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄓ ㄓˋ, 鸿 / ] lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (成语 saw); fig. how can we small fry predict the ambitions of the great? [Add to Longdo]
燕雀乌鹊[yàn què wū què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. sparrow and swallow, crow and magpie; fig. any Tom, Dick or Harry; a bunch of nobodies [Add to Longdo]
燕雀相贺[yàn què xiàng hè, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˋ, / ] lit. sparrow and swallow's congratulation (成语 saw); fig. to congratulate sb on completion of a building project; congratulations on your new house! [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; narrow-minded [Add to Longdo]
狭小[xiá xiǎo, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] narrow [Add to Longdo]
狭径[xiá jìng, ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] narrow lane [Add to Longdo]
狭窄[xiá zhǎi, ㄒㄧㄚˊ ㄓㄞˇ, / ] narrow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] arrow [Add to Longdo]
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrow \Ar"row\, n. [OE. arewe, AS. arewe, earh; akin to Icel.
   ["o]r, ["o]rvar, Goth. arhwazna, and perh. L. arcus bow. Cf.
   {Arc}.]
   A missile weapon of offense, slender, pointed, and usually
   feathered and barbed, to be shot from a bow.
   [1913 Webster]
 
   {Broad arrow}.
   (a) An arrow with a broad head.
   (b) A mark placed upon British ordnance and government
     stores, which bears a rude resemblance to a broad
     arrowhead.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top