Search result for

*เป็นเรื่องเป็นราว*

(35 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นเรื่องเป็นราว, -เป็นเรื่องเป็นราว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นเรื่องเป็นราว[ADV] seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นการเป็นงาน, เอาจริงเอาจัง, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเลี้ยงปลากัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงขนาดจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเอง, Thai definition: อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่เป็นเรื่อง, ไม่เป็นเรื่องเป็นราวว. ไม่มีสาระ เช่น เรื่องไม่เป็นเรื่อง.
กิจจะลักษณะว. เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย.
ซน ๑ก. อาการที่อยู่ไม่สุขจับโน่นฉวยนี่หรือเล่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวทำให้เดือดร้อนเสียหาย.
ถือสาก. ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ, (มักใช้ในทางปฏิเสธ) เช่น เรื่องเล็กน้อยไม่ควรถือสา.
เป็นคุ้งเป็นแควว. อาการที่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวติดต่อกันเหมือนกับรู้เห็นมาด้วยตนเอง.
เป็นชิ้นเป็นอันว. เป็นสาระ, เป็นเรื่องเป็นราว, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน.
พรรณนา(พันนะ-) ก. กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องได้ราวว. ถือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้, ถือเป็นสาระไม่ได้.
วรรณนา(วันนะ-) ก. พรรณนา, กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
เอาเรื่องก. ถือเป็นเรื่องเป็นราว เช่น เจ้าของเขาจะเอาเรื่อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wow, a real photo session. Wonder how my hair will look?ถ่ายรูปเป็นเรื่องเป็นราว ผมฉันจะออกมาดีไหมเนี่ย ? Watchmen (2009)
More sense than you guys do, andยังคิดอะไร เป็นเรื่องเป็นราวกว่าพวกนาย Clone Cadets (2010)
So straighten out your life and live as a nice person, alright?ฉะนั้น หัดสำนึก แล้วใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องเป็นราวซะที ถูกมั้ย? Episode #1.3 (2010)
Thechnically speaking you do, where is all this coming from? Is this about Paul? Because if it is, why..พูดซะเป็นเรื่องเป็นราว เธอไปเอามาจากไหนเนีย นี้มันเกี่ยวกับพอลหรือเปล่า เพราะว่าถ้าใช่ ทำไม... The Switch (2010)
I haven't begun the formal autopsy yet, but an examination of his epidermis revealed this small puncture wound.ผมยังไม่ได้เริ่มต้นผ่าศพ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ตรวจสอบผิวหนังเบื้องต้น พบรอยแทงเล็กๆที่ผิวหนัง Restless (2011)
Okay. Does anyone have anything pertinent to our case?เอาล่ะ มีใครมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเป็นราวในคดีนี้? Demons (2011)
I wanna say goodbye to her in a proper way.ฉันอยากบอกลาเธอให้เป็นเรื่องเป็นราว Episode #1.1 (2012)
Well, if we were really serious...ก็นะ, ถ้าเราเป็นอย่างงั้น จริง ๆ เป็นเรื่องเป็นราว The Choice (2012)
That's quite a story.ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียว Life of Pi (2012)
What? You know, look, I got a real job. What do you want?- อะไรนะ คือ แบบว่าผมทำงานอยู่นะ งานเป็นเรื่องเป็นราวเกาะติด / Iron Man 3 (2013)
We haven't even had a moment to talk.ยังไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย Dangerous Territory (2013)
I never properly thanked you for that.ข้ายังไม่ได้ขอบคุณเป็นเรื่องเป็นราว Stormborn (2017)
We haven't ever talked... properly.เราไม่เคย.ได้คุยกัน... เป็นเรื่องเป็นราว Stormborn (2017)
No-one gives a shit about you but it's a free country.บอกลาทีมให้เป็นเรื่องเป็นราว ไม่มีใครเขาสนใจนายหรอก แต่ที่นี่ประเทศเสรีนี่นะ Smell the Weakness (2017)
Until the ink is dry on the contract Vincent, you've got two chances, no chance, and no fucking chance.ตราบใดที่ยังไม่มีการลงปากกา เซ็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราว นายมีสองทาง ไม่มีทางได้กับไม่มีทางได้โว้ย Smell the Weakness (2017)
I've got a meeting with the kid... later on today and I think it might very well be the definitive meeting.ผมได้นัดพบเด็กคนนั้นวันนี้ และคิดว่าน่าจะได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง Don Juan DeMarco (1994)
Well... that is quite a story.แหม ผูกได้เป็นเรื่องเป็นราวเชียวนะ In the Mouth of Madness (1994)
Though it's nice to talk to a real doctor about Spencer.ฉันโล่งใจมากที่ได้คุยกับหมอ เรื่องสเปนซ์เป็นเรื่องเป็นราว As Good as It Gets (1997)
"I've got some real news this time."ผมมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วครั้งนี้ The Dreamers (2003)
Something with a plot.เอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย A Good Day to Have an Affair (2007)
There's not proper heating in the van.แล้วในรถตู้ก็ไม่มีฮีทเตอร์เป็นเรื่องเป็นราว It Might Get Loud (2008)
Nothing big, Maybe just pick up some freelance work.ไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราว แค่รับงานอิสระ Back in Business (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seriously[ADV] อย่างจริงจัง, See also: จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน, Syn. earnestly, sincerely, Ant. thoughtlessly

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top