Search result for

*adria*

(68 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adria, -adria-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quadriad[N] กลุ่ม 4 คน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adriamycinเอเดรียไมซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- And...- AdriaFlesh and Blood (2006)
Adrian pasdar.เอเดรี่ยน พาสดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And he pushed away from Adrian.แล้วถูกผลักให้ห่างจากเอเดรียน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
-ADRIANNA: I'm telling you, girl. -Hi.คุณได้ทำในสิ่งที่คุณได้ทำ Some Kinda Love (2009)
-ADRIANA: Hey. Hi.ดีครับ Some Kinda Love (2009)
You hooked up with Mina. Adrianna.ใช่ วันเสาร์ คุณควงกับมีน่า Some Kinda Love (2009)
- I hope you're hungry, Adrian. I'm famished.หวังว่าคุณคงจะหิวนะ เอเดรียน 2012 (2009)
- I will show you, Adrian, sir.เดียวผมจะให้คุณดู เอเดรียน แซทนัม เลิกเรียกผมว่าคุณเสียที 2012 (2009)
Adrian.เอเดรียน เรียกเอเดรียนก็พอ 2012 (2009)
That's not what worries me, Adrian.นั่นไม่ใช้ที่ผมห่วงนะ เอเดรียน 2012 (2009)
Adrian, I thought you were in India.เฮ้ย เอเดรียน ฉันนึกว่า แกยังอยู่ที่อินเดียซะอีก 2012 (2009)
My name's Dr. Adrian Helmsley.ผมต้องขอโทษท่านด้วย ผมชื่อ ดร. เอเดรียน เฮมสลีย์ 2012 (2009)
Adrian, your chopper's ready.เอเดรียน เฮลิคอปเตอร์พร้อมแล้ว 2012 (2009)
Adrian, you have to begin the evacuation.เอเดรียน นายควรจะเตรียมเคลื่อนย้ายนะ 2012 (2009)
Are you absolutely sure about this, Adrian?คุณแน่ใจดีแล้วเหรอ เอเดรียน? 2012 (2009)
- Please continue, Adrian.-เชิญต่อ เอเดรียน 2012 (2009)
Adrian.เอเดรียน 2012 (2009)
It's all good, Adrian.ไม่้ต้องห่วงน่า เอเดรียน 2012 (2009)
After we get everyone on board, Adrian.ก็หลังจากที่เราพาทุกคน ขึ้นเึครื่องไปแล้วไง เอเดรียน 2012 (2009)
Give me a moment with Adrian. No disrespect, but we simply do not have time.ด้วยความเคารพนะครับท่าน พวกเราไม่มีเวลาแล้ว 2012 (2009)
Please, call me Adrian.เรียกผมว่า เอเดรียน เถอะึครับ 2012 (2009)
We never got picked up, Adrian.เขาไม่รับเราไปด้วย เอเดรียน 2012 (2009)
Oh, excuse me. Where can I find Adrian Helmsley?โทษค่ะ ฉันจะหา เอเดรียน เฮมสลีย์่ ได้ที่ไหน? 2012 (2009)
Ladies and gentlemen, this Dr. Adrian Helmsley chief science advisor to the late President Wilson.ท่านสุภาพบุรุษและสตรีทั้งหลาย ผมคือ ดร. เอเดรียน เฮมสลีย์่ หัวหน้าที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ ของอดีตประธานาธิบดี วิลสัน 2012 (2009)
Can you handle that, Adrian?คุณรับมือมันได้รึ เอเดรียน? 2012 (2009)
it's Adrian Helmsley. We met at Yellowstone.นี่ เอเดรียน เฮมสลีย์่นะ เราเคยเจอกันที่เยลโลวสโตน 2012 (2009)
Oh, Adrian, excellent.เอเดรียน เยี่ยมเลย 2012 (2009)
Naturally-occurring naquadria throughout the planet's crust.นาควาเดียม ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปกคลุมจนป็นชั้นผิวดาว Life (2009)
- You look good, Adrian.- ดูดีนี่, เอเดรี่ยน Watchmen (2009)
Even Adrian Veidt, possible homosexual.เอเดรี่ยน ไวด์ อาจจะเป็นพวกรักร่วมเพศ Watchmen (2009)
If Adrian and I can solve the energy crisis, war may be averted.ถ้าเอเดรี่ยนกับผมแก้วิกฤตพลังงานโลกได้ สงครามก็อาจจะไม่เกิด Watchmen (2009)
My work with Adrian is at a critical stage right now.โปรเจคของผมกับเอเดรี่ยน มาถึงขั้นตอนสำคัญพอดี Watchmen (2009)
Tried to kill Adrian Veidt. Dead now. Did you know him?มันพยายามฆ่าเอเดรียน ไวด์ มันตายแล้ว รู้จักมันรึเปล่า ? Watchmen (2009)
Adrian might help us find out who's underwriting Pyramid.คนของเอเดรียน อาจช่วยสืบเรื่องทุนของพีระมิดได้ Watchmen (2009)
I'm gonna look for Adrian's itinerary.ต้องเช็คตารางเอเดรียนดู Watchmen (2009)
Adrian's a pacifist.เอเดรียนบอกรักสันติ Watchmen (2009)
- Adrian, we know everything.- เอเดรียน, เรารู้ทุกอย่างแล้ว Watchmen (2009)
Adrian.เอเดรียน Watchmen (2009)
Adrian, stop this.เอเดรียน, พอเถอะ Watchmen (2009)
I'm disappointed in you, Adrian.ฉันผิดหวังในตัวนาย, เอเดรียน Watchmen (2009)
I have witnessed events so tiny and so fast they can hardly be said to have occurred at all but you, Adrian, you're just a man.ฉันเห็นทุกอย่าง แม้แต่อุบัติการณ์ ที่เล็กและรวดเร็ว... ...จนใครๆ พูดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้... ...แต่นาย, เอเดรียน นายเป็นแค่มนุษย์ Watchmen (2009)
Exposing Adrian would only doom the world to nuclear destruction again.การเปิดโปงเอเดรียน จะทำให้โลก กลับไปสู่วิกฤตนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่ง Watchmen (2009)
Emperor Hadrian has given orders to form a new defensive line to the south.จักรพรรดิ์ ฮาเดรียน ได้สั่งให้ตั้งแถวใหม่ เพื่อไปทางใต้ Centurion (2010)
This is Hadrian's big, fucking plan?นี่แผนการใหญ่ของ ฮาเดรียนสินะ กำแพง Centurion (2010)
Upon the adriatic.บนมหาสมุทรอะเดรียอะทิก The Red Serpent (2010)
Similar naquadria deposits.มันเหมือนกับค่าเนควาเดรียเลย Subversion (2010)
The figures for these naquadria deposits are correct, yes?คำณวนค่าของนาควาเดรีย นี้ถูกต้องใช่มั้ย? Subversion (2010)
The planet's laced with naquadria deposits.ดวงดาวที่มีแต่แร่นาควาดาห์ทับถมกัน Incursion: Part 1 (2010)
I'm gonna make sure Adrian Brody plays you.ทำให้หนูคิดว่า โตขึ้นมาหนูจะต้องหล่อแน่ๆ And Then There Were Fewer (2010)
Yo, Adrian.โย่ว เอเดรียน One Minute (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADRIA    AA1 D R IY0 AH0
ADRIAN    EY1 D R IY0 AH0 N
HADRIA    HH AE1 D R IY0 AH0
HADRIAN    HH AE1 D R IY0 AH0 N
HADRIAN    HH EY1 D R IY0 AH0 N
ADRIANO    AA0 D R IY0 AA1 N OW0
ADRIANA    EY2 D R IY0 AE1 N AH0
ADRIANCE    AA0 D R IY1 AH0 N S
ADRIATIC    EY2 D R IY0 AE1 T IH0 K
HADRIAN'S    HH EY1 D R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adrian    (n) (ei1 d r i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adriane {f}adrienne [Add to Longdo]
Hadrianswall {m} [hist.]Hadrian's wall [Add to Longdo]
Adria {f}Adriatic Sea [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚得里亚海[Yà dé lǐ yà hǎi, ㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, / ] Adriatic sea [Add to Longdo]
拉文纳[Lā wén nà, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄋㄚˋ, / ] Ravenna on the Adriatic coast of Italy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top