Search result for

*我猜玛丽安会认为我很自大 [...] 跟一个 流行歌手高调拍拖*

(1 entries)
(0.7147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖, -我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We weren't particularly interested in each other.[CN] 我猜玛丽安会认为我很自大 那时乔安正跟一个 流行歌手高调拍拖 Scenes from a Marriage (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

* () (cāi)玛丽安 (mǎ lì ān) (huì)认为 (rèn wéi) () (hěn)自大 (zì dà) 那时 (nà shí)乔安正 (qiáo ān zhèng) (gēn)一个 (yí gè) 流行 (liú xíng)歌手 (gē shǒu)高调 (gāo diào)拍拖 (pāi tuō)*

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top