Search result for

*ให้กำเนิด*

(152 entries)
(0.5014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ให้กำเนิด, -ให้กำเนิด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้กำเนิด[V] give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา
ให้กำเนิด[V] give birth to, See also: originate, establish, found, set up, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นในประเทศจีน คือ สามีหย่า เพราะภรรยาให้กำเนิดบุตรเป็นหญิง, Thai definition: ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้นมา
ผู้ให้กำเนิด[N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย, Count unit: คน
ผู้ให้กำเนิด[N] parent, See also: parents, father, mother, Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า, Example: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มอบชีวิตให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ให้กำเนิดน. พ่อแม่.
กำเนิด(กำเหฺนิด) น. การเกิด เช่น บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตร, มูลเหตุดั้งเดิม เช่น ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร.
เครื่องยนต์น. เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่.
ชนก, ชนก-(ชะนก, ชะนะกะ-) น. ชายผู้ให้กำเนิด, พ่อ, คู่กับ ชนนี.
ชนนี(ชนนะนี) น. หญิงผู้ให้กำเนิด, แม่, คู่กับ ชนก.
บิดาน. พ่อ (ใช้ในภาษาทางการ), โดยปริยายหมายความว่า ผู้ให้กำเนิด เช่น บิดาแห่งประวัติศาสตร์.
พ่อน. ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
พ่อคำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
แม่น. หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
ยนต์, ยนตร์น. เครื่องกลไก, เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่.
ออก ๑เรียกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ว่า พ่อออก แม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procreationการให้กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procreationการให้กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
procreative-ให้กำเนิด, -ให้กำเนิดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternityการให้กำเนิด (ทารก), ความเป็นแม่, มาตุภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
neurogenic๑. -เกิดจากประสาท๒. -ให้กำเนิดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oil Windowช่วงความลึกใต้ผิวโลกที่มีอุณหภูมิสูงพอที่จะให้กำเนิดน้ำมัน
อุณหภูมิประมาณ 150 -300 F แต่ไม่สูงพอที่จะเปลี่ยนน้ำมันไปเป็นก๊าซ ในแอ่งสะสมตะกอนช่วง oil window จะอยู่ที่ความลึกประมาณ 7,000 - 18,000 ฟุต อุณหภูมิที่เป็นช่วง oil window จะขึ้นอยู่กับหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม (source rock) ด้วย เช่น ถ้าหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมมีอายุแก่ อุณหภูมิก็จะต่ำ [ปิโตรเลี่ยม]
reproductionการสืบพันธุ์, การให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่หรือต้นใหม่จากสิ่งมีชีวิตตัวเดิมหรือต้นเดิมที่มีอยู่ก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Unitologists seem to have an idea that this is what created us, or something stupid like that.ยูนิสโตโลจิสคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรา งี่เง่าเป็นบ้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
If I fail to produce an heir again...หากครั้งนี้ข้ายังไม่สามารถ ให้กำเนิดทายาทได้ Portrait of a Beauty (2008)
Who gave birth to this wonderful, obedient daughter?ใครให้กำเนิดลูกสาวที่แสนดีเช่นนี้? Iljimae (2008)
You had born a child that looks exactly like you.เจ้าให้กำเนิดลูกที่หน้าตาเหมือนเจ้าจริงๆ Iljimae (2008)
Can any of you white women imagine what it would be like to bring a black baby into this world?พวกคุณสาวผิวขาวล่ะนึกถึงอะไรตอนที่คุณ... ให้กำเนิดเด็กผิวดำเกิดมาบนโลกนี้มั้ย The Bank Job (2008)
Katherine of Aragon will never give Henry Tudor a son.แคทเธอรีนแห่งอารากอนไม่สามารถ ให้กำเนิดบุตรชายแก่เฮนรี่ ทิวดอร์ ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
The queen may yet give birth to a son.พระราชินีก็อาจจะให้กำเนิดบุตรชายได้เหมือนกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Who cannot produce a male heir.ราชินีผู้ให้กำเนิดทายาทชายไม่ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Somehow, I need to make him understand that this will be worth it when I am his queen and give him a son.แต่ยังไงก็ตาม ข้าจะเป็นผู้ทำให้พระองค์เข้าใจ ..ว่ามันจะคุ้มค่า... เมื่อข้าขึ้นเป็นราชินี และให้กำเนิดบุตรชายแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
Well, soon the truth will be out, that I cannot bear children.แต่ไม่นาน ข่าวนี้ก็จะแพร่สะพัด ว่าข้าให้กำเนิดบุตรไม่ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
- Professor, what's going on?เกิดอะไรขึ้น ป้าของเธอให้กำเนิด The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You gave birth to a daughter?พี่ ให้กำเนิดลูกสาวหรือ? Episode #1.5 (2008)
How did your mother give birth to you...แม่ของเธอให้กำเนิดเธอ อย่างไร... Episode #1.9 (2008)
and where did she give birth to you...และเธอให้กำเนิดเธอที่ไหน... Episode #1.9 (2008)
And by some miracle, those two babies met and fucked... this would be the shit that they birthed.และด้วยปาฎิหาริย์บางอย่าง เด็กทั้งสองได้มาพบและอึ๊บกัน นี่คือสิ่งที่พวกมันให้กำเนิด Pineapple Express (2008)
- Your merry men will bone me?คุณเฮฮากับผู้ชายที่ให้กำเนิดผม . Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Become my concubine!เมื่อเป็นเมียข้า เจ้าก็ต้องให้กำเนิดลูกของข้า Goemon (2009)
But deliver us... from evil.แต่ให้กำเนิดเรา... จากปิศาจ Lucifer Rising (2009)
You were just a breeder.คุณเป็นแค่ผู้ให้กำเนิด Bloodline (2009)
The only way the birth parentsทางเดียวที่ครอบครัวผู้ให้กำเนิด Gone with the Will (2009)
"give birth to the new person you are to become.""ให้กำเนิดตัวตนใหม่ที่คุณจะเป็น" The Age of Dissonance (2009)
Especially women who've been through childbirth.โดยเฉพาะผู้หญิงที่เคยให้กำเนิดเด็ก The Good Wound (2009)
Yes, it was wiped from the galaxy generations ago, but I have given it life once again.ก็ใช่ มันถูกกำจัดออกจากกาแล็กซี่ ไปหลายชั่วอายุคนแล้ว แต่ข้าเป็นผู้ให้กำเนิดมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Blue Shadow Virus (2009)
Maybe I didn't give birth to you, but I loved you.แม้ว่าแม่จะไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดลูก แต่แม่รักลูก Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
The sublime joy of giving birth...ความสูงส่งของการให้กำเนิด If It's Only in Your Head (2009)
After all, it's where my dark passenger was born.ยังไงซะ ที่นี่ ก็เป็นที่ให้กำเนิดด้านมืดของผม Lost Boys (2009)
Notably, she was incapable of producing offspring.ไม่เลย เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ และให้กำเนิดทารกได้ Night of Desirable Objects (2009)
Except she did. She had a baby boy.ยกเว้นเธอ เธอได้ให้กำเนิดทารกเพศชาย Night of Desirable Objects (2009)
- Yes, and yet despite that, she was somehow able to give birth to a son.- ใช่ถึงแม้ว่า เธอยังคงสามารถให้กำเนิด ทารกเพศชายได้ Night of Desirable Objects (2009)
You were right. She did give birth.นายพูดถูก เธอให้กำเนิด Night of Desirable Objects (2009)
Born Stephanie Susan Janes, no criminal history, no known criminal associations and, in my professional psychological opinion, not a nut bar.ให้กำเนิดสเตฟานี ซูซาน เจมส์ ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวกับอาชญกรรม และภายใต้ความเห็นของ นักจิตวิทยามืออาชีพของผม Harbingers in a Fountain (2009)
"of his surrogate mother, and, unfortunately,"ของแม่ผู้ซึ่งให้กำเนิดเขาได้ แต่โชคไม่ดีที่..." Of Human Action (2009)
But, Jesse's biological mom is named, Julia Wright.แต่แม่ผู้ให้กำเนิด เจสซี่ ชื่อว่า จูเลีย ไรท์ I Believe the Children Are Our Future (2009)
it used my body to give birth to a child.มันใช้ร่างฉัน ให้กำเนิดเด็ก เมื่อมันจบลง มีบางสิ่งเปลี่ยนไป I Believe the Children Are Our Future (2009)
It is my intention to document the birth of the child.ความตั้งใจของผมคือทำบันทึก เกี่ยวกับการให้กำเนิดทารก Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
You're gonna let a bullet decide whether or not you bring a baby into this world?คุณกำลังคิดปล่อยให้ ลูกกระสุนมาตัดสินชีวิต หรือคิดว่าควรให้กำเนิด ทารกมาสู่โลกใบนี้ดี? Playing Cards with Coyote (2009)
This full-spectrum light source simulates both the visible and UV spectrum.เครื่องกำเนิดแสงนี้สามารถให้กำเนิด spectrum ได้ทั้งช่วงที่สายตามองเห็นและแสง UV The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
very soon after, the unsub killed her. how soon after?เธอให้กำเนิดก่อนที่ ฆาตกรจะฆ่าเธอไม่นานนัก Cradle to Grave (2009)
which makes his compulsion psych 101-- killing his mother over and over again for giving birth to him.เป็นการฆ่าแม่ของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้กำเนิดเขา แต่ทำไมรอจนกระทั่งเธอคลอดล่ะ Cradle to Grave (2009)
this tight schedule he keeps the moms on-- he could be breeding.เขาอาจให้กำเนิดเพื่อการค้า ติดต่อไปที่ฝ่ายบริการคุ้มครองเด็ก Cradle to Grave (2009)
we suspect your daughter gave birth while she was captive.เราสงสัยว่าลูกสาวของคุณจะให้กำเนิดบุตร ขณะที่เธอถูกกักตัวไว้ Cradle to Grave (2009)
It was my birth that caused you to die. No. You are not to blame.ท่านแม่ตายเพราะให้กำเนิดข้า ไม่ ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลย The Sins of the Father (2009)
But I could not conceive.แต่ข้าไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ The Sins of the Father (2009)
To create a life, a life must be taken. Your father knew that.ในการที่จะให้กำเนิดชีวิตหนึ่ง จะต้องแลกด้วยอีกชีวิตหนึ่ง พ่อเจ้าก็รู้ The Sins of the Father (2009)
Or the need to stop at nothing... to avenge the death of the woman who gave birth to you.ไม่ยอมหยุดทุกอย่าง แล้วมาแก้แค้นให้ผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าให้กำเนิดนาย Star Trek (2009)
Let the birth of my new planet now calledฉันจะให้กำเนิดดาวเคราะห์ดวงใหม่\ เรียกว่า Monsters vs. Aliens (2009)
dragon which he gave the beast to e are glorified and the beast, saying,มังกรซึ่งให้กำเนิดอุสรกาย เหล่าสาวกต่างพูดว่า Sherlock Holmes (2009)
Yowould've made that big a sacrifice To keep the family name alive?ให้กำเนิดลูก คุณจะยอมลงทุนลงแรงขนาดนั้น... You Don't Know Jack (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: parent ; parents ; father ; mother ; progenitor   FR: géniteur [m] ; parents [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accouchement[N] การให้กำเนิด, Syn. childbirth
bear[VT] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก, Syn. born
beget[VT] ก่อให้เกิด, See also: ทำให้กำเนิด, Syn. create
birthing[N] การให้กำเนิด
breed[VT] ให้กำเนิด
bring forth[PHRV] ให้กำเนิดเด็ก, See also: ผลิต, ทำให้ออกดอกผล (การเก็บเกี่ยว)
bring someone into the world[IDM] ให้กำเนิด, See also: มีลูก, คลอดลูก, Syn. come into
calve[VT] ออกลูก (ใช้กับวัว), See also: ให้กำเนิดลูกวัว
calve[VI] ออกลูก (ใช้กับวัว), See also: ให้กำเนิดลูกวัว
clone[VT] ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน
deliver of[PHRV] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก
deliver[VT] คลอด (มักใช้รูป passive voice), See also: ให้กำเนิด, คลอดลูก, Syn. give birth to, bring forth
father[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม, Syn. founder, author, creator
fawn[VI] ให้กำเนิดลูกกวาง, See also: คลอดลูกกวาง
give to[PHRV] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก
generate[VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy
genesis[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth
genetics[N] พันธุศาสตร์, See also: การให้กำเนิด
have[VT] คลอด, See also: ให้กำเนิด
kindle[VI] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindle[VT] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
mother[VT] เป็นผู้ให้กำเนิด
origination[N] การคิดค้น, See also: การให้กำเนิด, Syn. creation, invention
originator[N] ผู้คิดค้น, See also: ผู้ให้กำเนิด, Syn. creator, inventor
parturient[ADJ] ซึ่งให้กำเนิด, Syn. in labor, expectant, pregnant
parturition[N] การให้กำเนิด, See also: การคลอดลูก, Syn. childbirth
procreant[ADJ] เกี่ยวกับการให้กำเนิด
procreate[VT] ทำให้กำเนิด, Syn. impregnate, breed, produce
procreate[VI] ให้กำเนิด, Syn. impregnate, breed, produce
procreation[N] การให้กำเนิด, Syn. conception, reproduction
springer[N] วัวสาวที่พร้อมจะให้กำเนิดลูกวัว
teem[VT] ให้กำเนิด (ลูกหลาน)
virility[N] ความมีลักษณะของเพศชาย, See also: ความสามารถในการให้กำเนิดลูก, ความสามารถในการแพร่พันธุ์, Syn. musculinity, Ant. effeminacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beget(บิเกท') {begot,begotten,begetting,begets} vt. ให้กำเนิด,ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
bulbiferousadj. ให้กำเนิดหรือสร้างหัวใต้ดิน
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
creator(ครีเอ'เทอะ) n. ผู้สร้าง,ผู้ให้กำหนด,สิ่งที่ให้กำเนิด, See also: Phr. (the Creator พระเจ้า) creatorship n., Syn. author,maker
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
fructiferousadj. ซึ่งให้กำเนิดผล.
fructificationn. การออกผล,การให้กำเนิดผล,ผลไม้,อวัยวะที่ให้กำเนิดผล
fructify(ฟรัค'ทะไฟ) vi. ให้กำเนิดผล,ออกผล. vt. ทำให้ได้ผล,ทำให้มีผล,ทำให้อุดมสมบูรณ์., See also: fructifier n.
gender(เจน'เดอะ) n. เพศ,ชนิด,ประเภท vt.,vi. กำเนิด,ให้กำเนิด,เกิด
generableadj. ซึ่งสืบพันธุ์ได้,ซึ่งให้กำเนิดได้,ซึ่งเกิดได้, See also: generability,n.
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make,form
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด
kid(คิด) {kidded,kidding,kids} n. ลูกแพะ,หนังลูกแพะ,เด็ก,คนหนุ่มหรือคนสาว. v. ให้กำเนิด,ล้อ,หยอกเย้า,หลอก., See also: kidder n. kiddingly adv. kiddishness n.
magnetrom(แมก'นิทรอน) n. หลอดสูญญากาศไฟฟ้าที่ให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สั้นมาก ๆ
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า
parturient(พาร์ทู'เรียนทฺ) adj. ให้กำเนิด, See also: paturiency n.
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด,สร้าง,ออกลูก,ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด,เกิด,บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.
produce(พระดิวซฺ') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,จัดหา,แสดง,เสนอn. ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,ลูก, See also: producibility n. producible,produceable adj., Syn. yield
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
soniferous(ซะนิฟ'เฟอรัส) adj. นำเสียง,ให้กำเนิดเสียง
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
spermatic(สเพอแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,ให้กำเนิด,เกี่ยวกับลูกอัณฑะ,เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้กำเนิดตัวอสุจิ, See also: spermatically adv., Syn. seminal
teem(ทีม) vi. มีอยู่คับคั่ง,มีอยู่เต็ม,เต็มไปด้วย,อุดมสมบูรณ์ไปด้วย vt. ให้กำเนิด (ลูกหลาน), See also: teemer n. teemingly adv.
uniparous(ยูนิพ'พะรัส) adj. ให้ไข่ฟองเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ ออกลูกท้องละหนึ่ง,ให้กำเนิดบุตรหนึ่งคน, (พืช) ให้กิ่งก้านเดียวในครั้งหนึ่ง ๆ
virile(เวอ'เริล,-ไรลฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของชาย,เกี่ยวกับลักษณะของเพศชาย,มีกำลังวังชาเช่นชาย,สามารถแพร่พันธุ์ได้,สามารถให้กำเนิดลูกได้
virility(วะรีล'ลิที) n. ความมีลักษณะของเพศชาย,ความสามารถในการให้กำเนิดลูก,ความสามารถในการแพร่พันธุ์
vitamin en. ของเหลวข้นเหนียวที่พบได้ในน้ำมันข้าวสาลีช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้กำเนิดลูกได้ ป้องกันการแท้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
generative(adj) ซึ่งทำให้เกิดขึ้น,ซึ่งให้กำเนิด,เกี่ยวกับการกำเนิด
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産む[うむ, umu] Thai: ให้กำเนิด
生む[うむ, umu] Thai: ให้กำเนิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top