Search result for

*armer*

(295 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: armer, -armer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farmer[N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม, Syn. grower, breeder, agriculturist
warmer[N] เครื่องทำความอุ่น, See also: สิ่งที่ทำให้อุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tenant farmerเกษตรกรผู้เช่าไร่นา, ลูกนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coconut farmersผู้ปลูกมะพร้าว [TU Subject Heading]
Dairy farmersผู้เลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Farmersเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' institutesสถาบันเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' marketsตลาดเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกร [TU Subject Heading]
Rice farmersชาวนา [TU Subject Heading]
Women farmersเกษตรกรสตรี [TU Subject Heading]
Farmer เกษตรกร
เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Blood Warmersเครื่องมือทำให้เลือดอุ่น [การแพทย์]
Farmer's Lungฟาร์เมอร์สลัง,โรค,ฟาร์มเมอรสลังก์,โรคปอดชาวนา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poor guy.Armer Teufel! Le Jour Se Leve (1939)
Farmers.Farmers. Invasion of the Body Snatchers (1956)
Poor lad.Armer Kerl. Two Way Stretch (1960)
Poor Darius.Armer Darius. Scarlet Cinema (1989)
Poor puppy.- Armer Welpe. Terminal Velocity (1994)
Poor sod.Armer Kerl! I Stand Alone (1998)
Poor Marcel!Armer Marcel! 8 Women (2002)
Poor Ray.Armer Ray. Most Likely to Die (2015)
- They're farmers...พวกเขาเป็นชาวนา.. Birthmarks (2008)
Farmers are really lost to explain.ชาวนาอธิบายได้ไม่มากนัก The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll be back in one week, farmer, and I want to see all of it.ข้าให้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ ถึงตอนนั้นข้าต้องได้เต็มๆ The Moment of Truth (2008)
Viper, gather the southern farmers. Mantis, the north.เจ้างู ไปทางทิศใต้ ตั๊กแตน ไปทางเหนือ Kung Fu Panda (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
Peter, over here. Fetch my lady's leg-warmer.ปีเตอร์ ตรงนี้ เอาที่อุ่นขามาให้ท่านหญิง The Other Boleyn Girl (2008)
This is news to me. I never knew farmers smoked weed.นี่มันเรื่องใหม่สำหรับผม ผมไม่เคยรู้ว่าชาวไร่สูบเนื้อด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'm sick of listening to this dirt farmer. What's the upshot?ไม่ล่ะ ฉันไม่อยากฟัง เสียงชาวไร่สกปรก ผลได้ว่าอะไร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
- Move someplace warmer.-ไปหาที่อุ่นๆกันเถอะ Marley & Me (2008)
Mr. Farmer, you've suddenly taken an interest in chess?คุณฟามเมอร์ คุณสนใจหมากรุกหรือ WarGames: The Dead Code (2008)
- Think, Mr. Farmer.- คิดดู คุณฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Of course, if you happen to be Mr. Will Farmer, maybe you should just come to Montreal if you're so curious.ถ้าเกิดว่านายเป็น คุณวิล ฟามเมอร์ นายน่าจะไปมอลทรีออล ถ้านายอยากรู้ WarGames: The Dead Code (2008)
- Looking for your friend? Will Farmer?- เรากำลังหาเพื่อนคุณ วิล ฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Some basic rules for this excursion, Mr. Farmer.คุณฟามเมอร์ กฏขั้นพื้นฐานข้อแรก WarGames: The Dead Code (2008)
Tell us about Mr. Farmer, your friend.ช่วยเล่าเรื่องของคุณฟามเมอร์ เพื่อนของคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
This means that your very smart friend, Mr. Will Farmer, is being sought for bioterrorist activities against Philadelphia, and is very likely to spend the rest of his life in federal prison.นี่หมายความว่า เพื่อนของคุณ นายวิล ฟามเมอร์ กำลังจะขายให้ผู้ก่อการร้าย ที่จะลงมือในฟิลาเดลเฟีย และดูเหมือน จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกของรัฐ WarGames: The Dead Code (2008)
No! Let her go! Mrs. Farmer!ไม่ ปล่อยเธอไป ปล่อยคุณนายฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
She's analyzing the chemical compounds that were seized from the Farmer home.เธอวิเคราะห์สารเคมี ที่เก็บอยู่ในบ้านของพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Meanwhile, RIPLEY has labeled Mrs. Farmer's son as a person of interest, and we're tagging him to see where he leads.ขณะที่ ริปลี่ขึ้นชื่อ ลูกชายของคุณนายฟามเมอร์ เป็นบุคคลที่ต้องจับตามอง และเรากำลังติดตามว่า เขาจะพาเราไปไหน WarGames: The Dead Code (2008)
I'll assume we're all up to speed with the samples confiscated from the Farmer residence.ผมคาดว่าเรามีงานต้องเร่งมือ ตัวอย่างเช่น ยึดทรัพย์สินพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Which, think about this, explains why we have no linkage between the terrorist side and the Farmer family.อีกอย่าง ลองคิดดู อธิบายซิว่าทำไมเราถึงไม่มีตัวเชื่อมโยง ระหว่างฝั่งผู้ก่อการร้าย กับครอบครัวฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Enlarging Massude/Farmer matrix.** ขนายภาพ มาสซุทและฟามเมอร์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
He's on me, wanting to know why we still haven't released the Farmer woman now that her condition's been downgraded.เขาถามว่าทำไมถึงยังไม่ปล่อยตัว คุณนายฟามเมอร์ ตอนนี้สถานะเธอ ลดลงจากจับตามองแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Three of the compounds in common with the Farmer samples.ส่วนผสม3อย่างเหมือนที่เราพบ ในบ้านพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Thank you, Will Farmer.* ขอบคุณ วิล ฟามเมอร์ * WarGames: The Dead Code (2008)
Ted Jones messed with the wrong melon farmers.เท็ด โจนส์มันมาแหยมผิดคนแล้ว Pineapple Express (2008)
- Well, and the farmers.- ครับ แล้วก็พวกชาวนานั่นอีก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The farmers.ก็พวกชาวนาไงครับ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Why do the farmers wear pyjamas?.. ทำไมพวกชาวนาต้องใส่ชุดนอนด้วยครับ ผมเห็นพวกเค้าจากหน้าต่างห้องผม The Boy in the Striped Pajamas (2008)
But you're not a farmer. You're a soldier.แต่พ่อไม่ได้เป็นชาวนานี่ครับ พ่อเป็นทหาร... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- So is your dad a farmer?- แล้ว พ่อนายเป็นชาวนาเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Not only your back, your heart is even warmer.ไม่ใช่แค่หลังเท่านั้น, หัวใจเธออบอุ่นมากกว่าอีกนะ Cyborg Girl (2008)
Look, I acclimating to the warmer climate, all right?ฟังนะ ฉันกำลังปรับตัวให้ชินกับอากาศร้อน โอเคไหม Safe and Sound (2008)
In the United States, only 3 million farmers are left.ในสหรัฐอเมริกา เหลือชาวนาเพียง 3 ล้านคน Home (2009)
These farmers in their yellow protective suits probably have a good idea.ชาวนาในชุดสูท ป้องกันสีเหลืองเหล่านี้ อาจจะมีคำตอบดีๆ ให้คุณ Home (2009)
And so, in the last century, three-quarters of the varieties developed by farmers over thousands of years have been wiped out.และแล้ว ในศตวรรษสุดท้ายนี้ 3 ใน 4 ของพืชที่ถูกพัฒนาโดยเกษตรกร เป็นเวลานับพันปี ก็สูญหายไปในที่สุด Home (2009)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง Home (2009)
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร Home (2009)
Water expanding as it gets warmer caused, in the 20th century alone, a rise of 20 centimeters.น้ำจะขยายตัว เมื่อมันอุ่นขึ้น แค่ในศตวรรษที่ 20 อย่างเดียว ระดับน้ำที่สูงขั้น 20 เซนติเมตร Home (2009)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถีN Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armerAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
armerActually, the earth is getting warmer.
armerAs it got warmer, I took off the sweater.
armer"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
armerBut the farmer smiled at him.
armerBut the farmer was kind to him and taught him a lot.
armerCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
armerCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
armer"Don't say such rubbish!" said the farmer.
armerFarmers always complain about the weather.
armerFarmers are always at the mercy of the weather.
armerFarmers are busy working in the field.
armerFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
armerFarmers cultivate the soil.
armerFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
armerFarmers made a lucky strike on estates.
armerFarmers often moonlight to supplement their incomes.
armerFarmers produce crops.
armerFarmers rebelled against the government.
armerFarmers separate good apples from bad ones.
armerFarmers sow grain seeds in spring.
armerFarmers sow seeds in the spring.
armerFarmers store vegetables for the winter.
armerFarmers suffered crop losses from poor weather.
armerFarmers turn up the soil with plows.
armerFarmers work hard in the winter, too.
armer"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.
armerHe bought egg and milk from a farmer.
armerHe looked into the farmer's smiling red face, "Yes, sir." He said.
armerHe moved to a warmer place for the sake of his health.
armerHe prevailed on the farmers to try the new seeds.
armer"Hey, Willie," the farmer shouted out.
armerHis family had been wheat farmers.
armerHis parents were farmers.
armerI'll put off my visit to England till the weather is warmer.
armerIn spring it becomes warmer and warmer.
armerIn the spring, when the days grew longer and the sun warmer, she waited for the first robin to return from the south.
armerIt has become much warmer.
armerI think it's getting warmer.
armerIt is becoming warmer day by day.
armerIt is getting warmer and warmer.
armerIt is getting warmer and warmer day by day.
armerIt is getting warmer and warmer these days.
armerIt is getting warmer day by day.
armerIt is getting warmer every day.
armerIt is warmer over the mountains.
armerIt is warmer today than yesterday.
armerIt seems that it is getting warmer and warmer everyday.
armerIt's getting warmer and warmer.
armerIt's getting warmer day by day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อตก.[N] The Marketing Organization for Farmers, See also: MOF, Syn. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
เกษตรกร[N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
งอบ[N] a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin, See also: a kind of farmer's hat, Syn. หมวกสานไม้ไผ่, Example: ยายปลงหาบลงข้างทางแล้วปลดงอบมากระพือลม, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้านนอกด้วยใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ำ มีรังสำหรับสวม
ลูกนา[N] tenant peasant, See also: tenant farmer, Syn. ผู้เช่านา, Thai definition: ผู้ที่เช่านาเขาทำ
ตกข้าว[V] do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit, See also: make an advance deposit of money, Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า, Example: พ่อค้ามาตกข้าวจากชาวนาก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวหลายเดือน, Thai definition: ให้เงินไปก่อนแล้วคิดเอาข้าวทีหลัง
ตำรวจภูธร[N] provincial police, See also: provincial gendarmerie, provincial policeman, provincial constabulary, Example: เขาสมัครเป็นตำรวจภูธรที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาภายนอกเขตกรุงเทพมหานคร
เจ้าภาษี[N] concessionaire, See also: tax farmer, holder of a government monopoly, Syn. นายอากร, Example: เจ้าภาษีหรือนายอากรส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวจีน, Thai definition: ผู้ผูกขาดตัดตอนจากรัฐบาลไปเรียกเก็บภาษีบางอย่างจากราษฎร, Notes: (โบราณ)
นายอากร[N] (tax) farmer, See also: holder of a government monopoly, Example: คนจีนผู้นี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยทำหน้าที่เก็บภาษีอากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับผูกขาดภาษีอากร
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
ชาวไร่[N] agriculturist, See also: vegetable gardener, farmer, Syn. กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่ชาวนา, Example: การทำไร่เลื่อนลอยของชาวไร่มีผลทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพทำไร่
กสิกร[N] farmer, See also: stock farmer, peasant, agriculturist, planter, Syn. เกษตรกร, Example: ส่วนใหญ่กสิกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำไร่ไถนา
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร[N] Marketing Organization for Farmers

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวไร่ชาวนา[n. exp.] (chāorai chāonā) EN: farmer   
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
คนทำนา[n.] (khon tham nā) EN: rice-farmer   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; ouvrier agricole [m] ; ouvrière agricole [f]
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
ลดอาวุธ[v. exp.] (lot āwut) FR: désarmer
หมองู[n. exp.] (mø ngū) EN: snake charmer   FR: charmeur de serpent [m]
ง้างไก[v. exp.] (ngāng kai) FR: armer une arme à feu
งอบ[n.] (ngøp) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat   FR: chapeau de paille [m]
ปลดอาวุธ[v. exp.] (plot āwut) EN: disarm   FR: désarmer
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taen) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart   
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttrakam = rot kasēttakam) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
รถเกษตรกร[n. exp.] (rot kasēttrakøn = rot kasettakon) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
รถไทยแลนด์ [n. exp.] (rot Thailaēn) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   
ตำรวจภูธร[n. exp.] (tamrūat phūthøn) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary   
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish   FR: avertir ; prévenir ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention ; alarmer
ทำให้ตกใจ[v.] (thamhai tokjai) EN: frighten   FR: effrayer ; faire peur ; alarmer
ทำเสน่ห์[v. exp.] (tham sanē) EN: charm ; use love potion   FR: séduire ; charmer
ถูกใจ[v.] (thūkjai) EN: like   FR: plaire ; charmer
ตกใจ[v.] (tokjai) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop   
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop   
ต้องใจ[v. exp.] (tǿngjai) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with   FR: plaire ; charmer
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch   FR: captiver ; charmer ; impressionner

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMER    AA1 R M ER0
PARMER    P AA1 R M ER0
MARMER    M AA1 R M ER0
LARMER    L AA1 R M ER0
HARMER    HH AA1 R M ER0
WARMER    W AO1 R M ER0
FARMER    F AA1 R M ER0
CARMER    K AA1 R M ER0
FARMERS    F AA1 R M ER0 Z
CHARMER    CH AA1 R M ER0
STARMER    S T AA1 R M ER0
FARMER'S    F AA1 R M ER0 Z
CHARMERS    CH AA1 R M ER0 Z
FARMERS'    F AA1 R M ER0 Z
FARMERS'S    F AA1 R M ER0 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farmer    (n) (f aa1 m @ r)
warmer    (n) (w oo1 m @ r)
charmer    (n) (ch aa1 m @ r)
farmers    (n) (f aa1 m @ z)
warmers    (n) (w oo1 m @ z)
charmers    (n) (ch aa1 m @ z)
baby-farmer    (n) - (b ei1 b i - f aa m @ r)
gendarmerie    (n) (zh o1 n d aa1 m @ r ii)
baby-farmers    (n) - (b ei1 b i - f aa m @ z)
gendarmeries    (n) (zh o1 n d aa1 m @ r i z)
stock-farmer    (n) - (s t o1 k - f aa m @ r)
snake-charmer    (n) - (s n ei1 k - ch aa m @ r)
stock-farmers    (n) - (s t o1 k - f aa m @ z)
snake-charmers    (n) - (s n ei1 k - ch aa m @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarsubvention {f} | Agrarsubventionen {pl}agricultural aid; aid to farmers | agricultural aids; aids to farmers [Add to Longdo]
Arme {m}; Armer | Arme {f} | Armen {pl}poor man | poor woman | the poor [Add to Longdo]
Bauersfrau {f}farmer's wife [Add to Longdo]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
Bauernmarkt {m}farmer's market; country market [Add to Longdo]
Bauernverband {m}farmers' association [Add to Longdo]
Charmeur {m}charmer [Add to Longdo]
Chinook {m}; Chinook-Wind {m}; warmer Wind in den Rocky Mountainschinook; chinook wind [Add to Longdo]
Farmer {m} | Farmer {pl}rancher | ranchers [Add to Longdo]
Fischzüchter {m}fish farmer [Add to Longdo]
Föhn {m}; Föhnwind {m}; warmer Wind in den Alpenfoehn [Add to Longdo]
Gendarmerie {f}police [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}; armer Bauer | Kleinbauern {pl}peasant; peasant farmer | peasants [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder [Add to Longdo]
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Landwirt {m}; Landwirtin {f}; Bauer {m}; Bäuerin {f} | Landwirte {pl}; Bauern {pl}farmer | farmers [Add to Longdo]
Schlangenbeschwörer {m} | Schlangenbeschwörer {pl}snake charmer | snake charmers [Add to Longdo]
Schwule {m}; Schwuler; Warme {m}; Warmerpoof; poofter [Br.] [slang] [Add to Longdo]
Speisequark {m}farmer's cheese [Add to Longdo]
Teelicht {n}tea warmer [Add to Longdo]
Tropf {m} | armer Tropftwit; moron | poor devil; nebbish [Add to Longdo]
Unterhose {f}; Unterhosen {pl} | lange Unterhosenjockey shorts [Am.]; pants [Br.] | warmers [Add to Longdo]
Viehzüchter {m} | Viehzüchter {pl}stock farmer | stock farmers [Add to Longdo]
Wecker {m}alarmer [Add to Longdo]
Westwind {m} | Westwinde {pl} | warmer milder Westwindwesterly wind; westerly | westerly winds | zephyr [Add to Longdo]
warm {adj} | wärmer | am wärmstenwarm | warmer | warmest [Add to Longdo]
Armer Kerl!Poor old chap! [Add to Longdo]
Dickdarmerkrankung {f} [med.]colonopathy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
シートウォーマー[, shi-touo-ma-] (n) seat warmer [Add to Longdo]
ファーマー[, fa-ma-] (n) farmer [Add to Longdo]
ベンチウォーマー[, benchiuo-ma-] (n) bench warmer [Add to Longdo]
レッグウォーマー[, regguuo-ma-] (n) leg warmers [Add to Longdo]
レッグウオーマー[, regguuo-ma-] (n) leg warmers [Add to Longdo]
永子作;永小作[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer [Add to Longdo]
懐炉[かいろ, kairo] (n) pocket heater; hand warmer; heater pack [Add to Longdo]
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
供出米[きょうしゅつまい, kyoushutsumai] (n) (farmers') rice deliveries [Add to Longdo]
兼業農家[けんぎょうのうか, kengyounouka] (n) part-time farmer [Add to Longdo]
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half [Add to Longdo]
行火[あんか, anka] (n) bed warmer; foot warmer [Add to Longdo]
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
四公六民[しこうろくみん, shikourokumin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took 40% of the year's crop and the farmers kept 60% [Add to Longdo]
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses [Add to Longdo]
士農工商[しのうこうしょう, shinoukoushou] (n) hierarchy of samurai, farmers, artisans, and merchants in Edo society [Add to Longdo]
自作農[じさくのう, jisakunou] (n) landed farmer; owner farmer [Add to Longdo]
七公三民[しちこうさんみん, shichikousanmin] (n) land-tax rate during the Edo period, in which the government took 70 percent of the year's crop and the farmers kept 30 percent [Add to Longdo]
捨て頭巾;捨頭巾[すてずきん, sutezukin] (n) hood made useless by the warmer weather of spring [Add to Longdo]
蛇使い;蛇遣い[へびつかい, hebitsukai] (n) (See 使い・つかい・4) snake charmer [Add to Longdo]
手焙り;手あぶり[てあぶり, teaburi] (n) small brazier; hand-warmer [Add to Longdo]
小作人[こさくにん, kosakunin] (n) tenant farmer [Add to Longdo]
小作料[こさくりょう, kosakuryou] (n) rent paid by a tenant farmer [Add to Longdo]
小農[しょうのう, shounou] (n) small farmer [Add to Longdo]
小百姓[こびゃくしょう, kobyakushou] (n) peasant; small farmer [Add to Longdo]
職住一体[しょくじゅういったい, shokujuuittai] (n) having one's workplace at home; living and working at the same location (independent farmers, home workers, storekeepers, etc.) [Add to Longdo]
水呑み百姓;水飲み百姓[みずのみびゃくしょう, mizunomibyakushou] (n) poor peasant or farmer [Add to Longdo]
精農[せいのう, seinou] (n) hard-working farmer or agriculturalist [Add to Longdo]
専業農家[せんぎょうのうか, sengyounouka] (n) full-time farmer [Add to Longdo]
造り手;作り手[つくりて, tsukurite] (n) maker; builder; creator; tenant farmer [Add to Longdo]
足温器[そくおんき, sokuonki] (n) footwarmer [Add to Longdo]
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer [Add to Longdo]
地子[じし;ちし, jishi ; chishi] (n,vs) type of land rent paid by farmers [Add to Longdo]
竹杷;杷[さらい;さらえ, sarai ; sarae] (n) (See 熊手) farmer's rake [Add to Longdo]
中農[ちゅうのう, chuunou] (n) middle-class farmer [Add to Longdo]
店晒し[たなざらし, tanazarashi] (n) (sl) shopworn goods; dead stock; shelf warmer [Add to Longdo]
田長[たおさ, taosa] (n) (1) (abbr) (arch) master of the rice field; chief farmer; (2) (See 田長鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
土百姓[どびゃくしょう, dobyakushou] (n) (pejorative term for a) dirt-poor farmer [Add to Longdo]
土方焼け[どかたやけ, dokatayake] (n) (col) farmer's tan [Add to Longdo]
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes [Add to Longdo]
篤農[とくのう, tokunou] (n) (abbr) exemplary farmer [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] (n) exemplary farmer; outstanding farmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy) [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] farmer [Add to Longdo]
佃农[diàn nóng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] tenant farmer; sharecropper [Add to Longdo]
果农[guǒ nóng, ㄍㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˊ, / ] fruit farmer [Add to Longdo]
神农[Shén nóng, ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] Shennong or "Farmer God", legendary creator of agriculture and medicine [Add to Longdo]
神农氏[Shén nóng shì, ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] Shennong or "Farmer God", legendary creator of agriculture and medicine [Add to Longdo]
粮农[liáng nóng, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] food and agriculture; grain farmer [Add to Longdo]
庄稼汉[zhuāng jia hàn, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙ ㄏㄢˋ, / ] peasant; farmer [Add to Longdo]
菜农[cài nóng, ㄘㄞˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] vegetable farmer [Add to Longdo]
蔗农[zhè nóng, ㄓㄜˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] sugar cane farmer [Add to Longdo]
变暖[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] warming; changing to become warmer [Add to Longdo]
农人[nóng rén, ㄋㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] farmer [Add to Longdo]
农夫[nóng fū, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨ, / ] peasant; farmer [Add to Longdo]
农会[nóng huì, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] farmer's cooperative; abbr. for 農民協會|农民协会 [Add to Longdo]
农贸市场[nóng mào shì chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / 貿] farmer's market [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] leg warmer [Add to Longdo]
[la, ㄌㄚ˙, ] leg warmer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暖冬[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]
湿布[しっぷ, shippu] (warmer=kalter) Umschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  armer [arme]
     arm
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Armer [armr]
     poor man
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top