Search result for

*日*

(419 entries)
(0.0793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-日-, *日*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[konniti-wa] (greetings ) Good morning.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[〜にち, ~ nichi] (n) วันที่...ของเดือน (ใช้สำหรับวันที่ 11 ขึ้นไป ยกเว้นวันที่ 14,20,24), ...วัน
お誕生おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
一昨[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน
[ここのか, kokonoka] (n) วันที่เก้าของเดือน,เก้าวัน
二十四[にじゅうよっか, nijuuyokka] (n) วันที่ 24 ของเดือน, 24 วัน
二十[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน
[むいか, muika] (n) วันที่หกของเดือน,หกวัน
十四[じゅうよっか, juuyokka] (n) วันที่ 14 ของเดือน,14 วัน
[とうか, touka] (n) วันที่สิบของเดือน,สิบวัน
[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน
[よっか, yokka] (n) วันที่สี่ของเดือน,สี่วัน
[にちぶつ, nichibutsu] (n) ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
[にっこう, nikkou] (n) แสงแดด, See also: S. 陽光,
常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work
当手当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] (n) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, JIS
本銀行[にほんぎんこう, nihonginkou] (n) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น
[にちどく, nichidoku] (n) ญี่ปุ่นและเยอรมนี
[にっさん, nissan] (n) จำนวนผลิตรายวัน
[ひたち, hitachi] (org) บริษัทฮิตาชิ
[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
[にちぎん, nichigin] (n) คำย่อของธนาคารกลางญี่ปุ่น, See also: 本銀行
明後[あさって, asatte] (n) มะรืน
[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง
[きのう, kinou] (n) เมื่อวาน, See also: S. 昨(さくじつ),
[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
[しゅうじつ, shuujitsu] (n) ตลอดทั้งวัน
締め切り[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, See also: S. 締め切り,
[よくじつ, yokujitsu] (n) วันรุ่งขึ้น
[ほうにち, hounichi] (vt) มาเยือนญี่ปุ่น
誕生[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
御誕生おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, ] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
新聞[あさひしんぶん, ] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
[へいじつ, ] (n) วันธรรมดา
[にってい, ] กำหนดการ(งาน การเดินทาง)
[みかづき, ] (n) พระจันทร์เสี้ยว
[きじつ, ] วันที่กำหนด
[せいじつ, ] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต
蜻蛉[かげろうにっき, ] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน
[あさひ, ] (n) อาทิตย์ในยามเช้า
[にっけい, ] (n) (บริษัท)ญี่ปุ่น ที่สืบเชื้อสายจากคนญี่ปุ่น
[ひ, ] (n) วัน
満期[まんきじつ, ] (n) วันที่ครบกำหนด
皆さん 始めまして どぞよろしくね 俺毎ゆっくり飲んで遊んで 仕事あまりしてない。 恋人探してるん[] มีความสุขนะคะ ฉันรักเธอ
母の[ははのひ, ] วันแม่
プルーンエキス 30[] พรุน
[こんにちは, konnichiwa, ] สวัสดี (ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ความหมายเฉพาะคือสวัสดีตอนสายถึงช่วงใกล้เวลาเย็น มักมีการอ่านผิดโดยสะกดตรงตัวเป็น konnichiha)
[にほん, ] (n ) ประเทศญี่ปุ่น
[まいにち, mainichi, ] (n adv ) ทุกวัน
月曜[げつようび, getsuyoubi, ] (n ) วันจันทร์
火曜[かようび, kayoubi, ] (n ) วันอังคาร
水曜[すいようび, suiyoubi, ] (n ) วันพุธ
木曜[もくようび, mokuyoubi, ] (n ) วันพฤหัสบดี
金曜[きんようび, kinyoubi, ] (n ) วันศุกร์
土曜[どようび, doyobi, ] (n ) วันเสาร์
[にちようび, nichiyoubi, ] (n ) วันอาทิตย์
誕生[たんじょうび, tanjoubi, ] (n ) วันเกิด
[にっきん, ] งานผลัดกลางคืน,กะกลางคืน
本脳炎[にほんのうえん, ] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
[ひゃくにちぜき, ] โรคไอกรน
おき[いちにちおき, ] (n ) วันเว้นวัน
木洩れ[こもれび, ] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น
憲法記念[けんぽうきねんび, ] (n ) วันรัฐธรรมนูญ
[がんじつ, ] (n ) วันขึ้นปีใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
[こんにち, konnichi] Thai: วันนี้ English: today
[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
[ふつか, futsuka] Thai: ระยะเวลาสองวัน English: two days
[にちじ, nichiji] Thai: วันเวลา English: date & time
[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
[ひ, hi] Thai: วัน English: a day
[ようび, youbi] Thai: วัน(ในสัปดาห์) English: day of the week
[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
[とうか, touka] Thai: วันที่สิบ English: the tenth of month
[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary
[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
24[にじゅうよっか, nijuuyokka] Thai: วันที่24 English: the twenty fourth
[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
[ひたち, hitachi] Thai: ฮิตาชิ
[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day
本人[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight
射し[ひざし, hizashi] Thai: รังสีจากดวงอาทิตย์ English: rays of the sun
[とおか, tooka] Thai: วันที่สิบของเดือน English: 10th
[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㬎, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] motes in a sunbeam; illustrious, bright
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] Tiny 幺 motes of dust 灬 in a sunbeam 日
[亘, gèn, ㄍㄣˋ] to extend across, through; from
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Stretching from heaven 一 to earth 一 
[冒, mào, ㄇㄠˋ] to risk, to brave, to dare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[冕, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] crown; ceremonial cap
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  免 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] crown
[冥, míng, ㄇㄧㄥˊ] dark, gloomy, night; deep
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ)  六 (liù ㄌㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日, covered 冖, with 六 providing the pronunciation
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  日 (rì ㄖˋ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂
[圼, niè, ㄋㄧㄝˋ] slime, black mud
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[塌, tā, ㄊㄚ] to collapse, to fall into ruin
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  日 (rì ㄖˋ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[复, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who goes  somewhere 夂 every day 日
[妟, yàn, ㄧㄢˋ] banquet, feast; to entertain
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 cooking food 日 for a 宀 banquet; compare 宴
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun
[旦, dàn, ㄉㄢˋ] dawn; morning; day
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over the horizon 一
[旧, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: Decomposition: 丨 (shù ㄕㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Older than 丨 the sun 日
[旨, zhǐ, ㄓˇ] aim, intention, purpose, will
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A spoon 匕 aimed for the mouth 日
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日
[旬, xún, ㄒㄩㄣˊ] ten-day period; period of time
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A cycle 勹 of ten days 日; a traditional week
[旭, xù, ㄒㄩˋ] the rising sun; brilliant, radiant
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[旮, gā, ㄍㄚ] corner, nook, recess
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: []
[旯, lá, ㄌㄚˊ] corner, nook, recess
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ) 
Etymology: []
[旰, gàn, ㄍㄢˋ] sunset, dusk; evening
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[旱, hàn, ㄏㄢˋ] dry; drought; desert
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 baking a desert 干; 干 also provides the pronunciation
[旲, tái, ㄊㄞˊ] daylight, sunlight
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[时, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day
[旷, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] broad, vast, wide; empty
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ) 
Etymology: [ideographic] A wide 广 plain under the sun 日; 广 also provides the pronunciation
[旺, wàng, ㄨㄤˋ] to flourish, to prosper; prosperous
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昀, yún, ㄩㄣˊ] sunlight; surname
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  匀 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昂, áng, ㄤˊ] to rise; proud, bold, upright
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  卬 (áng ㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昃, zè, ㄗㄜˋ] afternoon; in decline
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  仄 (zè ㄗㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 at a slant 仄; 仄 also provides the pronunciation
[昆, kūn, ㄎㄨㄣ] elder brother; descendants
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Two brothers 比 under the son 日
[昇, shēng, ㄕㄥ] rise, ascent; to raise, to exalt
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  升 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [ideographic] The rising 升 sun 日; 升 also provides the pronunciation
[昉, fǎng, ㄈㄤˇ] dawn, daybreak; to appear
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昊, hào, ㄏㄠˋ] summertime; sky, heaven
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  天 (tiān ㄊㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 high in the sky 天
[昌, chāng, ㄔㄤ] sunlight; good, proper; prosperous
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  曰 (yuē ㄩㄝ) 
Etymology: [ideographic] Speaking 曰 in the daytime 日
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月
[昏, hūn, ㄏㄨㄣ] dusk, nightfall, twilight, dark; to faint, to lose consciousness
Radical: Decomposition: 氏 (shì ㄕˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Th sun 日 setting behind a village 氏
[易, yì, ㄧˋ] to change; to exchange, to trade; simple, easy
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  勿 (wù ˋ) 
Etymology: []
[昔, xī, ㄒㄧ] past, former; ancient
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 days ago 日
[昕, xīn, ㄒㄧㄣ] day, dawn, early morning
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昙, tán, ㄊㄢˊ] cloudy, overcast
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  云 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 hidden behind a cloud 云
[昜, yáng, ㄧㄤˊ] bright, glorious; to expand, to open up
Radical: Decomposition: 旦 (dàn ㄉㄢˋ)  勿 (wù ˋ) 
Etymology: [ideographic] Bright and open, like the dawn 旦
[昝, zǎn, ㄗㄢˇ] dual pronoun: "you and I", "we two"; surname
Radical: Decomposition: 处 (chù ㄔㄨˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: []
[星, xīng, ㄒㄧㄥ] star, planet; a point of light
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[映, yìng, ˋ] to project; to reflect; to shine
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[春, chūn, ㄔㄨㄣ] springtime; joyful, lustful, wanton
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昧, mèi, ㄇㄟˋ] dark, hidden, obscure
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  未 (wèi ㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昨, zuó, ㄗㄨㄛˊ] yesterday; formerly, in the past
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day
[昫, xù, ㄒㄩˋ] warm
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昬, hūn, ㄏㄨㄣ] dusk; dark, confused; stupid
Radical: Decomposition: 民 (mín ㄇㄧㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[昭, zhāo, ㄓㄠ] bright, luminous; clear, manifest
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[是, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋

Japanese-English: EDICT Dictionary
いくか;幾[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
いつのにか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お告げの祝;御告げの祝[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生;御釈迦様の誕生[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お誕生おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます;御誕生おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
こどもの;子供の[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
その;其の[そのひ, sonohi] (exp) that day; the very same day [Add to Longdo]
そのその[そのひそのひ, sonohisonohi] (exp) each day; from day to day; day-to-day [Add to Longdo]
その暮らし;その暮し;其の暮らし;其の暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
また逢うまで;また会うまで;又会う[またあうひまで, mataauhimade] (exp) till we meet again [Add to Longdo]
また明[またあした, mataashita] (exp) (uk) see you tomorrow [Add to Longdo]
みどりの;緑の(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4) [Add to Longdo]
よりによって今[よりによってきょう, yoriniyottekyou] (exp) today of all days [Add to Longdo]
アメリカ七[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アメリカ独立記念[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
ゴミの[ゴミのひ, gomi nohi] (n) garbage day; rubbish collection day [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕生[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
ローマは一にして成らず[ローマはいちにちにしてならず, ro-ma haichinichinishitenarazu] (exp) (id) Rome was not built in a day [Add to Longdo]
[あくにち;あくび, akunichi ; akubi] (n) unlucky day [Add to Longdo]
[きょくじつ, kyokujitsu] (n) rising sun [Add to Longdo]
[きょくじつき, kyokujitsuki] (n) Japan's naval ensign; Japanese flag used on military ships [Add to Longdo]
重光章[きょくじつじゅうこうしょう, kyokujitsujuukoushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star [Add to Longdo]
小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
[きょくじつしょう, kyokujitsushou] (n) Orders of the Rising Sun [Add to Longdo]
大綬章[きょくじつだいじゅしょう, kyokujitsudaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Rising Sun [Add to Longdo]
中綬章[きょくじつちゅうじゅしょう, kyokujitsuchuujushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon [Add to Longdo]
或る;ある;或(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..") [Add to Longdo]
安全[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
安息[あんそくにち;あんそくじつ;あんそくび, ansokunichi ; ansokujitsu ; ansokubi] (n) (Judeo-Christian) Sabbath [Add to Longdo]
一昨昨;一昨々[いっさくさくじつ;さきおとつい;さきおととい, issakusakujitsu ; sakiototsui ; sakiototoi] (n-adv,n-t) two days before yesterday; three days back (ago) [Add to Longdo]
一昨[いっさくじつ(P);おとつい;おととい(P), issakujitsu (P); ototsui ; ototoi (P)] (n-adv,n-t) day before yesterday; (P) [Add to Longdo]
(P);1[いちにち(P);いちじつ;ひとひ(ok);ひとえ(ok), ichinichi (P); ichijitsu ; hitohi (ok); hitoe (ok)] (n) (1) first day of the month; (2) (See ついたち) one day; (P) [Add to Longdo]
(P);朔;朔[ついたち(P);さくじつ(朔);いっぴ(一), tsuitachi (P); sakujitsu ( sakujitsu ); ippi ( tsuitachi )] (n) (1) (usu. 一) first day of the month; (2) (ついたち only) (arch) first ten days of the lunar month; (P) [Add to Longdo]
の長[いちじつのちょう, ichijitsunochou] (n) superiority [Add to Longdo]
を過ごす[いちにちをすごす, ichinichiwosugosu] (exp,v5s) to pass a day [Add to Longdo]
一善[いちにちいちぜん, ichinichiichizen] (n) doing a good deed each day; doing one good turn a day [Add to Longdo]
[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]
一夜[いちにちいちや, ichinichiichiya] (n) all day and night [Add to Longdo]
三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
増しに[いちにちましに, ichinichimashini] (adv) day by day [Add to Longdo]
置き[いちにちおき, ichinichioki] (n-t) every other day [Add to Longdo]
中(P);一じゅう;一ぢゅう[いちにちじゅう(一中;一じゅう)(P);いちにちぢゅう(一中;一ぢゅう), ichinichijuu ( ichinichijuu ; tsuitachi juu )(P); ichinichidyuu ( ichinichijuu ; ts] (n,n-adv) all day long; all the day; throughout the day; (P) [Add to Longdo]
[いちにちふつか, ichinichifutsuka] (n,adv) a day or two [Add to Longdo]
片時[いちにちへんじ, ichinichihenji] (n) short time [Add to Longdo]
[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey [Add to Longdo]
一両[いちりょうじつ, ichiryoujitsu] (n) (a) day or two [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可同而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
不可终[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, ] within the next few days; in a few days time [Add to Longdo]
世界[Shì jiè rì bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] World Journal, US newspaper [Add to Longdo]
世界末[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] China Daily (an English language newspaper) [Add to Longdo]
中央[Zhōng yāng Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Central Daily News [Add to Longdo]
[Zhōng Rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, ] China-Japan [Add to Longdo]
关系[Zhōng Rì guān xì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] Sino-Japanese relations [Add to Longdo]
韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]
韩越[Zhōng Rì Hán Yuè, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] China, Japan, Korea, and Vietnam [Add to Longdo]
[zhǔ rì, ㄓㄨˇ ㄖˋ, ] Sabbath; Sunday [Add to Longdo]
[zhǔ rì xué, ㄓㄨˇ ㄖˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sunday School [Add to Longdo]
九月九忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
交易[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading) [Add to Longdo]
京郊[Jīng jiāo rì bào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Suburbs Daily (newspaper), ben.com.cn [Add to Longdo]
人民[rén mín rì bào, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Renmin Ribao (People's Daily) [Add to Longdo]
[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today [Add to Longdo]
方长[lái rì fāng cháng, ㄌㄞˊ ㄖˋ ㄈㄤ ㄔㄤˊ, / ] the future is long (成语 saw); there will be ample time for that later [Add to Longdo]
[zhí rì, ㄓˊ ㄖˋ, ] on day duty [Add to Longdo]
[zhí rì shēng, ㄓˊ ㄖˋ ㄕㄥ, ] student on duty; prefect [Add to Longdo]
[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, ] holiday; non-working day [Add to Longdo]
停战[tíng zhàn rì, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] Armistice Day [Add to Longdo]
光天化[guāng tiān huà rì, ㄍㄨㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄖˋ, ] the full light of day (成语 saw); fig. peace and prosperity; in broad daylight [Add to Longdo]
光明[Guāng míng rì bào, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guangming Daily, a Beijing newspaper [Add to Longdo]
[quán rì zhì, ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ ㄓˋ, ] full-time work [Add to Longdo]
[Quán Rì kōng, ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ ㄎㄨㄥ, ] All Nippon Airways (ANA) [Add to Longdo]
公休[gōng xiū rì, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, ] public holiday [Add to Longdo]
战争[liù rì zhàn zhēng, ㄌㄧㄡˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Six Day war of June 1967 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]
冰冻三尺,非一之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, / ] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day [Add to Longdo]
出生[chū shēng rì qī, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖˋ ㄑㄧ, ] date of birth [Add to Longdo]
[qián rì, ㄑㄧㄢˊ ㄖˋ, ] day before yesterday [Add to Longdo]
勃列涅夫[Bó liè rì niè fū, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄝˋ ㄖˋ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] Leonid Brezhnev [Add to Longdo]
北京[Běi jīng rì bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Daily (newspaper), www.bjd.com.cn [Add to Longdo]
十三[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]
制学校[bàn rì zhì xué xiào, ㄅㄢˋ ㄖˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] half-day (or double-shift school) [Add to Longdo]
工作[bàn rì gōng zuò, ㄅㄢˋ ㄖˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] part time work [Add to Longdo]
[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] this or that very day; in the next few days [Add to Longdo]
[fǎn rì, ㄈㄢˇ ㄖˋ, ] anti-Japan [Add to Longdo]
[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] propitious day; lucky day [Add to Longdo]
[tóng rì, ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ, ] same day; simultaneous [Add to Longdo]
而语[tóng rì ér yǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. to speak of two things on the same day (成语 saw); to mention things on equal terms (often with negatives: you can't mention X at the same time as Y) [Add to Longdo]
[xiàng rì kuí, ㄒㄧㄤˋ ㄖˋ ㄎㄨㄟˊ, ] sunflower seeds [Add to Longdo]
[Hā rì zú, ㄏㄚ ㄖˋ ㄗㄨˊ, ] Japanophile (refers to teenage craze for everything Japanese, originally mainly in Taiwan) [Add to Longdo]
四川[Sì chuān rì bào, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sichuan Daily [Add to Longdo]
国势[guó shì rì shuāi, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄖˋ ㄕㄨㄞ, / ] national decline [Add to Longdo]
国庆[guó qìng rì, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˋ ㄖˋ, / ] national day of many countries; PRC National Day on Oct 1st; Taiwan National Day on Oct 10 [Add to Longdo]
国际期变更线[guó jì rì qī biàn gēng xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄖˋ ㄑㄧ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] international date line [Add to Longdo]
[sù rì, ㄙㄨˋ ㄖˋ, ] at ordinary times [Add to Longdo]
如来[Dà rì rú lái, ㄉㄚˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] Vairocana, Buddha of supreme enlightenment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと金曜だ。
"I saw her five days ago", he said.「5前に彼女にあった」と彼は言った。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今の授業を始めましょう」と先生は言った。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."「ビルは本にいましたか」「はい、いました」
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは今は病気で寝ています」「それは気のどくだ」
"When did you return?" "I came back the day before yesterday."「何時帰ってきたのですか」「一昨です」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1に10分も進むんです」 [M]
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は本人の学生ですか」「はい、そうです」 [M]
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今の新聞にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
The teacher said, "That's all for today."「今はこれまで」と先生が言った。
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨、仕事をしたのですか」「昨が休みだったらと思うよ」
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨あの授業の講義を聞いていましたか」と学生がたずねた。
I am Japanese, answered the boy.「私は本人です」とその少年は答えた。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今行います」と先生は言った。
"You must be tired after a long day." "No, not in the least."「長い1だったのでお疲れでしょう」「いいえ、全然」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜に映画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.本の経営陣は米国の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."「彼の父が昨死にました」「あんな人は見たことがありません」
"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."「彼は昨手紙を書きましたか」「はい」
"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."「彼は明泳ぎますか」「はい」
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明テストをします」と先生は言った。
"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."「明ピアノをひくつもりですか」「いいえ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明雨が降るだろうか」「降らないと思う」
It's the third of October.10月3です。
We have a lot of very fine days in October.10月には快晴のが多い。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある、禎子が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者達は今の厳しい現実に適応しなければならない。
There were ten accidents in as many days.10に10件の事故があった。
It rained for the first time in ten days.10ぶりに雨が降った。
Ten days passed by.10間たった。
I left Japan for the first time in ten years.10年ぶりに本を離れた。
Ten years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.10年前の成人のに区役所からボールペンをもらった。
I would like to attend the party on November 1st.11月1のパーティーに参加します。
It gets cold day by day in November.11月に入ると増しに寒くなる。
A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.13歳の誕生の2、3後に、トニーも学校を卒業しました。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13の金曜は不吉なだと言われている。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降本は外国料理に対して門戸を閉ざした。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、本にアメリカへの門戸を開くように要求した。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、本は選手をオリンピックに送ってる。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に本とアメリカの間で戦争が勃発した時、私は生まれていなかった。
In 1943 Japan was at war.1943年に本は戦争をしていた。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に本の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に本と中国との間に平和条約が結ばれた。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、本は水と米不足だった。
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28までに、この請求書に対するお支払いをお願いします。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone's up early today.[JA] 今はみんな早いね Choices (2017)
In all likelihood, this is a new emotion.[CN] 在咖啡店工作的女性的恬淡常生活 Appeal (2017)
It was you who unlocked the front door that day.[JA] あの 玄関の鍵を開けたのは 君だったんだね Confrontation (2017)
-Thank you for the meal.[JA] おかしな決まり事に縛られる毎 Choices (2017)
Yesterday, for the first time,[JA] 昨初めて みんなに 景介さんと結婚してること Absolute (2017)
I'm looking forward to today.[JA] 今は よろしくお願いします Absolute (2017)
Write as if you'll die tomorrow. Leave no regrets.[JA] もし明 死んじゃっても 後悔ないくらいに Absolute (2017)
The end.[CN] 我觉得这个还是当作兴趣 写在记里比较好吧 Absolute (2017)
Today, we'll be treating you.[JA] (佑希) 今は 私たちが ご馳走(ちそう)させていただきますので Ready (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森口(もりぐち)) 本最優秀文学賞 最年少受賞 おめでとう Appeal (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本行われた 開 菜々果さんの葬儀告別式に Reason (2017)
Leave this to me.[CN] 非常感谢之丸电视台各位的努力 Confrontation (2017)
Uh, yeah, just had some things that I wanted to run by him.[CN] 我们要在哪里生活 生几个孩子 结婚纪念去哪里过 Brooklyn Housing (2017)
Today's job was very long and boring.[JA] もう 今の仕事 超長いし 超つまんなかった Affection (2017)
Thanks.[CN] 已于本晚间7点预约了餐厅 Ready (2017)
I can't possibly do another print run if the first printing hasn't sold out![CN] 也是啦 为了本文学界的发展 我的确是该得奖 Appeal (2017)
That's why I've continued to write them.[CN] 这种原因就请你 自己写在记里就好了 Disbanded (2017)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[CN] 恭喜你成为本最优秀文学奖的 最年轻得奖者 Appeal (2017)
You have nothing to do with this case.[CN] 至少有二十名囚犯投诉 未能在预定期顺利出狱 Brooklyn Housing (2017)
visiting day has come.[JA] 面会のがやって来る Choices (2017)
Who was there when you had to restructure in '07?[CN] 我们的损失与俱增 Divide and Conquer (2017)
My father's death sentence had been carried out.[CN] 谜样的女人变成了四个 奇妙的常生活 转眼之间就变回不寻常的生活 Ready (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.[CN] 诚心恭喜你获得本最优秀文学奖 Confrontation (2017)
did you do something to this guy... to make him hate you?[CN] 他就只是个以无聊的文章 来撰写无聊常的 Values (2017)
THANK YOU, NANAKA![CN] 不过话题再这样一直持续下去 就该叫做本最优秀话题奖吧 根本没有任何实力可言 Reason (2017)
Okay, Nanaka. We're ready for you.[CN] (第50届本最优秀文学奖) Affection (2017)
I know you've been working around the clock on this thing.[CN] 然后我们选一个好 Divide and Conquer (2017)
Thank you for your time today.[JA] (花木) 今は お時間いただきまして ありがとうございます Affection (2017)
Okay, today is February 2, so seat number 22, please start reading...[JA] はい じゃあ 今は2月2だから 出席番号22番 Choices (2017)
Do you think you will take back the Japan Outstanding Literature Prize from Shin Michima?[JA] (記者) 道間 慎さんの 本最優秀文学賞受賞の取り消しは ありえるんでしょうか? Affection (2017)
All the children who lived together there had to treat each other like siblings.[JA] 一緒に暮らす子供は全員 施設に入ったそのから 兄弟関係になるという Choices (2017)
Wouldn't it be better if you wrote your diary like that?[JA] フフフッ それは趣味として 記に書いたほうが いいと思いますけど Absolute (2017)
-You're welcome.[JA] (慎) けど 父親の事件の数 Affection (2017)
I came here today to show you something.[JA] 今は 見せたいものがあって来たんです Emotions (2017)
THIS DRAMA IS FICTIONAL. ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.[CN] 明天 是和父亲见面的 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Like, right now?[CN] 杰伊 你的未来指可待 杰伊 CounterPunch (2017)
- Listen, you don't have to talk to us.[CN] 我的名字没有我要问的问题重要 比如为什么去年11月4 你在午餐时间在餐厅煽动斗殴 Brooklyn Housing (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 本最優秀話題賞 といったところでしょうか 実力でも何でもない Reason (2017)
THE CURSED HOUSE![CN] 在今举行的开菜菜果的告别式上 Reason (2017)
If that's the case, then why don't you just write a diary.[JA] そういうことなら 勝手に 記帳にでも書いてくださいよ Disbanded (2017)
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.[JA] 死刑判決を受けた 道間達之(たつゆき)死刑囚の刑が 昨 執行されました Ready (2017)
I'm the best person to play the main character.[CN] 希望你能早遇到那个角色 Affection (2017)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[JA] (花木)フフッ まあ 本文学界の発展のためには 僕が受賞するべき なんでしょうけどね Appeal (2017)
No, I have a celeb-on-celeb interview today.[JA] (菜々果)今は違う 対談 Absolute (2017)
Okay, from now on, why don't we have dinner here once a month?[JA] これからは毎月1回 ここでディナーのにしよっか Ready (2017)
Okay, I'll check these. Hold on a moment.[CN] 所以 请你早解脱吧 Absolute (2017)
Please begin.[CN] 前些子死于非命的女演员 开菜菜果小姐 Disbanded (2017)
- So you're not mad. - Not at all.[CN] 他说他的宝贝女儿 绝对不能在一间单身公寓里 庆祝她的婚礼大 Divide and Conquer (2017)
Drifting Emotions is a masterpiece.[CN] 是否有可能会撤销道间慎先生的 本最优秀文学奖呢? Affection (2017)
Congratulations on receiving the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] 本最優秀文学賞受賞 誠におめでとうございます Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
作成[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
失効時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication [Add to Longdo]
同曜[どうようび, douyoubi] same day (of the week) [Add to Longdo]
[ひ, hi] day [Add to Longdo]
[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]
別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]
本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]
[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]
[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]
満了[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]
[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一昨[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[こんにち, konnichi] -heute [Add to Longdo]
[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]
[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何曜[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[せんじつ, senjitsu] neulich, vor_kurzem [Add to Longdo]
入り[いりひ, irihi] die_untergehende_Sonne [Add to Longdo]
[そくじつ, sokujitsu] am_selben_Tag [Add to Longdo]
[やくび, yakubi] Unglueckstag [Add to Longdo]
[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
土曜[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
[ざいにち, zainichi] in_Japan_ansaessig [Add to Longdo]
[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
大晦[おおみそか, oomisoka] Silvester [Add to Longdo]
[いくにち, ikunichi] wieviele_Tage? der_wievielte? [Add to Longdo]
[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]
々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
の丸[ひのまる, hinomaru] die_Flagge_der_aufgehenden_Sonne [Add to Longdo]
の入り[ひのいり, hinoiri] Sonnenuntergang [Add to Longdo]
の出[ひので, hinode] Sonnenaufgang [Add to Longdo]
[にちふつ, nichifutsu] japanisch-franzoesisch [Add to Longdo]
付け[ひづけ, hiduke] -Datum [Add to Longdo]
[ひがさ, higasa] Sonnenschirm [Add to Longdo]
[にっこう, nikkou] Sonnenlicht, Sonnenschein [Add to Longdo]
光浴[にっこうよく, nikkouyoku] Sonnenbaden [Add to Longdo]
刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]
刊紙[にっかんし, nikkanshi] Tageszeitung [Add to Longdo]
取り[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
帰り[ひがえり, higaeri] Tagesausflug [Add to Longdo]
常生活[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]
[にちじ, nichiji] Zeit, Datum, Tag_und_Stunde [Add to Longdo]
[にちよう, nichiyou] Sonntag [Add to Longdo]
[にちようび, nichiyoubi] Sonntag [Add to Longdo]
[にほん, nihon] Japan [Add to Longdo]
本中[にほんじゅう, nihonjuu] (in) ganz_Japan [Add to Longdo]
本人[にほんじん, nihonjin] Japaner, Japanerin [Add to Longdo]
本側[にほんがわ, nihongawa] die_japanische_Seite, die_Japaner [Add to Longdo]
本刀[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
本史[にほんし, nihonshi] japanische_Geschichte [Add to Longdo]
本学者[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top