Search result for

*เดินทัพ*

(59 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เดินทัพ, -เดินทัพ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินทัพ[V] move the army, See also: march, move troops, advance, Syn. ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพ, ยกพล, กรีธาทัพ, กรีธาพล, เคลื่อนพล, Example: ข้าศึกเดินทัพมาถึงพรมแดนแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินทัพก. ยกทัพ, เคลื่อนกองทัพ.
พยุหยาตรา(-ยาดตฺรา) น. กระบวนทัพ, การเดินทัพ, เช่น ยกพยุหยาตรา.
ยั้งก. หยุด เช่น ตีไม่ยั้ง กินไม่ยั้ง ยั้งไม่ทัน ลื่นยั้งไม่อยู่, หยุดพักชั่วคราว เช่น ยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์ ๓ คืน แล้วจึงเดินทัพต่อไป, ชะงักชั่วคราว เช่น ยั้งคิด ยั้งมือ, รั้ง เช่น ยั้งไม่หยุด, ขยัก เช่น อย่าใช้เงินจนหมด ยั้งไว้บ้าง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ยาตรา[ยาด-ตฺรา] (สก. ยาตฺร) ก. ไป, ออกเดิน, เดินทาง, เดินทัพ, เดินกระบวนแห่ (เหมือน ยาตร) [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To peer across the world and know the enemy's secrets.เดินทัพไปทั่วโลก โดยที่รู้ความลับของศัตรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
As Cao's army was drawing nearเมื่อกองทัพโจโฉเดินทัพเข้ามาใกล้ Three Kingdoms (2008)
The best way to that is to march our troops straight up the middle, parade style.ทางที่ดีที่สุดคือเดินทัพของเราเข้าสู่ตรงกลาง Weapons Factory (2009)
Deploy the super tanks. Attack formation.เดินทัพซูเปอร์แทงค์ รูปแบบโจมตี Weapons Factory (2009)
- This was supposed to be my last tour.ผมคิดว่า นี่จะเป็นการเดินทัพครั้งสุดท้าย Centurion (2010)
The Germans are getting ready to march in Europe and all we care about is whether or not the Yankees beat the Giants.เยอรมันกำลังพร้อมที่จะเดินทัพเข้ายุโรป แต่เรามัวมาห่วงว่าทีมแยงกี้ หรือทีมไจแอนท์จะชนะ Shanghai (2010)
We March east to the black sea.พวกเราจะเดินทัพไปทะเลดำ ทางทิศตะวันออก The Red Serpent (2010)
We're just gonna March up to herแค่เดินทัพไปหาเธอ The Townie (2010)
We'll march into her palace and see for ourselves.เราจะเดินทัพเข้าวัง เพื่อไปเห็นด้วยตาของเราเอง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
If we marched to Gomori Fortress right this moment we could find Gochisu, and Sayu would be right behind him, but all you worry about is fighting your own brethren?ถ้าเราเดินทัพไปที่ป้อมโกโมริเดี๋ยวนี้เลย เราควรจะพบตัวโกชิสุ และซายูก็จะอยู่ที่ข้างหลังของเขา แต่สิ่งที่ท่านกังวลกลับเป็นการต่อสู้กันเองกับพี่น้อง Episode #1.4 (2010)
The Kingslayer rides for Casterly Rock where no one can touch him-- you want me to march on Casterly Rock?คนสังหารกษัตริย์ขี่ม้าหนีไปเเคสเตอร์ลี่ ร็อค ที่ซึ่งไม่มีใครแตะต้องเขาได้ เจ้าอยากให้ข้าเดินทัพ ไปยังแคสเตอร์รี่ ร็อครึ A Golden Crown (2011)
I will lead the van or I will take my men and march them home.ข้าจะนำทัพหน้า ไม่เช่นนั้นข้าจะพาคนของข้า เดินทัพกลับ The Pointy End (2011)
I will march back north, root you out of your keep and hang you for an oathbreaker.ข้าจะเดินทัพกลับทางเหนือ ถอนรากถอนโคนท่าน และแขวนคอท่านผู้ตระบัตสัตย์ The Pointy End (2011)
I tried telling your brother, he's marching the wrong way.ข้าพยายามบอกพี่เจ้า เขากำลังเดินทัพไปผิดทาง The Pointy End (2011)
- He moves south with a strong host.เขาเดินทัพกองกำลังแข็งแกร่งมาทางใต้ The Pointy End (2011)
20,000 northerners marching south to find out if he really does shit gold.คนเหนือร่วม20,000กำลังเดินทัพไปทางใต้ ดูว่าเขาถ่ายออกมาเป็นทองคำจริงหรือ The Pointy End (2011)
Pledge fealty to King Renly and move south to join our forces with his.ถวายสัตย์แด่กษัตริย์เ็ร็นลีย์ และเดินทัพลงใต้ เพื่อรวมกำลังกับเขา Fire and Blood (2011)
The high road's very pretty, but you'll have a hard time marching your army down it.จะเป็นคนสูงส่งมันก็น่าชื่นชมหรอกนะ แต่เดินทัพแล้วยังจะเป็นเช่นนั้น ท่านจะลำบากเสียเอง Garden of Bones (2012)
You know I'm marching on King's Landing.เจ้ารู้ว่าข้ากำลังเดินทัพ ไปที่คิงส์แลนด์ดิ้ง Garden of Bones (2012)
They're almost ready to make their move.เกือบจะพร้อม เดินทัพแล้ว The Ghost of Harrenhal (2012)
Sneak in, kill Mance, and scatter them to the winds before they can march on the Wall.ลอบเข้าไป ฆ่าแมนส์ และตีให้พวกมัน แตกพ่าย ก่อนที่มันจะเดินทัพ ไปยังกำแพง The Ghost of Harrenhal (2012)
This letter detailing our infantry movements was meant for Lord Damon of House Marbrand.จดหมายนี้ระบุรายละเอียด เรื่องการเดินทัพของพวกเรา ตั้งใจจะส่งให้ลอร์ดเดมอน แห่งตระกูลมาร์แบรน The Old Gods and the New (2012)
Do you mean to march on the Wall?พวกเจ้าตั้งใจจะเดินทัพ ไปที่กำแพงหรือ The Old Gods and the New (2012)
The Young Wolf is on the move."หมาป่าหนุ่ม กำลังออกเดินทัพThe Old Gods and the New (2012)
They went riding out the gates a few hours ago. On patrol.ข้าอยากให้พวกเราเดินทัพไปได้คืนหนึ่ง ก่อนเขาจะรู้ว่าพวกเราเคลื่อนทัพ The Prince of Winterfell (2012)
Naked, screaming, racing to the little islands.บุกยึดบ้านข้า และจับกุมตัวน้องชาย ข้ากำลังสู้สงครามและข้าไม่รู้ว่า ข้าควรจะเดินทัพขึ้นเหนือหรือลงใต้ดี The Prince of Winterfell (2012)
So you know how I got moon worshippers and cannibals and giants to march together in the same army?เพราะฉะนั้นเจ้ารู้ไหมว่าข้าทำเช่นไร ถึงรวมพวกบูชาพระจันทร์ พวกกินเนื้อคนและยักษา ให้เดินทัพด้วยกันในกองทัพเดียวได้ Dark Wings, Dark Words (2013)
Robert Baratheon marched on the capital after his victory at the Trident.โรเบิร์ต บะราธเธียน เดินทัพสู่เมืองหลวง หลังชนะศึกแม่น้ำสามง่าม Kissed by Fire (2013)
- They help the men march.- ช่วยทหารเดินทัพไง The Bear and the Maiden Fair (2013)
Advance!เดินทัพBlood Brothers (2013)
Spartacus shall be far from thought in advance of the adolescent butcher's return.สปาร์ตาคัสมักไม่ค่อยคิดไตร่ตรองนัก เขาเดินทัพแบบวัยรุ่นเลือดร้อนป่าเถื่อน Blood Brothers (2013)
Yet if a small force advanced upon above Sinuessa would assuage fear...ถ้าหากกองกำลังย่อมๆเดินทัพไปอยู่เหนือไซนูเอสซา นั่นจะบรรเทาความกลัว... . Blood Brothers (2013)
Their numbers stand to few for advance.กองกำลังพวกนี้มีเพียงเล็กน้อยแต่พร้อมเพื่อเดินทัพเข้าโจมตี Blood Brothers (2013)
Would the Imperator not still march towards desire's end, absent dragging weight of constant disappointment?หากแม่ทัพไม่เดินทัพ เพื่อจุดจบที่ปรารถนา ปราศจากความผิดหวังที่เกิดขึ้นตลอดเวลาล่ะ? Blood Brothers (2013)
At this point, 20 feet might as well be Hannibal's march.ณ ตอนนี้ แค่ 20 ฟุต และมันก็เป็นการเดินทัพของฮันนิบอลด้วย Out of the Frying Pan (2013)
And as we speak, they are marching on this camp.และในขณะที่เราพูดคุย พวกเขาจะเดินทัพมาในค่ายนี้ Long Into an Abyss (2014)
I never claimed to be an expert in military matters, but if we can't march forward and we won't march back...หม่อนฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรบ แต่ถ้าพวกเราไม่สามารถเดินทัพต่อ และไม่ยอมถอยทัพกลับ.. The Dance of Dragons (2015)
The Lady Melisandre told me that death marches on the Wall.เลดี้เมอริซานเด้บอกข้าว่า คนตายเดินทัพมายังกำแพง Kill the Boy (2015)
We march at sunrise.เราจะเดินทัพยามพระอาทิตย์ขึ้น Kill the Boy (2015)
First things first. It's a long march ahead.อย่างแรกเลย เราต้องเดินทัพนานกว่าจะถึง Kill the Boy (2015)
If we march back to Castle Black, we winter at Castle Black.ถ้าเดินทัพกลับปราสาทดำ ก็ต้องอยู่นั่นตลอดหน้าหนาว The Gift (2015)
We march to victory or we march to defeat.เราจะเดินทัพ สู่ชัยชนะ เราจะเดินทัพ สู่ความพ่ายแพ้ The Gift (2015)
Infantry, advance.ทหารราบ เดินทัพ Battle of the Bastards (2016)
A crippled boy claims to have seen dead men on the march beyond the Wall, thanks to the magical help of a raven with three eyes?เจ้าเด็กพิการมันบอกว่ามันเห็น คนตายกำลังเดินทัพอยู่นอกกำแพง ต้องขอบคุณเวทมนต์ของอีกา3ตา? Eastwatch (2017)
Marssimme välittömästi.เราจะเดินทัพทันที. Kingdom of Heaven (2005)
Our axis of advance is headed right for that camp.ตอนแรกเราจะเดินทัพไปเอง ด้วยเส้นทางเหล่านี้.. The Great Raid (2005)
Soon as first squad is inside, they'll flank right, lay down suppressing fire on the enemy officer area, and cover the guys heading toward the tank shed.ให้เข้าไปเปิดรั้ว ทันทีที่หน่วยที่หนึ่งเข้าไปถึงแล้ว ก็จะเดินทัพไปทางขวา.. เข้าประจำที่เพื่อยิงคุ้มกันให้ ในบริเวณของข้าศึก The Great Raid (2005)
If you value your lives over your complete annihilation listen carefully, Leonidas.เซอร์สิสยึดครองและควบคุมทุกสิ่ง ที่พระองค์มองดู พระองค์นำทัพใหญ่มหึมา เพียงเดินทัพแผ่นดินก็สะเทือน 300 (2006)
If we march during the night, we can avoid a battle with the BuYeo Army.ถ้าเราเดินทัพในตอนกลางคืน , เราจะสามารถ หลีกเลี่ยงการปะทะกับกองทัพทามูล The Book of the Three Hans (2006)
White Beard's army is preparing to march.กองทัพเคราขาว เตรียมพร้อมจะเดินทัพ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipage[N] เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
route(รูท) n. ทาง,เส้นทาง,เส้นทางเดิน,เส้นทางเดินเรือ,คำสั่งเดินทัพ,vi. กำหนดเส้นทาง,วางเส้นทาง, See also: routerouter n. -Phr. (en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง), Syn. course,road,passing

English-Thai: Nontri Dictionary
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top