Search result for

*aligned*

(82 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aligned, -aligned-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonaligned[ADJ] ที่ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, See also: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งเป็นกลาง, Syn. neutral, nonpartisan, Ant. aligned, partisan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-Aligned Movementกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีสมาชิกจำนวน 114 ประเทศ (ตุลาคม 2547) ไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Through Megatech, who happens to be closely aligned with Section 9.ผ่านทางเมก้าเทค ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับแผนก 9 ของเรา Ghost in the Shell (1995)
Get ready to set the target frequency to manual the second we're aligned.รับพร้อมที่จะ ตั้งความถี่เป้าหมาย คู่มือการใช้งานที่สอง ที่เรากำลังชิด Contact (1997)
Tell him the liberator who destroyed my property realigned my perceptions.นอกจากเสียงครวญคราง ไทเลอร์ กับ มาร์ล่า ไม่เคยอยู่ในห้องเดียวกันเลย Fight Club (1999)
You see, the planets are just not aligned.เห็นมั้ย ดาวเคราะห์ไม่ได้อยู่แนวเส้นตรง The Astronaut Farmer (2006)
All the inputs are active, the servers are aligned, but the reformat won't start.ค่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะ แต่ฟอร์แมทไม่ได้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I thought this planet was uninhabited, and therefore, it's not aligned.ข้าคิดว่าดาวเคราะห์นี่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และด้วยเหตุนี้ มันจึงไม่ถูกนับ Trespass (2009)
You have aligned yourself with rome.เจ้าเป็นพันธมิตรกับโรม The Red Serpent (2010)
Throughout history, I have aligned myself with or destroyed humans in power hoping to make a dent in mankind's race to oblivion.ตลอดประวัติศาสตร์ ผมหาทางที่จะ ทำลายมนุษย์ด้วยพลัง หวังว่ารอยเขี้ยว จะทำให้มวลนุษย์ถูกลืมเลือน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
In our universe, the four forces are aligned in a perfect way.นั่นอาจจะเป็นเช่นจักรวาล ของเราอยู่ที่นั่น แต่ละจักรวาลกระเป๋าเหล่านี้ จะมีกฎหมายที่แตกต่าง กันของฟิสิกส์ Is There a Creator? (2010)
Aligned, you and I can restore balance wherever we go, peace to the universe.ตามแนวทางนี้ เจ้าและข้าสามารถสร้างความสมดุลได้ในทุกๆที่ นำสันติมาสู่จักรวาล Altar of Mortis (2011)
The unaligned kind.ที่ไม่เลือกข้าง Raging Fae (2011)
Since you are unaligned and have a certain personal interest in the matter, you are the perfect candidate for the job.เพราะเธอไม่มีข้างและสนใจ เรื่องนี้เป็นพิเศษ เธอ เป็นคนที่เหมาะกับงานนี้ Masks (2011)
Everyone knows you're unaligned.ใครก็รู้ว่าคุณไม่มีพวก Scream a Little Dream (2011)
And to think, if I had aligned myself with the Dark Fae you could treat me like that too.ฉันจะมาทำงานกับเฟมืด คุณจะได้ทำกับฉันแบบนั้นได้ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
And you wonder why I never aligned myself with a clan--แล้วมาถามว่าทำไมฉันไม่เลือกข้าง Death Didn't Become Him (2011)
She's unaligned.เขาไม่เลือกข้าง Death Didn't Become Him (2011)
Do you know that our families are aligned in the stars?รู้ไหม มีหลายตระกูล อยู่ในตำแหน่งของดาว Pilot (2011)
You said our families are aligned.คุณบอกว่า ครอบครัวเรา อยู่ในตำแหน่งสัมพันธ์กัน Bound (2011)
Venus has aligned with Mars, which means love is in the air and maybe we will get weekends off.ดาวศุกร์อยู่ในแนวเดียวกันกับดาวอังคาร ซึ่งหมายความว่ารักอยู่ในอากาศ และบางทีเราจะได้หยุดสุดสัปดาห์ The Bittersweet Science (2011)
I thought you were unaligned.นึกว่าเธอไม่มีพวก Midnight Lamp (2012)
And I think he had that unaligned succubus with him.ฉันว่าซัคคิวบัสไร้ข้างมากับเขาด้วย Table for Fae (2012)
So he's never gonna side with an unaligned succubus to save them over members of his own clan.แล้วเขาก็จะไม่มีทางเลือก ซัคคิวบัสไร้ข้างก่อนเรา Table for Fae (2012)
You call yourself unaligned, and yet you spend all of your time with your light Fae friends.คุณบอกว่าตัวเองไม่มีฝ่าย แต่คุณก็อยู่แต่กับเพื่อนเฟสว่าง Table for Fae (2012)
Well, you are unaligned. You can do what you want.เธอไม่มีข้าง ทำตามใจเธอเถอะ School's Out (2012)
The unaligned succubus...ซัคคิวบัสไร้ข้าง The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
The unaligned succubus, family unknown, clan...ซัคคิวบัสไร้ข้าง บ้านไม่รู้ เผ่า.. The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
I've been unaligned my entire life.ฉันไม่เคยมีข้างมาตลอดทั้งชีวิต Truth and Consequences (2012)
You're the drip who never shuts up about being unaligned.อวดว่าตัวเองไม่มีข้างไม่ใช่เหรอ Into the Dark (2012)
♪ You're gonna get yourself aligned with your old man ♪#เธอกำลังจะพาตัวเอง กับชีวิตในวัยชรา# Big Brother (2012)
♪ Hey, you're gonna get yourself aligned with your spine ♪#เธอกำลังเอาตัวเองไปใกล้กระดูกสันหลัง# Big Brother (2012)
There were others aligned with the three of you, waiting to aid and abet.มีแนวทางอื่นที่เหมาะสม สำหรับพวกคุณสามคน รอให้รับคำสารภาพ Authority Always Wins (2012)
But, and not to sound paranoid, there are forces aligned against us.แต่.. ไม่ใช่ความคิดที่ดี มีกองกำลังต่อต้านเรา Authority Always Wins (2012)
You think they're aligned in some sort of vendetta?คุณคิดว่า พวกเขาร่วมมือกัน ทำเรื่องแบบนี้เหรอ Doubt (2012)
And now that you've cashed out your shares of Grayson Global, is it safe to assume that the stars are properly aligned for you?และตอนนี้คุณก็มีเงินมากมาย จากหุ้นของเกรย์สันทั่วโลก, มันปลอดภัยที่จะอ้างว่าข้อมูล มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับคุณ? Absolution (2012)
Tell that to my vertebrae and the concrete wall that realigned them.เชิญไปบอกกับกระดูกสันหลังฉัน กับผนังคอนกรีตตรงโน้นเถอะ Out of Control (2012)
Attention, doors are not aligned.SPAN] Attention ประตูไม่ได ชิดคน. Elysium (2013)
The unaligned Succubus. Don't you want an autograph?ซัคคิวบัสไร้ข้าง อยากได้ ลายเซ็นไหมล่ะ Caged Fae (2013)
and the unaligned Succubus...แถมยังเป็นซัคคิวบัสไร้ข้าง Caged Fae (2013)
Unaligned Succubus...ซัคคิวบัสไร้ข้าง The Ceremony (2013)
Gosh, I have wanted to meet the unaligned Succubus for years.ผมอยากเจอซัคคิวบัส ไร้ข้างมานานแล้ว Fae-ge Against the Machine (2013)
But my friends and I... well, we were wondering how you can... call yourself "unaligned" when you're clearly Light.เราสงสัยว่าเธอเรียกตัวเอง ไร้ข้างได้ยังไงในเมื่อ เธออยู่ฝ่ายสว่างชัดๆ Fae-ge Against the Machine (2013)
You have to take care of that unaligned Succubus bitch!แกต้องจัดการ ยัยซัคคิวบัสไร้ข้างนั่น Delinquents (2013)
She's not my girlfriend. You know, Dyson... there's so much more to life than that unaligned cooz.โบ ฉันรู้จักโบด้วยเหรอ นั่น.. SubterrFaenean (2013)
Unaligned means unprotected.ไม่มีข้างเท่ากับไม่มีคนปกป้อง Confaegion (2013)
Claimed human of Bo, the unaligned Succubus.ในฐานะที่เป็นมนุษย์ของโบ ซึ่งเป็นซัคคิวบัสที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน Hail, Hale (2013)
- As in, unaligned Succubus Bo?- โบ ซัคคิวบัสไร้ข้างน่ะเหรอ The Kenzi Scale (2013)
- Is she still unaligned?- ยังไร้ข้างอยู่ไหม There's Bo Place Like Home (2013)
And for once, our interests are aligned.และครั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่สอดคล้องต้องกัน The Miller's Daughter (2013)
You're worried my interests are no longer aligned with yours.เจ้ากังวลว่าความสนใจของข้า จะไม่ตรงกับความต้องการของเจ้า The Queen Is Dead (2013)
I'm risking my life for all of you, every moment I'm here aligned against him.ข้าเสี่ยงชีพเพื่อพวกเจ้า ทุกขณะที่ข้าอยู่ที่นี่ ร่วมมือกันต่อต้านเขา Good Form (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alignedGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
alignedThey aligned themselves with the Liberals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIGNED    AH0 L AY1 N D
MALIGNED    M AH0 L AY1 N D
REALIGNED    R IY0 AH0 L AY1 N D
NONALIGNED    N AA1 N AH0 L AY2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aligned    (v) (@1 l ai1 n d)
maligned    (v) (m @1 l ai1 n d)
unaligned    (j) (uh2 n @ l ai1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstimmen | abstimmend | abgestimmtto align | aligning | aligned [Add to Longdo]
sich anpassen an [pol.] | anpassend | angepasstto align oneself to | aligning | aligned [Add to Longdo]
ausgerichtet; in Linie gebrachtaligned [Add to Longdo]
ordnete wieder einrealigned [Add to Longdo]
verbundenaligned [Add to Longdo]
verleumden; schlecht machen | verleumdend; schlecht machend | verleumdet; schlecht gemacht | verleumdet | verleumdetemalign | maligning | maligned | maligns | maligned [Add to Longdo]
verstellt {adj}misaligned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
右寄せ[みぎよせ, migiyose] (n,vs) right-aligned; right-justified [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] (n,vs) left-aligned; left-justified [Add to Longdo]
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] (n) {comp} aligned around [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] (n) {comp} start-aligned [Add to Longdo]
末そろえ[まつそろえ, matsusoroe] (n) {comp} end-aligned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不结盟运动[bù jié méng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] nonaligned movement [Add to Longdo]
结盟[jié méng, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ, / ] to form an alliance; to ally oneself with; allied with; aligned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
末そろえ[まつそろえ, matsusoroe] end-aligned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aligned \aligned\ adj.
   1. 1 in or brought into line with or into proper relative
    position; -- of spatial position. well-aligned wheels
    {unaligned}
 
   Syn: alined
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. brought into agreement or cooperation on the side of a
    faction, party, or cause. Opposite of {nonaligned}.
    [WordNet 1.5]
 
   3. brought into a straight or uniformly curved line.
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top