Search result for

*เล็บมือ*

(47 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เล็บมือ, -เล็บมือ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล็บมือนาง ๑น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นรูปยาวราว ๒ องคุลี หัวท้ายเรียว ใส่น้ำกะทิจนชุ่ม โรยงาคั่วผสมน้ำตาล เกลือ และมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น.
เล็บมือนาง ๑ดูใน เล็บ.
เล็บมือนาง ๒น. ชื่อไม้เถาชนิด Quisqualis indica L. ในวงศ์ Combretaceae ดอกแรกบานสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและแดง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อ เมล็ดใช้ทำยาได้.
เล็บมือนาง ๒ชื่อกล้วยชนิด Musa (A A group) ‘Kluai Leb Mu Nang’ ผลเล็กอย่างนิ้วมือ.
แกะ ๒ก. เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะเพื่อให้หลุดออก เช่น แกะสะเก็ด, เอาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บมือทำเช่นนั้น, ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ โดยวิธีแกะ เช่น แกะตรา, โดยปริยายหมายความว่า เหมือนกันอย่างกับโขกหรือแคะมาจากพิมพ์เดียวกัน ในความว่า เหมือนกันอย่างกับแกะ
ขบ ๑อาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกดเนื้อข้างเล็บ เรียกว่า เล็บขบ.
ถอดเล็บก. ดึงเล็บมือออก เป็นวิธีลงโทษในสมัยโบราณแบบหนึ่ง.
ยำ ๑น. ชื่อกับข้าวอย่างหนึ่งที่ปรุงโดยเอาผักและเนื้อสัตว์เป็นต้นมาเคล้าเข้าด้วยกัน เช่น ยำเนื้อ ยำเล็บมือนาง ยำปลากรอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see your fingernails.ฉันเห็นเล็บมือของหลวงพ่อ Doubt (2008)
You know, the lipstick, the nail thing, we should discuss it.ลูกก็รู้,ลิปสติก,ทาเล็บมือ,\เราควรคุยกัน. Pilot (2009)
And by bad news I mean on a scale of one to ten, one being a hangnail,ข่าวร้ายของผมถ้าเปรียบเป็นระดับ 1 ถึง 10 1 คือผิวข้างเล็บมือ To the Lighthouse (2009)
Ten being katrina, this is katrina with a hangnail.10 คือพายุคาทรีน่า นี่คือพายุคาทรีน่ากับผิวข้างเล็บมือ To the Lighthouse (2009)
A fingernail.เล็บมือ Slack Tide (2009)
Retractable bone claws.กรงเล็บมือหดเก็บได้ The Jiminy Conjecture (2009)
The fingernails have lacquer on them.เล็บมือ มีน้ำยาเคลือบอยู่ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I've seen Temperance I.D. a victim from a single fingernail clipping.ผมเคยเห็นเทมเพอเรนส์ระบุเหยื่อ ได้จากเศษเล็บมือ The Predator in the Pool (2010)
Yep, fingernails.อ๋อ เล็บมือน่ะครับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Look at the fingernails.ดูที่เล็บมือสิ It Takes a Village (2011)
Did you know there has been a marked drop in thievery?ข้าชอบให้เล็บมือ ข้าสะอาดนี่ The Prince of Winterfell (2012)
But if we won, we might meet that dude with the curly fingernails.ที่เล็บมือหยิกงอ Shridhar Chillal เหรอ? Digital Exploration of Interior Design (2012)
Maybe we can go get a mani-pedi.บางทีเราน่าจะไปเสริมสวย แต่งเล็บมือ-เล็บเท้าด้วยกัน Save Yourself (2012)
His wife Mary's fingernails.เล็บมือของแมรี่ ภรรยาของเขา Southern Comfort (2012)
- Report say anything about nails?เกี่ยวกับเล็บมือมั่งไหม Apéritif (2013)
- Fingernails were smudged when we took the scrapings.เล็บมือจะหลุดลอกออกมาตอนเรา พยายามข่วน Apéritif (2013)
Your fingernails.เล็บมือของคุณ Read Before Use (2013)
The coroner investigator found tissue under the victim's fingernails.นิติเวชเจอเนื้อเยื่อ ใต้เล็บมือผู้ตาย Little Red Corvette (2013)
I mean, you know, she went shoe shopping and got mani-pedis a lot-- you know, rich lady stuff.แล้วก็ทำเล็บมือ เล็นเท้า คุณรู้ใช่ป่ะ พวกของผู้หญิงรวยๆอ่ะ Red Velvet Cupcakes (2013)
Get a massage, mani/pedi.ไปนวดเอย, ทำเล็บมือเล็บเท้าเอย Red Listed (2013)
Gonna get this to the lab, along with the fingernail swab.ต้องเอาสิ่งนี้ไปที่แล็ป พร้อมกับชิ้นส่วนใต้เล็บมือ Trust No One (2015)
I'll take the fingers and toes.ข้าจะทำเล็บมือและเท้า Beauty and the Beast (2017)
Hair and fingernails continue to grow.ผมและเล็บมือ ยังคงเจริญเติบโตต่อไป Resident Evil (2002)
in your fingers and toes.ไปยังเล็บมือและเล็บเท้า Eating Out (2004)
wilhelmina thinks a mani-pedi and a new weave is gonna change their lives. oh,and who said fashion doesn't care?วิลเลมีน่าคิดว่าการทำเล็บมือเล็บเท้าและการศึกษา จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา \ โอ้ ใครว่าแฟชั่นไม่สนใจ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Babies have fingernails. "โอ้ว สวัสดี ทารกมีเล็บมือแล้วนะ Juno (2007)
The baby? I don't really know much about it. It has fingernails, allegedly.ลูกหรอ หนูก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ แต่เขามีเล็บมือแล้ว คาดว่านะ Juno (2007)
You're lucky I scraped under his fingernails.คุณยังโชคดี ฉันขูดใต้เล็บมือเขาไว้ Cheating Death (2008)
His fingernails have been recently trimmed, but they're filthy at the bedsเล็บมือของเขาถูกตัดเมื่อไม่นานมานี้ แต่ที่ฐานเล็บสกปรกน่าดู Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้วยเล็บมือนาง[n. exp.] (klūay lepmeū (nāng)) EN: lady finger banana   
เล็บมือ[n. exp.] (lepmeū) EN: fingernail   
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
ปลาเล็บมือนาง[n. exp.] (plā lepmeūnāng) EN: ?   FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fingernail[N] เล็บมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top