Search result for

*เฉื่อยชา*

(139 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฉื่อยชา, -เฉื่อยชา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉื่อยชา[V] be inactive, See also: be slow, be inert, be sluggish, Syn. ชักช้า, อืดอาด, Ant. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง ภาคสังคม ซึ่งเคยเฉื่อยชา ได้ถูกกระตุ้นให้มีความตื่นตัวมากขึ้นตามลำดับ
ความเฉื่อยชา[N] sluggishness, See also: laziness, indolence, idleness, Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ, Ant. ความรวดเร็ว, ความฉับไว, Example: ผู้บริหารบริหารงานด้วยความเฉื่อยชาหมดความกระตือรือร้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉื่อยชาว. อืดอาด, ไม่รีบร้อน, แฉะแบะ.
เงื่องหงอยว. ซึมเซาไม่ชื่นบาน, เซื่อง ๆ, เฉื่อยชา.
ใจเฉื่อยว. มีอารมณ์เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น.
แฉะไม่รีบร้อน, เฉื่อยชา, เช่น ทำงานแฉะ.
แฉะแบะว. อาการที่นั่งเฉื่อยชาอยู่นาน ๆ, เฉื่อยชา, แบะแฉะ ก็ว่า.
แบะแฉะว. อาการที่นั่งเฉื่อยชาอยู่นาน ๆ, เฉื่อยชา, แฉะแบะ ก็ว่า.
อืดเฉื่อยชา, ช้า.
อืดอาดว. เฉื่อยชา, ยืดยาด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immobilismeภาวะเฉื่อยชาทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
torpent๑. อ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpid]๒. ยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ demulcent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torpidอ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torpidityความอ่อนแรง, ความเชื่องช้า, ความเฉื่อยชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Dementiaจิตเสื่อม,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,อาการทางจิตและประสาท,เสื่อมพิการทางจิต,สมองเสื่อม,เฉื่อยชา,ปัญญาเสื่อม,อาการทางประสาท,สติวิปลาส,ความจำเสื่อม,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,จิตปรวนแปร,หลง,โรคสมองเสื่อม,โรควิกลจริตจิตเสื่อม [การแพทย์]
Inertเฉื่อย, เฉื่อยชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cancer explains the lethargy,มะเร็งอธิบายถึงความเฉื่อยชา Emancipation (2008)
"feeling listless again today.วันนี้รู้สึกเฉื่อยชาอีกแล้ว Vitamin D (2009)
Your constant tardiness, your singing.นิสัยเฉื่อยชาเป็นประจำ และการร้องเพลงของคุณ The Guitarist Amplification (2009)
My mind rebels techniques give me problems, give me work.สมองผมรังเกียจความเฉื่อยชา หางานให้ผมทำ Sherlock Holmes (2009)
I'm going to be cutting you any slack.แล้วจะเฉื่อยชาได้ ฉันจะกระตุ้นนายเอง Pilot (2010)
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน With Friends Like These (2011)
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง Restless (2011)
How can you sound so unenergetic?ทำไมเสียงของแกดูเฉื่อยชาจัง Episode #1.7 (2011)
Oh, you mean my epic smack down of the glee club over their complete apathy and lack of professionalism?อ๋อ หมายถึงมหากาพย์ของฉันที่กำราบชมรมร้องเพลง เพราะพวกเขา เฉื่อยชาสุดๆและขาดแคลนความเป็นมืออาชีพใช่มั้ย? Big Brother (2012)
Over the last month, he's grown listless, moody.เมื่อเดือนที่แล้ว เจดเริ่มเฉื่อยชา อารมณ์แปรปรวน Tricks and Treats (2012)
Well... he's kind of a slack-looking fella.ลักษณะเป็นคนเฉื่อยชา Wedding in Red (2013)
Look, I'm just saying, I'll chuck mopes out of windows until the cows come home, but at some point, we got to go see Penguin.นี่ ฉันแค่อยากพูดว่า ฉันจะโยนความเฉื่อยชาทิ้งไป ไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหน แต่ ณ จุดๆหนึ่ง เราต้องไปหาเพนกวิน Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
What brings you to this... abyss of red tape and apathy?คุณมาทำอะไรที่ ห้วงเหวแห่งความล่าช้าและเฉื่อยชานี่ครับ Blood and Fear (2015)
See you later, slowpoke.เห็นคุณต่อมาคนเฉื่อยชา Hacksaw Ridge (2016)
Come on, slowpoke, I'll race ya home.มาสิ, คนเฉื่อยชาฉันจะแข่งยาที่ บ้าน Pinocchio (1940)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
My feet would go to sleep.เท้ามันเฉื่อยชา The Bodyguard (1992)
Come on up, slowpoke.- ใช่ มาขึ้นคนเฉื่อยชา Wrong Turn (2003)
I'm well aware of my tardiness, doctor.ผมระวังเรื่องความเฉื่อยชาของผมเป็นอย่างดีคับหมอ Crusade (2004)
- Slowpoke.-คนเฉื่อยชา Ice Age: The Meltdown (2006)
Well, um...คุณคิดว่าผมเฉื่อยชา Chapter Five 'Hiros' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apathetic[ADJ] ที่ไม่กระตือรือร้น, See also: เฉื่อยชา, ไม่แยแส, Syn. impassive
comatose[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
cheese off[PHRV] รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice), See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา, Syn. brown off, feed up, tire of
dead[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน, Syn. inert, stagnant, stagnating, sluggish, static, inactive, dull
dead[ADJ] ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง, Syn. ended, extinguished, no longer felt
fade[VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
in the doldrums[IDM] เฉื่อยชา, See also: เนือย
inaction[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความเกียจคร้าน, Syn. idleness, inertness, Ant. action
inactivate[VT] ทำให้เฉื่อยชา, See also: ทำให้ขี้เกียจ, ทำให้หยุดทำงาน, Ant. activate
inactive[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
inert[ADJ] เฉื่อยชา, See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา, Syn. still, unresponsive, lifeless, Ant. energetic
inertly[ADV] อย่างเชื่องช้า, See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด, Syn. slowly, inactively
languid[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เนือย, เงื่องหงอย, เซื่องซึม, Syn. inactive, inert, sluggish, torpid, Ant. active, energetic
laze[VI] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. loaf
lazily[ADV] อย่างเกียจคร้าน, See also: อย่างขี้เกียจ, อย่างเฉื่อยชา, Syn. idly
laziness[N] ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา, Syn. idleness, sloth, torpidness, inertness, Ant. briskness, diligence, alert;
lazy[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
lethargic[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เอื่อย, เนือย, เซื่องซึม, ซึม, Syn. sluggish, Ant. energetic
lethargy[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความเกียจคร้าน, Syn. lassitude, sluggishness
listless[ADJ] ไม่มีชีวิตชีวา, See also: ไม่ร่าเริง, ไม่สนุกสนาน, ไม่กระตือรือร้น, เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ไม่เอาใจใส่, เมินเฉย, Syn. apathetic, lethargic, unenergetic, Ant. energetic
listlessly[ADV] อย่างเฉื่อยชา, See also: อย่างเซื่องซึม, อย่างไม่กระตือรือร้น, อย่างไร้ความสนุกสนาน, อย่างไร้ชีวิตชีวา, Syn. languidly
logy[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เซื่องซึม, ขาดกำลังวังชา, Syn. dull, sluggish
lumpish[ADJ] อืดอาด, See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
phlegm[N] ความเฉื่อยชา, See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ, Syn. apathy, emotionlessness, impassivity
phlegmatic[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, เย็นชา, Syn. apathetic, stolid, passionless
phlegmatical[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, ชาเย็น, เมินเฉย, Syn. apathetic, stolid, passionless
sloth[N] ความขี้เกียจ, See also: ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, Syn. idlenes, laziness, slouch, Ant. diligence, energy
stagnant[ADJ] ซึมเซา (อารมณ์), See also: เงื่อยหงอย, เฉื่อยชา, เซื่องซึม, Syn. inactive, sluggish, dull
sullen[ADJ] เชื่องช้า, See also: เฉื่อยชา, Syn. awkward, slow-moving, sluggish
supine[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, Syn. inactive, passive, inert, lethargic, lazy
torpid[ADJ] เฉื่อยชา, Syn. sluggish
torpor[N] ความเฉื่อยชา, Syn. inactivity, latency, stupor, dullness, sluggishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
desensitise(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
hebetuden. ภาวะที่เฉื่อยชา,สภาพที่ทื่อ,สภาพเซื่องซึม, See also: hebetudiness n.
inactivate(อินแอค' ทะเวท) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ทำให้ขี้เกียจ, หยุดยั้งการปฏิบัติงานของ., See also: inactivation n.
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
krypton(คริพ'ทอน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชา
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
phlegmatical(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
quiescent(ควิเอส'เซินทฺ) adj. สงบ,เงียบ,นิ่ง,เฉยเมย,เงื่องหงอย,เฉื่อยชา., See also: quiescence n. quiescency n., Syn. quiet,inactive
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay
sleepy(สลีพ'พี) adj. ง่วงนอน,ง่วง,อยากหลับ,ง่วงหลับ,เฉื่อยชา,ขี้เกียจ,ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้หลับ,ชวนให้หลับ., See also: sleepily adv. sleepiness n., Syn. nodding,drowsy
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack
stagnancy(สแทก'เนินซี) n. การหยุดนิ่ง,การอยู่เฉย ๆ ,สภาพซบเซา,ความเฉื่อยชา,การไม่เจริญ., Syn. stagnance
stagnant(สแทก'นันทฺ) adj. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,เฉื่อยชา,ไม่เจริญ., Syn. standing,still,idle,quiet
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
supine(ซูไพนฺ') adj. นอนหงาย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ,หงายฝ่ามือออก. n. (ภาษาลาติน) คำนามที่มาจากกริยา,คำinfinitiveของกริยาที่นำหน้าด้วย"to", See also: supineness n., Syn. spineless,abject
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
torpid(ทอร์'พิด) adj. เฉื่อยชา,ซึม,ไม่คล่องแคล่ว,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย,ช้า,มึน,งง,กบ-ดานอยู่กับที่., See also: torpidity n. torpidness n., Syn. numb,dormant,inert
torpor(ทอร์'พอร์) n. ความชา,ความเฉื่อยชา,การหมดความรู้สึก,การกบดานอยู่กับที่,การจำศีล
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty

English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
inactivity(n) ความอยู่เฉย,ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย
languorous(adj) อ่อนแอ,เซื่องซึม,เงียบ,อ่อนเปลี้ย,หงอย,เฉื่อยชา
laziness(n) ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
slackness(n) ความเนือย,ความเกียจคร้าน,ความซบเซา,ความเฉื่อยชา
sleepy(adj) ขี้เซา,ง่วงนอน,เฉื่อยชา
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
sluggard(n) คนเฉื่อยชา,คนเกียจคร้าน
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
torpor(n) ความมึนซึม,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
turpidเฉื่อยชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top