Search result for

*เพ้อฝัน*

(152 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพ้อฝัน, -เพ้อฝัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน[V] fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
ความเพ้อฝัน[N] romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพ้อฝันก. คิดฝันอย่างลม ๆ แล้ง ๆ.
สมบัติบ้าน. ทรัพย์สินหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่เพ้อฝันว่าจะได้ เช่น คิดสมบัติบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
day dreamการคิดเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dream, dayการคิดเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fantasyความเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]
Fantasy Worldโลกแห่งความเพ้อฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
Sorry to bust up your fantasy world, Cinderella but our 5:00 just took a nose-dive into the Dallas river.เสียใจด้วยที่ทำลายโลกเพ้อฝันของนาย ซินเดอเรลล่า ...แต่เมื่อตอน 5 โมง มันเพิ่งตกลงไปในแม่น้ำดัลลัส The Lazarus Project (2008)
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส... The Dark Knight (2008)
There's no such thing as love. It's a fantasy.ความรักไม่มีอยู่จริงหรอก มันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นแหละ 500 Days of Summer (2009)
If you were hot, you would be out breaking some poor schmuck's heart instead of spending all your time fantasizing about Mr. Wonderful.ถ้าคุณฮอตจริงๆ คงออกไปหักอกผู้ชาย แทนที่จะมานั่งใช่เวลา เพ้อฝันถึงผู้ชายที่แสนเพอร์เฟ็ค The Ugly Truth (2009)
The teacher said he might act out.ครูบอกว่าเขาอาจเป็นพวกเพ้อฝัน Family Remains (2009)
Let some silly romantic fantasy take over.ฉันก็เป็นอย่างที่ฉันเป็นมาตลอด ยอมให้ความโรแมนติคงี่เง่าเพ้อฝันเข้ามาครอบงำฉัน Bargaining (2009)
Marrying Chase would shatter that fantasy.งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน House Divided (2009)
Guess romance is alive and well and living in Burbank.คิดว่าความเพ้อฝัน จะยังอยู่ดีในเบอร์แบงค์นะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Our relationship was built on a fantasy.ความสัมพันธ์ของเรา อยู่บนความเพ้อฝัน Mash-Up (2009)
So what happened was more of a male fantasy and what she wanted was more of a female fantasy.ดังนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นยิ่ง ความเพ้อฝันของเพศชาย และสิ่งที่เธอต้องการที่จะได้มา ความเพ้อฝันของเพศหญิงยิ่งต้องเพิ่มขึ้นไปอีก Do It, Monkey (2009)
The fantasy of meeting a total strangerความเพ้อฝันในการนัดเจอ คนแปลกหน้าทั้งหมด Do It, Monkey (2009)
There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.สวรรค์และโลกยังมีอะไรมากกว่านี้ โฮราชิโอ้ มากกว่าความเพ้อฝัน ในปรัชญาของนาย The Gothowitz Deviation (2009)
A life of disillusionment and depression begins on the other side of that door.จากนี้ ชีวิตของความเพ้อฝันและหดหู่ จะเกิดขึ้นถ้าเธอเดินผ่านประตูนั้นไป Football, Feminism and You (2009)
So I don't keep feeling like I'm imagining it.ข้าไม่อยากมีความรู้สึกเหมือนว่าข้ากำลังเพ้อฝัน The Nightmare Begins (2009)
Because, Agent Salinger your idea of justice is an illusion.เพราะว่า,คุณซาลิงเจอร์ ความยุติธรรมเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝัน The International (2009)
I've been hearing this fantasy for two years now. I know every detail.ผมฟังเรื่องเพ้อฝันนี้มา 2 ปีแล้ว ผมรู้รายละเีอียดทุกอย่าง Shutter Island (2010)
I think Da has filled it with stories and dreams.พ่อน่ะกรอกหูเจ้า ด้วยนิทานและความเพ้อฝัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Noctus, I know Soren's a bit of a dreamer. Do you worry for him?น๊อกทัส ข้าว่าโซเร็นค่อนข้างเพ้อฝันนะ ท่านเป็นห่วงเขาไหม? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Are schools and offices so thrilling that I'm the only one who ever fantasized about this?ชีวิตในโรงเรียน ชีวิตในที่ทำงาน มันเร้าใจจริงๆเหรอ ผมเป็นคนเดียวเหรอ ที่เพ้อฝันถึงเรื่องนี้ Kick-Ass (2010)
So don't be talking to me about fantasies like there's some happily ever...เพราะฉะนั้นอย่ามาพูด เรื่องเพ้อฝันกับฉันอีก... The Next Three Days (2010)
You try to follow his path, despite the will of the gods ... Political ...แค่ใช้ชีวิตต่อต้านความเพ้อฝัน ของพระเจ้าและนักปกครอง Sacramentum Gladiatorum (2010)
I'd give anything to be adopted, grow up with rich, normal parents instead of these freaks.พวกโรงเรียนเพ้อฝัน ใช่ไหม ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อถูกรับเลี้ยงบ้าง ร่ำรวย มีพ่อแม่ปกติ ไม่ใช่พวกประหลาด Beautifully Broken (2010)
And that's how the fantasies started?นั่นล่ะเป็นตอนที่โลกเพ้อฝันเริ่ม How About a Friendly Shrink? (2010)
- You live in a girlish dream!- เธออยู่กับความเพ้อฝันThe Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Talk of an idealist.คำพูดช่างดูเพ้อฝัน Duchess of Mandalore (2010)
A fucking bucktoothed cartoon dreamed up By some asshole on Madison Avenue to sell soap.ไอ้การ์ตูนฟันเหยินเพ้อฝันบ้านั่น ที่เขียนโดยไอ้เวรสักคนที่ขายสบู่อยู่ที่ เมดิสัน อาเวนู Iwo Jima (2010)
Many, many women fantasise about being tied up, strangled, raped, eaten.มีผู้หญิงเยอะแยะ มากมายที่สร้างจินตนาการเพ้อฝัน ถูกรัดคอ ถูกข่มขืน ถูกกัดคอ Episode #1.3 (2010)
Sexual arousal from thoughts of violence.การเร้าอารมณ์ทางเพศจากการสร้างจินตนาการเพ้อฝัน ที่ใช้ความรุนแรง Episode #1.3 (2010)
Is idealistic to a fault.เพ้อฝันในสิ่งที่ผิดๆ For the Good of Our Country (2010)
I'm, I'm here with, um...โดยการเพ้อฝันหรอกนะ ถ้าเช่นนั้น คุณมาทำอะไรที่นี่ แล้วฉันอยู่ที่นี่กับ อื่ม... Chuck Versus the Suitcase (2010)
The whole, uh, "crazy eyes, tight dress" thing, it's, uh, it's working for you, for whatever it's worth.เพียบพร้อมไปด้วย"นัยน์ตาเพ้อฝัน ชุดฟิตเปรี๊ยะ" มัน... มันใช้ได้ดีทีเดียวสำหรับคุณ With You I'm Born Again (2010)
Four times Lance deliberately pushed someone's fantasies too far.4 ครั้ง เจตนา ดัน ความเพ้อฝันของใครบางคนไกลเกิน Everything Is Illumenated (2010)
These murders are about the fantasy, only the fantasy isn't sadistic, it's romantic.ฆาตกรมีความเพ้อฝัน แค่เพียงเพ้อฝัน ไม่ใช่ซาดิส แต่โรแมนติก Compromising Positions (2010)
If the theory's right, he's acting out a fantasy in which contraception plays a key role.ถ้าหลักการนี้ถูก เขาไม่ได้แสดงอาการเพ้อฝัน ในการคุมกำเนิด แสดงละคร Compromising Positions (2010)
The unsub's fantasy was interrupted.ความเพ้อฝันของเขาถูกทำลาย Compromising Positions (2010)
Paul Wilson's attack showed him how physically weak he was, and Debra Wilson's enticement reminded him of how futile his fantasies were.การจู่โจมพอล วิลสัน ทำให้รู้ว่าเขากำลังประสาทเสีย และการล่อลวงของเดบร้า ทำให้จินตนาการเพ้อฝันของเขาสูญเปล่า Compromising Positions (2010)
Because my love is true.ความรู้สึกของฉันไม่ใช่ความเพ้อฝัน Episode #1.13 (2010)
Oh, come on, Howard, be realistic.ไม่เอาน่า โฮเวิร์ด อย่าเพ้อฝันน่า The Love Car Displacement (2011)
It's the stuff of fairytales.เรื่องเพ้อฝัน I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
But wishes, of course, are for children. There are times in our lives when everything seems to go wrong.แต่การเพ้อฝันนั่น เป็นเรื่องของเด็กๆเท่านั้น หลายครั้งในชีวิตของคนเรา Those Kinds of Things (2011)
It's not fantasy.ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
You had better hope I can stop your fantasy life from destroying my real one.นายคงหวังว่าฉันจะหยุดความเพ้อฝันของนายได้ ด้วยการทำลายชีวิตของฉันจริงๆล่ะสิ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
In Hartford, I think, like ten people showed up, and half of them were there to get out of the rain.ตอนที่อยู่ฮาร์ทฟอร์ด ฉันคิดนะว่า เหมือนกับคน 10 คนที่โผล่ออกมา และครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่นั่น เพื่อที่จะให้ฉันหยุดเพ้อฝันได้แล้ว The Big Sleep No More (2011)
Because people who do get their little fantasies or whatever seem to end up dead pretty quick.เพราะคนที่ได้อะไรมา อย่างที่เค้าเพ้อฝันไว้ ดูเหมือนจะจบชีวิตค่อนข้างเร็วนะ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
So, Tate, these fantasies started two years ago, three years ago, when?แท็ด ความเพ้อฝันเหล่านี้มันเริ่มขึ้น เมื่อสองปีก่อน สามปีก่อน เมื่อไหร่เหรอ Pilot (2011)
Which suggests he's losing touch with reality and his delusions are starting to take over.นั่นบ่งบอกว่า เขากำลังหลุดจากความเป็นจริง และความเพ้อฝันของเขา เริ่มเข้ามาแทนที่ There's No Place Like Home (2011)
What a fantasy.เพ้อฝันสิ้นดี Smoldering Children (2011)
But for Schmidt, it is not fantasy.แต่สำหรับชมิดจ์มันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝัน Captain America: The First Avenger (2011)
You should say something sound more convincing.นี่มันขึ้นอยู่กับการพูดเพ้อฝันเหรอไง Episode #1.7 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อฝัน[v.] (phoēfan) EN: fancy ; imagine   
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, , Syn. imaginery, unreal
act out[PHRV] แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา, Syn. play out
chimera[N] ความเพ้อฝัน, See also: ความฝันหรือความหวังที่ยากจะเป็นจริง, Syn. fancy, figment
down to earth[IDM] เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
down-to-earth[IDM] เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
daydream[VI] ฝันกลางวัน, See also: ปล่อยอารมณ์เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ, Syn. fantasize, dream, muse, woolgather, imagine, Ant. true, verify
dream[VT] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream[VI] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dreamily[ADV] อย่างเพ้อฝัน
fanciful[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
fantasise[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasise[VT] สร้างจินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง, Syn. dream, imagine
fantasize[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasize[VT] สร้างจินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง, Syn. dream, imagine
fantasy[N] การจินตนาการ, See also: ความเพ้อฝัน, ความนึกฝัน, ความฟุ้งซ่าน, Syn. imagination, fancy
pipe-dream[IDM] วาดวิมานในอากาศ, See also: เรื่องเพ้อฝัน
imaginative[ADJ] เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary
quixotic[ADJ] ซึ่งเพ้อฝัน, See also: ซึ่งเป็นไปไม่ได้
quixotical[ADJ] ซึ่งเพ้อฝัน, See also: ซึ่งเป็นไปไม่ได้
quixotically[ADV] อย่างเพ้อฝัน, See also: อย่างเป็นไปไม่ได้
quixotry[N] ความเพ้อฝัน, See also: ความเป็นไปไม่ได้
romantic[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
romantic[N] บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก, See also: บุคคลที่ช่างเพ้อฝัน, Syn. dreamer, sentimentalist
airy-fairy[SL] ความเพ้อฝัน, See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual
whim[N] ความคิดเพ้อฝัน, See also: ความคิดเเปลกประหลาด, ความต้องการแปลกๆ, Syn. caprice, fancy, vagary
woolgatherer[N] ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน, See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน, Syn. daydreamer, stargazer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fantasia(แฟนเท'เซีย) n. เพลงเพ้อฝัน, Syn. fancy
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
freakish(ฟรีค'คิช) adj. เป็นลายเป็นเส้นที่ประหลาด,ประหลาด,วิตถาร,เพ้อฝัน,ผิดปกติ,นอกลู่,นอกทาง., See also: freakishly adv. freakishness, Syn. grotesque
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
phantasy(แฟน'ทะซี) n. ภาพหลอน,สิ่งหลอกลวง,ภาพจินตนาการ,ปีศาจที่หลอกหลอน,ภาพเพ้อฝัน
quixotic(ควิซอท'ทิค) adj. เสียสละมากเกินไป,เป็นไปได้,เพ้อฝัน,คลั่ง., See also: quixotical adv.
rainbow(เรน'โบ) n. รุ้ง,สีรุ้ง,ระดับต่าง ๆ ,ความเพ้อฝัน,สิ่งลึกลับ
reverie(เรฟ'เวอรี) n. ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ห้วงนึกคิด,บทดนตรีเพ้อฝัน, Syn. daydream,fantasy
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsied(วิม'ซีดฺ) adj. ซึ่งคิดแปลก ๆ หรือเพ้อฝัน,ชอบกล,เอาแต่ใจตัว,มีจิตใจแปรปรวน
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย,ความคิดฟุ้งซ่าน,การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness

English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
fancy(vi,vt) นึกฝัน,เพ้อฝัน,คิดฝัน,ลองนึก,จินตนาการ
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
phantasm(n) ความคิดฝันไป,ภาพหลอน,ความเพ้อฝัน,การฝันเฟื่อง
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
whim(n) ความคิดชั่วแล่น,ความเพ้อฝัน,อำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
フィックション[fikkushon] (n ) นวนิยาย, เรื่องเพ้อฝัน, เรื่องที่แต่งขึ้น
面白さ[おもしろさ, omoshirosa] (n ) (ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, S. amusement

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top