Search result for

*armour*

(150 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: armour, -armour-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armour[N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
armour[N] สิ่งป้องกัน
armour[N] เสื้อเกราะ, See also: เกราะป้องกัน, Syn. protection, covering
armour[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VT] ใส่เสื้อเกราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
armoured carรถหุ้มเกราะ
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armoury(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา

English-Thai: Nontri Dictionary
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armory; armouryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armoury; armoryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know pretty much all about armour, which is actually kind of sad.ฉันค่อนข้างที่จะรู้ดีเลยเรื่องเกี่ยวกับชุดเกราะ เป็นเรื่องน่าเศร้าเนอะ Valiant (2008)
um...gathering my master's armour.ผมมาเอาเสื้อเกราะให้นายของผม Valiant (2008)
I used to help my father with his armour.ฉันเคยช่วยพ่อของฉันใส่ชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Look around and all you see are small men not big enough to fill their armour.มองไปทางไหนก็มีแต่ ชายหนุ่มตัวเล็กๆ ที่ไม่โตพอที่จะใส่ชุดเกราะ The Mark of Nimueh (2008)
There's no time. I need weapons, armour.ไม่มีเวลาแล้ว ผมต้องการอาวุธ กับชุดเกราะ Lancelot (2008)
I've packed some armour for you.ข้าเตรียมเสื้อเกราะไว้ให้เจ้า The Moment of Truth (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)
I don't have your armour.ข้าไม่มีอาวุธของท่าน Excalibur (2008)
What did you do now? Rob an armoury?ลูกทำอะไรเนี่ย ปล้นคลังแสงมาหรือ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You know, knights in shining armour, exploring strange lands and stuff, and silly princesses always getting in the way.ก็แบบ พวกอัศวินในชุดเกราะ ออกเดินทางไปยังดินแดนแปลกๆ แล้วไหนจะพวกเจ้าหญิงงี่เง่าพวกนั้น ก็ชอบเข้ามาขวางซะเรื่อยเลย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
He was playing knight in shining armour with a peanut allergy.เขากำลังเล่นบทอัศวินใส่เกาะส่องแสง กับ อาการแพ้ถี่ว Some Kinda Love (2009)
Ballistics says it's a BG-49 armour-piercing bullet.ขีปนาวุธระบุว่าเป็นบีจี 49 กระสุนเจาะเกราะ Bulletproof (2009)
Armoury to your left, gym to your right. Research labs are there.คลังแสงอยู่ทางซ้าย แล็บวิจัยอยู่ทางขวา Episode #3.5 (2009)
It means that I have a knighthood to bestow first thing tomorrow and no-one to clean my armour.ไม่สิ พอดีข้ายังมีงานมอบตำแหน่งอัศวิน พรุ่งนี้แต่เช้าเลย แล้วก็ยังไม่มีใครทำความสะอาดชุดเกราะให้ข้าเลย The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Polish my armour, boy.ขัดเกราะให้ข้าซิ, ไอ้หนู The Once and Future Queen (2009)
That's a good point. You do need to polish our armour.นั่นเป็นประเด็นที่ดีเลย เจ้าจะต้องขัดเกราะของพวกเรา... The Once and Future Queen (2009)
Don't just stand there, help me off with my armour.อย่ามัวแต่ยืนเฉย มาช่วยข้าถอดเกราะออก The Once and Future Queen (2009)
His lance pierced my armour.ทวนของเขาแทงผ่านเกราะของข้า The Once and Future Queen (2009)
Yeah, right. You're going to ask me to polish your armour and wash your clothes and clean your room.ใช่, ใช่ ท่านกำลังจะให้ข้าขัดชุดเกราะ The Lady of the Lake (2009)
You need to polish my armour, wash my clothes and clean my room.เจ้าคงต้องการที่จะขัดเสื้อเกราะ ซักเสื้อผ้าและทำความสะอาดห้องข้า The Lady of the Lake (2009)
Well, I care a hell of a lot about that armour.อืม... ข้าเป็นห่วงเกราะนั่นซะยิ่งกว่าอะไร ข้าจะไม่ให้ท่านทำให้มันยุ่งเหยิงอีก The Last Dragonlord (2009)
Permission to enter the armoury.ขออนุญาต เข้าคลังแสงได้ไหม Sherlock Holmes (2009)
Ditch your armour. We travel light.ทิ้งเสื้อเกราะไป เราจะต้องทำตัวให้เบา Centurion (2010)
First Armoured Division, Seventh Armoured Brigade.ครั้งแรกสังกัดหน่วยรถถังหุ้มเกราะ กองพลรถถังหุ้มเกราะทหารราบที่ 7 Episode #1.2 (2010)
And as night falls on a stunned capital, as police, ambulance and fire crews respond to 999 calls in full body armour, Corinne Day has been talking to Detective Chief Inspector John Luther.และเมื่อคืนนี้ตกเป็นข่าวตกตะลึงกันทั้งเมืองหลวง ตำรวจ รถพยาบาลฉุกเฉินและนักดับเพลิงที่ได้รับแจ้งจาก 999 - ใส่เสื้อเกราะกันกระสุน คอรีนน์ เดย์ Episode #1.2 (2010)
An impenetrable armour...เกราะคงกระพัน... The Zillo Beast (2010)
I noticed small gaps between the armour and its scales.ข้าสังเกตว่ามีช่องว่างเล็กๆ ระหว่างเกราะกับเกล็ดของมัน The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine hopes to unlock the secret of its invulnerability to create new armour for the Republic's clone troopers.สมุหนายกพัลพาทีนจึงหวังที่จะไขความลับความคงกระพันของมัน เพื่อสร้างเกราะชุดใหม่ให้กับเหล่าโคลนทรูปเปอร์ของสาธารณรัฐ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
If we could examine their composition we might be able to synthesise them to reinforce our Clone armour.ถ้าเราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของมัน เราอาจจะนำมาสังเคราะห์ เพื่อใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้เกราะของโคลนได้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
He's wearing body armour in the HQ.อยู่ในกรมยังใส่เสื้อเกราะเลย The A-Team (2010)
Gotta be a few LAV's or armoured Humvees still operational.ขอโทษนะเพื่อน นายทำได้ดีแล้ว Battle Los Angeles (2011)
Gwaine, secure the armoury. Percival, with me.เกว็น ป้องกันคลังอาวุธ เพอร์ซีวาลมากับข้า The Sword in the Stone: Part One (2011)
Oh, look who's here. Your knight in shining armour has come all this way to get you.ดูสิ ใครมากัน วีรบุรุษม้าขาวมารับลูกแล้ว Major Changes (2011)
A night's rest and you'll be polishing my armour.คืนนี้แค่พักผ่อน และเจ้าจะได้ขัดเสื้อเกราะของข้า A Servant of Two Masters (2011)
I have polished your armour, sharpened your sword, selected your clothes, there is a slight chill in the air today, sir.ข้าได้ขัดชุดเกราะจนขึ้นเงา ลับดาบจนคมกริบ เลือกเสื้อผ้าให้ ซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นพะย่ะค่ะ A Servant of Two Masters (2011)
He was in the armoury. What did he want in there?ข้าเห็นเขาตอนที่อยู่ในที่เก็บอาวุธน่ะ เขาเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะ A Servant of Two Masters (2011)
Because you would have no-one to polish your armour, make you breakfast, organise your clothes...เพราะว่าท่านไม่มีคน ขัดเกราะของท่านทำอาหารเช้า เตรียมเสื้อผ้าให้... A Servant of Two Masters (2011)
We will start in the armoury.พวกเราจะเริ่มกันที่คลังอาวุธ A Servant of Two Masters (2011)
In fact, you can make up for your little escapade by polishing my armour.จริงๆแล้ว เจ้าสามารถแสดงความสามารถของเจ้า โดยการไปขัดชุดเกาะให้ข้าซะ A Herald of the New Age (2011)
Yes, you can have the morning off to clean my chambers, polish my armour, and launder my clothes.ใช่ เจ้าสามารถหยุดงานตอนเช้า ไม่ต้องทำความสะอาดห้อง ไม่ต้องขัดโล่ ไม่ต้องซักเสื้อผ้าของข้า The Secret Sharer (2011)
Give her the leather and the armour.เอาเสื้อหนังกับเสื้อเกราะให้นาง Conan the Barbarian (2011)
And armour.รถเกราะ The Green Hornet (2011)
I need the right armour.ฉันต้องการเกราะที่คู่ควร A Scandal in Belgravia (2012)
'Meanwhile, after a two-and-a-half-hour wait, 'my knight in shining armour finally arrived.''ระหว่างนั้น หลังจากรอมาสองชั่วโมงครึ่ง' 'อัศวินเกราะมันวาวในที่สุดก็มา' Episode #18.1 (2012)
If you were Chairman Mao, you had a honky, red-flag armoured limo.ถ้าคุณเป็นประธานเหมา คุณจะได้รถลีโมหุ้มเกราะติดธงแดง Episode #18.2 (2012)
Why does it always take you twice as long to change out of your armour?ทำไมเจ้าถึงใช้เวลาถอดเสื้อเกราะนานเป็นสองเท่าอยู่เสมอเลย The Death Song of Uther Pendragon (2012)
And your armour remains untouched.แล้วชุดเกราะก็ยังไม่ได้แตะต้องเลยด้วย With All My Heart (2012)
You see, I don't get a suit of armour.คุณก็เห็น ผมไม่มีชุดเกราะ The Avengers (2012)
This little circle of light, it's part of me now, not just armour.วงแสงน้อยๆ นี่ เป็นส่วนเดียวกับผมไปแล้ว ไม่ใช่แค่เกราะ The Avengers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยานเกราะ[N] armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai definition: รถทหารติดอาวุธ
เกราะ[N] armour, See also: cuirass, defensive covering, corselet, Example: ในโลกของ King of Kings มีอาวุธโจมตีต่างๆ 14 ชนิดเช่นมีด ดาบ ค้อน อาวุธป้องกัน 8 ชนิด เช่น เกราะ ผ้าคุม สร้อยคอ และถุงมือ, Count unit: ตัว, ชุด, สำรับ, Thai definition: เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกราะ[n.] (krǿ) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet   FR: armure [f] ; cuirasse [f]
รถเกราะ[n. exp.] (rot krǿ) EN: armoured car = armored car (Am.)   FR: véhicule blindé [m] ; voiture blindée [f]
เสื้อเกราะ[n. exp.] (seūa krǿ) EN: body armour ; bulletproof vest ; armour   FR: armure [f]
ยานเกราะ[n. exp.] (yān krǿ) EN: armoured car ; armoured vehicle   FR: voiture blindée [f] ; véhicule blindé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMOUR    AA1 R M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armour    (n) (aa1 m @ r)
armoury    (n) (aa1 m @ r ii)
armoured    (j) (aa1 m @ d)
armourer    (n) (aa1 m @ r @ r)
armourers    (n) (aa1 m @ r @ z)
armouries    (n) (aa1 m @ r i z)
ring-armour    (n) - (r i1 ng - aa m @ r)
armour-plate    (n) - (aa1 m @ - p l ei t)
chain-armour    (n) - (ch ei1 n - aa1 m @ r)
armour-plates    (n) - (aa1 m @ - p l ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abpflasterung {f}armouring [Add to Longdo]
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
Kernmunition {f}; panzerbrechende Munition {f} [mil.]armour piercing ammunition [Add to Longdo]
Panzer {m}; Rüstung {f}armor [Am.]; armour [Br.] [Add to Longdo]
Panzerrohr {n}armoured conduit [Add to Longdo]
Panzerrohrgewinde {n} (PG)armoured conduit thread [Add to Longdo]
Panzerung {f}plating; armour-plating [Add to Longdo]
ein Retter in der Nota knight in shining armour [Add to Longdo]
Rüstung {f}suit of armour [Add to Longdo]
Waffenfabrik {f}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] [Add to Longdo]
Waffenkammer {f} [mil.] | Waffenkammern {pl}armory [Am.]; armoury [Br.] | armories; armouries [Add to Longdo]
Waffenmeister {m}; Waffenschmied {m}armorer [Am.]; armourer [Br.] [Add to Longdo]
Zeughaus {n} [hist.]armoury [Br.]; armory [Am.] [Add to Longdo]
panzernto armour plate [Add to Longdo]
Schuppenpanzer {m} [zool.]scale armour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマー[, a-ma-] (n) armor; armour [Add to Longdo]
ボディーアーマー[, bodei-a-ma-] (n) body armor; body armour [Add to Longdo]
一縮[いっしゅく, isshuku] (n,vs) (1) one suit of armour (armor); (2) wearing armour; (3) armoured warrior [Add to Longdo]
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm [Add to Longdo]
鎧;甲[よろい, yoroi] (n) armor; armour [Add to Longdo]
鎧一具[よろいいちぐ, yoroiichigu] (n) suit of armor; suit of armour [Add to Longdo]
鎧櫃[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet [Add to Longdo]
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
兜魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish [Add to Longdo]
機甲[きこう, kikou] (n,adj-no) armour (e.g. tank); armor [Add to Longdo]
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc. [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,n-suf) (1) tool; means; ingredients; (ctr) (2) counter for armor (armour), suits, sets of furniture; (P) [Add to Longdo]
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail [Add to Longdo]
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P) [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) (obsc) strength; solidity; firmness; (2) (obsc) armour; armor [Add to Longdo]
甲巡[こうじゅん, koujun] (n) armored cruiser; armoured cruiser [Add to Longdo]
甲卒[こうそつ, kousotsu] (n) armored warrior; armoured warrior [Add to Longdo]
甲鉄[こうてつ, koutetsu] (n,adj-no) armor; armour; armor plate; armour plate [Add to Longdo]
甲鉄艦[こうてつかん, koutetsukan] (n) armored ship; armoured ship [Add to Longdo]
甲鉄板[こうてつばん, koutetsuban] (n) armor plate; armour plate [Add to Longdo]
甲冑;甲胄(iK)[かっちゅう, kacchuu] (n) armor and helmet (armour) [Add to Longdo]
甲冑魚[かっちゅうぎょ, kacchuugyo] (n) armored fish; armoured fish [Add to Longdo]
甲冑師[かっちゅうし, kacchuushi] (n) armorer; armourer [Add to Longdo]
鎖帷子;鎖かたびら[くさりかたびら, kusarikatabira] (n) chain mail (armor, armour) [Add to Longdo]
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou) [Add to Longdo]
[しゅく, shuku] (n) (1) (See 一縮) wearing armour (armor); (suf,ctr) (2) counter for suits of armour [Add to Longdo]
草摺[くさずり, kusazuri] (n) tassets (on a suit of armor, armour); vegetable dye [Add to Longdo]
装甲[そうこう, soukou] (n,adj-no) armored; armoured; (P) [Add to Longdo]
装甲回収車[そうこうかいしゅうしゃ, soukoukaishuusha] (n) armored recovery vehicle; armoured recovery vehicle [Add to Longdo]
装甲車[そうこうしゃ, soukousha] (n) armoured vehicle; armored vehicle [Add to Longdo]
装甲人員運搬車[そうこうじんいんうんぱんしゃ, soukoujin'in'unpansha] (n) armored personnel carrier; armoured personnel carrier [Add to Longdo]
装甲部隊[そうこうぶたい, soukoubutai] (n) armored corps; armoured corps [Add to Longdo]
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal [Add to Longdo]
徹甲弾[てっこうだん, tekkoudan] (n) armor piercing ammunition; armour piercing ammunition [Add to Longdo]
鉄甲[てっこう, tekkou] (n) iron armor (armour); iron helmet [Add to Longdo]
胴丸;筒丸[どうまる, doumaru] (n) medieval armour lacking a solid breastplate and sleeves [Add to Longdo]
函人[かんじん, kanjin] (n) armorer; armourer [Add to Longdo]
板金鎧[ばんきんよろい, bankinyoroi] (n) plate armor; plate armour [Add to Longdo]
緋縅し[ひおどし, hiodoshi] (n) scarlet-threaded suit of armor (armour) [Add to Longdo]
緋縅し鎧[ひおどしよろい, hiodoshiyoroi] (n) scarlet-threaded suit of armor (armour) [Add to Longdo]
武器庫[ぶきこ, bukiko] (n) armory; armoury; ordnance department [Add to Longdo]
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]
武具[ぶぐ, bugu] (n) arms; armor; armour [Add to Longdo]
武庫[ぶこ, buko] (n) armory; armoury [Add to Longdo]
兵器庫[へいきこ, heikiko] (n) armory; armoury [Add to Longdo]
兵器工[へいきこう, heikikou] (n) armorer; armourer [Add to Longdo]
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory [Add to Longdo]
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department [Add to Longdo]
防具[ぼうぐ, bougu] (n) guard; protector; defensive armament; personal armor (armour) [Add to Longdo]
翼甲類[よくこうるい, yokukourui] (n) pteraspids (extinct armoured jawless fishes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armor \Ar"mor\, n. [OE. armure, fr. F. armure, OF. armeure, fr.
   L. armatura. See {Armature}.] [Spelt also {armour}.]
   1. Defensive arms for the body; any clothing or covering worn
    to protect one's person in battle.
    [1913 Webster]
 
   Note: In English statues, armor is used for the whole
      apparatus of war, including offensive as well as
      defensive arms. The statues of armor directed what arms
      every man should provide.
      [1913 Webster]
 
   2. Steel or iron covering, whether of ships or forts,
    protecting them from the fire of artillery.
    [1913 Webster]
 
   {Coat armor}, the escutcheon of a person or family, with its
    several charges and other furniture, as mantling, crest,
    supporters, motto, etc.
 
   {Submarine}, a water-tight dress or covering for a diver. See
    under {Submarine}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top