Search result for

*เศร้าสลด*

(36 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เศร้าสลด, -เศร้าสลด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศร้าสลดว. มีความรู้สึกรันทดใจ เช่น อุบัติเหตุตายหมู่ทำให้ผู้พบเห็นเศร้าสลด.
โศกนาฏกรรม(โสกะนาดตะกำ, โสกกะนาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด เช่นเรื่องลิลิตพระลอ สาวเครือฟ้า โรเมโอ-จูเลียต, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ เช่น ชีวิตของเขาเป็นเหมือนโศกนาฏกรรม เกิดในตระกูลเศรษฐี แต่สุดท้ายต้องตายอย่างยาจก.
สังเวช, สังเวช-(สังเวด, สังเวชะ-) ก. รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น เช่น เห็นผู้คนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกแล้วสังเวช พอรู้ข่าวว่าญาติผู้ใหญ่ของตนพัวพันคดีฉ้อราษฎร์บังหลวงก็สังเวช.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it is the sad part that we must...ด้วยความเศร้าสลด ไปกับผู้ที่... Vantage Point (2008)
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
If you watch the news tonight, you will be told all about a tragedy that occurred on a quiet suburban street.ข่าวเมื่อค่ำนี้รายงานถึงเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง If... (2010)
Denial is the first stage of grief, my brother.การปฏิเสธเป็นขั้นตอนแรกของความเศร้าสลด The Recruit (2010)
I've been reviewing your grief assessments, and they're incomplete.ฉันได้รับการตรวจสอบการประเมินผล ความเศร้าสลดของคุณ และมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ The Stranger (2011)
Some unknown gunman caused her a world of grief.ที่มีมือปืนนิรนามบางคนทำให้หล่อน ตกอยู่ในโลกของความเศร้าสลด Number Crunch (2011)
If something tragic... were to happen to David's wife, and if Mary Margaret should take the blame...แล้วถ้าอะไรที่น่าเศร้าสลด... นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ภรรยาของเดวิด แล้วถ้าแมรี่ มาร์กาเร็ต ควรจะต้องรับผิดชอบ... The Stable Boy (2012)
This is a shocking and a tragic day.นี่เป็นวันแห่งความช็อคและเศร้าสลด Root Cause (2012)
We need to be more sensitive.เราน่าจะเศร้าสลดมากกว่านี้หน่อยไหม Memorial (2012)
Witnesses say in most cases, an overwhelming depression gripped the victims, and ultimately led them to take their own lives.พยานในเหตุการณ์ต่างพูดเหมือนกันว่า เป็นผลมาจากความเครียดและความเศร้าสลด และนำไปสู่การจบชีวิตตัวเอง A New Hope (2012)
Tragedy. Absolute tragedy.น่าเศร้า น่าเศร้าสลดมาก Behind the Red Curtain (2013)
I'm afraid I have some regrettable news.ผมเกรงว่าผมมีข่าวอันน่าเศร้าสลดมาบอกคุณ For the Triumph of Evil (2013)
Whole department's reeling.ทุกแผนกเศร้าสลด Endgame (2013)
Tragic situation, and of course this is affecting the state and the entire country as we wait with bated breath.สถานการณ์เศร้าสลด และแน่นอนว่านี่ส่งผลต่อรัฐ และตอนนี้ทั่วประเทศ เรารอด้วยความวิตกกังวล Hacker (2016)
After today's tragic incident, the market witnessed a nosedive, and by the looks of it, the sec has ordered a stop on all trading accounts until further notice.วันนี้หลังจากเหตุการณ์เศร้าสลด ตลาดไถลลงสู่เบื้องล่าง และโดยมุมมองนั่น เอสอีซีได้มีคำสั่งให้ หยุดการซื้อขายจนกว่าจะมีคำสั่งอื่น Hacker (2016)
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย... Schindler's List (1993)
- A tragic accident.-อุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลด Resident Evil: Apocalypse (2004)
Too bad for those who couldn't follow those who are erring, lost, those who are late or weak.น่าเศร้าสลดสำหรับหรับผู้ที่ตามมาไม่ทัน ผู้ซึ่งพลาดและหลงทาง ผู้ซึ่งช้า และ อ่อนแอ March of the Penguins (2005)
In the wake of this tragedy, I feel it's only fair to honor Noah's wishes.ในเหตุเศร้าสลดนี้ ผมรู้สึกว่ามันคงดี ที่จะเคารพความต้องการของ โนอาห์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เศร้าสลด[adj.] (sao salot) FR: attristé ; affligé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
depression[N] ความสะเทือนใจ, See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่, Syn. unhappiness, gloom, Ant. hopefulness, cheerfulness
with a heavy heart[IDM] อย่างเศร้าสลด, See also: อย่างเศร้าสร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด

English-Thai: Nontri Dictionary
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
憂鬱[ゆううつ, yuuutsu] (n ) ความเศร้าสลด, ความหดหู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top