Search result for

*ambled*

(85 entries)
(1.2315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ambled, -ambled-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
that was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย Spies Like Us (1985)
- We're having scrambled eggs- เราทำไข่เจียวกินกันวันนี้ The Cement Garden (1993)
And you had rambled on for 18 pages.และเธอก็ตะบี้ตะบันเขียนมาตั้ง 18 หน้า The One with the Jellyfish (1997)
- Satellite signals are scrambled.อะไรนะ สัญญานดาวเทียม พันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Sorry Sir. The signal got scrambled at flash point.ขออภัยเซอร์ สัญญาณมีสัญญาณรบกวนที่จุดแฟลช Cubeº: Cube Zero (2004)
He demanded the value of the living, which he'd gambled away within weeks.-เขาเรียกร้องมรดกส่วนของเขา -ซึ่งเอาไปเล่นการพนันหมด ภายในไม่กี่อาทิตย์ Pride & Prejudice (2005)
And scrambled eggs at 3am. What turned you into such a loner?ทำไมถึงปิดตัวเองอย่างนั้น Red Eye (2005)
These are scrambled.แต่นี่มันผิดลำดับ The Da Vinci Code (2006)
Scrambled, unscrambled?เรียงสลับ หรือ เป็นรหัส The Da Vinci Code (2006)
Unscrambled.ต้องเป็นรหัส The Da Vinci Code (2006)
Lily, no, no, no! - Tell her to get her own scrambled eggs.- ฉันจะให้เธอหาไข่กินเอง The Devil Wears Prada (2006)
-Caller's ID was scrambled, it's being decrypted as we speak.-เขาแทรกคลื่นรบกวนมาด้วย เรากำลังถอดข้อความอยู่ครับ Hollow Man II (2006)
[man's thoughts, scrambled]Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
[woman's thoughts, scrambled][woman's thoughts, scrambledChapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Transformation tends to leave the brain a bit scrambled for a while.การเปลี่ยนร่าง อาจทำให้ สมอง ฟั้นเฟือนไปสักพักนึง Stardust (2007)
Scrambled for you and Cheerios for the boy.ไข่คนสำหรับคุณ แล้วก็เชียเรียสสำหรับหนู The Nanny Diaries (2007)
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
Would you like scrambled eggs or fried?คุณต้องการไข่กวนหรือทอด? Revolutionary Road (2008)
It doesn't really matter. Scrambled, I guess, if it's easy.มันไม่สำคัญว่าจริงๆ กวน, ผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องง่าย Revolutionary Road (2008)
Fine. I'll have scrambled, too.ปรับ ฉันจะมีสัญญาณรบกวนมากเกินไป Revolutionary Road (2008)
He knew little, he gambled well on a few things ...ผมว่า เขาไม่ได้รู้อะไรมากขนาดนั้นหรอก Drag Me to Hell (2009)
I was supposed to fly to Brussels tonight and then on to Nairobi but my ticket got scrambled.เรานัดเจอกันที่บรัสเซลล์คืนนี้ แล้วค่อยบินไปไนโรบีพร้อมกัน Duplicity (2009)
What if it scrambled ours?ถ้าจริงๆ แล้วมันปั่นหัวพวกเราอยู่ด้วยล่ะ It's a Terrible Life (2009)
I never gambled a day in my life, Gaby.ฉันไม่เคยเล่นการพนันเลยแม้ซักวันเดียวในชีวิตของฉันนะแก็บบี้ Marry Me a Little (2009)
Scrambled or hard boiled?ไข่คนหรือไข่ต้ม Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Uh... scrambled.เอ่อ... ไข่คน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Scrambled Terry's Scramble.ตำมั่ว อย่างมั่ว ของเทรี่ Shake and Fingerpop (2009)
You get naked, do nasty things to each other, then somebody makes scrambled eggs and salami.นายแค่ล่อนจ้อนทำเรื่องลามกต่อกัน ทำไข่กวนกับทอดไส้กรอกให้กัน The Jiminy Conjecture (2009)
And make you guys scrambled eggs and salami.ทำไข่กวนกับซาลามี่ให้พวกนาย The Pirate Solution (2009)
And if we get killed we'll be lost in limbo till our brains turn to scrambled egg, hmm?และถ้าเราได้รับการฆ่า ... ... เราจะได้รับหายไปในบริเวณขอบรกจนสมองของเราหันไปไข่กวน, อืม? Inception (2010)
On an anonymous icc channel that's scrambledเขายังใช้ช่องสัญญาณ ที่ไร้การรบกวนใดๆ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
She used a variable band inversion, so the wave is broken up into hundreds of small sections, each section scrambled with different frequency sequencing.เธอใช้แถบเสียงแทรกซ้อน ดังนั้นคลื่นเสียง เลยแตกกระซ่านออกเป็นแถบๆ นับร้อยๆ แล้วแต่ละแถบเสียง ก็แตกพร่าไปหมด คลื่ีนระดับเสียงแต่ละห้วงจังหวะ ที่แตกต่างกันออกไปอีก The Boy with the Answer (2010)
Please confirm with Andrews that the predators have scrambled.กรุณายืนยันกับแอนดรูว์ ว่าพวกนักล่าส่งสัญญาณรบกวนอยู่ Loyalty (2010)
And the call was scrambled. Can we decode it?และสัญญานก็ถูกรบกวน เราถอดรหัสได้มั้ย? For the Good of Our Country (2010)
The fiery blast of a nuclear bomb might vaporize everything in sight, but all that information is still in this universe, no matter how scrambled.หลุมดำ, ตามฮอว์คิง ไม่แย่งข้อมูล พวกเขาทำลายมัน The Riddle of Black Holes (2010)
All you see is a completely scrambled mess, and somehow they're representing exactly the same thing.ความคิดของลีโอนาร์ ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
on the walls of the room, completely scrambled but still with the same, exact information in it.บนผนังของห้องกวนสมบูรณ์ แต่ยังคงอยู่กับเดียวกัน ข้อมูลที่แน่นอนในนั้น ความคิดที่ว่ามีตอน นี้ก็ไม่ได้คิดอีกต่อไป The Riddle of Black Holes (2010)
Your scrambled eggs are ready.ไข่คนเสร็จแล้ว Let Me Entertain You (2010)
We just got the unscrambled composite of Smith's visitor in prison.เรามีภาพนั่น เป็นคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สมิธ The A-Team (2010)
They're scrambled in front of the net now.เขาไปอัดกันกองอยู่ หน้าประตูแล้วครับ Tooth Fairy (2010)
But the numbers are scrambled.แต่หมายเลขไม่เรียงกัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Really? Okay, look, your eggs are scrambled.จริงหรอ โอเค ฟังนะ สมองคุณคงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Let It Bleed (2011)
Is that... Is that the same thing as a scrambled egg?นั้นมัน ก็เหมือนกัน เหมือ่จะเป็นไข่กวน? Blame It on the Alcohol (2011)
Hey Jessie. What'd you order scrambled eggs?เฮ้ เจซซี่ ทานอะไรดี ไข่กวนหน่อยมั้ย? Prom Queen (2011)
I mean, a scrambled egg once in a while doesn't seem like too much to ask.ฉันหมายถึง น่าจะมีไข่ทอด ให้ฉันกินบ้าง She's Not There (2011)
No, I do care because you've obviously scrambled his brains!โทษที ไม่ ฉันสน เพราะว่าก่อนหน้านี้ คุณปั่นหัวเขา Dog Eat Dog (2011)
I have lied and cheated... gambled and whored.ข้าได้โกหก คดโกง เล่นพนันและส่ำส่อน A Golden Crown (2011)
Really? Okay, look, your eggs are scrambled. But...- จริงหรือ ฟังนะ สมอง คุณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ The Man Who Knew Too Much (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambledHe gambled and broke even.
ambledHe gambled on the war coming to an early end.
ambledHe rambled hither and thither.
ambledThe players scrambled for the ball.
ambledThey scrambled for the penny in the street.
ambledTom gambled away a fortune in one night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg   
ทรงบาดาล[n.] (songbādān) EN: Kalamona ; Scrambled Eggs   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBLED    AE1 M B AH0 L D
GAMBLED    G AE1 M B AH0 L D
RAMBLED    R AE1 M B AH0 L D
SCRAMBLED    S K R AE1 M B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambled    (v) (a1 m b l d)
gambled    (v) (g a1 m b l d)
rambled    (v) (r a1 m b l d)
shambled    (v) (sh a1 m b l d)
scrambled    (v) (s k r a1 m b l d)
unscrambled    (v) (uh2 n s k r a1 m b l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon [Add to Longdo]
Rührei {n}; Rühreier {pl}; Eierspeise {f}scrambled eggs [Add to Longdo]
klettern | kletternd | geklettert | klettertto scramble | scrambling | scrambled | scrambles [Add to Longdo]
krabbelte abunscrambled [Add to Longdo]
schlendern | schlendernd | schlendert | schlenderteto amble | ambling | ambles | ambled [Add to Longdo]
schweifen; umherschweifen | schweifend; umherschweifend | geschweift; umhergeschweift | schweift | schweifteto ramble | rambling | rambled | rambles | rambled [Add to Longdo]
umhergestreiftrambled [Add to Longdo]
verschlüsseln; chiffrieren | verschlüsselnd; chiffrierend | verschlüsselt; chiffriertto scramble | scrambling | scrambled [Add to Longdo]
watscheln | watschelnd | gewatschelt | watschelt | watschelteto shamble | shambling | shambled | shambles | shambled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel [Add to Longdo]
煎玉子;煎り卵;炒り卵;炒り玉子[いりたまご, iritamago] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炒蛋[chǎo dàn, ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled eggs [Add to Longdo]
炒鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] scrambled eggs [Add to Longdo]
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋 [Add to Longdo]
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西 / 西] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amble \Am"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Ambled}; p. pr. & vb. n.
   {Ambling}.] [F. ambler to amble, fr. L. ambulare to walk, in
   LL., to amble, perh. fr. amb-, ambi-, and a root meaning to
   go: cf. Gr. ? to go, E. base. Cf. {Ambulate}.]
   1. To go at the easy gait called an amble; -- applied to the
    horse or to its rider.
    [1913 Webster]
 
   2. To move somewhat like an ambling horse; to go easily or
    without hard shocks.
    [1913 Webster]
 
       The skipping king, he ambled up and down. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sir, your wit ambles well; it goes easily. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top