Search result for

*aaaa*

(52 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aaaa, -aaaa-
Possible hiragana form: *ああああ*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aaaaagh!อ้าก Le Morte d'Arthur (2008)
Agh!Aaaah! Heaven's Gate (1980)
- Aaaah!-Aaaah! My Dumb Luck (2008)
Ah~~~Aaaaah~~~ Ponyo (2008)
Yaaaah!Yaaaah! Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Aaaaaah!อ้ารรร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Aaaaah!อ๊ากกกกก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Aaaagggghhhhh!Aaaagggghhhhh! Up (2009)
It's okay, baby. Aaaah! Aaaah!ไม่เป็นไรจ๊ะลูก นังบ้าเอ้ย Family Remains (2009)
Aaaaaaaaaaaaaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Aaaaaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Aaaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Aaaaah! aah! aah!Lucifer Rising (2009)
Aaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Sammy, I'm sorry... Aaaaah!แซมมี่ ฉัันขอโทษ . . Lucifer Rising (2009)
aaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Aaaaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Aah! aaaaaah!Lucifer Rising (2009)
Aaaah!Lucifer Rising (2009)
Aaaah! I don't know!ฉันไม่รู้! Lucifer Rising (2009)
Aaaaah! You can't reach him, Dean.. . . Lucifer Rising (2009)
Aaaargh!อ๊ากกก! Ben 10: Alien Swarm (2009)
We need a bucket, a mop and 16 shots of tequilaaaaaa!ขอถังน้ำ กับไม้ถูพื้นด้วยครับ และขอเหล้าอีก 16 ช๊อตแบบเพียววววววว Cook (2009)
Aaaaargh!อ้ากกกกกกกก Cook (2009)
Raaaargh!ย๊าาาาาาก์ Cook (2009)
Aaaah!อ๊า.. Sympathy for the Devil (2009)
Aaaah!อาาาา! Sympathy for the Devil (2009)
Aaaaaaaaaah!อาาาาาาาา! Sympathy for the Devil (2009)
Chastity: aaaaaaaaaah!กรี๊ดดดดด! Free to Be You and Me (2009)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!อ๊ากกกกกกกกกกกก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Yeaaaah!เย้! Summer Wars (2009)
Stop getting in the waaaay!อย่ามาขวางน่า! Summer Wars (2009)
Aaaaaah!อ้า! The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Aaaaah!อ้า! Abandon All Hope (2009)
Aaaah!อ้าาา! The Turning Point (2009)
Aaaah!อ๊ากกกกก What Lies Below (2010)
Aaaaahh!อ้า! The Song Remains the Same (2010)
Aaaah!อ้า! Sam, Interrupted (2010)
Aaaaaaaaaaaaaaaah!อ้า! Swap Meat (2010)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!อ้า! Swap Meat (2010)
Aaaaaaa Troy and Abed in the mornin' and we're back with Greendale's resident animal expert, star-burns.เรื่องเล่าเช้านี้กับทรอยและอาเบด และเรากลับมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญ ด้านสัตว์เลี้ยงของกรีนเดล สตาร์เบิร์น Aerodynamics of Gender (2010)
Aaaah!อ๊ากหหหห์! Ball and Chain (2010)
Aaaah!อ้าา! The Castle of Fyrien (2010)
Aaaaaah-ha-ha-ha-ha!อา ฮ่า ฮ่า ฮ่า The Ho Ho Ho Job (2010)
Aaaaaaah!อ๊ากกกกก The San Lorenzo Job (2010)
Aaaahh this man really!อ้าา ผู้ชายคนนี้ จริงๆเลย! Episode #1.9 (2010)
- Woong! - Aaaah!วุง/ ว๊าก Episode #1.3 (2010)
*Dreeeeeeaaaaamm.*♪ ♪ Dreeeeeeaaaaamm ♪ Tangled (2010)
AAAAAAAH!Aaaaaaah! Tangled (2010)
WHOAAAAA!Whoaaaaa! Tangled (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top