Search result for

*ในอุดมคติ*

(53 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ในอุดมคติ, -ในอุดมคติ-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideal family sizeขนาดครอบครัวในอุดมคติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antianxiety Drugs, Idealยาต้านวิตกกังวลที่ดีเลิศในอุดมคติ [การแพทย์]
Family Size, Idealขนาดครอบครัวในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But your imaginary boyfriend's the truth?แต่ผู้ชายในอุดมคติของคุณ เป็นความจริงเหรอ The Ugly Truth (2009)
I've always felt the Colony Club exemplified the highest ideals of character.ฉันรู้สึกว่า โคโลนี่คลับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความมีระดับในอุดมคติ In the Realm of the Basses (2009)
It's the ideal spot to run somebody down without being seen.เป็นสถานที่ในอุดมคติที่จะทำร้ายคนโดยไม่ให้ใครเห็น Roadkill (2009)
He's not some masculine ideal.เขาไม่ได้เป็นผู้ชายในอุดมคติ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
It means the depression that arises from comparing the world as it is to a hypothetical, idealized world.แปลว่า อาการหดหู่เกิดจาก เปรียบเทียบโลกที่เป็นอยู่ กับโลกสมมุติในอุดมคติ The Maternal Congruence (2009)
We were jamming, man, building utopia.งานเราไหลลื่นดี เราสร้างโลกในอุดมคติ TRON: Legacy (2010)
And right there in the little triple intersection... is your ideal mate.และตรงนี้ ส่วนที่รวมส่วนเหมือนทั้งสาม คือแฟนในอุดมคติของคุณ The Psychic Vortex (2010)
Our life was like some kind of suburban dream.ชีวิตของพวกเราเหมือนกันชีวิตในอุดมคติ Remember Paul? (2010)
Terrific.งั้นฉันเป็นเพื่อนร่วมห้อง ในอุดมคติเลยล่ะ The Love Car Displacement (2011)
Babysitting somehow fits into the scenario he's trying to recreate.เขากำลังตีกรอบเข้าหาเหยื่อในอุดมคติของเขา การเลี้ยงเด็กน่าจะตรงกับฉาก ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้น The Stranger (2011)
Doesn't sound that different from the ideology Brauer's espousing.ฟังดูไม่ต่างกันเลยจาก หลักการในอุดมคติขิงบราเวอร์ Taking Account (2011)
Truly, this is an ideal evening.นี่คือค่ำคืนในอุดมคติอย่างสมบูรณ์ Extraordinary Merry Christmas (2011)
Okay, look, there is no ideal system.ฟังนะ มันไม่มีวิธีในอุดมคติหรอก Ring Around the Rosie (2011)
Which tells us that Hope became his idealized target.นั่นบอกเราว่าโฮป คือเหยื่อในอุดมคติของเขา Hope (2011)
We're platonic friends. Platonic male friends.แบบบริสุทธิ์ใจ เพื่อนชายในอุดมคติ The Green Hornet (2011)
I thought I had found my ideal man by...ข้าเคยนึกว่าข้าพบชายในอุดมคติแล้ว จนกระทั่ง... . Mirror Mirror (2012)
Friends, parents, mentors, we hold on to that idealized image of them, even if it's an illusion.เพื่อน พ่อแม่ คนให้คำปรึกษา เรายึดติดอยู่กับภาพในอุดมคติของเรา แม้ว่ามันจะเป็นภาพลวงตา When I Think About You I Shred Myself (2012)
I took the liberty of back-engineering the matching algorithm to create the profile of her ideal man.ผมใช้วิศวกรรมย้อนกลับ เป็นอัลกอริธึมเข้าคู่ เพื่อสร้างประวัติ ชายในอุดมคติของเธอ Bury the Lede (2012)
She's abducting exceptionally health conscious men, ideal specimens, if you will.เธอลักพาตัวเฉพาะชายที่แข็งแรง หรือจะพูดว่า แบบอย่างในอุดมคติก็ได้ The Good Earth (2012)
The ideal weapon for separating head and limb from body.เป็นอาวุธในอุดมคติที่ใช้สำหรับแยกหัวกับตัวออกจากกัน The Wolverine (2013)
"Pierce Havvthorne's ideas for ladies"?"สตรีในอุดมคติของเพียร์ซ ฮอว์ธอร์น" Paranormal Parentage (2013)
She would make the ideal bait, wouldn't she?หล่อนเป็นเหยื่อล่อในอุดมคติเลย ใช่ไหมล่ะ Amuse-Bouche (2013)
I-I know this venue is in-ideal.ฉันรู้ว่าสถานที่นี้มีอยู่ในอุดมคติ Out of the Frying Pan (2013)
Ideal night out?ค่ำคืนในอุดมคติล่ะ? The Sign of Three (2014)
Ideal man?ผู้ชายในอุดมคติThe Sign of Three (2014)
By all accounts, he was an ideal soldier.โดยภาพรวมแล้ว เขาคือทหารในอุดมคติ The Guest (2014)
Howard Hughes was once the American ideal. A moviemaker, an aviator, an inventor...โฮเวิร์ด ฮิวส์เคยเป็นคนในอุดมคติของอเมริกา เป็นคนทำหนัง นักบิน นักประดิษฐ์ Rules Don't Apply (2016)
You are the perfect instrument, the ideal partner, the way any tool partners with the hand that wields it.นายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ หุ้นส่วนในอุดมคติ เครื่องมือคู่ใจที่มีแขน ขา The Well-Tempered Clavier (2016)
Utopia, Doctor.ดินแดนในอุดมคติ ด็อกเตอร์ The Lawnmower Man (1992)
-นักประชาธิปไตยในอุดมคติ วิจารณ์แบบขวานผ่าซาก เกี่ยวกับการผูกขาดน้ำมัน ...การเมือง เนสกี้ เบอร์ลิน ส.ส.รัสเซียจอมเปิดโปง ตำหนิการคอร์รัปชั่น The Bourne Supremacy (2004)
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You can't live off of pretty ideologies anymore. Pride and will can't feed you.เธอมีชีวิตอยู่ในอุดมคติไม่ได้แล้ว ความมีศักดิ์ศรีหรือความตั้งใจไม่ทำให้เธอมีกิน Grave of the Fireflys (2005)
Another percent and we might actually be worthy of God's image.หากใช้สมองส่วนที่เหลือ เราก็อาจคู่ควรเป็น พระเจ้าในอุดมคติก็ได้ Chapter One 'Genesis' (2006)
(man) YOU ARE THE IDEAL DARTMOUTH CANDIDATE.เธอเป็นนักเรียนในอุดมคติในบรรดาผู้สมัคร ม.ดาร์กเม้า เลยนะ Poison Ivy (2007)
You're my ideal woman!เธอคือผู้หญิงในอุดมคติของฉัน! Operation Proposal (2007)
So please, you're my ideal woman so... please don't become a woman of convenience!ได้โปรด เธอคือผู้หญิงในอุดมคติของฉัน... โปรดอย่าเป็นผู้หญิงใจง่าย! Operation Proposal (2007)
You are on the verge of a Spartan warrior should be.เจ้าใกล้ที่จะเป็นนักรบ แห่งสปาร์ต้าในอุดมคติแล้ว Meet the Spartans (2008)
Who represents the Buy More ideal?ใครเป็นตัวแทนในอุดมคติของบาย มอร์? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Because I'm Riiko's ideal boyfriend.เพราะว่าผมเป็นแฟนในอุดมคติของริโกะ Absolute Boyfriend (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideal[ADJ] ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
idealism[N] อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism
romantic[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
Utopia[N] ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la
utopia[N] ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la
utopian[ADJ] เกี่ยวกับดินแดนในอุดมคติ, See also: เกี่ยวกับดินแดนที่เชื่อว่ามีความสุขสมบูรณ์ที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top