Search result for

*เสี่ยง*

(383 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสี่ยง, -เสี่ยง-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี่ยง[V] risk, See also: stake, bet, gamble, try out, Syn. ลองดู, เผชิญดู, Example: เขาเสี่ยงวัดกระแสความนิยมของชาวกทม. ด้วยการลงสมัคร ส.ส., Thai definition: ลองเผชิญดู
เสี่ยง[N] piece (of), See also: fragment, portion, part (of), Syn. ซีก, Example: ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาเสียแตกเป็นเสี่ยง, Thai definition: ส่วนย่อยที่แตกจากส่วนใหญ่
เสี่ยง[V] be possible, See also: risk, have opportunity, Example: เมื่อความหลากหลายทางธรรมชาติถูกทำลายไป พืชพันธุ์ต่างๆ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มีความน่าจะเป็น, มีความเป็นไปได้
เสี่ยงทาย[V] cast lots, Example: ชาวบ้านเขย่าติ้ว เสี่ยงทายเซียมซี, Thai definition: ทำนายโชคโดยฉลากหรือเครื่องหมายเป็นต้น
เสี่ยงภัย[V] risk, See also: jeopardize, imperil, Syn. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย, Example: ประชาชาติมุสลิมเห็นใจชาวอิรักมากขึ้นจึงยินยอมเสี่ยงภัยจากการถูกยุโรปและสหรัฐประณาม, Thai definition: ทำลงไปโดยไม่เกรงภัย
เสี่ยงโชค[V] take a chance, See also: chance, venture, Syn. ลอง, เสี่ยง, Example: ลูกชายเขาละทิ้งถิ่นกำเนิด สัญจรเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวง, Thai definition: แสวงโชคไปตามบุญตามกรรม
กล้าเสี่ยง[V] dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยง[N] risk, See also: hazard, peril, jeopardy, chance, Syn. การเสี่ยง, Example: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
อัตราเสี่ยง[N] risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
เสี่ยงชีวิต[V] risk, See also: jeopardize, Syn. เสี่ยง, Example: เขารู้สึกละอายใจที่เป็นคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวในขณะที่พรรคพวกยอมเสี่ยงชีวิตสู้รบและล้มตายไป, Thai definition: เสี่ยงอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต
เสี่ยงโอกาส[V] take a chance, See also: risk, Syn. เสี่ยงโชค, เสี่ยง, Example: ของอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะ คุณน่าจะลองเสี่ยงโอกาสดู
การเสี่ยงโชค[N] risk-taking, Example: คนไทยนิยมการเสี่ยงโชคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การซื้อลอตเตอรี่ เล่นหวย, Thai definition: การเสี่ยงโชคทางการพนันเพื่อหวังโชคลาภ
นักเสี่ยงโชค[N] gambler, See also: gamester, speculator, stockholder, venturer, Count unit: คน
ปัจจัยเสี่ยง[N] risk factor, See also: valuation factor, uncertainty factor
เสี่ยงอันตราย[V] risk, See also: jeopardize, endanger, Syn. เสี่ยงภัย, Example: ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย
เสี่ยงอันตราย[ADJ] risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสี่ยงน. ส่วนย่อยที่แตกออกจากส่วนใหญ่ เช่น เขาทำแจกันตกแตกเป็นหลายเสี่ยง.
เสี่ยงก. ลองเผชิญดู, ลองทำดูในสิ่งที่อาจให้ผลได้ ๒ ทาง คือ ดีหรือไม่ดี แต่หวังว่าจะได้ผลทางดี เช่น งานนี้ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ ต้องเสี่ยงทำดู.
เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมก. ลองทำดูโดยเชื่อว่าสุดแต่บุญหรือบาปจะบันดาลให้เป็นไป เช่น ลองเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมขอเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดู ถ้าเขามีบุญก็จะได้ดิบได้ดีต่อไป.
เสี่ยงก. มีโอกาสจะได้รับทุกข์หรืออันตรายเป็นต้น เช่น พูดอย่างนี้เสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง.
เสี่ยงชีวิตก. ยอมทำสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ทหารเสี่ยงชีวิตเข้ากู้กับระเบิด.
เสี่ยงภัยก. ทำลงไปโดยไม่เกรงอันตราย เช่น ตำรวจดับเพลิงเสี่ยงภัยเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้.
เสี่ยงก. ตั้งจิตอธิษฐานใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องเสี่ยงเพื่อทราบความเป็นไปในอนาคตของตนหรือผู้อื่น, ถ้าใช้เทียนเสี่ยง เรียกว่า เสี่ยงเทียน, ถ้าใช้ดอกบัวเสี่ยง เรียกว่า เสี่ยงดอกบัว, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เสี่ยงบุญ เสี่ยงบารมี เสี่ยงโชค เสี่ยงวาสนา.
เสี่ยงทายก. หาคำทำนายโชคชะตาของตนจากสลากหรือใบเซียมซีโดยการสั่นติ้วหรือโยนไม้เสี่ยงทายเป็นต้น.
กระจอกชวาน. ชื่อนกขนาดเล็กชนิด Lonchura oryzivora (Linn.) วงศ์ย่อย Estrildinae ในวงศ์ Passeridae ปากหนารูปกรวย หัวสีดำ แก้มสีขาว ตัวสีเทาอมฟ้า ท้องสีส้ม หางเว้าตื้น มีถิ่นกำเนิดในเกาะชวาและเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เคยนำมาเลี้ยงใช้เสี่ยงทาย จึงเรียกว่า นกหมอดู.
การประกันภัยต่อน. การที่ผู้รับประกันภัยเอาการเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนของความรับผิดตามสัญญาประกันภัยที่ตนรับไว้ ไปเอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยต่อ.
กินแบ่งน. เรียกสลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายหักส่วนลดเป็นกำไร ว่า สลากกินแบ่ง.
เก็งกำไรก. หวังหากำไรด้วยการเสี่ยง.
จับงูข้างหางก. ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย.
จับปลาสองมือก. หมายจะเอาให้ได้ทั้ง ๒ อย่าง, เสี่ยงทำการ ๒ อย่างพร้อม ๆ กัน ซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง ๒ อย่าง.
ฉลาก(ฉะหฺลาก) น. สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นต้น
ฉ่างก. เสี่ยงทายว่าใครจะเป็นผู้ขึ้นต้น, ลองดูว่าท่าไหนจะดี, (โดยมากใช้สำหรับเล่นลูกเต๋าหรือไพ่).
เซียมซีน. ใบทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัดเป็นต้น มีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้.
ดีมิดี, ดีไม่ดีคำแสดงความไม่แน่ใจ, อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, เช่น ดีไม่ดีเขาอาจได้เป็นอธิบดี.
ตายดาบหน้าก. เสี่ยงหนีเหตุการณ์ร้ายปัจจุบันไปเผชิญชีวิตข้างหน้า, มีทิฐิมานะที่จะต่อสู้กับเคราะห์กรรมเอาข้างหน้า, เสี่ยงทำไปก่อน แล้วค่อยคิดแก้เหตุการณ์ภายหลัง.
ติ้ว ๒น. ไม้ซี่แบน ๆ ชิ้นเล็ก ๆ มักทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ ๑-๒ คืบ ใช้สำหรับเป็นคะแนน เช่น ปักติ้ว นับติ้ว ถ้าส่วนปลายมีเครื่องหมายหรือตัวเลขกำกับไว้ ใช้สำหรับเสี่ยงทาย เช่น สั่นติ้วเซียมซี หรือสำหรับใช้แทนสลาก เช่น เอาติ้วไปขึ้นของ.
ถอดไพ่ก. จัดเรียงไพ่ให้เข้าชุดโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (มักใช้ในการเสี่ยงทาย).
ผจญภัยก. ออกไปเสี่ยงสู้ภัยอันตราย.
เผชิญภัยก. เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย.
ฝ่าคมหอกคมดาบก. เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.
พระบทน. ตำราหมอดูโบราณสำหรับใช้เสี่ยงทายโดยวิธีเอาไม้แทง.
ไม้ติ้วน. ไม้ซี่เล็ก ๆ ใช้สำหรับเป็นคะแนน เช่น ปักติ้ว นับติ้ว สำหรับเสี่ยงทาย แล้วนำไปขึ้นใบเซียมซี เช่น สั่นติ้ว.
ไม้สั้นไม้ยาวน. เรียกวิธีเสี่ยงทายแบบหนึ่งว่าจับไม้สั้นไม้ยาว คือ ใช้ไม้เล็ก ๆ ขนาดสั้นยาวลดหลั่นกันไป จำนวนเท่าคนที่จะจับ กำปลายไม้ให้โผล่เสมอกัน มักตกลงกันว่า ผู้จับได้ไม้สั้นที่สุดเป็นผู้แพ้.
ล้อความตาย,ล้อมฤตยู,ล้อมัจจุราชก. กระทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อความตาย.
เล่นกับไฟก. ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย.
เล่นการพนันก. ลักษณะการกระทำที่เสี่ยงต่อการแพ้ชนะหรือได้เสียโดยใช้เงินเป็นต้นเป็นเดิมพัน เช่นในการเล่นไพ่เล่นม้า.
เลี้ยงผีก. เลี้ยงวิญญาณของคนที่ตายแล้วเพื่อเอามาใช้ประโยชน์เช่นการเสี่ยงทายเป็นต้น.
ว่ายน้ำหาจระเข้ก. เสี่ยงเข้าพบทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย.
วิสาหกิจ(วิสาหะกิด) น. การประกอบการที่ยาก สลับซับซ้อน หรือเสี่ยงต่อการขาดทุน ล้มละลาย.
สมบัตินักเลงน. ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยการเสี่ยงโชค.
สลาก ๑(สะหฺลาก) น. สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นต้น เช่น สลากภัต
สลากกินแบ่งน. สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด, ลอตเตอรี่ หวย หรือ หวยเบอร์ ก็เรียก.
สลากกินรวบน. การพนันเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เจ้ามือรับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัว สามตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล ถ้าผู้เล่นแทงถูก เจ้ามือจ่ายเงินให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เขาถูกสลากกินรวบกินจนหมดตัว, ภาษาปากว่า กินรวบ หวยใต้ดิน หรือหวยเถื่อน
สลากกินรวบสลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด.
หายใจไม่ทั่วท้องก. ไม่สบายใจเพราะเป็นกังวล เช่น เขาหายใจไม่ทั่วท้องขณะต้องเสี่ยงขับรถไปบนสะพานชำรุด.
ห้าวหาญก. กล้าอย่างยอมเสี่ยงอันตราย เช่น ทหารไทยออกรบอย่างห้าวหาญ.
อินทราภิเษก(อินทฺรา-) น. เรียกลักษณะพิเศษ ๓ ประการ คือ ๑. พระอินทร์นำเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ์มาถวาย เมื่อจะได้ราชสมบัติ ๒. เสี่ยงราชรถมาจดฝ่าพระบาท และ ๓. เหาะเอาฉัตรทิพย์มากางกั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preferred riskการเสี่ยงภัยน้อยกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure riskการเสี่ยงภัยแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peak riskการเสี่ยงภัยสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poolกลุ่มรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary exposureโอกาสเสี่ยงภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rupturingแตกเป็นเสี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
risk of disabilityความเสี่ยงต่อความพิการ, ความเสี่ยงต่อทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
risk transferการโอนความเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riskความเสี่ยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
riskความเสี่ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
riskภัย, การเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk๑. การเสี่ยงภัย๒. ภยันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk assumptionการเข้าเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk factorปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
risk groupกลุ่มเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
risk indexดัชนีการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suo periculo (L.)ด้วยความเสี่ยงภัยของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substandard riskการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split riskภัยแยกเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spread of riskการกระจายความเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spallation; splinteringการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective riskความเสี่ยงภัยเชิงจิตวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shifting riskการเสี่ยงภัยในสินค้าคงเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject approval no riskการรับเสี่ยงภัยขึ้นอยู่กับการยอมรับเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speculative riskการเสี่ยงภัยเก็งกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self retentionส่วนเก็บไว้เอง(การเสี่ยงภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splinter๑. ชิ้นเศษ, เสี้ยน๒. แตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splintering; spallationการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard riskการเสี่ยงภัยปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
off riskสิ้นสุดการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
on riskระหว่างการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational hazardการเสี่ยงอันตรายจากงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
own riskภัยเสี่ยงเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective riskความเสี่ยงภัยเชิงวัตถุวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abnormal riskการเสี่ยงภัยผิดปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
at one's own risk and perilด้วยการเสี่ยงเคราะห์ของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment dateวันเริ่มเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment of riskการเริ่มเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative dangerอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravated riskภัยที่เพิ่มการเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business riskการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground risksการเสี่ยงภัยระหว่างจอด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grounding riskการเสี่ยงภัยจอดตรวจสอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hedgingการป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในความครอบครอง ด้วยการทำสัญญาซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า สิ่งของนั้นอาจเป็นสิ้นค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน หรือหลักทรัพย์ เงินตราสกุลต่างๆก็ได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Exchange riskความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Hedgingการป้องกันความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Risk Ratingการจัดอันดับความเสี่ยงขององค์กรหรือการลงทุน [ธุรกิจ]
Liquidity riskความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่นักลงทุนต้องการขายตราสาร แต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคาตามที่กำหนดไว้ [ตลาดทุน]
Risk managementการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถขจัดหรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงต่างๆ ให้ได้มากที่สุด [ตลาดทุน]
Credit riskความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ถ้าเป็นพันธบัตรของรัฐบาลจะไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง เป็นต้น แต่ความเสี่ยงนี้สามารถลดลงได้ ถ้ามีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว [ตลาดทุน]
Interest rate riskความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนด้วย [ตลาดทุน]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม โดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และ แบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหรืออนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงประเภทสารมลพิษ หรือความรุนแรงของพิษในสารนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Choice by lotการเสี่ยงทาย [TU Subject Heading]
Country riskความเสี่ยงของประเทศ [TU Subject Heading]
Ecological risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Financial risk managementการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน [TU Subject Heading]
Health risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ [TU Subject Heading]
Hedging (Finance)การป้องกันความเสี่ยง (การเงิน) [TU Subject Heading]
Lotteriesการเสี่ยงโชคจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Pregnancy, High-riskภาวะครรภ์เสี่ยงสูง [TU Subject Heading]
Riskความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk assessmentการประเมินความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk communicationการสื่อสารความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Risk managementการบริหารความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk-taking (Psychology)การเสี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Hazardous เสี่ยงอันตราย
คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Process of Risk Assessment กระบวนการประเมินความเสี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Hedging การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในความครอบครอง ด้วยการทำสัญญาซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (ดู Forward) สิ่งของที่อยู่ในความครอบครองอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ หรือเงินตราสกุลต่างๆ ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Generation การผลิตของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Hazardous ของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Medical Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตราย(ทาง)การแพทย์
ของเสียจากกิจการทางการแพทย์ที่เป็นสารเสี่ยง อันตราย เช่น ถุงมือเปื้อนเลือด สำลีเช็ดเมือก ฯลฯ มักจะบรรจุในถุงแดง [สิ่งแวดล้อม]
Hazardpis Household Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน
ของเสียเสี่ยงอันตรายจากบ้านเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Reactive Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา
1) ของเสียซึ่งทั่วไปยังมีสภาวะไม่คงตัวและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี อย่างรุนแรงได้ทันที แต่ไม่ถึงขั้นระเบิดหรือเป็นของเสียที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำได้ถึง ขั้นระเบิด หรือเป็นของ เสียที่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อผสมกับน้ำ 2) ขอของเสียที่มีปฏิกิริยาถึงขั้นระเบิดได้แต่ต้องอาศัยสื่อชักนำที่รุนแรง หรือเป็นของเสียที่ให้ความร้อนภายใต้การชักนำด้วยสภาวะบีบอัด 3) ของเสียที่สามารถระเบิดได้อย่างทันที หรือเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันปกติ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Biological Waste ของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย
ขยะเสี่ยงอันตรายมีกำเนิดทางชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องมีการดูแลอย่างมากในด้านสาธารณสุขชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste ของเสียที่เป็นอันตราย, ของเสียเสี่ยงอันตราย
สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี ส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี และ/หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์อื่น และสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Risk ความเสี่ยง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ความเป็นไปได้ที่ บุคคลหนึ่งป่วยหรือตายในระยะเวลา หรืออายุที่กำหนด หรือความ เป็นไปได้ที่จะได้รับอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Risk of Disability ความเสี่ยงต่อความพิการ ความเสี่ยงต่อการไร้สมรรถภาพ
ความน่าจะเป็นของบุคคลที่มีสุขภาพดีที่อายุ X จะกลายเป็นบุคคลไร้สมรรถภาพในปีต่อไป หรือในจำนวนปีที่กำหนดซึ่งจะเป็นกี่ปีก็ได้ในอนาคต [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Leachate น้ำชะละลายของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Materials วัสดุเสี่ยงอันตราย
วัสดุที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutant สารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และถึงตายได้ ซึ่งมี การจัดกลุ่มโดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และแบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Landfill หลุมฝังกลบของเสียเสี่ยงอันตราย
พื้นที่ฝังกลบขยะเสี่ยงอันตราย ซึ่งต้องมีวิธีป้องกันสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม เช่น การเลือกสถานที่ การออกแบบที่ดี การจัดการที่เหมาะสม การรวบรวมและบำบัดน้ำชะละลายจากขยะ และการปกคลุมชั้นสุดท้าย ของหลุมฝังกลบอย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย
อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Convention on Cluster Munitionsอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง มีสาระสำคัญคือ การห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอนรวมทั้งต้องทำลายระเบิดพวง โดยมีการยกเว้นระเบิดพวงบางประเภทที่มีความแม่นยำต่อเป้าหมายและมีอัตรา ความเสี่ยงต่ำ โดยเปิดให้ลงนามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์เป็นต้นไป และจะมีผลบังคับใช้วันแรก ของเดือนที่หกหลังจากที่ 30 ประเทศ ได้ให้สัตยาบัน [การทูต]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
marginalisation (marginalization)การถูกเบียดตกขอบ สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออนาคตการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศใด ประเทศหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่มีบูรณาการ (integration) เพิ่มขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวมักถูกมองว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์ และประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน สภาวการณ์นี้ เนื่องจากประสบความยากลำบากในการปฏิบัติตามพันธกรณีการเปิดเสรีทางการค้า กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาตกต่ำลง [การทูต]
riskความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes it takes what's brokenบางครั้งเราอาจจะต้องยอมแตกเปนเสี่ยงๆ Chuck in Real Life (2008)
Keeping your pride and getting nothing or taking a riskเก็บความภาคภูมิใจ และเหมือนไม่ได้รับอะไร หรือ จะเสี่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
-You told me to take a risk. -Right.เธอบอกให้ฉันลองเสี่ยงดู Pret-a-Poor-J (2008)
Well, things are choppy at best.มันจะแตกเป็นเสี่ยงนะครับ Dead Space: Downfall (2008)
You want me to put the entire ship at risk?คุณจะเอายานทั้งลำนี่ไปเสี่ยงด้วยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
You said it was extremely risky.- แต่คุณพูดว่ามัน "เสี่ยงมาก" Not Cancer (2008)
The stupidly dangerous part is already over with.เป็นการเสี่ยงอันตรายโง่ๆ บางส่วนมันพร้อมที่จะหยุดทำงาน Not Cancer (2008)
There is a small risk of an anaphylactic reaction.มีความเสี่ยงนิดหน่อย เกี่ยวกับอาการanaphylactic reaction. Adverse Events (2008)
It's risky,มันเสี่ยงมาก Adverse Events (2008)
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)
Phase one indicated some risk of nausea,ทางหนึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิด nausea Adverse Events (2008)
Rapid detox risks arrhythmia, Another seizure, hepatic failure.การล้างสารผิดอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการ\ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักและตับวาย Adverse Events (2008)
Difference is, we know what those risks are.แตกต่างไป.. เรารู้ว่ามันจะเสี่ยงอะไร Adverse Events (2008)
Start cutting nerves, you risk his swallowing,เริ่มตัดเส้นประสาท /\ /คุณเสี่ยงที่เขาจะมีอาการบวม Adverse Events (2008)
So deliver now, risk the baby.ดังนั้นต้องทำคลอดตอนนี้ ทารกเสี่ยงมาก ทำคลอดช้า แม่จะเสี่ยงชีวิตมาก Joy (2008)
Have the risks of the transplant procedure been explained to you?มีความเสี่ยงในการปลูกถ่าย ระเบียบการปฏิบัติต้องอธิบายคุณ Joy (2008)
Dr. House explained to you that all surgeries carry risk?หมอเฮาส์อธิบายความเสี่ยง ในการผ่าตัดให้เธอฟังหรือยัง Joy (2008)
Do you understand the risks of living with one kidney?เธอเข้าใจความเสี่ยงที่จะมีชีวิต โดยมีไตข้างเดียว Joy (2008)
With the risk of infection,ให้กับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ The Itch (2008)
I was risking my life to avoid becoming a cripple.ฉันเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนขาเป๋ The Itch (2008)
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต Emancipation (2008)
I risked my job, put you on a different treatment--ฉันเอาอาชีพฉันมาเสี่ยง เพื่อที่จะรักษาคุณด้วยวิธีต่างๆ Emancipation (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
We've ruled out immediate risk of death,เราแหกกฏ เสี่ยงตายได้ทุกเวลา Last Resort (2008)
That you'll risk other people's lives.นั่นทำให้คุณ เสี่ยงชีวิตของคนอื่น Last Resort (2008)
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง Last Resort (2008)
Chances are slim.โอกาศเสี่ยงมีน้อย Last Resort (2008)
Chances of him shooting one of us,ความเสี่ยงที่ เขาจะยิงหนึ่งในพวกเรา Last Resort (2008)
You can't take risks with no upside at all.คุณไม่ได้เสี่ยง กับผลข้างเคียงต่างๆ Last Resort (2008)
I can't decide which is riskier,ผมตัดสินไม่ได้ว่า ระหว่างคนที่เสี่ยง Last Resort (2008)
Taking crazy risksทำความเสี่ยงบ้าๆ Last Resort (2008)
Or taking advice on crazy risksหรือพยายามแนะนำ บนความเสี่ยงบ้าๆ Last Resort (2008)
From a crazed risk-Taker.จากคนที่นำ ความเสี่ยงมาให้ Last Resort (2008)
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
You're willing to risk your career, but you{\'re not willing to}can't say you're sorry.คุณกล้าเอาอาชีพเข้ามาเสี่ยง แต่คุณไม่กล้าพูดว่าเสียใจเหรอ Dying Changes Everything (2008)
We'll make as small an incision as we can.เราจะทำให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ Dying Changes Everything (2008)
I risk my job stealing that for you see if you could wank?I risk my job stealing that for you see if you could wank? ฉันความเสี่ยงของฉันขโมยงานที่สำหรับคุณ \ Nsee หากคุณสามารถ wank? Gas Pills (2008)
I'm afraid we can't risk any more ships with a rescue mission.ข้าเกรงว่าเราไม่อาจจะเสี่ยงที่จะสูญเสียยาน ไปกับภารกิจช่วยเหลือนี้ได้ Rising Malevolence (2008)
Isn't that risky, with the mystery weapon out there?มันไม่เสี่ยงไปหน่อยรึ อาวุธลึกลับนั่นมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่งนะ? Rising Malevolence (2008)
While our capital ships is vunerable to the enemy attack.เนื่องจากยานรบหลักของเรา สุ่มเสี่ยงต่อการถูกศัตรูโจมตี Shadow of Malevolence (2008)
We must not take any more unnecessary risks.เราต้องไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นอีก Shadow of Malevolence (2008)
Rush for it at your peril.เราก็จะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงแสงนั้นด้วยหวังว่า The Mark of Nimueh (2008)
To offer to give up his life to save Gwen's...ยอมแม้กระทั่งใช้ชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงเพื่อช่วย กเวน... The Mark of Nimueh (2008)
I cannot risk hundreds of lives for the sake of one village.ข้าไม่อาจเสี่ยงเอาทหารของข้า เพียงเพื่อช่วยเพียงหมู่บ้านเดียว The Moment of Truth (2008)
If you want to fight, then risk the lives of your own people. Not ours.ถ้าเจ้าไม่อยากสู้ก็เอาคนของเจ้ามาเสี่ยงเอง ไม่ใช่พวกเรา The Moment of Truth (2008)
I believed you would die. And that was a risk I could not take.ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องตาย, และข้าจะยอมเสี่ยงเช่นนั้นไม่ได้ Excalibur (2008)
A radish lottery, huh? How fun-เสี่ยงดวงด้วยหัวไชเท้างั้นเหรอ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You risked the mission, all your men, even your padawan to save a droid.เจ้าพาทุกคนมาเสี่ยงกับอันตราย แม้แต่พาดาวันของเจ้า เพื่อช่วยดรอยด์ตัวนึง Duel of the Droids (2008)
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
You'll do more harm than good.นั่นมันดูจะเสี่ยงมากกว่าจะดีนะ Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
แบกความเสี่ยง[v. exp.] (baēk khwām sīeng) EN: incur a risk   
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī prātsajāk khwām sīeng) EN: arbitrage profit   
การบริหารความเสี่ยง[n. exp.] (kān børihān khwām sīeng) EN: risk management   FR: gestion du risque [f]
การกระจายความเสี่ยง[n. exp.] (kān krajāi khwām sīeng) EN: diversification   
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng) EN: high-risk investment   
การเสี่ยง[n.] (kān sīeng) EN: risk ; risk-taking   
การเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (kān sīeng antarāi) EN: adventure   
การเสี่ยงโชค[n. exp.] (kān sīeng chōk) EN: risk-taking   
การเสี่ยงภัย[n.] (kān sīengphai) EN: adventure   
การเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (kān sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk   FR: risque [m]
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[n. exp.] (khwām sīeng dān khwām pløtphai) EN: safety brisk   
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng jāk attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange risk   
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng khøng phūseū) EN: buyer's risk   
ความเสี่ยงในการให้กู้[n. exp.] (khwām sīeng nai kān hai kū) EN: credit risk   
ความเสี่ยงสูง[n. exp.] (khwām sīeng sūng) EN: high risk   
ความเสี่ยงทางการเงิน[n. exp.] (khwām sīeng thāng kānngoen) EN: financial risk   FR: risque financier [m]
ความเสี่ยงที่พอรับได้[n. exp.] (khwām sīeng thī phø rap dāi) EN: acceptable risk   FR: risque acceptable [m]
กองทุนป้องกันความเสี่ยง[n. exp.] (køngthun pǿngkan khwām sīeng) EN: Hedge Fubd   
มีความเสี่ยงสูง[adj.] (mī khwām sīeng sūng) EN: high-risk   FR: à haut risque
ปัจจัยเสี่ยง[n. exp.] (patjai sīeng) EN: risk factor   FR: facteur de risque [m]
ผู้เสี่ยงโชค[n. exp.] (phū sīeng chōk) EN: adventurer   FR: aventurier [m]
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (prathēt thī mī khwām sīeng sūng) EN: high-risk country   FR: pays à haut risque [m]
เหรียญเสี่ยง[X] (rīen sīeng) EN: coin   
เสี่ยง[n.] (sīeng = sieng) EN: part ; portion ; piece ; fragment ; splinter   FR: partie [f] ; fragment [m]
เสี่ยง[v.] (sīeng = sieng) EN: gamble ; risk ; chance ; brave   FR: risquer ; aventurer
เสี่ยง[adj.] (sīeng = sieng) EN: risky   
เสี่ยงชีวิต[v. exp.] (sīeng chīwit) EN: risk one's life   FR: risquer sa vie ; braver la mort
เสี่ยงโชค[v. exp.] (sīeng chōk) EN: take a chance ; chance ; venture   FR: tenter sa chance
เสี่ยงภัย[v. exp.] (sīengphai) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; hazard   FR: risquer ; tenter sa chance
เสี่ยงภัย[adj.] (sīengphai) FR: risqué ; hasardeux
ยาที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (yā thī mī khwām sīeng sūng) FR: médicaments à heut risque [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventure[N] การผจญภัย, See also: การเสี่ยงภัย
adventure[VT] เสี่ยง, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. risk, venture
adventurous[ADJ] ชอบผจญภัย, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. adventuresome
audacious[ADJ] กล้าหาญ, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. fearless, brave
at stake[IDM] เสี่ยง, See also: เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
brinkmanship[N] สถานการณ์เสี่ยงภัย, Syn. brinksmanship
brinksmanship[N] การเสี่ยงอันตรายทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่ต้องการ, See also: (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
be on the safe side[IDM] ไม่ยอมเสี่ยง
between the devil and the deep blue sea[IDM] อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่
chance[N] การเสี่ยง, See also: ความเสี่ยง, Syn. hazard, risk
chancy[ADJ] ไม่แน่นอน, See also: อย่างเสี่ยง, Syn. uncertain, risky, harzardous
chancy[ADJ] เสี่ยง, Syn. risky
court[VT] เสี่ยง
chance it[IDM] เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
chance one's arm[IDM] ทำสิ่งที่อันตราย, See also: ทำสิ่งที่เสี่ยง
crumble up[PHRV] บดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง
crush down[PHRV] บดเป็นผง, See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง
crush up[PHRV] บดเป็นผง, See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง, Syn. crush down, Ant. crush down
dice with[PHRV] เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
fall apart[PHRV] แตกเป็นเสี่ยง, See also: แตกเป็นชิ้นๆ
fling to[PHRV] กล้าเสี่ยง, See also: ลองเสี่ยง, Syn. throw to
fool about with[PHRV] เสี่ยงเล่นกับ, Syn. fool around with
fool around with[PHRV] เสี่ยงเล่นกับ, Syn. fool about with
danger[N] อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dare[VI] กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
dare[AUX] กล้าที่จะ, See also: เสี่ยงที่จะ
daredevil[N] คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก, See also: คนบ้าระห่ำ, Syn. stuntman, stuntwoman
daring[ADJ] กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
dicey[ADJ] เสี่ยงอันตราย, Syn. risky
enterprise[N] ความกล้าได้กล้าเสีย, See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise[N] โครงการที่เสี่ยง, Syn. affair, venture
gamble on[PHRV] มั่นใจกับ, See also: เสี่ยงกับ, เชื่อใจกับ, Syn. depend on
go out on a limb[IDM] เสี่ยง
go over the top[IDM] เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ), See also: กล้าเกินไป
gamble[VI] เสี่ยงโชค, See also: พนัน, เล่นพนัน
gamble[N] การเสี่ยงโชค, See also: การเสี่ยงทาย, การพนัน
gambler[N] นักเสี่ยงโชค, See also: นักเล่นพนัน, Syn. gamester, bettor, crapshooter, risk-taker
game[ADJ] กล้าได้กล้าเสีย, See also: กล้าเสี่ยง, กล้า, Syn. daring, adventuresome, Ant. cautious, fearful
guess[VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
guesstimate[N] การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การเสี่ยงทาย
hairy[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม), See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตรา
hazard[N] ความอันตราย, See also: ความเสี่ยง
hazard[VT] เสี่ยง
go so far as to say[IDM] เสี่ยงในการพูดบางอย่าง
jumping-off point[IDM] จุด (หรือสถานที่) เริ่มต้นความเสี่ยง
on the off chance[IDM] อย่างเป็นไปได้เล็กน้อย, See also: ด้วยความหวัง, อย่างเสี่ยงดวง
out of the woods[IDM] ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว, See also: ไม่เสี่ยงอีกต่อไป
out on a limb[IDM] เสี่ยง, See also: เป็นอันตราย
play it safe[IDM] ทำด้วยความระมัดระวัง, See also: ไม่เสี่ยง
take a risk[IDM] เสี่ยงดู, See also: ลองดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager,bet,play,game
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
jeopardous(เจพ'เพอดัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,เสี่ยงภัย.
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด
keno(คี'โน) n. กีฬาเสี่ยงโชค
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย,มีภยันตราย,อันตราย,เต็มไปด้วยอันตราย,เสี่ยงภัย,น่ากลัว.
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
risk(ริสคฺ) n. การเสี่ยง,ภัย,อันตราย, (ประกันภัย) อัตราการเสี่ยง vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,เสี่ยงทำ,ลอง, Syn. dangerous chance,venture
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous,perilous
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,มีภัย,ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring,bold,risky,chancy,tricky
venturous(เวน'เชอะเริส) adj. ชอบเสี่ยง,ชอบเสี่ยงภัย,ใจกล้า,องอาจ,ชอบผจญภัย,มีภัย,อันตราย, See also: venturousness n., Syn. venturesome
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake
zip(ซิพ) n. เสี่ยงหวือ,พลังงาน,กำลังวังชา,ศูนย์,ความไม่มีอะไร vi. เคลื่อนที่หรือกระทำด้วยความเร็วหรือพลังสูง vt. เติมพลัง,เติมความเร่าร้อน,รูปซิป,ดึงซิป,ทำให้พ่ายแพ้ ,ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อแฟ้มข้อมูลที่ได้ผ่านการอัดแน่นโดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีชื่อว่า PKZIP การอัดแน่นข้อมูลนั้นมีประโยชน์ในการประหยัดที่เก็บ เมื่อใดที่ต้องการใช้ จะต้องนำมาขยายขนาดเท่าเดิมก่อน โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อ PKUNZIP ปัจจุบัน ในระบบวินโดว์ 95 ใช้โปรแกรมชื่อ Winzip, See also: ziper n., Syn. vitality

English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยง
gamble(vi,vt) พนัน,เล่นการพนัน,เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
hazard(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงโชค,ทำให้มีอันตราย
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
peril(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ
peril(vt) ทำให้มีอันตราย,เสี่ยงภัย
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย,น่ากลัว,เสี่ยงภัย
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม
risk(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยง,อัตราการเสี่ยง
risk(vt) เสี่ยง,เสี่ยงภัย
risky(adj) มีภัยพิบัติ,มีอันตราย,เสี่ยงภัย
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค
speculative(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค,เกี่ยวกับความคิด
speculator(n) ผู้หมุนเงิน,ผู้คิด,คนเสี่ยงโชค,ผู้เก็งกำไร
stake(vt) ผูก,กั้นหลัก,วางเงินเดิมพัน,ปักเขต,เสี่ยง,ลงเสาเข็ม
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venture(vi,vt) กล้าเสี่ยง,เสี่ยง,ผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
venturous(adj) กล้า,กล้าเสี่ยง,ชอบผจญภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
dodgy (adj ) อันตราย, เสี่ยง
See also: S. dangerous, risky,
Man kann mit Sicherheit sagen, ... (phrase) ไม่มีความเสี่ยง และมีแนวโน้วสูงที่จะประสพความสำเร็จ
on pain of ( ) เสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องไม่ดี หรือถูกกระทำไม่ดี
risk base pricingการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้ขอกู้
risk exposure (n ) ฐานะความเสี่ยง
risk lover[ริสค เลิฟเว่อร์] (phrase) ผู้หลงรักความเสี่ยง
RSV (abbrev ) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
sail close to the windเสี่ยง
See also: S. If you sail close to the wind, you take risks to do something, going close to the

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よすが, yosuga] (n vi vt ) (ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, S. happening,risk,opening,happen

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

German-Thai: Longdo Dictionary
das Risiko(n) |das, pl. Risikos/Risiken| ความเสี่ยง
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง

French-Thai: Longdo Dictionary
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top