Search result for

*ไก่ชน*

(33 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไก่ชน, -ไก่ชน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่ชน[N] fighting cock, Example: บ้านในชนบทจะเลี้ยงไก่ไว้หลายพันธุ์เช่น ไก่ชนไก่เนื้อ ไก่ไข่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่อูชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไว้ตีกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไก่ชนน. ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus (Linn.) เป็นไก่อูพันธุ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งเลี้ยงไว้ชนกัน. (ดู อู).
ไก่แก้วน. ชื่อไก่ชนิดหนึ่ง เช่น ไก่แก้วขันไจ้ไจ้ (ลอ).
ไก่บ้านน. ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus (Linn.) ในวงศ์ Phasianidae เป็นไก่ที่มีสายพันธุ์มาจากไก่ป่า แตกต่างจากไก่ป่าที่ขนลำตัวมีสีต่าง ๆ กัน เช่น สีดำ ขาว น้ำตาลอมแดง มีแข้งสีแตกต่างกัน เช่น สีเหลือง ขาว โดยที่ไก่ป่ามีสีเทาเข้ม เนื่องจากการคัดและผสมพันธุ์ทำให้มีสายพันธุ์แตกต่างกันมาก เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร.
ไก่ป่าน. ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus (Linn.) ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้สีเข้มสดใสและหลากสีกว่าตัวเมีย เช่น สีเขียว ดำ แดง ตัวเมียสีน้ำตาลอมเหลือง ทั้งตัวผู้และตัวเมียขาสีเทาเข้ม โคนหางสีขาว อาศัยในป่าโปร่ง เช่น ป่าไผ่ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ไก่ป่าติ่งหูขาว [ G. g. gallus (Linn.)] และไก่ป่าติ่งหูแดง [ G. g. spadiceus (Bonaterre)] ไก่ชนิดนี้เป็นต้นตระกูลของไก่บ้าน.
จ๊อกว. เสียงร้องของไก่เมื่อเวลาเจ็บหรือใกล้จะตาย, เสียงร้องของไก่ชนตัวที่แพ้, โดยปริยายหมายความว่า ยอมแพ้, ใช้ตามสำนวนนักเลงไก่ เพราะไก่ตัวใดร้องจ๊อก ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นแพ้
ชน ๑น. เรียกไก่อูชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไว้ชนกัน ว่า ไก่ชน.
ตะเภา ๒น. ชื่อไก่ชนิดเดียวกับไก่บ้าน ลำตัวอ้วนป้อม เหนียงสั้นและกลม มีขนมากทั้งขนแข็งและขนอุยหลายสี ส่วนใหญ่มีขนที่แข้ง มีหางสั้นและแผ่กว้างที่ฐาน ในอดีตเป็นไก่ที่บรรทุกมากับเรือสำเภาหรือเรือตะเภาจากประเทศจีน จึงเรียกว่า ไก่ตะเภา.
อูน. ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus (Linn.) ตัวผู้บริเวณหน้า หงอน และเหนียงสีแดงจัด ขนคอยาว สีน้ำตาลแดง ขนปีกสีดำเหลือบเขียวเป็นมัน ขนตะโพกสีเหลือง ขนหางยาวเป็นมันสีดำเหลือบเขียว อาจมีขนสีเหลืองหรือขาวแซม ลำตัวล่ำ ช่วงไหล่ใหญ่ น่องใหญ่ล่ำ แข้งกลมเรียวมีเกล็ดขนาดใหญ่สีเหลืองอ่อน เทา หรือเหลืองอมแดง มีเดือยข้างละ ๑ อัน ลักษณะยาวปลายโค้งแหลม ตัวเมียรูปร่างเล็กกว่า ขนตามลำตัวส่วนมากมีสีดำ หรือดำประขาว มีหลายพันธุ์ เช่น ประดู่หางดำ เหลืองหางขาว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Game fowlไก่ชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...and not only that, you'd look great in Gamecock Red!...และไม่ใช่เฉพาะสิ่งนั้น คุณจะดูดี ในGamecock Red(ไก่ชนสีแดง)! The Blind Side (2009)
I can get you a Gamecock headdress. And with real feathers.ฉันสามารถให้หมวกไก่ชนสีแดง กับขนจริงๆกับเธอได้ The Blind Side (2009)
I thought cockfights were illegal in Brazil.ฉันนึกว่า ไก่ชน บราซิล Fast Five (2011)
If my wretched brother should somehow prevail, these hens will return to their cocks and crow of how my courage inspired them, lifted their spirits.ถ้าพี่น้องของฉันอนาถ อย่างใดควรเหนือกว่า, ไก่เหล่านี้จะกลับมา เพื่อไก่ชนของพวกเขา ยกวิญญาณของพวกเขา Blackwater (2012)
Cockfights?ไก่ชนเหรอ? Last Grimm Standing (2012)
The Hens have pulled off a squeaker!แม่ไก่ชนะได้อย่างหวุดหวิด Bunny Therapy (2012)
Okay, calm down with the fight chickens!โอค ใจเย็นๆพวกไก่ชนทั้งหลาย! Hotel Transylvania (2012)
You know game fowls, right?นายรู้จักเกมส์ไก่ชนมั้ย? Fly, Daddy, Fly (2006)
Game fowls?เกมส์ไก่ชนFly, Daddy, Fly (2006)
Game fowls fight to the death, but their characteristics comes from breeding.เกมส์ไก่ชนที่สู้กันจนตาย ธาตุแท้ของมันจะออกมา ตอนเห็นเลือด Fly, Daddy, Fly (2006)
People too think guys who's like them game fowls are strong, but that's the thinking of chicken-sized pinheads.คนมักจะคิดว่า คนที่ชอบเกมส์ไก่ชน เป็นคนที่แข็งแรง แต่นั่นมันเป็นความคิดแบบ สมองเล็กขนาดไก่ Fly, Daddy, Fly (2006)
Sphinx Sphinx beats cockfighting.สฟิงค์ สฟิงค์ เอาชนะไก่ชนก็ทำได้ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Sphinx Sphanx Sphunx Sphinx beats cockfighting.สฟิงค์ สแฟงค์ สฟังค์ สฟิงค์ เอาชนะไก่ชนก็ทำได้ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Hell,we were gamecocks.คือพวกเราเป็น"ไก่ชนYellow Fever (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ชน[n.] (kaichon) EN: fighting cock   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bantam[N] ไก่ชนิดหนึ่ง, See also: ไก่แจ้
fighting cock[N] ไก่ชน, Syn. gamecock
gamecock[N] ไก่ชน
pit[VT] ปล่อยให้ไก่ชนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
game fowln. ไก่ชน
gamecockn. ไก่ชน,ไก่ตี,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
spur(สเพอร์) n. เดือยส้นรองเท้า,เดือยไก่,สิ่งกระตุ้น,สิ่งปลุกเร้า,เนินแหลม,ทิวเขาแหลม,กิ่งไม้,กิ่งสั้น,ประตัก,ส่วนที่ยื่นโผล่, -Phr. (on the spur,of the moment ฉับพลัน ชั่ววูบ) . vt. กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า,กระตุ้น,เร่ง,ลงประตัก, (ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่ vi. ห้

English-Thai: Nontri Dictionary
gamecock(n) ไก่ชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top