Search result for

*amble*

(381 entries)
(0.2135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amble, -amble-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amble[N] การเดินช้าๆ สบายๆ
amble[VI] เดินช้าๆ, See also: เดินทอดน่อง, เดินช้าๆอย่างสบายๆ, Syn. wander, stroll
gamble[VI] เสี่ยงโชค, See also: พนัน, เล่นพนัน
gamble[N] การเสี่ยงโชค, See also: การเสี่ยงทาย, การพนัน
ramble[VI] เดินเที่ยว, See also: เดินเล่น, Syn. saunter, stroll
ramble[VI] คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย, Syn. babble
ramble[VI] เลื้อยไปทั่ว, See also: ขึ้นเปะปะ
wamble[VI] บิดไปบิดมา, See also: กลิ้งไปกลิ้งมา, ส่ายไปส่ายมา
wamble[VI] วิงเวียน, See also: มึนหัว
bramble[N] พุ่มไม้มีหนาม
bramble[N] พุ่มไม้ป่ามีหนาม
gambler[N] นักเสี่ยงโชค, See also: นักเล่นพนัน, Syn. gamester, bettor, crapshooter, risk-taker
rambler[N] ผู้เดินเที่ยว, See also: คนเดินเตร่, Syn. wanderer
rambler[N] คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler[N] กุหลาบเลื้อย
shamble[VI] เดินลากขา, See also: เดินอุ้ยอ้าย, Syn. hobble, shuffle, Ant. run
preamble[N] คำนำ, See also: ส่วนนำ, บทนำ, Syn. introduction, preface
scramble[VI] ปีน, See also: ปีนป่าย, ไต่, ตะกาย, Syn. clamber, push, struggle
scramble[VI] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
scramble[VI] ทำอย่างรีบเร่ง, See also: กระทำอย่างรีบร้อน
scramble[VT] รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน, See also: ผสม, Syn. blend, combine, mix
scramble[VT] กวน (ไข่), See also: คน (ไข่), Syn. stir, jumble
scramble[VT] ส่งสัญญาณรบกวน
scramble[VI] นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble[N] การปีน, See also: การปีนป่าย, การไต่, การตะกาย, การตะเกียกตะกาย, Syn. climb, trek
scramble[N] การแย่งชิง, See also: การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง, Syn. competition, confusion
scramble[N] การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
scramble[N] การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
shambles[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความโกลาหล, สถานการณ์สับสนวุ่นวาย, Syn. chaos, confusion, mess, Ant. order
shambles[N] โรงฆ่าสัตว์, See also: ร้านขายเนื้อสัตว์, สถานที่ที่สับสนวุ่นวาย
gamble on[PHRV] เล่นพนัน, See also: พนัน, Syn. bet on, wager on
gamble on[PHRV] มั่นใจกับ, See also: เสี่ยงกับ, เชื่อใจกับ, Syn. depend on
ramble on[PHRV] คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
scrambler[N] เครื่องส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์
unscramble[VT] ทำให้เรียบร้อย
gamble away[PHRV] เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน, Syn. game away
gamble away[PHRV] เสียเงิน (เพราะการเล่นไพ่), See also: สูญเงิน, Syn. game away
scramble for[PHRV] แย่งกันคว้า, See also: แย่งกันจับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager,bet,play,game
preamble(พรีแอม'เบิล) n. อารัมภกถา,บทนำ, See also: preambled adj., Syn. preface
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล

English-Thai: Nontri Dictionary
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
gamble(vi,vt) พนัน,เล่นการพนัน,เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
preamble(n) คำนำ,อารัมภกถา,บทความเบื้องต้น,พระราชปรารถ
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
scramble(vt) ตะกาย,ปีน,ไต่,กวน,ทำให้ยุ่ง,ทอดไข่
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preambleอารัมภบท, คำปรารภ [ดู enacting clause ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preambleบทนำกรมธรรม์ มีความหมายเหมือนกับ recital clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preamble of a statuteคำปรารภแห่งบทกฎหมาย, พระราชปรารภ (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scramble๑. กวนสัญญาณ๒. การกวนสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scramblerไม้พาดเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
de-scrambleแก้สัญญาณรบกวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamblersนักพนัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omni-shamblesวุ่นวาย ยุ่งเหยิง อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
yeah, with new voice-scramblers.- ครับ เพิ่มระบบเข้ารหัสแบบใหม่ให้ด้วย Spies Like Us (1985)
that was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย Spies Like Us (1985)
it's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม Spies Like Us (1985)
-Do you gamble?ต้องการให้คุณเล่นการพนัน? Bloodsport (1988)
Gamblers paid them to.นักพนันจ้างพวกเขา Field of Dreams (1989)
Barley, you won your gamble. Nuclear peace for 40 years.ข้าวบาร์เลย์คุณได้รับรางวัลเล่นการพนันของคุณ สันติภาพนิวเคลียร์ 40 ปี The Russia House (1990)
It's such a shambles.มันเป็นเช่นโรงฆ่าสัตว์ The Russia House (1990)
- We're having scrambled eggs- เราทำไข่เจียวกินกันวันนี้ The Cement Garden (1993)
That's why you gamble swimming with a body that can sink like a rock?นั่นเป็นเหตุผลที่ต้องลงไปว่ายน้ำ เสี่ยงกับการดิ่งลงเหมือนหินงั้นรึ? Ghost in the Shell (1995)
And you had rambled on for 18 pages.และเธอก็ตะบี้ตะบันเขียนมาตั้ง 18 หน้า The One with the Jellyfish (1997)
- No, you hate to gamble.- ไม่ คุณเกลียดพนัน The Truman Show (1998)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
- Satellite signals are scrambled.อะไรนะ สัญญานดาวเทียม พันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Those young popsters come Christmas will be stretched out naked with a cute bird balancing on their balls and I'll be stuck in some dingy flat with me manager Joe, ugliest man in the world, fucking miserable because our fucking gamble didn't pay off.พวกหนุ่มๆสาวๆ ทั้งหลาย จะเพลิดเพลินไปกับคริสต์มาส เหมือนนกน้อยๆ ยืนเลี้ยงตัวบนลูกบอล ส่วนฉันก็ติดแหง็ก อยู่กับผู้จัดการส่วนตัวฉัน โจ Love Actually (2003)
But, you don't gamble.แต่ท่านไม่ควรเล่นการพนันนะ Mulan 2: The Final War (2004)
Betting against my mother is not a gamble.พนันกับแม่ของตนเอง มันถือเป็นการพนันสักหน่อย Mulan 2: The Final War (2004)
Sorry Sir. The signal got scrambled at flash point.ขออภัยเซอร์ สัญญาณมีสัญญาณรบกวนที่จุดแฟลช Cubeº: Cube Zero (2004)
Now, your plan went south, and you had to scramble, didn't you?-คุณหมายความว่า "ฉีกขาด" -เสียรูป Lost Son (2004)
And Megget scrambles for a first down.และเม็คเก็ตสแครมเบิ้ลสำหรับดาวน์แรก The Longest Yard (2005)
He demanded the value of the living, which he'd gambled away within weeks.-เขาเรียกร้องมรดกส่วนของเขา -ซึ่งเอาไปเล่นการพนันหมด ภายในไม่กี่อาทิตย์ Pride & Prejudice (2005)
And scrambled eggs at 3am. What turned you into such a loner?ทำไมถึงปิดตัวเองอย่างนั้น Red Eye (2005)
Gamble for once ...พนันอีกสักครั้ง My Girl (2005)
You're not born to be a gambler.ว่าพ่อไม่เหมาะที่จะเป็นนักพนัน My Girl (2005)
Let's gamble our fates on him. We have nothing to lose!พวกเราวางโชคชะตาเป็นเดิมพัน เราไม่มีอะไรต้องเสีย! Episode #1.8 (2006)
I'm Mr. Arlington Beech, professional gambler and you're Miss Stephanie Broadchest- l am not.ผมคือ มิสเตอร์ อาร์ลิงตัน บีช นักพนันชั้นเซียน และคุณเล่นเป็น มิส สเตฟานี อกผาย - - Casino Royale (2006)
These are scrambled.แต่นี่มันผิดลำดับ The Da Vinci Code (2006)
Scrambled, unscrambled?เรียงสลับ หรือ เป็นรหัส The Da Vinci Code (2006)
Unscrambled.ต้องเป็นรหัส The Da Vinci Code (2006)
I'm collecting for GambleNet U.S.A. Does that ring a bell?ผมมาจาก GambleNet U.S.A. กระดิ่งนั่นไม่ดังเหรอ? Firewall (2006)
I don't gamble.ผมไม่ใช่นักพนัน Firewall (2006)
I wasn't betting. I don't gamble.ฉันไม่ได้เล่นการพนัน ฉันไม่ใช่นักพนัน Firewall (2006)
I don't gamble. I don't have any debt.ฉันไม่ใช่นักพนัน ฉันไม่เคยกู้เงินอะไรทั้งนั้น Firewall (2006)
We're a Christian school, we don't gamble. I...เราเป็นโรงเรียนคริสเตียน ไม่เล่นพนัน... Gridiron Gang (2006)
-Won't work. electrical. -The field would scramble it.What if there's more than physics? Deja Vu (2006)
Lily, no, no, no! - Tell her to get her own scrambled eggs.- ฉันจะให้เธอหาไข่กินเอง The Devil Wears Prada (2006)
-Caller's ID was scrambled, it's being decrypted as we speak.-เขาแทรกคลื่นรบกวนมาด้วย เรากำลังถอดข้อความอยู่ครับ Hollow Man II (2006)
[man's thoughts, scrambled]Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
[woman's thoughts, scrambled][woman's thoughts, scrambled] Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Go gamble and meet girls.ฉันไม่ได้ลำบากหรอกนะ Chapter Five 'Hiros' (2006)
I asked you to come over because I wanted to hear you ramble.ฉันขอให้นายมาเพราะว่าอยากได้ยินนายพูดเรื่อยเปื่อยให้ฟัง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Saloon was just overflowing with cattle drivers, and road agents, prospectors, gunslingers, gamblers, and women.บาร์เหล้าที่นั่น ผู้คนขวักไขว่ ทั้งพวกค้าวัว... พวกการทางฯ 3:10 to Yuma (2007)
Raptors, let's scramble, scramble, scramble.แรพเตอร์ ,ลุยเลย ๆๆ Transformers (2007)
Because if the magicians doesnt do that, the alternative is impossible for others to live with anyway Wednesday nights the back page doesnt pay very well, so I gamble.เพราะนักเล่นกล ไม่ได้ทำแบบนั้น เป็นหนทางที่ เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าใคร ที่ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนั้น ยังไงก็ตาม โชว์วันพุธ ไม่ค่อยทำเงินสักเท่าไหร่ Next (2007)
Aye, but that's a gamble of long odds, ain't it?ชุมนุมพลพรรคโจรสลัดอย่างงั้นเหรอ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
It's in a chamber which continuously scrambles the signal.อยู่ในห้องที่ใช้รบกวนสัญญาณ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambleAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
ambleHe gambled and broke even.
ambleHe gambled on the war coming to an early end.
ambleHe rambled hither and thither.
ambleMany gamblers win and lose money at the horse-race track.
ambleThat man is notorious as a gambler.
ambleThe company's gamble paid off.
ambleThe gambler lost a good deal of money.
ambleThe money is amble for the expenses.
ambleThe players scrambled for the ball.
ambleThey scrambled for the penny in the street.
ambleTom gambled away a fortune in one night.
ambleYou must not gamble at cards.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพนัน[N] gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
เสียพนัน[V] lose (money) gambling, See also: gamble something away, Syn. เสีย, Ant. ได้, ได้พนัน, Example: คราใดที่เขาเสียพนัน เขาจะกลับมาบ้านด้วยอาการหงุดหงิดแล้วพาลทุบตีภรรยา, Thai definition: เสียทรัพย์สินที่มีอยู่ไปกับการเล่นการพนัน
ขันต่อ[V] gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
แทงหวย[V] buy a lottery ticket, See also: make a gamble, Example: แม่นั้นดูเหมือนจะพอใจที่มีเงินสำหรับแทงหวยทุกงวดๆ, Thai definition: ซื้อเลขหวยโดยหวังถูกรางวัล
นักการพนัน[N] gambler, Syn. นักเล่นการพนัน, นักพนัน, Example: ผมทอดเต๋าได้ดีเท่ากับนักการพนันที่ช่ำชอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบเล่นการพนัน
ล้มลุกคลุกคลาน[V] struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
แปลความ[V] decode, See also: decipher, interpret, work out, unscramble, Syn. ตีความ, ถอดความ, Example: ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป
เก็งกำไร[V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
ขา[N] gambler, See also: card partner, Syn. คน, สมาชิก, Example: เดี๋ยวรอให้ขามาครบก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นกัน, Count unit: ขา, คน, Thai definition: ผู้เล่นการพนัน
ไข่ทอด[N] omelette, See also: scramble egg, Example: วันไหนที่แม่ไม่อยู่ ลูกๆ ก็คงต้องกินไข่ทอดกันทุกที, Thai definition: ไข่ที่ทำให้สุกด้วยความร้อนโดยใช้น้ำมัน
คำขึ้นต้น[N] introduction, See also: preface, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี
คำนำ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำปรารภ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, คำกล่าวนำ, คำบอกเกริ่น, Example: คำปรารภในหนังสือเล่มนั้นใช้ภาษาไพเราะมาก, Thai definition: คำนำในหนังสือ กล่าวชี้แจงความดำริที่จัดพิมพ์หนังสือนั้น
แทง[V] bet, See also: gamble, wager, stake, Example: งวดนี้คนนิยมแทงเลข 13 เพื่อให้ตรงกับ 13 เมษายน, Thai definition: เล่นการพนันบางชนิด
พนัน[V] bet, See also: gamble, wager, Example: ผู้เสพยาอาจมีแรงผลักดันให้กระทำไปในรูปที่ผิด ปกติเหลือวิสัยที่คนปกติจะกระทำ เช่น เล่นพนันทุกอย่างโดยไม่ยั้งคิดเพื่อให้ได้ยามา, Thai definition: เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ
พนันขันต่อ[V] bet, See also: gamble, Syn. เดิมพัน, พนัน, Example: คนดูฟุตบอลต่างพนันขันต่อ ทุ่มกันเป็นหลักแสนหลักล้าน, Thai definition: เล่นเอาแพ้ชนะโดยใช้เงินกัน
พูดพล่าม[V] ramble, Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย, Example: ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา, Thai definition: อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดเหลวไหลไม่รู้จักจบ
เพ้อ[V] speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เล่นเบี้ย[V] gamble, Example: เขาเป็นคนไม่ดี ชอบเล่นเบี้ย เมากัญชาและสูบฝิ่น, Thai definition: เล่นการพนันชนิดเล่นถั่ว
เดินทอดน่อง[V] stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย
เดิมพัน[V] bet, See also: stake, gamble, wager, Syn. พนัน, Example: เขาหน้ามืดถึงขั้นเดิมพันด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่
ตากวาง[N] species of bamboo, See also: kind of bamboo, Gigantochloa kurzii Gamble (Graminar), Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง, Example: คุณยายอยากได้ตากวางมาประดับที่ระเบียงบ้าน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae
ตะลอน[V] roam, See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there), Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่, Example: ในแต่ละวันเธอต้องตะลอนเดินสายหาเสียงทำให้เธอไม่มีเวลาว่างดูแลลูกเลย, Thai definition: เที่ยวไปเรื่อยๆ, Notes: (ปาก)
ตะเกียกตะกาย[V] scramble, See also: clamber, climb, Syn. ตะกาย, ปีนป่าย, Example: เด็กผู้หญิงจับเอาแมวดำตัวหนึ่งโยนลงไปในน้ำแล้วปล่อยให้มันตะเกียกตะกายปีนตลิ่งหนีไป, Thai definition: พยายามป่ายปีนไป
ตะกาย[V] clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
ตากวาง[N] Gigantochloa kurzii Gamble, Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง, Example: คุณยายอยากได้ตากวางมาประดับที่ระเบียงบ้าน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae
ตะกาย[V] clamber, See also: scramble, climb, claw, Syn. ปีน, ไต่, ป่ายปีน, ตะเกียกตะกาย, Example: หมาข้างถนนตะกายขึ้นไปบนรถและคุ้ยเขี่ยหาอาหาร
เจ้ามือหวย[N] host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน
รกเรี้ยว[ADJ] greatly overgrown, See also: densely overgrown with brambles, Thai definition: รกมาก
รวก[N] Thrysostachys siamensis Gamble, See also: a small and thornless kind of bamboo, Example: เต็นท์ผ้าใบขึงเป็นหลังคา มีเชือกจากมุมทั้งสี่โยงผูกกับซุ่มไผ่รวก, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Thyrsostachys siamensis Gamble ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ลำเล็กยาวเรียว ไม่มีหนาม
ไม้พุ่ม[N] bush, See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove, Example: สวนนี้มีทั้งไม้พุ่มและไม้ดอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกลมๆ กลางพองสำหรับใช้เป็นซุ้ม
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน
ชั้ว[N] a method of making a gamble on fantan game, Thai definition: วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง ถ้าลูกค้าแทงชั้วไว้ 1 ประตู และขาย 1 ประตู โปออกประตูที่ลูกค้าแทงชั้วไว้ เจ้ามือใช้ 1 ต่อ ถ้าออกประตูที่ลูกค้าขาย เจ้ามือกิน ถ้าออกประตูอื่นนอกจากนั้น ไม่ได้ไม่เสีย
ชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest something from someone, Syn. ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่ง, Example: น้องๆ มักจะชิงเอาขนมอร่อยๆ ไปทานก่อนพี่ๆ
การตระเวน[N] patrol, See also: tour, roaming, ramble, wandering, rove, Syn. การลาดตระเวน, การเดินทางสำรวจ, การท่องเที่ยว, Example: การตระเวนสำรวจความนิยมที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าประเภทต่างๆ ต้องใช้เวลานาน
กำถั่ว[N] gamble by betting on how many seeds are held in both hands, Syn. โปกำ, Example: คนไทยชอบเล่นการพนันอยู่ในสายเลือด พวกเขาพนันอะไรก็ได้ ตั้งแต่กีฬา การเมือง ไก่ชน กำถั่ว, Thai definition: ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเอาเบี้ยหรือเม็ดอื่นๆ มากำแล้วแจงออกทีละ 4 ถ้าแจงครั้งสุดท้ายเหลือ 4 เรียกว่า ออกครบ เหลือ 3 เหลือ 2 เรียก ออก 3 ออก 2 ถ้าเหลือ 1 เรียก ออก 1 หรือ ออกหน่วย
การเที่ยวเตร่[N] tour, See also: travel, trip, wandering, rove, ramble, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย เช่น การเที่ยวเตร่กลางคืน การเข้าสถานเริงรมย์ การเต้นรำ การมั่วสุมตามสถานโบว์ลิ่ง, Thai definition: การตระเวนไป, การไปที่โน่นที่นี่เพื่อหาความเพลิดเพลิน
การพนัน[N] gamble, See also: bet, wager, game, Syn. การเสี่ยงโชค, การเดิมพัน, Example: ตำรวจจับคนเล่นการพนันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง, Thai definition: การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ
การย่าง[N] walk, See also: amble, stepping (on), tread, Syn. การเดิน, Thai definition: การยกเท้าก้าวไป
แก่งแย่งชิงดี[V] compete (for a better position), See also: scramble, strive, vie, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน
จร[V] wander, See also: roam, ramble, rove, Syn. ไป, เที่ยวไป, Example: แม่ค้าหาบเร่จะจรไปทุกแห่งเพื่อขายสินค้า, Thai definition: เดินทางไป
นวยนาด[V] stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ
นักเสี่ยงโชค[N] gambler, See also: gamester, speculator, stockholder, venturer, Count unit: คน
เสี่ยง[V] risk, See also: stake, bet, gamble, try out, Syn. ลองดู, เผชิญดู, Example: เขาเสี่ยงวัดกระแสความนิยมของชาวกทม. ด้วยการลงสมัคร ส.ส., Thai definition: ลองเผชิญดู
แย่ง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ชิง, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Thai definition: ฉวยเอาไปจากคนอื่น, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน
แย่งชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง, Example: สินค้าหลายตัวถูกตลาดช็อปปิ้งที่ใกล้เคียงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป
เล่นไพ่[V] play cards, See also: bet/gamble on card game, Example: วงไพ่นั่งเล่นไพ่จนถึงเช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
เบี้ยโบก[n. exp.] (bīabōk) EN: gamble game   FR: jeu de pari [m]
เดิมพัน[v.] (doēmphan) EN: bet ; stake ; gamble ; wager   
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
ขา[n.] (khā) EN: gambler ; card partner   
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg   
คำปรารถ[n.] (khamprārot) EN: preamble   
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain   FR: parier ; jouer
คนเล่นการพนัน[n.] (khon lēn kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
คนเลี่ยงโชค[n.] (khon sīeng chōk) EN: gambler   FR: parieur [m]
เล่นเบีย[v. exp.] (len bīa) EN: gamble   FR: parier
เล่นการพนัน[v.] (len kān phanan) EN: gamble   FR: parier ; jouer de l'argent
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game   FR: jouer aux cartes
เล่นพนัน[v.] (len phanan) EN: gamble   FR: parier
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
นักการพนัน[n.] (nakkānphanan) EN: gambler   FR: parieur [m] ; joueur [m]
นักเลงการพนัน[n. exp.] (naklēng kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
นักเล่นการพนัน[n. exp.] (nak len kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
นักพนัน[n.] (nak phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
พนัน[v.] (phanan) EN: gamble ; bet   FR: parier ; gager
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
เสี่ยง[v.] (sīeng = sieng) EN: gamble ; risk ; chance ; brave   FR: risquer ; aventurer
ทรงบาดาล[n.] (songbādān) EN: Kalamona ; Scrambled Eggs   
แทง[v.] (thaēng) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet   FR: parier ; miser
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
วกไปเวียนมา[v. exp.] (wok pai wīen mā) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on   
วกเวียนไปมา[v. exp.] (wokwīen pai mā) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on   
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: ravir ; usurper

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBLE    AE1 M B AH0 L
RAMBLE    R AE1 M B AH0 L
WAMBLE    W AA1 M B AH0 L
GAMBLE    G AE1 M B AH0 L
AMBLES    AE1 M B AH0 L Z
AMBLER    AE1 M B L ER0
AMBLED    AE1 M B AH0 L D
HAMBLEN    HH AE1 M B AH0 L AH0 N
HAMBLEY    HH AE1 M B L IY0
BRAMBLE    B R AE1 M B AH0 L
RAMBLED    R AE1 M B AH0 L D
RAMBLER    R AE1 M B L ER0
SHAMBLE    SH AE1 M B AH0 L
TRAMBLE    T R AE1 M B AH0 L
GAMBLES    G AE1 M B AH0 L Z
HAMBLET    HH AE1 M B L IH2 T
GAMBLER    G AE1 M B L ER0
GAMBLED    G AE1 M B AH0 L D
BRAMBLES    B R AE1 M B AH0 L Z
SHAMBLEY    SH AE1 M B L IY0
SHAMBLES    SH AE1 M B AH0 L Z
SCRAMBLE    S K R AE1 M B AH0 L
RAMBLERS    R AE1 M B L ER0 Z
CHAMBLEE    CH AE1 M B L IY0
GAMBLERS    G AE1 M B L ER0 Z
PREAMBLE    P R IY0 AE1 M B AH0 L
GAMBLE'S    G AE1 M B AH0 L Z
SCRAMBLED    S K R AE1 M B AH0 L D
SCRAMBLES    S K R AE1 M B AH0 L Z
BRAMBLETT    B R AE1 M B L AH0 T
HAMBLETON    HH AE1 M B AH0 L T AA0 N
GAMBLER'S    G AE1 M B L ER0 Z
CHAMBLESS    SH AH0 M B L IY1 S
UNSCRAMBLE    AH0 N S K R AE1 M B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amble    (v) (a1 m b l)
ambled    (v) (a1 m b l d)
ambles    (v) (a1 m b l z)
gamble    (v) (g a1 m b l)
ramble    (v) (r a1 m b l)
bramble    (n) (b r a1 m b l)
gambled    (v) (g a1 m b l d)
gambler    (n) (g a1 m b l @ r)
gambles    (v) (g a1 m b l z)
rambled    (v) (r a1 m b l d)
rambler    (n) (r a1 m b l @ r)
rambles    (v) (r a1 m b l z)
shamble    (v) (sh a1 m b l)
brambles    (n) (b r a1 m b l z)
gamblers    (n) (g a1 m b l @ z)
preamble    (n) (p r ii1 a1 m b l)
ramblers    (n) (r a1 m b l @ z)
scramble    (v) (s k r a1 m b l)
shambled    (v) (sh a1 m b l d)
shambles    (v) (sh a1 m b l z)
preambles    (n) (p r ii1 a1 m b l z)
scrambled    (v) (s k r a1 m b l d)
scrambler    (n) (s k r a1 m b l @ r)
scrambles    (v) (s k r a1 m b l z)
scramblers    (n) (s k r a1 m b l @ z)
unscramble    (v) (uh2 n s k r a1 m b l)
unscrambled    (v) (uh2 n s k r a1 m b l d)
unscrambles    (v) (uh2 n s k r a1 m b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon [Add to Longdo]
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part [Add to Longdo]
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles [Add to Longdo]
Dornenstrauch; Brombeerstrauch {m} [bot.] | Dornensträucher {pl}; Brombeersträucher {pl}bramble | brambles [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Spieleinsatz {m} | den Einsatz erhöhen | um hohe Einsätze spielenstake; pool | to raise the stake | to gamble for high stakes [Add to Longdo]
Gerangel {n}; Gedrängel {n}scramble [Add to Longdo]
Kletterei {f}scramble [Add to Longdo]
Kletterrose {f}rambler rose [Add to Longdo]
Präambel {f}; Einleitung {f} | Präambeln {pl}; Einleitungen {pl}preamble | preambles [Add to Longdo]
Querfeldeinrennen {n} [sport]scramble [Add to Longdo]
Rührei {n}; Rühreier {pl}; Eierspeise {f}scrambled eggs [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m} [übtr..]shattered remains; shambles [Add to Longdo]
Schlachtbank {f}slaughtering block; shamble [Add to Longdo]
Spaziergänger {m}; Spaziergängerin {f}rambler [Add to Longdo]
Spieler {m} | Spieler {pl}gambler | gamblers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} (in Wanderverein); Wanderfreund {m} | Wanderer {pl}rambler | ramblers [Add to Longdo]
abkrabbeln | abkrabbelndto unscramble | unscrambling [Add to Longdo]
etw. aufs Spiel setzento gamble with sth. [Add to Longdo]
hinaufklettern; hinaufkraxelnto scramble up (sth.) [Add to Longdo]
um etw. kämpfen; sich um etw. drängelnto scramble for sth. [Add to Longdo]
klettern | kletternd | geklettert | klettertto scramble | scrambling | scrambled | scrambles [Add to Longdo]
krabbelt abunscrambles [Add to Longdo]
krabbelte abunscrambled [Add to Longdo]
(durcheinander) mischento scramble [Add to Longdo]
pokern | hoch pokernto take a risk; to gamble | to take a big risk [Add to Longdo]
schlendern | schlendernd | schlendert | schlenderteto amble | ambling | ambles | ambled [Add to Longdo]
schweifen; umherschweifen | schweifend; umherschweifend | geschweift; umhergeschweift | schweift | schweifteto ramble | rambling | rambled | rambles | rambled [Add to Longdo]
separieren; vereinzelnto separate; to unscramble [Add to Longdo]
spielen | spielend | gespielt | er/sie spielt | ich/er/sie spielte | er/sie hat/hatte gespielt | Ball spielen | Karten spielento play; to gamble | playing | played | he/she plays | I/he/she played | he/she has/had played | to play ball | to play at cards [Add to Longdo]
streift umherrambles [Add to Longdo]
um Geld spielen | um Geld spielendto gamble | gambling [Add to Longdo]
umhergestreiftrambled [Add to Longdo]
verquirlen; verrührento scramble [Add to Longdo]
verschlüsseln; chiffrieren | verschlüsselnd; chiffrierend | verschlüsselt; chiffriertto scramble | scrambling | scrambled [Add to Longdo]
verspielen (Geld; Chancen)to gamble away (money; chances) [Add to Longdo]
watscheln | watschelnd | gewatschelt | watschelt | watschelteto shamble | shambling | shambled | shambles | shambled [Add to Longdo]
Er kommt vom Hundertsten ins Tausendste.He gets carried away and rambles on. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
ギャンブラー[, gyanbura-] (n) gambler; (P) [Add to Longdo]
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler [Add to Longdo]
スクランブル[, sukuranburu] (n,vs) scramble; (P) [Add to Longdo]
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race [Add to Longdo]
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel [Add to Longdo]
プリアンブル[, purianburu] (n) {comp} preamble [Add to Longdo]
ポストアンブル[, posutoanburu] (n) {comp} postamble [Add to Longdo]
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music) [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler [Add to Longdo]
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle [Add to Longdo]
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond [Add to Longdo]
拾い歩き[ひろいあるき, hiroiaruki] (n,vs) (a) wander; amble [Add to Longdo]
勝負師[しょうぶし, shoubushi] (n) (1) gambler; (2) risk taker [Add to Longdo]
政治的賭け[せいじてきかけ, seijitekikake] (n) political gamble [Add to Longdo]
煎玉子;煎り卵;炒り卵;炒り玉子[いりたまご, iritamago] (n) scrambled eggs [Add to Longdo]
前書き[まえがき, maegaki] (n) preface; preamble; prolog; (P) [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] (n) preamble; premise; reason; prerequisite; condition; assumption; hypothesis; given; (P) [Add to Longdo]
前文[ぜんぶん, zenbun] (n) (1) preamble; (2) the above statement; (P) [Add to Longdo]
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea [Add to Longdo]
奪い合い[うばいあい, ubaiai] (n) scramble (for) [Add to Longdo]
奪い合う[うばいあう, ubaiau] (v5u) to scramble for; to struggle for [Add to Longdo]
渡世人[とせいにん, toseinin] (n) gambler; yakuza; person without a legitimate job [Add to Longdo]
賭け(P);賭[かけ, kake] (n,vs) (賭けする should be 賭けをする or 賭する(とする)) (See 賭する・とする) betting; gambling; a gamble; (P) [Add to Longdo]
賭ける[かける, kakeru] (v1,vt) (also written 懸ける or 掛ける) to wager; to bet; to risk; to stake; to gamble; (P) [Add to Longdo]
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester [Add to Longdo]
博徒[ばくと, bakuto] (n) gambler [Add to Longdo]
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler [Add to Longdo]
溶きほぐす[ときほぐす, tokihogusu] (v5s) to whip an egg; to scramble (e.g. an egg) [Add to Longdo]
溶く(P);融く;鎔く(oK);熔く(oK)[とく, toku] (v5k,vt) to dissolve (paint); to scramble (eggs); to melt (metal, etc.); to mix (water with flour, etc.); (P) [Add to Longdo]
逍遥[しょうよう, shouyou] (n,vs) ramble; saunter; walk; wander [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
中奖[zhòng jiǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] to win a prize; a successful gamble [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble [Add to Longdo]
博弈[bó yì, ㄅㄛˊ ㄧˋ, ] to play games (such as Chinese chess); to gamble; gaming [Add to Longdo]
宝洁公司[Bǎo jié Gōng sī, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Procter & Gamble [Add to Longdo]
导言[dǎo yán, ㄉㄠˇ ㄧㄢˊ, / ] introduction; preamble [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] to stroll; to ramble [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] ramble [Add to Longdo]
漫步[màn bù, ㄇㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to wander; to ramble; recreational hiking; to perambulate [Add to Longdo]
炒蛋[chǎo dàn, ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled eggs [Add to Longdo]
炒鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] scrambled eggs [Add to Longdo]
玩儿命[wán er mìng, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄇㄧㄥˋ, / ] to gamble with your life; to take reckless risks [Add to Longdo]
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋 [Add to Longdo]
疮痍满目[chuāng yí mǎn mù, ㄔㄨㄤ ㄧˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] lit. bumps and bruises everywhere (成语 saw); fig. an ugly shambles; devastation everywhere [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] thorns; brambles; surname Jing [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] bud; creeper; bramble [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西 / 西] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, / ] bet; gamble [Add to Longdo]
赌博[dǔ bó, ㄉㄨˇ ㄅㄛˊ, / ] to gamble [Add to Longdo]
赌徒[dǔ tú, ㄉㄨˇ ㄊㄨˊ, / ] a gambler [Add to Longdo]
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, / ] gamblers' den; illegal casino [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] make excursion; ramble; travel [Add to Longdo]
开场白[kāi chǎng bái, ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ, / ] prologue of play; fig. preamble (of speech or article) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs) [Add to Longdo]
プリアンブル[ぷりあんぶる, purianburu] preamble [Add to Longdo]
ポストアンブル[ぽすとあんぶる, posutoanburu] postamble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amble \Am"ble\, n.
   1. A peculiar gait of a horse, in which both legs on the same
    side are moved at the same time, alternating with the legs
    on the other side. "A fine easy amble." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. A movement like the amble of a horse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amble \Am"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Ambled}; p. pr. & vb. n.
   {Ambling}.] [F. ambler to amble, fr. L. ambulare to walk, in
   LL., to amble, perh. fr. amb-, ambi-, and a root meaning to
   go: cf. Gr. ? to go, E. base. Cf. {Ambulate}.]
   1. To go at the easy gait called an amble; -- applied to the
    horse or to its rider.
    [1913 Webster]
 
   2. To move somewhat like an ambling horse; to go easily or
    without hard shocks.
    [1913 Webster]
 
       The skipping king, he ambled up and down. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sir, your wit ambles well; it goes easily. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top