Search result for

*armed guard*

(29 entries)
(1.7584 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: armed guard, -armed guard-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got motion sensors, alarm systems, armed guards.เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, ระบบสัญญาณนิรภัย , การ์ดอาวุธครบมือ Breaking and Entering (2008)
Why do you think they have armed guards?ไม่คิดบ้างเหรอว่าทำไมยามต้องพกปืน? Chapter Ten '1961' (2009)
We'll cordone off a room. There'll be 3 armed guards in there with me, when you give birth.เมื่อถึงเวลาคลอดจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธอยู่กับผมตลอด Prison Break: The Final Break (2009)
if i were lying, you'd be in a hospital, handcuffed to the bed, with armed guards outside the door.ถ้าฉันโกหก คุณคงอยู่โรงพยาบาลแล้วล่ะ ล็อกข้อมือกับเตียง มีการ์ดเฝ้าหน้าประตู The Good Wound (2009)
They had all kinds of armed guards around. Then we're good.พวกเขามีรปภ.ทุกประเภทที่ติดอาวุธอยู่รอบๆ Rough Trade (2010)
I shall post armed guards in front of the church to protect you all.ผมจะให้ทหารรักษาความปลอดภัยที่หน้าโบสถ์ เพื่อป้องกันพวกคุณ The Flowers of War (2011)
Peter, the ninth floor's completely deserted, except for an armed guard outside a room on the west hallway.ปีเตอร์ ชั้นเก้าไม่มีใครอยู่เลย ยกเว้นยามติดอาวุธข้างนอกห้อง ด้านตะวันตกของโถงทางเดิน As You Were (2011)
There are four armed guards outside the door.มีชายถืออาวุธ4คนข้างนอก Welcome to the Occupation (2011)
There's armed guards everywhere, okay?ที่นี่มียามติดอาวุธเพียบ Sucker Punch (2011)
Armed guards on the fence and patrolling the perimeter to keep the biters away.พวกการ์ดติดอาวุธจะอยู่บนรั้ว คอยลาดตะเวน ป้องกันเขตเมืองจากพวกซอมบี้ Walk with Me (2012)
She's a highly reputable lawyer doing something illegal, surrounded by armed guards, and she is mighty protective of that boat.อะไรหรือ หล่อนเป็นทนายความที่มีชื่อ เสียงมากในการทำเรื่องผิดกฏหมาย รายล้อมไปด้วยคนคุ้มกันที่มีอาวุธ และหล่อนก็ปกป้องเรือลำนั้นอย่างอาจหาญ Ice Queen (2012)
There's 30 armed guards here, and instead of Nora, I got you.มียามพร้อมอาวุธอยู๋นี่ 30 คน แล้วแทนที่จะเป็นนอร่า ดันเป็นนาย Sex and Drugs (2012)
If any one of the alarms go off, the vault door closes, and armed guards will have the facility secured in two and a half minutes.ถ้าสัญญาณเตือนภัยตัวไหนถูกปิด ประตูห้องนิรภัยก็จะถูกปิดด้วย และยามติดอาวุธจะเข้ามาตรวจตรา The Three Bears (2012)
Surprised you don't have armed guards 'round the clock.แปลกใจที่คุณไม่มีผู้คุ้มครอง รอบตัวทุกย่างก้าว We Are Both (2012)
Vaughn shot an unarmed guard.วอห์นยิงยามที่ไม่มีอาวุธ The High Road (2012)
At least five armed guards. Possible Russian militia.ยามติดอาวุธอย่างน้อยห้านาย น่าจะเป็นทหารรัสเซีย Lineage (2012)
Healers with an armed guard?ผู้รักษาพร้อมยามอาวุฑธครบมือเหรอ? Panama Red (2012)
Why doesn't the company give us armed guards?ทำไมไม่ บริษัท ให้เรายามติดอาวุธ? Captain Phillips (2013)
Yeah, with at least a dozen armed guards.รวมทั้งยามอาวุธครบมืออย่างน้อยอีก 1 โหล Reunions (2013)
6 armed guards, 2 pit bosses, and a floor man.ยามติดอาวุธ 6 คน คนดูแล2คน และคนคุมฟลอร์ The Undertaking (2013)
I mean, it's tight as a nut..., ten armed guards, blast-proof doors, cameras.แต่มันยากที่ต้องเจอการ์ดติดอาวุธ 10 คน ประตูกันระเบิด, กล้องวงจรปิด Viper (2014)
They got a two-man team of armed guards working the 27th through 29th floor, but if we time it perfectly with their shift change, we should be able to get in and out.มีผู้ชายสองคนเป็นการ์ด ทำงานชั้น 27 - 29 Family of Rogues (2015)
It's two armed guards.มี รปภ.อยู่ 2 คน Family of Rogues (2015)
Utilizing the latest in security technology and a squadron of armed guards, the bank is considered impregnable.เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา ใช้ประโยชน์จากเทคโนโนโลยีรักษาความ ปลอดภัยล่าสุด... และกองรักษาความปลอดภัย... Inspector Gadget 2 (2003)
We've received reports of Umbrella Corporation dispatching armed guards and troop carriers.พวกเราได้รับรายงาน เกี่ยวกับปริษัทอัมเบลล่า... . ...ส่งคนติดอาวุธ และรถบรรทุกกองกำลัง Resident Evil: Apocalypse (2004)
Beagle, in his haste to escape an armed guard, dropped most of the money along with the toy gun.บีเกิลหนียามธนาคาร อาวุธครบมือ ทิ้งเงินเกือบทั้งหมดเรี่ยราด และปืนเด็กเล่น Flyboys (2006)
There's a southern egress with two armed guards and by the garage exit, three more.มียามติดอาวุธ 2 คนที่ทางออกทิศใต้ ตรงประตูโรงรถมีอีก 3 Chuck Versus the Wookiee (2007)
You can do your tests on the board but under armed guard and in my presence only.คุณสามรถทดสอบกับบอร์ดนั่นได้ ..แต่ต้องมีคนควบคุม และก็ที่นี่เท่านั้น Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือปืน[N] body-guard with a gun, See also: armed guard, Syn. ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง, Example: ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คอยคุ้มกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top