Search result for

*เป็นไปได้ว่า*

(54 entries)
(0.4609 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นไปได้ว่า, -เป็นไปได้ว่า-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่
โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nobody can be that accurate.ไม่มีใครสามารถเป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
He can't be that big.เขาไม่สามารถเป็นไปได้ว่ามี ขนาดใหญ่ The Old Man and the Sea (1958)
It's a possible resting place of the Lost Ark.เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
When you say she has a risk addiction is this condition likely to get worse?ตอนคุณพูดว่าเธอมีภาวะ ติดความเสี่ยงภัย... ...สภาวะนี้มัน เป็นไปได้ว่าจะแย่ลงไปไหม? Basic Instinct (1992)
Well, that is one way to say it. Another way to say it would be that he was thrown out.ดีที่เป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกว่ามัน อีกวิธีหนึ่งที่จะบอกว่ามันจะเป็นไปได้ว่าเขาถูกโยนออกมา Pulp Fiction (1994)
There is the possibility that a single virus could destroy an entire set of systems and copies do not give rise to variety and originality.դʵ öҧ ͧҡäѴͧ͡... . Ghost in the Shell (1995)
So your answer would in fact be that you don't believe in God.ดังนั้นคำตอบของคุณจะในความเป็น จริงเป็นไปได้ว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้า Contact (1997)
Is it possible that it didn't happen? Yes.มันเป็นไปได้ว่ามัน ไม่ได้เกิดขึ้น? Contact (1997)
- This is a chemical burn. - Agh! Aaagh!เป็นไปได้ว่าเค้าเกลียดแกเลยแหละ Fight Club (1999)
(man) When he was like, "You are not your job",... ..I was like, "Yeah!"เป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับสมาคมการต่อสู้ใต้ดิน พวกเราจะร่วมกันสืบสวนอย่างเข้มงวด Fight Club (1999)
-l'm next. I know I'm next. -What are you talking about?...เป็นไปได้ว่าจะกลับมาแก้แค้นพวกคุณ Valentine (2001)
Maybe they're still openเป็นไปได้ว่าสวนสนุกยังเปิดอยู่ Spirited Away (2001)
There's probably another reasonเป็นไปได้ว่าจะมีเหตุผลอื่น Oldboy (2003)
You were probably afraidเป็นไปได้ว่านายกลัว Oldboy (2003)
Yeah, it's possible, lt's possible, lt's possible we could find your husband neck-deep in potpourri, investing things,ช่ายย ก็เป็นไปได้ เป็นไปได้ว่าเราจะเจอว่าสามีคุณ เอาคอลงไปจุ่มในดอกไม้แห้ง เพื่อทำงาน Shall We Dance (2004)
There's probably a million things in here.มันเป็นไปได้ว่ามีอะไรตั้งหลายอย่าง ที่อาศัยอยู่ตรงนี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
She can't be that far.เธอไม่สามารถเป็นไปได้ว่าห่างไกล Cubeº: Cube Zero (2004)
- Edmund, I asked so little of you. - They just don't listen to me! - You couldn't even do that.พวกเขาไม่ฟังฉัน \ นั่นเป็นไปได้ว่าเธอไม่ได้แม้แต่จะพูด The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
More rain tomorrow with the chance of thunderstorms...พรุ่งนี้ฝนจะหนักกว่านี้ เป็นไปได้ว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง White Noise (2005)
This thing can probably see us as easily as a bat sees a moth in complete darkness.เป็นไปได้ว่า มันใช้เสียงแทนการมอง เหมือนค้างคาวออกหากินในกลางคืน ที่เห็นในความมืดได้ชัด The Cave (2005)
Either you are in each other's confidence and you have secret affairs to discuss, or you are conscious that your figures appear to the greatest advantage by walking.อาจเป็นไปได้ว่าคุณสองคน กำลังมีเรื่องปรึกษากัน และคุณสองคน มีความลับที่จะต้องพูดกัน หรือเป็นเพราะคุณสองคน รู้ว่ารูปร่างของตัวเอง Pride & Prejudice (2005)
- It's more likely he does not love me.-มันเป็นไปได้ว่า เขาไม่ได้รักพี่ Pride & Prejudice (2005)
They... they're probably just anchored up the channel somewhere.อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาแค่... ...ทอดสมอลอยลำที่ไหนสักแห่ง เราจะออกไปเขาเอง The Fog (2005)
It could be that they're getting together those kind....มันอาจเป็นไปได้ว่า เป็นการอาศัยร่วมกันแบบ... . Episode #1.1 (2006)
Could it be you're....อาจเป็นไปได้ว่าเธอ... Episode #1.1 (2006)
So maybe Nebbercracker really did die.งั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเนบเบอร์แครกเกอร์ตายไปแล้วจริงๆ Monster House (2006)
They probably thought that she was my girl.เป็นไปได้ว่าพวกมันคิดว่า เธอเป็นผู้หญิงของฉัน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Yeah, this is A TF Agent Doug Carlin returning your call.-เป็นไปได้ว่าสี แดงหรือ เทา. - สร้างรูปแบบได้มั๊ย? Deja Vu (2006)
Yeah, but it could be disseminated-ครับ แต่น่าจะเป็นไปได้ว่า... The Last King of Scotland (2006)
As far as we know, Mr. Farmer is resting comfortably probably watching this press conference on television.เท่าที่เรารู้ คุณฟาร์มเมอร์ยังคงอยู่สบายดี... ...เป็นไปได้ว่าอาจกำลังดูข่าวนี้อยู่หน้าโทรทัศน์ The Astronaut Farmer (2006)
So it's possible that Jack was set up in Palmer's assassination.เลยเป็นไปได้ว่าแจ็คจะถูกใส่ความเรื่องฆ่าพาล์มเมอร์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
She was naked and she was dragged, likely in an attempt to hide the body.อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีร่องรอยการต่อสู้ เป็นไปได้ว่าจะเป็นการปกป้องตนเอง Chapter Four 'Collision' (2006)
Possibly accidental.และเป็นไปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุ Chapter Four 'Collision' (2006)
It's possible this victim was killed by one of these boat owners out here.เป็นไปได้ว่าเหยื่อจะถูกฆ่าโดยเจ้าของเรือสักคน It's Alive! (2007)
I guess it could be that Doakes didn't realize fire and gas are a bad combo.เป็นไปได้ว่าโดคส์ไม่รู้ว่าไฟกับแก๊สเจอกันไม่ได้ The British Invasion (2007)
It's possible i'm just fooling myself,เป็นไปได้ว่า ผมกำลังหลอกตัวเอง See-Through (2007)
Dead body, possible demon attack --คนตาย, เป็นไปได้ว่าปีศาจเป็นตัวการ-- The Magnificent Seven (2007)
And,supposedly, he drinks at this stupid bar.แล้วก็เป็นไปได้ว่าเจ้านี่มักมานั่งดื่มที่ไอ้บาร์โง่นั่น The Magnificent Seven (2007)
There is a possible infection in the building.- ครับ เป็นไปได้ว่าเกิดโรคติดต่อในตึกนี้ [Rec] (2007)
There's a possibility you have a very rare virus.อาจเป็นไปได้ว่าคุณติดเชื้อไวรัส ที่พบได้ยาก Chapter Two 'Lizards' (2007)
It could be that this transformation takes place during sleep... and is indeed one of the purposes and needs for sleeping... and for dreaming.มันอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ และย่อมเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนอนหลับ และความฝัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
It may be that we've been... trying to capture something which is scientifically...มันอาจเป็นไปได้ว่าเราได้รับ พยายามที่จะจับภาพสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Probably people have been hiding.เป็นไปได้ว่ามีคนเอามันไปซ่อน นั่นมันแย่นะ โอ้! Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Because he keeps saying possible like it's possible that you're going to win and like you're going to do anythingเพราะเขามักบอกว่า เป็นไปได้ เหมือนจะเป็นไปได้ว่านายจะชนะ และเหมือนนายจะทำได้ Surf's Up (2007)
I'm not an MD, but it is possible for Ritalin to get you pretty high.ผมก็ไม่ใช่หมอนะ แต่เป็นไปได้ว่า น่าจะได้รับยาริตาลินมากเกินไป Charlie Bartlett (2007)
Not life like we think, but, yeah, probably at least single-cell organisms.ไม่ใช่ชีวิตอย่างที่เราคิด แต่ก็ใช่ เป็นไปได้ว่า อาจมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเป็นอย่างน้อย Charlie Bartlett (2007)
There is a chance that the infection hasn't reached that far.มีโอกาสเป็นไปได้ว่า การติดเชื้อไปไม่ถึงที่นั่น Resident Evil: Extinction (2007)
Now it's possible that decreased brain function..or...ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากสมองที่หดตัวลง.. I Am Legend (2007)
It's also possible that it happened exactly as you said, and that one day a baby diamondback was born with a fully formed mutation that just happened to be extremely beneficial to its survival.แต่เป็นไปได้ว่า มันเป็นอย่างที่เธอว่ามา นั่นคือ จู่ๆ วันดีคืนดีงูหางกระดิ่งก็ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการแปรสภาพอย่างสมบูรณ์ Teeth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปได้ว่า[v. exp.] (penpai dāi wā) FR: il est possible que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie open[PHRV] ดูเหมือนจะเกิด, See also: เป็นไปได้ว่า (จะได้รับบางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top