Search result for

*这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于.*

(1 entries)
(0.7398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于., -这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于.-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must have questions.[CN] 这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于... Einstein: Chapter Five (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*这种 (zhè zhǒng) ()正比 (zhèng bǐ) () (liǎng)物体 (wù tǐ)质量 (zhì liàng) (de)乘积 (chéng jī) 并且 (bìng qiě)反比 (fǎn bǐ) ().*

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top