Search result for

*anderer*

(120 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anderer, -anderer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wanderer[N] ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย, Syn. nomad, ranger, rover
philanderer[N] คนเจ้าชู้, Syn. womanizer

English-Thai: Nontri Dictionary
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pandererผู้ชักพาหญิง (ไปเป็นโสเภณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is he a philanderer of the first water?เขามันพวกปลาไหลปากหวานใช่ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
and revolving around it the Sun and the five wanderers: What about the ones on the sides?และโคจรไปรอบๆมัน Agora (2009)
and another lesser circle prophet to each wanderer.และอีกวงหนึ่งที่เล็กกว่า หมุนไปรอบๆดาวแต่ละดวง Agora (2009)
Why do the wanderers bury their brightness?ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่า งานฝีมือของเจ้าแสดงให้เห็นว่า Agora (2009)
What if there were simpler explanations for the wanderers?ถ้าหากมันมีคำอธิบายที่ง่ายกว่า ในการอธิบายดาวเคราะห์ล่ะ Agora (2009)
And there you notice some of the stars seem to move so you name them planetes or wanderer.แล้วก็เริ่มสังเกตว่า ดวงดาวกำลังขยับ เธอก็เลยตั้งชื่อมันว่า "แพลเนต" แปลว่า "วัตถุเคลื่อนที่" The Gorilla Experiment (2009)
She's a drunk and he's a philanderer.เธอเมาและเขาก็เจ้าชู้ Chuck Versus the Role Models (2010)
I'm looking for Phil -- Phil Landerer.ผมกำลังตามหาฟิล แลนเดอร์เลอร์ Veiled Threat (2011)
Well, you know young pigs is, wanderers.นายก็รู้ว่าหมูหนุ่มๆ มันเดินไปเรื่อย Episode #1.1 (2012)
A wanderer such as yourself...ผู้เดินทางเช่นคุณ คงต้องมีชื่อเป็นของตัวเองแน่ The Host (2013)
Wanderer.วอนเดอเรอร์ **ผู้เดินทาง** The Host (2013)
Please do, Wanderer.ช่วยทีนะ วอนเดอเรอร์ The Host (2013)
Wanderer,please.วอนเดอเรอร์ ได้โปรดเถอะ The Host (2013)
Wanderer, please. Yourhealer,do youthinkhewould help?-วอนเดอเรอร์ ได้โปรด ผู้เยียวยาของเธอ เขาช่วยได้มั้ย The Host (2013)
Thatway. Do it, Wanderer.ทำสิ วอนเดอเรอร์ ก้าวไป The Host (2013)
Wanderer? Areyouokay?วอนเดอเรอร์ คุณเป็นอะไรรึเปล่า The Host (2013)
-Wherewe are,Wanderer?-เราอยู่ที่ไหนแล้ว วอนเดอเรอร์ The Host (2013)
- This wanderer is living up to her name. We find her, we find the resistance.หากเราพบเธอ เราก็เจอพวกแข็งขืนคนอื่นๆ The Host (2013)
Wanderer? Theydon'tknow we humans can stay alive in the body.วอนเดอเรอร์ คนพวกนั้นไม่รู้ว่า มนุษย์ยังคงอยู่ในร่างเดิมได้ The Host (2013)
Keepbreathing! Come on, Wanderer!หายใจไว้ พยายามเข้า วอนเดอเรอร์ The Host (2013)
I do not think we're looking for Wanderer, I think we're looking for her body.เราไม่ได้ตามหา วอนเดอเรอร์ แต่ตามหาร่างแทน The Host (2013)
They call me Wanderer. - Where do you come from?-คุณมาจากที่ไหน The Host (2013)
I kept the place to myself. You'll think too: Without this we're all dead, right, Wanderer?ฉันเก็บสถานที่นี้เป็นความลับกับตัว ไม่งั้นพวกเราคงตายกันไปแล้ว The Host (2013)
Does it, Wanderer?ได้รึเปล่าฮะ วอนด้า The Host (2013)
Hello, Wanderer.ไงจ๊ะ วอนเดอเรอร์ The Host (2013)
♪ They call me the wandererเขาเรียกผมว่าคนจร\i0} The Ceremony (2013)
♪ Yeah, the wandererใช่ คนจร The Ceremony (2013)
You wanna tell me what that wanderer business was all about?เธอจะบอกฉันไหมว่า ไพ่คนจรนั่นอะไรยังไง Fae-ge Against the Machine (2013)
The ice surrounding the object, its nearly 20.000 years old... miss Lane, do not wanderer.น้ำแข็งที่เกาะล้อมรอบวัตถุนั้น มีอายุเกือบ 20,000 ปี.. คุณเลน, อย่าหลงทางนะ Man of Steel (2013)
This wanderer, who worshiped an infinite universe languished in confinement for eight years.นี้จรจัดที่บูชาจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ดองในที่คุมขังเป็นเวลาแปดปี Standing Up in the Milky Way (2014)
For the longest part of human existence, say the last 40,000 generations we were Wanderers, living in small bands of hunters and gatherers making tools, controlling fire, naming things all within the last hour of the cosmic calendar.สำหรับส่วนที่ยาวที่สุดของ การดำรงอยู่ของมนุษย์ พูดสุดท้าย 40,000 รุ่น เราก็หลง, Standing Up in the Milky Way (2014)
Our ancestors were wanderers living in small bands.ของยุคน้ำแข็งสุดท้าย บรรพบุรุษของเราได้หลงมา อาศัยอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Bands of wanderers crossed the land bridge to North America and parts south.วงของหลงข้ามสะพานแผ่นดิน ไปยังทวีปอเมริกาเหนือ และชิ้นส่วนทางทิศใต้ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
"Hail, Odin, wise warrior, one-eyed wanderer, tell the scenes your missing eyes see."โอดินจงเจริญ นักรบผู้ปราดเปรื่อง นักเดินทางตาเดียว บอกเล่าภาพนานาที่เห็นด้วยตาที่หายไป Pilot (2015)
- Philanderer.เจ้าชู้ไก่แจ้ อะไร Collateral Beauty (2016)
The word you're looking for is philanderer, not philanthropist.ลูกจะว่าพ่อ "เจ้าชู้ไก่แจ้" ไม่ใช่ "ใจบุญสุนทาน" Collateral Beauty (2016)
- Whoa, there, wanderer.โว้ว ไง นักเดินทาง Outlaw Country (2016)
A wanderer...เตร็ดเตร่ไร้จุดหมาย Pola X (1999)
I've heard her called a quitter for leaving an aimless wanderer.มีคนว่าเธอเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ... เป็นคนร่อนเร่ไร้จุดหมาย Mona Lisa Smile (2003)
They're wanderers that trick men and steal their wallets.พวกจรจัดเนี้ยชอบหลอกชาวบ้าน แล้วขโมยข้าวของ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I'm also a wandererผมเองก็เป็นคนจรจัดเหมือนกันหนิ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I've ended my wanderer life.ชั้นก็หยุดชีวิตเสเพลของชั้นแล้วนี่ Flowers for My Life (2007)
Haven't you been living a wanderer's life?คุณไม่ได้มีชีวิตเพื่อท่องเที่ยวไปวันๆ ? Flowers for My Life (2007)
You're not about to disagree?Du bist doch nicht etwa anderer Meinung, oder? Time After Time (1979)
America is another continent approximately 3,000 miles from here.Amerika ist ein anderer Erdteil, etwa 3000 Meilen von hier. Unidentified Flying Oddball (1979)
On the other hand, if it's between you and Oaf... .. I'll take you.Aber andererseits... Wenn ich die Wahl zwischen dir und Tölpel hätte... - ... dann nähme ich dich. Unidentified Flying Oddball (1979)
You're a Wanderer, man.Du bist ein WandererThe Wanderers (1979)
- Sounds like a Wanderer's in trouble.- Ein Wanderer hat Schwierigkeiten. The Wanderers (1979)
Anyway, the Wanderers are the guys to get in with around here.Die Wanderers sind jedenfalls die coolsten Typen hier in der Gegend. The Wanderers (1979)
Then you got to get into an Italian gang, like the Wanderers.- Ja. Dann musst du in eine italienische Gang, wie die Wanderers. The Wanderers (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
andererAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเจ้าชู้[N] womanizer, See also: philanderer, playboy, Syn. คนหัวงู, Example: สามีของนารีเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มเหล้าจัด และยังไม่รับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใฝ่ในทางชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[n. exp.] (phīseūa fā mīa līen Malāyū) EN: Malayan Wanderer   
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā mīa līen thammadā) EN: Common Wanderer   

CMU English Pronouncing Dictionary
WANDERER    W AA1 N D ER0 ER0
WANDERERS    W AA1 N D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanderer    (n) (w o1 n d @ r @ r)
slanderer    (n) (s l aa1 n d @ r @ r)
wanderers    (n) (w o1 n d @ r @ z)
slanderers    (n) (s l aa1 n d @ r @ z)
philanderer    (n) (f i1 l a1 n d @ r @ r)
philanderers    (n) (f i1 l a1 n d @ r @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
anderer, See also: andere

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswanderer {m} | Auswanderer {pl}emigrant | emigrants [Add to Longdo]
Ehrabschneider {m}; Verleumder {m} | Ehrabschneider {pl}; Verleumder {pl}slanderer | slanderers [Add to Longdo]
Einwanderer {m}; Einwanderin {f}; Zuwanderer {m}; Zuwanderin {f}; Immigrant {m}; Immigrantin {f} | Einwanderer {pl}; Zuwanderer {pl}; Immigranten {pl}immigrant | immigrants [Add to Longdo]
Kenntnis {f} (anderer Sprachen)familiarity (with other languages) [Add to Longdo]
Kuppler {m}panderer [Add to Longdo]
anderer Meinung sein | anderer Meinung sein als jemand (hinsichtlich)to dissent | to be at variance with sb. (about) [Add to Longdo]
Schürzenjäger {m}philanderer [Add to Longdo]
Spaß {m} auf Kosten andererRoman holiday [Add to Longdo]
Verschwender {m} | Verschwender {pl}squanderer | squanderers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} | Wanderer {pl}; Wanderinnen {pl}hiker | hikers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} (in Wanderverein); Wanderfreund {m} | Wanderer {pl}rambler | ramblers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f}; Wandersmann {m} | Wanderer {pl}wayfarer | wayfarers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wandervogel {m}; Herumtreiber {m}wanderer [Add to Longdo]
Zuhälter {m} | Zuhälter {pl}panderer; pander; fancy man | panders [Add to Longdo]
andere; anderer; anderesother [Add to Longdo]
ein anderer; noch ein andereranother [Add to Longdo]
andererseits; wiederum; dahingegen {adv} on the other hand [Add to Longdo]
sich auf Kosten anderer bereichernto get rich at the expense of others [Add to Longdo]
Er ist anderer Meinung.He's of another opinion. [Add to Longdo]
Er ist ein ganz anderer Typ.He's a very different kind of man. [Add to Longdo]
Ich bin anderer Ansicht.I beg to differ. [Add to Longdo]
Ich erlaube mir, anderer Meinung zu sein.I beg to differ. [Add to Longdo]
Steppenläufer {m} [ornith.]Plains Wanderer [Add to Longdo]
Ich bin anderer Ansicht.IBTD : I beg to differ. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]
渡り者[わたりもの, watarimono] (n) wanderer [Add to Longdo]
濡れ事師[ぬれごとし, nuregotoshi] (n) (acting) romantic lead; philanderer [Add to Longdo]
浮き名を流す;浮名を流す[うきなをながす, ukinawonagasu] (exp,v5s) to get a reputation as a philanderer [Add to Longdo]
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer [Add to Longdo]
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler [Add to Longdo]
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer [Add to Longdo]
流浪人[るろうにん, rurounin] (n) wanderer [Add to Longdo]
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region [Add to Longdo]
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流浪汉[liú làng hàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄏㄢˋ, / ] tramp; wanderer [Add to Longdo]
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, ] rover; vagabond; vagrant; wanderer [Add to Longdo]
浪费者[làng fèi zhě, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] waster; wastrel; squanderer [Add to Longdo]
漂泊[piāo bó, ㄆㄧㄠ ㄅㄛˊ, ] to drift (in the tide); to rove; to lead a wandering existence; drifter; wanderer [Add to Longdo]
轻薄[qīng bó, ㄑㄧㄥ ㄅㄛˊ, / ] light; frivolous; a philanderer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
[た, ta] EIN ANDERER, ETWAS ANDERES [Add to Longdo]
[た, ta] ein_anderer, etwas_anderes [Add to Longdo]
別人[べつじん, betsujin] ein_anderer_Mensch [Add to Longdo]
[ほか, hoka] ein_anderer, ein_weiterer [Add to Longdo]
孤客[こかく, kokaku] einsamer_Wanderer [Add to Longdo]
旅人[たびびと, tabibito] Reisender, Wanderer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anderer [andərər]
     other
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top