Search result for

*ใช้การไม่ได้*

(92 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใช้การไม่ได้, -ใช้การไม่ได้-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก๊ว. ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้.
เงินแดงน. เงินปลอม เช่นปลอมเงินพดด้วงโดยใช้ทองแดงชุบด้วยเงิน หรือปลอมเงินเหรียญด้วยการผสมโลหะอื่นที่มีค่าน้อยกว่า, เงินเก๊ ก็เรียก, โดยปริยายหมายถึงคนที่ใช้งานใช้การไม่ได้.
ได้สติใช้ในความปฏิเสธหมายความว่า ไม่ดี ใช้การไม่ได้ ในคำว่า ไม่ได้สติ.
โปเกว. เก่าแก่จนใช้การไม่ได้ดี.
ไม่ได้ความว. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้การ, เช่น พูดไม่ได้ความ, ไม่ดี, ใช้การไม่ได้, เช่น ของไม่ได้ความ.
เศษน. ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษขยะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The hyperdrive has been disabled.- ระบบไฮเปอร์ไดร์ฟใช้การไม่ได้ Shadow of Malevolence (2008)
I regret the transmitters on the ship are out of order.น่าเสียดายที่เครื่องส่งสัญญาณ บนยานใช้การไม่ได้แล้ว Bombad Jedi (2008)
Everything's running haywire:ทุกอย่างใช้การไม่ได้หมดเลย : Cloak of Darkness (2008)
Captain, the radio and radar is out.กัปตัน! วิทยุกับเรดาร์ใช้การไม่ได้ครับ! Ponyo (2008)
- The missile's disabled. - Disabled by what?มิสไซล์ใช้การไม่ได้ ใช้การไม่ได้เพราะอะไร The Day the Earth Stood Still (2008)
Break that, these worthless--ใช้การไม่ได้เลยซักอย่าง-- Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
My boosters are fried.ไอพ่นข้า ใช้การไม่ได้แล้ว. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All global ground communication has ceased, sir.ระบบคมนาคมภาคพื้นดินทั่วโลก ใช้การไม่ได้แล้วครับ 2012 (2009)
We haven't done a complete assessment yet but it looks like we lost it.เรายังทำการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้ 2012 (2009)
The weapon has been disabled.อาวุธนั่นใช้การไม่ได้แล้ว Defenders of Peace (2009)
Information on that chip is useless without the playback device.ข้อมูลอะไรในชิปนี่ใช้การไม่ได้ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Radio's still out. Let's grab this guy and get out of here.วิทยุยังใช้การไม่ได้ รีบจับตัวเขา แล้วไปจากที่นี่กันเถอะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Sully, it's all we've got. There's no radio.ซัลลี่ เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะ สัญญาณวิทยุใช้การไม่ได้ Snap (2009)
The phones have been down.โทรศัพย์ใช้การไม่ได้ Gurgle (2009)
You're completely incompetent!พวกนายมันใช้การไม่ได้Never Let Me Go (2009)
EMP disabling devices at every entrance, explosive materials sensors...อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ใช้การไม่ได้ ในทุกประตูทางเข้า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด... Fracture (2009)
My magic is no good, it doesn't work.เวทมนตร์ของข้ายังไม่ดี มันใช้การไม่ได้ มังกร ไม่ใช่สัตว์ร้าย The Last Dragonlord (2009)
Weapons offline. Main power at 38%.ระบบอาวุธใช้การไม่ได้ เหลือพลังงาน 38% Star Trek (2009)
Communication and transportation are inoperative.การสื่อสารและเครื่องบีมใช้การไม่ได้ Star Trek (2009)
We needed contact number and the ones listed weren't in service.เราอยากได้เบอร์ติดต่อ แต่หนึ่งในนั้นใช้การไม่ได้ The Blind Side (2009)
They're hiding the fact that their ships are incapacitated.มันพยายามปกปิดเรื่องเรือมันใช้การไม่ได้ Shanghai (2010)
Yeah, and statistics don't work... on smokers.ช่าย และสถิติที่ว่านั้นใช้การไม่ได้กับ ... สิงห์นักสูบ ... Frozen (2010)
Or you will have two worthless legs.ไม่เช่นนั้น ข้าจะทำให้เจ้ามีขาที่ใช้การไม่ได้ทั้งสองข้าง Delicate Things (2010)
Since your intersect skills can be glitchy, you'll need some basic spycraft for this mission.ตั้งแต่ทักษะอินเตอร์เซ็กของนาย พร้อมจะใช้การไม่ได้ทุกเมื่อ นายจะต้องมีทักษะของสายลับไว้บ้าง สำหรับภารกิจนี้ Chuck Versus First Class (2010)
All the batteries are dead.แบตเตอรี่ทั้งหมดใช้การไม่ได้ มันไม่ใช่แค่แสงไฟ White Tulip (2010)
All the batteries are dead.แบตเตอรี่ทั้งหมดใช้การไม่ได้ White Tulip (2010)
I'm wearing vervain, damon. It's not going to work.ฉันใส่เวอเวร์น เดมอน มันใช้การไม่ได้หรอก Children of the Damned (2010)
Messed up my knee, And then it was good-bye, tutu. hello ta-tas.จนเข่าชั้นใช้การไม่ได้อีก เลยต้องบ๊ายบายทูทู มาเจอทาทาแทน Lovely (2010)
If your finger's still bugging you,ถ้านิ้วคุณยังใช้การไม่ได้ Beginner Pottery (2010)
All of a sudden paramedics came and went upstairs and found him almost dead like this.หมอบอกว่าส่วนบนมันเคลื่อนไปมา และทั้งหมดก็เกือบใช้การไม่ได้ I Saw the Devil (2010)
See, if the bomb doesn't go off,ไม่ ถ้าระเบิดใช้การไม่ได้จริงๆ I Guess This Is Goodbye (2010)
This town's already on the brink,เมืองนี้แทบใช้การไม่ได้อยู่แล้ว Exit Wounds (2010)
The pod's malfunctioned.ยานลี้ภัยใช้การไม่ได้ Death Trap (2010)
They're off.ใช้การไม่ได้ Death and All His Friends (2010)
The elevators aren't working! The elevators aren't worng!ลิฟต์ใช้การไม่ได้Death and All His Friends (2010)
We need to get to the o.R.!ลิฟต์ใช้การไม่ได้Death and All His Friends (2010)
No, it won't work.ไม่ มันใช้การไม่ได้ Trial and Error (2010)
Phone lines are down.โทรศัพท์ใช้การไม่ได้แล้ว... Kill Jill (2010)
From his behavior I think both his inside and outside, everything looks unusable.พฤติกรรมภายในและนอก ดูใช้การไม่ได้ Kim Soo Ro (2010)
Powerful magic.เจ้าเข็มทิศที่ใช้การไม่ได้นี่จะใช้แสง Your Highness (2011)
One bird did not use statisticsถ้าช้า กระโป๋ใหม่ของเจ้าก็จะใช้การไม่ได้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Can not have sexไม่อย่างนั้นกระโป๋ของเจ้าจะใช้การไม่ได้ถาวร 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
My ovaries are crippled.รังไข่ฉันใช้การไม่ได้ Perfect Sense (2011)
- # Ah, baby # - # T.L.C. # # Ah, baby ##นั่นแฟนฉัน และขาเขาใช้การไม่ได้ Silly Love Songs (2011)
The damaged pods put us eight short of the total we need.ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ pod ใช้การไม่ได้ทั้งหมด 8 ตัว จากทั้งหมดที่เราต้องการ Gauntlet (2011)
And pick a place where that thing won't work.แล้วก็เลือกที่ที่ ไอ้นั่นใช้การไม่ได้ Valhalla (2011)
Langley PBX system is down.ระบบสายภายในของแลงลีย์ใช้การไม่ได้แล้ว Pandora (2011)
I thought you nicked my power point.ชั้นคิดว่าคุณเป็นคนทำให้ พาวเวอร์พอยท์ ชั้นใช้การไม่ได้ Supply and Demand (2011)
Oh, wow!เราเข้าใกล้มันมากตอนโดนโจมตี ระเบิดใช้การไม่ได้แล้ว Eight Hours (2011)
The elevators are disabled.ลิฟท์ก็ใช้การไม่ได้ครับ As You Were (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage

English-Thai: Longdo Dictionary
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cripple[VT] ทำลาย, See also: ทำให้ใช้การไม่ได้, Syn. disable
crock[N] ของชำรุด, See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
feckless[ADJ] ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ, See also: ซึ่งใช้การไม่ได้, ซึ่งไม่เอาไหน, ซึ่งไม่ได้เรื่อง, ขี้เกียจ, Syn. unconcerned
out of commission[IDM] ใช้การไม่ได้, See also: ไม่สามารถใช้ได้
ineffective[ADJ] ซึ่งใช้การไม่ได้, See also: ซึ่งไม่สามารถทำได้, ซึ่งไม่ได้ผล, หมดอายุ, Syn. ineffectual, incompetent, impractical, Ant. productive, efficient, capable
lay up[PHRV] ใช้การไม่ได้
mutilate[VT] ทำให้ (แขนขา) ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้พิกลพิการ, ทำให้พิการ, Syn. damage, mar, cripple, injure, disfigure
all over the shop[SL] เสีย, See also: ใช้การไม่ได้, ยุ่งเหยิง
useless[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้, Syn. worthless, unusable, Ant. useful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
lemon(เลม'เมิน) n. มะนาว,ต้นมะนาว,สีเหลืองอ่อน,คนที่ใช้การไม่ได้
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
unpractical(อันแพรค'ทิเคิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ซึ่งปฎิบัติไม่ได้,ใช้การไม่ได้,ไม่เป็นความจริง
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing

English-Thai: Nontri Dictionary
impracticable(adj) ใช้การไม่ได้,ไม่สามารถทำได้,จัดการไม่ได้
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top