Search result for

*ancient history*

(60 entries)
(1.3004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ancient history, -ancient history-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I went to tuscany alone. it's ancient history.ฉันเคยไปที่ทัสคานี่คนเดียว มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณ Pret-a-Poor-J (2008)
- Ancient history.- ประวัติศาสตร์นมนานกาเล WarGames: The Dead Code (2008)
Trust me, that's ancient history.นั่นมันเป็นอดีตค่ะ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You took ancient history?เธอเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชี่ยน Human (2010)
Well, um... not to bring up ancient history, but I for one can think of someone who might know something...เอาล่ะ เอ่อ... อย่าขุดคุ้ยเรื่องอดีต แต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันคิดไว้คือใครบางคน อาจจจะรู้บางอย่างที่... Sunset (2010)
From ancient historyจากประวัติศาสตร์ของชาวแอนเชี่ยน Awakening (2010)
Ancient history.โบราณไปแล้ว Phoenix (2010)
Oh, for God sakes, Carlos, let it go. This is ancient history.โอเค เห็นแก่พระเจ้าเถอะคาร์ลอส ปล่อยมันไป มันเป็นประวัติศาสตร์เก่าแก่ไปแล้ว Moments in the Woods (2011)
No reason for you and me to get bogged down in ancient history, right?ไม่มีเหตุผล ที่ฉันกับนาย จะรื้อฟื้น เรื่องในอดีต ใช่ไหม? Wake (2011)
I know this is gonna sound a little crazy, 'cause it's ancient history and, uh...ฉันรู้ว่านี่มันฟังดูบ้าๆ เพราะเรื่องมันก็นานมาแล้ว Restless (2011)
Misguided. Ancient history now.เป็นความผิดพลาด ตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว Semper I (2011)
That's ancient history.นั่นมันเป็นเรื่องอดีต Kame'e (2011)
And one day when all this is ancient history, I hope you can come back, maybe not as a building manager at first, but somewhere where you can start over, earn our trust.สักวันเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเก่าเก็บ_BAR_ ฉันหวังว่านายจะได้กลับมา อาจไม่ได้กลับมาเป็น ผจก.ตึกเลย Tower Heist (2011)
No, "dat's" ancient history, homie.ไม่เอาน่าเพื่อน นัันมันคอมพิวเตอร์สมัยพระเจ้าเหา ผมจะย้ำให้พวกท่านฟังอีกครั้งหนึ่ง Iron Sky (2012)
You make it sound like ancient history.นายทำให้มันฟังดูเป็นอดีตไปเลยนะ Witness (2012)
Ancient history.มันเป็นอดีตไปแล้วละ Goodbye (2012)
Julia and I are officially ancient history.จูเลียและฉัน เป็นเรื่องประวัติศาสตร์โบราณ When I Think About You I Shred Myself (2012)
- I know that this is ancient history, but I just needed to clarify something.ฟังนะ เอิ่ม ฉันรู้ว่า มันนานมากแล้วล่ะ แต่ฉันอยากอธิบายให้มันแจ่มแจ้ง Blood Is the New Black (2012)
I don't need Rollins coming out here digging up ancient history.ฉันไม่ได้ต้องการให้โรลินส์ มาที่นี่ เพื่อจะขุดคุ้ยหาอดีต Sunset (2012)
Ancient history.- นั้นมันนานมากแล้ว Kingdom of the Blind (2012)
Wait, two days ago you were assuring me that Maggie was ancient history, you had moved on.เดี๋ยวนะ สองวันก่อน คุณทำให้ชั้นเชื่อว่า แม็กกี้เป็นแค่อดีต ที่คุณก้าวผ่านมาแล้ว Single Fright Female (2012)
You're gonna kill me over ancient history?นายจะฆ่าฉันเพื่ออดีตอันนมนาน The High Road (2012)
Neither. I was a Cobra. Ancient history.ไม่ใช่ทั้งคู่ ผมอยู่แก๊งคอบบร้า เก่าแก่มากเลยล่ะ Blood Feud (2012)
"You'd be better off if you quit sulking about this ancient history.""ออกมาดีกว่านะถ้าหากคุณเลิก โมโหโกรธาเรื่องสมัย พระเจ้าเหานี่แล้วน่ะ" August: Osage County (2013)
I hate to interrupt this discussion, about ancient history.ก็ไม่อยากขัดจังหวะเสวนาเรื่องประวัติศาสตร์ยุคโบราณหรอกนะ Riddick (2013)
Listen. This is ancient history.ฟัง นี้เป็นประวัติศาสตร์โบราณ Grudge Match (2013)
It's ancient history now, and I don't want to speak out of turn, but Woody and I used to go together.มันเป็นเรื่องเก่าเก็บไปแล้ว ฉันไม่อยากจะรื้อฟื้นมันหรอก แต่วู้ดดี้กับฉันเคยคบกัน Nebraska (2013)
Crime: you; ancient history: me-- remember?อาชญากรรม เป็นของคุณ ประวัติศาสตร์โบราณ เป็นของฉัน จำได้มั๊ย? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I didn't tell you about me and Rachel because it's... it's practically ancient history.ผมไม่ได้บอกคุณเรื่องราเชล กับผม เพราะว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์โบราณจริงๆ The Twist in the Plot (2013)
Ancient history began over 5,000 years ago, stops at the beginning of the Middle Ages.ประวัติศาสตร์โบราณเริ่มมากกว่า 5000ปีมาแล้ว หมดลงในยุคกลางแรกเริ่ม The Twist in the Plot (2013)
Nah, they're ancient history.อา มันเป็นเรื่องนานมาแล้ว All In (2013)
Well, we're interested in ancient history-- which seems to be your department-- so it's obvious that we start with you.คือ เราสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็น เรื่องในองค์กรคุณ เพราะงั้น เราเลยมาเริ่มที่คุณ Red Letter Day (2013)
One upset stomach, and all this stupid drama is ancient history.ปวดท้องนิดหน่อย แล้วเรื่องแย่ๆนี้ ก็จะจบลง House of the Rising Son (2013)
Look, this is all ancient history.ฟังนะ นี่มันแค่เรื่องอดีต Nothing to Hide (2013)
Ancient history, yes, I know, but it's not though, is it, because he's...เรื่องเก่าเก็บแล้ว ฉันรู้ แต่ก็ไม่เชิง เพราะว่าเขา... The Empty Hearse (2014)
Ancient history. Why are you still talking about it?ประวัติศาสตร์โบราณ ทำไมนายยังพูดถึงมันอยู๋อีก The Six Thatchers (2017)
Anyway, that's all ancient history. Now you tell me your story.แต่มันก็นานโขมาแล้ว เล่าเรื่องตัวนายบ้างสิ Blazing Saddles (1974)
For everyone else, it's ancient history.สำหรับคนอื่น มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณไปแล้ว Airplane! (1980)
- No, I'm not. It's ancient history.- ไม่ฉันไม่ได้ มันเป็นประวัติศาสตร์โบราณ Showtime (2002)
Dude, it's ancient history. Don't dwell on it.พวก ถือซะว่ามันเป็นอดีตผ่านมานานแล้ว อย่าไปใส่ใจมันมากนักเลย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Ancient history, for some.เรื่องสมัยก่อน, บางเรื่อง. V for Vendetta (2005)
A misunderstanding? That's all ancient history anyway.เข้าใจผิดงั้นเหรอ นั่นมันเป็นเรื่องที่นานโขมาแล้ว Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Anyway, that's... ancient history.ยังไง มันก็ผ่านมานานแล้ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Even with DNA, there's no murder weapon so it's ancient history.เเม้แต่จะมีDNA ไม่เจออาวุธในการฆาตกรรม Old Bones (2008)
- that's ancient history, Mom.- นั่นมันเป็นเรื่องอดีตสมัยก่อนครับแม่ The Pull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ancient historyHe is well acquainted with ancient history.
ancient historyHe's doing in-depth research on ancient history.
ancient historyMy father is interested in ancient history.

Japanese-English: EDICT Dictionary
古史[こし, koshi] (n) ancient history [Add to Longdo]
古代史[こだいし, kodaishi] (n) ancient history [Add to Longdo]
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history [Add to Longdo]
上古史[じょうこし, joukoshi] (n) ancient history [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代史[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] ancient history [Add to Longdo]
古史[gǔ shǐ, ㄍㄨˇ ㄕˇ, ] ancient history [Add to Longdo]
故国[gù guó, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] country with an ancient history [Add to Longdo]
历史久远[lì shǐ jiǔ yuǎn, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] ancient history [Add to Longdo]
老皇历[lǎo huáng lì, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. last year's calendar (almanac); fig. ancient history; obsolete practice; old-fashioned principle [Add to Longdo]
近古[jìn gǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨˇ, ] near ancient history (often taken to mean Song, Yuan, Ming and Qing times) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ancient history
   n 1: a history of the ancient world
   2: knowledge of some recent fact or event that has become so
     commonly known that it has lost its original pertinence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top