Search result for

*โห่*

(126 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โห่, -โห่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โห่[V] boo, See also: hoot, Syn. ร้อง, Example: ทุกคนโห่นักมวยคนนั้น, Thai definition: ทำเสียงเช่นนั้น, โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้
โห่[INT] onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer, Example: เสียงโห่ของผู้ชมทำให้ฉันหมดกำลังใจ, Thai definition: เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น
ไก่โห่[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโห้น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Catlocarpio siamensis Boulenger ในวงศ์ Cyprinidae หัวโตมากโดยเฉพาะปลาขนาดเล็ก เกล็ดใหญ่ ลำตัวด้านหลังสีเทาดำ หางและครีบสีแดงคลํ้าหรือส้ม พบในแม่นํ้าใหญ่หลายสายของประเทศไทย เคยพบขนาดยาวได้ถึง ๓ เมตร จัดเป็นปลานํ้าจืดในกลุ่มปลาตะเพียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก, กระมัน หรือ หัวมัน ก็เรียก.
กะโต้งโห่ว. เสียงนกยูงร้อง.
เกล็ดปลากระโห้น. ชื่อขนมทำด้วยแป้งมี่และแป้งข้าวเจ้า นวดกับกะทิ เกลือ และน้ำตาล ปั้นแล้วกดใส่พิมพ์คล้ายพิมพ์ทองม้วน ผิงไฟให้สุก.
ไก่โห่น. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, เช่นพูดว่า มาตั้งแต่ไก่โห่.
ขนมเกล็ดปลากะโห้น. ขนมทำด้วยแป้งมี่และแป้งข้าวเจ้า นวดกับกะทิ เกลือ และน้ำตาล ปั้นแล้วกดใส่พิมพ์คล้ายพิมพ์ทองม้วน ผิงไฟให้สุก.
มะนาวไม่รู้โห่ดู หนามแดง (๒).
โห่อ. เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น.
โห่ก. ทำเสียงเช่นนั้น
โห่โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้ โดยทำเสียงเช่นนั้น.
กระมันดู กระโห้.
กริวกราวว. เสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลาย ๆ เสียง, เช่น บ้างโบกธงธุชพรายพราวโลดเต้นกริวกราว.
โกลาหล(-หน) ว. อื้ออึง, เอิกเกริก, วุ่นวาย, (โบ; กลอน) ใช้เป็น โกลา โกลี ก็มี เช่น เสียงโห่โกลาเกรียงไกร (คำพากย์), พระกุมารโกรธใจเป็นโกลี (ไชยเชฐ).
ชมชาญก. เหิม, รื่นเริง, เช่น เสียงโห่เอาชัยชมชาญ (สมุทรโฆษ).
เชียร์ก. ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้องเป็นต้น มักใช้ในการแข่งขันกีฬา
ต่อแย้งก. ต่อสู้กัน, สู้รบกันไปมา, เช่น รุมกันพุ่งกันแทง เข้าต่อแย้งต่อยุทธ์ โห่อึงอุจเอาไชย (ลอ).
ลา ๒น. เรียกการจบหรือสิ้นสุดลงระยะหนึ่ง ๆ ของพิธีบางอย่าง ว่า ลาหนึ่ง ๆ เช่น โห่ ๓ ลา ยํ่าฆ้อง ๓ ลา.
หนามแดงชื่อไม้พุ่มชนิด Carissa carandas L. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว หลอดดอกสีชมพู กลิ่นหอม ผลสีขาว สุกสีแดงคล้ำ กินได้, มะนาวไม่รู้โห่ ก็เรียก.
หัวมัน ๑ดู กระโห้.
เอาฤกษ์เอาชัยว. ที่มุ่งให้เกิดความสุขความเจริญหรือได้ชัยชนะฝ่ายตรงข้าม เช่น โห่เอาฤกษ์เอาชัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boo!โห่The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Boo!โห่Trolls (2016)
[All whooping][โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น] New York, I Love You (2008)
You know, so they don't boo me and... throw stuff at my head.พวกเขาจะได้ไม่โห่ไล่ และขว้างปาของใส่ฉัน The Love Guru (2008)
What so proudly we hailedเราโห่ร้องอย่างปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
Down below him, a liberal America cheered, gloated.ด้านล่างของท่าน เสรีภาพของอเมริกา เสียงเชียร์โห่ร้อง Frost/Nixon (2008)
Sir Fix-A-Lot!ผู้คนต่องโห่ร้อง Bedtime Stories (2008)
But, Sire, Fix-A-Lot is as common as muck. Boo!และไฟอันเฟร็ดถีบเลพพิคอนสีดำที่โห่เพื่อนเขา Bedtime Stories (2008)
(CROWD CHEERS)(เสียงโห่ร้อง) Up (2009)
(YELLS)(โห่ร้อง) Up (2009)
(BOTH YELL)(ร้องโห่Up (2009)
(YELLS)(โห่ร้อง) Up (2009)
(CARL YELLS)(คาร์ล โห่ร้อง) Up (2009)
(WOMAN yelling)ตะโกนโห่ร้อง Fighting (2009)
(YELLS)โห่ Fighting (2009)
(yelling)โห่ Fighting (2009)
(MAN WHOOPS)โห่ร้องตื่นเต้น Fighting (2009)
(whooping)โห่ร้อง Fighting (2009)
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น Duplicity (2009)
- Oh, Mom, not tampons.โห่.. The Final Destination (2009)
They couldn't keep dolphins alive, and they finally figured out it's because the filtration system was making a lot of noise.พวกมันรับรู้อะไรได้หลายๆอย่าง จากเสียงของมัน โลมาที่ถูกจับ แล้วนำไปใส่ในบ่อคอนกรีต ล้อมรอบไปด้วยอัฒจันท์ ที่เต็มไปด้วยผู้คนโห่ร้อง The Cove (2009)
Let the world rejoice!ให้โลกนี้โห่ร้องยินดี Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Shouts of joy are filling the stadium!ผู้ชมบนอัฒจันทร์ก็โห่ร้องฉลองชัยกันเกรียวกราว! Summer Wars (2009)
Oh, Mommy! Please?โห่ คุณแม่ นะคะ นะค๊า The Gift (2009)
Booing is the appropriate way to show displeasure at a sporting event.การโห่เป็นวิธีที่เหมาะสม เพื่อแสดงความไม่พอใจในการแข่งขันกีฬา The Dwarf in the Dirt (2009)
I scream, you scream we all scream for Flint Lockwood's latest tasty town-wide treat with flurries of frozen fun on what the mayor declared to be an ice cream snow day.ฉันตะโกน.. คุณตะโกน เราทุกคนโห่ร้องตะโกนให้แก่ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด ที่ทำให้เมืองน่าอร่อยเมืองนี้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
What are you doing here so early?มาทำอะไรตั้งแต่ไก่โห่The International (2009)
A simple "Boo" would have sufficed.แค่คำโห่ง่ายๆ "บู" ก็น่าจะพอนะ Alpha and Omega (2010)
I think she wants the Gallagher!มันต้องยิงแตงโมถึงจะไชโยโห่หิ้ว Iron Man 2 (2010)
Why do they clamor to dance?พวกเขาจะโห่ร้องและเต้นไปทำไม Ip Man 2 (2010)
Who will the crowds clamor to see from the house of batiatus?ใครกันที่ฝูงชนจะโห่ร้องและชม จากบ้านแห่งบาเทียทัส Shadow Games (2010)
And die under it, piece by piece, the roar of the crowd.แต่มึงยังได้ตายในเงานี้ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของฝูงชน Sacramentum Gladiatorum (2010)
The blood flowed. The crowd roared.เลือดกระจาย ฝูงชนโห่ร่อง Legends (2010)
For some, perhaps the last. They cheer for blood.สำหรับบางคน อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย พวกเค้าโห่ร้องเพื่อต้องการเห็นเลือด Legends (2010)
The roar of the crowd, demanding a gladiatorเสียงโห่ร้องของฝูงชน ร้องเรียกกลาดิเอเตอร์ Mark of the Brotherhood (2010)
I mean, streamers everywhere.ผมหมายถึง มีการโห่ร้องในทุก ๆ ที่ Incursion: Part 1 (2010)
♪ It's the middle trumpet part ♪โห่ มันคือดินาสตี ตะหากล่ะ And Then There Were Fewer (2010)
Aw, but there were gonna be more high jinks in Scranton.โห่ แต่มันจะมีเรื่องสนุกมากกว่านี้ ในสแครนตันนะ Excellence in Broadcasting (2010)
(applause and cheering)(ปรบมือและโห่ร้อง) Never Been Kissed (2010)
(cheering)(โห่ร้อง) Never Been Kissed (2010)
I am all for boob jobs, But when I see those, I want to "moo."เสริมหน้าอก ฉันก็ไม่ว่านะ แต่พอเห็นนั่น ฉันอยากจะโห่ The Jenna Thing (2010)
Boo!โห่Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
- Everyone hates you and asks you to... - Do not boo her.อย่าไปโห่เขาสิ Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
That's when we all begin chanting, okay? You got it?แล้วเราก็เริ่มโห่กันได้ Down the Block There's a Riot (2010)
Come on, Dad!โห่ ป๋าา Kung Fu Panda Holiday (2010)
Why did you call me here so early in the morning?จะเรียกผมมาที่นี่ทำไม ตั้งแต่ไก่โห่เนี่ย Episode #1.9 (2010)
Come on. Rollercoaster.เอาเลย ไชโยโห่ฮิ้ว Tooth Fairy (2010)
They're cheering for you.พวกเขาโห่ร้องให้ท่าน Your Highness (2011)
They're cheering for all of us.พวกเขาโห่ร้องให้กับเรา Your Highness (2011)
(ALL BOOING)(โห่ฮิ้วทั้งหมด) We Bought a Zoo (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim   FR: acclamer
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[v. exp.] (hōrøng yindī) EN: acclaim   
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
การโห่ร้อง[n.] (kān hōrøng) FR: acclamation [f]
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: scales of a large freshwater fish   
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: biscuits made to look like large fish scales   
ผู้โห่ร้อง[n. exp.] (phū hōrøng) FR: acclamateur [m] (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[N] เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim[VT] โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
clamour against[PHRV] ตะโกนร้องต่อต้าน, See also: โห่ร้องต่อต้าน
clamour down[PHRV] ส่งเสียงดังกลบ, See also: โห่ร้องกลบ
clamour for[PHRV] โห่ร้องแสดงความต้องการ, See also: ส่งเสียงเรียกร้อง, Syn. yammer for
crow one's head off[PHRV] เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
crow over[PHRV] โห่ร้องยินดีในชัยชนะ, Syn. exult at
outcry[N] การโห่ร้องของมวลชน, Syn. hullaballoo, clamor, Ant. silence
thunder out[PHRV] โห่ร้อง, See also: แผดเสียง, ส่งเสียงเฮ, ส่งเสียงดังลั่น
war whoop[N] การโห่ร้องเข้าโจมตี
whoop[VI] ร้องด้วยความดีใจ, See also: โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น, Syn. bellow, cry, shout
whoop[N] การร้องด้วยความดีใจ, See also: การกู่ร้องด้วยความดีใจ, การโห่ร้องด้วยความตื่นเต้น
whoop[INT] คำอุทานแสดงความตื่นเต้น, See also: การโห่ร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่
hiss(vi) ทำเสียงฟู่,ร้องเสียงฟ่อ,โห่ร้อง
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
howl(vi) หอน,ร้อง,โห่
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
ovation(n) การปรบมือต้อนรับ,การโห่ร้องยินดี
plaudit(n) การโห่ร้อง,การตบมือสรรเสริญ
whoop(n) เสียงร้องดัง,เสียงโห่,เสียงกู่
whoop(vi) ร้องดัง,โห่,กู่
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน,เอ็ดตะโร,โห่ร้อง,แผดเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top