Search result for

*เปื่อย*

(315 entries)
(0.067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เปื่อย, -เปื่อย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปื่อย[V] rot, See also: decay, soft, tender, decompose, Syn. ยุ่ย, เปื่อยยุ่ย, Ant. เหนียว, Example: เนื้อตุ๋นในหม้อเปื่อยได้ที่แล้ว, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
เน่าเปื่อย[V] decay, See also: rot, decompose, spoil, Syn. เน่า, ผุผัง, Example: ซากของสัตว์เน่าเปื่อยอยู่ใต้มูลดินนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี
เปื่อยยุ่ย[V] be soft, See also: be tender, be gentle, be mild, Syn. เปื่อย, Example: ฝนตกทำให้แผนที่ค่อนข้างจะเปื่อยยุ่ยและต้องถือด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
เปื่อยยุ่ย[V] be soft, See also: be tender, be gentle, be mild, Syn. เปื่อย, Example: ฝนตกทำให้แผนที่ค่อนข้างจะเปื่อยยุ่ยและต้องถือด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid, Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ, Example: ร่างกายของเขาเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed, Example: ศพที่ตำรวจเพิ่งพบเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน, Thai definition: ขาด หลุด ยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น
เรื่อยเปื่อย[ADV] continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
พูดเรื่อยเปื่อย[V] speak extemporaneously, See also: speak continuously, Example: ฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง อย่าคิดอะไรมาก, Thai definition: พูดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้คิดไว้ว่าจะพูดอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อเปื่อยน. เนื้อวัวที่ต้มจนเปื่อยใช้เป็นอาหาร.
เปื่อยว. ที่ขาดง่าย เช่น ด้ายเปื่อย, ที่หลุดจากกันง่าย เช่น ผ้าเปื่อย, ยุ่ยง่าย เช่น เนื้อเปื่อย, ที่มีน้ำเหลืองเยิ้ม เช่น แผลเปื่อย.
เรื่อยเปื่อยว. เรื่อย ๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย เช่น พูดเรื่อยเปื่อย เดินเรื่อยเปื่อย.
กระสือ ๑ในทางวิทยาศาสตร์ คือ แก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้วติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด
กะเตง ๆว. ลักษณะที่ไปอย่างไม่เรียบร้อยคล้ายกับมีของถ่วงอยู่ข้างหนึ่ง เช่น อุ้มลูกกะเตง ๆ พายเรือกะเตง ๆ, กะเตงเรง ก็ว่า, ลักษณะที่ไปอย่างเรื่อยเปื่อย เช่น วัน ๆ ได้แต่กะเตง ๆ ไปโน่นไปนี่.
กัด ๑ก. เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้สิ่งที่กดไว้หลุดไป เช่น กัดสำลีไว้ให้แน่น หรือเพื่อให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉีกขาด เป็นต้น เช่น สุนัขกัดเข้าไปถึงกระดูก หนูกัดผ้าเป็นรู, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้กร่อนสลายหรือจางไป เช่น สนิมกัดเหล็ก กัดสิวกัดฝ้าออกให้หมด, ทำให้เปื่อยเป็นแผล เช่น ปูนกัดปาก น้ำกัดเท้า
ขนงเนื้อ(ขะหฺนง-) น. หนังสัตว์ที่เผาไฟให้สุกแล้วต้มให้เปื่อย เพื่อปรุงเป็นอาหาร.
โขมด ๑(ขะโหฺมด) น. ชื่อผีชนิดหนึ่งในพวกผีกระสือหรือผีโพง เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ทำให้หลงผิดนึกว่ามีคนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ข้างหน้า พอเข้าไปใกล้ก็หายไป ทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ได้แก่แก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้วติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด.
เคี่ยวก. ต้มให้เดือดนาน ๆ เพื่อให้งวด ข้น หรือเปื่อยเป็นต้น, โดยปริยายหมายความว่า รํ่าไป, ไม่หยุดหย่อน, เช่น อันซึ่งพระรามฤทธิรงค์ มาเคี่ยวฆ่าวงศ์ยักษี (รามเกียรติ์ ร. ๑).
ดอง ๑ก. แช่หรือหมักผัก ผลไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ ไว้ในนํ้าส้ม นํ้าเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน ๆ เช่น ดองผัก ดองผลไม้ หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า เช่น ดองศพ
ต้มเค็มน. ชื่ออาหารคาวอย่างหนึ่ง ใช้ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นมีหมูเป็นต้น ใส่เครื่องปรุงมีซีอิ๊วขาว ขิง ผักกาดดองเค็ม เคี่ยวให้เปื่อย, ถ้าต้มตามแบบจีนมีรสเค็ม แต่ถ้าต้มตามแบบไทยมีรสหวานเค็ม.
ตุ๋นก. ทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีนํ้าแล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้นํ้าเดือด เช่น ตุ๋นไข่ ตุ๋นข้าว, เคี่ยวให้เปื่อย เช่น ตุ๋นเนื้อ ตุ๋นเป็ด.
นกกระจอก ๑เรียกปากที่มีแผลเปื่อยที่มุมปาก ว่า ปากนกกระจอก.
น่ายว. อาการที่ของเหนียวของแข็งหรือของแห้งที่แช่นํ้าไว้แล้วเปื่อยหรืออ่อนตัว เช่น แช่ข้าวไว้ให้น่ายแล้วจึงโม่.
บูดูน. น้ำที่ได้จากปลาหมักจนเปื่อย ต้มสุกแล้วปรุงรส มี ๒ ชนิด คือ บูดูแบบเค็ม เป็นเครื่องจิ้มกับผักสด และบูดูแบบหวาน สำหรับคลุกกับข้าวยำปักษ์ใต้.
ปากโดยปริยายหมายถึง ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณปาก เช่น ปากเปื่อย
ปากนกกระจอกน. เรียกปากที่เป็นแผลเปื่อยขาว ๆ เหลือง ๆ ที่มุมปากว่า ปากนกกระจอก.
แผลริมอ่อนน. แผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากเชื้อกามโรคชนิด Haemophilus ducreyi จะเกิดเป็นตุ่มขึ้นก่อน แล้วแตกเป็นแผล ลักษณะขอบแผลอ่อนคล้ายแผลเปื่อย เลือดออกง่าย เจ็บ และบางครั้งต่อมนํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบจะบวมโต.
เฟะว. เละ, เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเป็นร่าง, เช่น เน่าเฟะ.
มหากาฬ ๑น. ชื่อยาไทยชนิดหนึ่งสำหรับแก้โรคปากเปื่อย คอเปื่อย ลิ้นเปื่อย.
มัมมี่น. ศพอาบนํ้ายากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ.
มีเทนน. สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไวไฟ มีสูตร CH4 มีปรากฏในที่ซึ่งมีสารอินทรีย์ผุพังเน่าเปื่อย ในบ่อถ่านหิน ในแก๊สธรรมชาติ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง และใช้ในอุตสาหกรรมสังเคราะห์โปรตีนเป็นต้น.
ยุ่ยว. ผุหรือเปื่อยจนสลายตัวได้ง่าย เช่น ไม้เนื้อยุ่ย ดินยุ่ย.
ลำลาบ ๒น. ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่งเปื่อยลามเป็นทางไป.
เละว. เปื่อยหรือแหลกเหลวจนไม่เป็นรูปเดิม เช่น ต้มข้าวต้มจนเละ น้อยหน่างอมจนเละ, เฟะ หรือ แฟะ ก็ว่า
วุ้นน. ของกินชนิดหนึ่ง ทำจากสาหร่ายทะเลเป็นต้น เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง เช่น วุ้นกะทิ วุ้นนํ้าเชื่อม, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เคี่ยวหนังหมูจนเปื่อยเป็นวุ้น.
สตัฟฟ์(สะ-) น. การนำวัสดุบางอย่างบรรจุในโครงหนังสัตว์ซึ่งผ่านกรรมวิธีทางเคมีสำหรับรักษาไม่ให้เน่าเปื่อยแล้วตกแต่งให้ดูเหมือนสัตว์จริง.
สังกะวาดน. ชื่อปลาน้ำจืดหลายชนิด โดยเฉพาะชนิด Laides hexanema (Bleeker) และ Helicophagus waandersiiBleeker อีกทั้งเป็นชื่อที่ยังใช้เรียกปลาสวาย หรือ ยอน ที่มีขนาดเล็กหรือยังมีขนาดเล็กบางชนิดในสกุล Pangasiusซึ่งอยู่ในวงศ์ Schilbeidae เดียวกันและมีรูปร่างคล้ายกัน คือ มีลำตัวยาวเรียว แบนข้าง และมีมีหนวด ๒-๔ คู่ มีพฤติกรรมในการกินสิ่งเน่าเปื่อย ในฤดูร้อนช่วงสืบพันธุ์จะรวมฝูงกันในแม่น้ำ จับคู่รัดกัน จนปลาเกิดมีรอยช้ำสีแดงหรือชมพูเป็นทางยาวอยู่ทั้ง ๒ ข้างลำตัว, สังคะวาด สังกะแวง หรือ ยอน ก็เรียก.
หมูหย็องน. ของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย.
หวี่น. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Drosophilidae ยาว ๓-๔ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่มีสีนํ้าตาลอมแดง ตาสีแดง มีปีกใส ๑ คู่ ตอมผลไม้หรือผักเน่าเปื่อย ที่พบมากที่สุดเป็นชนิด Drosophila melanogaster Meigen นิยมใช้เป็นสัตว์ทดลองในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ของสัตว์.
หิดน. ชื่อโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Sarcoptes scabiei ลักษณะเป็นเม็ดสีขาว ใสเป็นเงาในเนื้อ ขึ้นตามผิวหนัง มีอาการปวดและคัน เรียกว่า หิดด้าน เมื่อเม็ดแตกมีนํ้าเหลืองไหลเยิ้ม เรียกว่า หิดเปื่อย.
เหนียว(เหฺนียว) ว. ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดง่าย, แกะออกยาก, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย, เช่น กิ่งมะขามเหนียวมาก ด้ายหลอดเหนียวมาก มือเหนียวตีนเหนียว
ไฮโดรเจนซัลไฟด์(-โดฺร-) น. แก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า เป็นแก๊สพิษ ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและกำมะถัน มีสูตร H2S เกิดขึ้นในธรรมชาติเนื่องจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกำมะถัน, แก๊สไข่เน่า ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptic ulcerแผลเปื่อยเพปติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreathelcosisแผลเปื่อยตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating ulcerแผลเปื่อยทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serpiginous ulcerแผลเปื่อยคืบเลื้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stercoral ulcerแผลเปื่อย (ลำไส้ใหญ่) เหตุอุจจาระกด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomacace; stomatitis, ulcerative; stomatocaceปากเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, ulcerative; stomacace; stomatocaceปากเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatocace; stomacace; stomatitis, ulcerativeปากเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore๑. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ ulcer; ulcus]๒. -เจ็บ, -ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omphalelcosisแผลเปื่อยสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunal ulcerแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masthelcosisแผลเปื่อยเต้านม, แผลเปื่อยต่อมน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mycotic ulcerแผลเปื่อยเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal ulcer; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duodenal ulcerแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompose๑. สลายตัว๒. เน่าเปื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
decomposition๑. การผุสลายตัว๒. การเน่าเปื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dyspeptic ulcerแผลเปื่อยในปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetic ulcerแผลเปื่อยเหตุเบาหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graphorrhea; graphorrhoeaอาการเขียนเรื่อยเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graphorrhoea; graphorrheaอาการเขียนเรื่อยเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric ulcerแผลเปื่อยกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrobrosisกระเพาะเปื่อยทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrohelcomaแผลเปื่อยในกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrohelcosisการเกิดแผลเปื่อยในกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intractable ulcerแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trophic ulcerแผลเปื่อยเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic ulcerแผลเปื่อยเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helcologyวิทยาแผลเปื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helcoma; ulcer, cornealแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helcosis; ulceration๑. การเกิดแผลเปื่อย๒. แผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ sore ๑ และ ulcer; ulcus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemorrhagic ulcer; ulcer, haemorrhagicแผลเปื่อยตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhagic ulcer; ulcer, hemorrhagicแผลเปื่อยตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurotrophic ulcer; ulcer, neurogenicแผลเปื่อยเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephrelcosisแผลเปื่อยในไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurogenic ulcer; ulcer, neurotrophicแผลเปื่อยเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urelcosisแผลเปื่อยทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, gastricแผลเปื่อยกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, haemorrhagic; ulcer, hemorrhagicแผลเปื่อยตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, hemorrhagic; ulcer, haemorrhagicแผลเปื่อยตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, intractableแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, jejunalแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, mycoticแผลเปื่อยเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, neurogenic; ulcer, neurotrophicแผลเปื่อยเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, neurotrophic; ulcer, neurogenicแผลเปื่อยเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, pepticแผลเปื่อยเพปติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer, perforatingแผลเปื่อยทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulcer; ulcusแผล, แผลเปื่อย [มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ sore ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anti-ulcer agents ; Antiulcer drugsสารต้านแผลเปื่อย [TU Subject Heading]
Foot ulcerแผลเปื่อยที่เท้า [TU Subject Heading]
Foot-and-mouth diseaseโรคปากและเท้าเปื่อย [TU Subject Heading]
Stomach ulcerแผลเปื่อยกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
Anti-Ulcer Agentsสารต้านแผลเปื่อย [การแพทย์]
Buttocks, Soreก้นเปื่อย [การแพทย์]
Decubitus Ulcerแผลเปื่อยเพราะการกด,แผลกดทับ [การแพทย์]
Desiccationการทำแห้งสนิท,การหายใจทางปาก,การระเหยน้ำ,การทำให้แห้งน้ำ,การทำให้แห้ง,การเน่าเปื่อย [การแพทย์]
Foot Diseasesโรคเท้าเปื่อย,เท้า,โรค [การแพทย์]
Foot-and-Mouth Diseaseปากและเท้าเปื่อย,โรค,โรคปากและเท้าเปื่อย,โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์,โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในวัวควาย [การแพทย์]
Foot-and-Mouth Disease Virusปากและเท้าเปื่อย,ไวรัสโรค [การแพทย์]
Friableยุ่ย,เปื่อยยุ่ย [การแพทย์]
Fungi, Saprophyticเชื้อราที่เจริญจากสิ่งเน่าเปื่อย [การแพทย์]
decomposeเน่าเปื่อย, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์จากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กหลาย ๆ โมเลกุลโดยเห็ดราและแบคทีเรียบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
organic fertilizerปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมกันนาน ๆ จะเกิดการเน่าเปื่อยย่อยสลายโดยจุลินทรีย์หลายชนิด เหมาะสำหรับการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soilดิน, เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เกิดจากส่วนผสมของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงและสลายตัวของเปลือกโลกกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gangrenousเนื้อเยื่อตายและเน่าเปื่อย [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Mouth Diseasesโรคปากเปื่อย; ปาก, โรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think of it, gentlemen. Hoof-and- mouth disease a thing of the past!ลองคิดดูสิ โรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยเป็นอดีตไป Blazing Saddles (1974)
We've been suckered in!เราถูกต้มซะเปื่อย Blazing Saddles (1974)
Nowhere special.เรื่อยเปื่อย Blazing Saddles (1974)
Nowhere special. I always wanted to go there.เรื่อยเปื่อย ฉันอยากไปที่นั่น Blazing Saddles (1974)
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
See? Didn't I tell you she'd never marry that rotten Humperdinck?ผมบอกปู่แล้วว่าเธอไม่ได้แต่งกับเจ้าเนื้อเปื่อยฮัมเปอร์ดิงค์ The Princess Bride (1987)
I'll say anything to a woman and not mean it. I'll say I love her.ผมพูดเรื่อยเปื่อย กับผู้หญิงเสมอ เช่นผมรักเธอ Punchline (1988)
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อยHocus Pocus (1993)
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้ Wild Reeds (1994)
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย In the Mouth of Madness (1994)
- A rotting corpse.- ซากศพเน่าเปื่อย Anastasia (1997)
lounging around...เดินเล่นเรื่อยเปื่อย Christmas in August (1998)
I do some laundry, and ironing, then have another nap...เปล่า ก็ไปร้านซักแห้งบ้าง โรงทำเหล็กมั่ง แล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อย... Christmas in August (1998)
Codswallop. Professor Snape is a Hogwarts teacher.พูดเรื่อยเปื่อย สเนปเป็นอาจารย์ที่ฮอกวอตส์นะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
How wonderful will be, the end of all things, as my body rots, and I am destroyed.จะน่าประหลาดเพียงใด สิ้นสุดในทุกๆสิ่ง เหมือนร่างกายของฉันที่เน่าเปื่อย และ ฉันถูกทำลาย All About Lily Chou-Chou (2001)
That's because we got started while you was rotting away in here.นั่นเป็นเพราะเราได้เริ่มต้นในขณะที่คุณกำลังเน่าเปื่อยอยู่ในที่นี่ Showtime (2002)
I'm babbling.ฉันพูดเรื่อยเปื่อยน่ะ Mona Lisa Smile (2003)
I exercised for an hour in the morning, poked around in the yard in the afternoon, visited with a girlfriend down the block in the evening.ตอนบ่ายลงไปเดินเรื่อยเปื่อยในสนาม ตอนเย็นแวะไปหาเพื่อนที่อยู่ถัดไปล็อคนึง Bringing Down the House (2003)
You're like a walking... talking... marshmallow peep.นายชอบ เดินเล่น พูดคุย เรื่อยเปื่อย Latter Days (2003)
Don't worry. I've just been thinking.ไม่เป็นไรหรอก ฉันกำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อย Wicker Park (2004)
I'm sorry. I was just joking around.ผมเสียใจครับ ก็แค่ล้อเล่นไปเรื่อยเปื่อย 50 First Dates (2004)
Stop mooching.หยุดพูดเรื่อยเปื่อยซักที Eating Out (2004)
- I'm a drunkard walking by - Fuck- ฉันเมาก็เลยเดินมาเรื่อยเปื่อย Spygirl (2004)
Oh, you're just very blasé, aren't you?นี่แค่พุดไปเรื่อยเปื่อยใช่มั้ย? The Constant Gardener (2005)
Sixteen pages of inspired guesswork.ก็แค่ 16 หน้าของการเดาไปเรื่อยเปื่อย The Constant Gardener (2005)
I'm telling you, a couple of bounces the other way, you might've beaten some of those top seeds.ฉันจะบอกให้รู้นะ บอลมันกระเด็นกระดอนไปเรื่อยเปื่อย นายต้องหวดมัน มันถึงจะไปยังจุดที่นายหวังได้ Match Point (2005)
I say we go down to those docks tonight and dump that crap where everything from the Ulcered Sphincter of Ass-erica belongs!เราช่วยไปที่ท่าเรือ แล้วทิ้งของพวกนั้น.. ...ของที่ส่งมาจาก พวกอเมริกัน ตูดเปื่อย นั่น! V for Vendetta (2005)
U.S.A., Ulcered Sphincter of Ass-erica. I mean, what else can you say?อเมริกัน ตูดเปื่อย เหมาะสมจริงๆ? V for Vendetta (2005)
We are wandering far from refuge here.เราเดินเรื่อยเปื่อยมาจนไกลจากค่ายอพยพแล้ว Silent Hill (2006)
You know, we're just chilling, man.ก็เรื่อยๆเปื่อยๆ Alpha Dog (2006)
Got her before there was any decomposition.ก่อนที่เธอจะถูกกระบวนการเน่าเปื่อยย่อยสลายเธอซะก่อน Fido (2006)
Let him do it. It's the best way to heal sores around here.ให้มันทำไปเถอะ เป็นวิธีดีที่สุดแถวนี้ในการรักษาแผลเปื่อย Rescue Dawn (2006)
Take a look.ลองตรวจดู ปากมันไม่เปื่อย Golden Door (2006)
Yes, it seems we'll find something.ใช่ เหมือนเราควานหาอะไรเรื่อยเปื่อย The Host (2006)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
When I was your age, I was up to my neck in poontang.ตอนฉันอายุเท่าแกนะ ฉันเอาสาวๆ จนไอ้จู๋เปื่อย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
My corpse is gonna rot in the ground, and my family is gonna die.ศพฉันก็จะเน่าเปื่อย และครอบครัวของฉันก็จะตาย In My Time of Dying (2006)
Just small talkก็แค่คุยกันเรื่อยเปื่อยน่ะ Eternal Summer (2006)
Gaping areas of... putrefied tissue.ดูจากพื้นที่ ที่เน่าเปื่อย The British Invasion (2007)
I think it's time for me to stop fooling around.ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะหยุดทำตัวเรื่อยเปื่อย The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I asked you to come over because I wanted to hear you ramble.ฉันขอให้นายมาเพราะว่าอยากได้ยินนายพูดเรื่อยเปื่อยให้ฟัง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Nothing. We're just messing around.เปล่าครับ เราแค่มาทำอะไรเรื่อยเปื่อย Charlie Bartlett (2007)
My mind wanders.คิดไปเรื่อยเปื่อยน่ะ No Country for Old Men (2007)
These guys talk about everything. I didn't give it much thought at the time.พวกนี้คุยกันเรื่อยเปื่อย ไม่ค่อยได้ใส่ใจนัก Shooter (2007)
That bullet you got out of that bishop was fired from my weapon, but a week before, at a can of stew.กระสุนที่เอามาจากบิชอบ ยิงออกจากปืนของผม แต่สัปดาห์ก่อนหน้านั้น ผมโดนตุ๋นซะเปื่อย Shooter (2007)
Oh, you crazy talk, crazy.คุณพูดจาเรื่อยเปื่อยแล้ว เรื่อยเปื่อย Ending Happy (2007)
I'm just saying it's arbitrary.ฉันแค่พูดถึงไปเรื่อยเปื่อย A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Making sure the deceased's skin cannot be seen by the relatives... we perform it with utmost care.ทำให้แน่ใจว่าญาติผู้ตายจะไม่เห็นร่างกายที่เปื่อย เราจะทำมันด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด Departures (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิดเปื่อย[n. exp.] (hit peūay) EN: moist scabies   
ของเน่าเปื่อยง่าย[n. exp.] (khøng naopeūay ngāi) EN: perishable products   FR: produit périssable [m]
เน่าเปื่อย[v.] (naopeūay) EN: decay   
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender   FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: soft ; rotten ; tender ; desintegrated   FR: ramolli ; tendre ; faisandé
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild   
แผลเปื่อย[n.] (phlaē peūay) EN: ulcer   FR: ulcère [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck[VT] พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
buck[N] การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
carrion[N] เนื้อที่เน่าเปื่อย, Syn. decaying flesh
chaffer[VI] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดไม่หยุด
chatter[VI] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
cold sore[N] แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก), See also: แผลเปื่อย
corrupt[VT] ทำให้เน่าเปื่อย
corruption[N] การเน่าเปื่อย, See also: การเน่า, การเน่าสลาย, Syn. decay, rottenness
decay[N] การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay[VT] ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
decompose[VT] ทำให้เน่าเปื่อย (ทางชีววิทยา), See also: ทำให้ผุพัง, ทำให้เน่าสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decompose[VI] เน่าเปื่อย, See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย, Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decomposition[N] การเน่าเปื่อย, See also: การสลายตัว
dilapidated[ADJ] ซึ่งชำรุดทรุดโทรม, See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง, Syn. deteriorated, disintegrated
dilapidation[N] ความเสียหาย, See also: ความชำรุด, ความทรุดโทรม, ความเน่าเปื่อย, Syn. destruction, demolition, ruin
dilapidation[N] สภาพที่เก่าผุพังเพราะขาดการดูแล, See also: การเน่าเปื่อย, การชำรุด, ความทรุดโทรม, Syn. collapse, decay, deterioration, ruination
fester[N] แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย
fiddle-faddle[VI] ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่า, See also: ชักช้า, เถลไถล, เรื่อยเปื่อย
foul[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง
haver[N] พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา, See also: พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
incorruptible[ADJ] ซึ่งไม่เน่าเปื่อย, See also: ซึ่งไม่ปรักหักพัง, ซึ่งไม่ผุพัง, Ant. decay, decomposition
macerate[VI] เปื่อย, See also: ยุ่ย, Syn. macerate, marinate
macerate[VT] ทำให้เปื่อย, See also: ทำให้ยุ่ย, เคี่ยวจนเปื่อย, Syn. steep
macerater[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
maceration[N] การทำให้เปื่อยยุ่ย
macerative[ADJ] ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย
marsh gas[N] ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
meander[VI] เดินเรื่อยเปื่อย, See also: เดินเล่น, เดินไปช้าๆอย่างไร้จุดหมาย, เดินเตร็ดเตร่, Syn. roam, twist, drift
meander[N] การเดินเล่น, See also: การเดินเรื่อยเปื่อย, Syn. stroll, tramp
mooch[VI] เดินเรื่อยเปื่อย, See also: เดินไปอย่างไร้จุดหมาย
muddily[ADV] คิดเรื่อยเปื่อย
muddiness[N] การคิดเรื่อยเปื่อย
muddle[VI] คิดเรื่อยเปื่อย, See also: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว, Syn. confuse
mulch[N] ปุ๋ยหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อย, Syn. fertilizer
natter[N] คนคุยเรื่อยเปื่อย, See also: คนคุยไร้สาระ
perishable[ADJ] เน่าเปื่อยได้ง่าย, Syn. fragile, frail, weak, Ant. sturdy
perishable[N] สิ่งเน่าเปื่อยได้ง่ายโดยเฉพาะอาหาร
prate[VI] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย, Syn. blabber, clack, jabber
prate[VT] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate[N] การพูดพร่ำ, See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
putrefaction[N] การเน่าเปื่อย, Syn. decay, filth
putrefy[VI] เน่าเปื่อย, Syn. decay, rot
putrefy[VT] ทำให้เน่าเปื่อย, Syn. decay, rot
putrescence[N] การเน่าเปื่อย, Syn. decay
putrescence[N] การเน่าเปื่อย, Syn. decay, decomposition, spoilage
putrescent[ADJ] ที่เน่าเปื่อย, Syn. rotten
putridity[N] การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น), Syn. decay, filty
putridness[N] การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น)
perish with[PHRV] ผุพัง, See also: เน่าเปื่อย
prattle away[PHRV] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดเจื้อยแจ้งไปเรื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
caker soren. แผลเปื่อยที่ปาก
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
corruptible(คะรัพ'ทิเบิล) adj. ซึ่งเน่าเปื่อยได้,ซึ่งทุจริตได้,ซึ่งเสื่อมได้,ซึ่งติดสินบนได้., See also: corruptibility n. ดูcorruptible, Syn. venal,immoral,depraved ###A. pure,good
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
empoisan(เอมพอย'ซัน) vt. ทำให้เลว,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เขว,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ใส่ยาพิษ
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
foot-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
hoof-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
moulder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
perishable(เพอ'ริชชะเบิล) adj. ตายได้,ย่อยยับได้,เน่าเปื่อยได้ง่ายn. สิ่งที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
putrefy(พิว'ทระไฟ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเน่าเปื่อย,เน่า,เน่าสลาย., See also: putrefiable adj. putrefier n., Syn. decompose
putrescence(พิวเทรส'เซินซฺ) n. การเน่าเปื่อย,กระบวนการเน่าเปื่อย., See also: putrescent adj., Syn. putrefication
putrescible(พิวเทรส'ซะเบิล) adj.,n. (สารที่) เน่าได้,เน่าเปื่อยได้., See also: putrescibility n.
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid
rag(แรก) n. เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าเช็ด,เศษ,เศษเนื้อเปื่อย., See also: rags ผ้าขี้ริ้ว,หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารชั้นเลว
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
ret(เรท) vt. แช่ปอหรือป่าน (เพื่อทำให้เส้นใยออกจากเนื้อไม้) vi. แช่จนนิ่ม,แช่จนเปื่อย
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base
saprophyte(แซพ'ระไฟทฺ) n. สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย (เช่นเชื้อราหรือแบคทีเรียบางที่)
slough(สลัฟ) n. หนังชั้นนอกของงูที่ถูกลอกคราบเป็นครั้งเป็นคราว,ขุยเนื้อตายที่แยกออกจากเนื้อเยื่อเป็น,เนื้อเปื่อย,นิสัยเดิม,สิ่งที่ทิ้งหรือสลัดออกได้,ไพ่ที่ทิ้ง vi. ลอกคราบ,สลัดออก,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง, Syn. shed,molt
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
trite(ไทรทฺ) adj. ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,น่าเบื่อหน่าย,จืดชืด,ใช้จนเสียหรือเปื่อย,คร่ำครึ,พื้น ๆ, See also: tritely adv. triteness n.
ulcer(อัล'เซอะ) n. แผลเปื่อย,แผลพุพอง,ภาวะที่เลวและเรื้อรัง, Syn. sore
ulcerate(อัล'ซะเรท) vi. เกิดแผลเปื่อย,กลายเป็นแผลเปื่อย. vt. ทำให้เกิดแผลเปื่อย., See also: ulceration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
canker(n) โรคปากเปื่อย,ผื่น
canker(vt) เปื่อย,เป็นพิษ,ทำให้เน่าเปื่อย
corrupt(adj) เลว,ชั่ว,กินสินบน,ทุจริต,เน่าเปื่อย,ไม่บริสุทธิ์
corrupt(vt) ทำให้เลว,ติดสินบน,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,ทำให้เน่าเปื่อย
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
molder(vi) แตกเป็นชิ้นๆ,ผุพัง,เน่าเปื่อย,สลาย
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
perishable(adj) เน่าเปื่อยง่าย,เน่าสลายได้,ตายได้
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prate(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
putrefy(vi,vt) เน่า,เสีย,เน่าสลาย,เน่าเปื่อย
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่
rag(n) เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,เศษเนื้อต้มเปื่อย,กระเบื้องมุงหลังคา
rag(vt) เปื่อย,ขาดวิ่น,ขรุขระ,ยั่วเล่น,ล้อเล่น
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
stew(vt) ตุ๋น,เคี่ยว,ทำให้เปื่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decay (n vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
joyride (n ) การขับรถเรื่อยเปื่อย
moseyเดินทอดน่อง, เดินเรื่อยเปื่อย, เดินช้าๆ โดยไม่มีจุดหมายเฉพาะเจาะจง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
散策[さんさく, ] 1.การเดินเล่น 2.การเดินเรื่อยเปื่อย(ไม่มีจุดหมาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง
bummeln(vt) |bummelte, hat gebummelt| เรื่อยเปื่อย, ไม่ได้ทำอะไรที่เกิดงาน , See also: S. faulenzen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top