Search result for

*เจ๋ง*

(87 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เจ๋ง, -เจ๋ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ๋ง[V] be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
โจ๋งเจ๋ง[ADJ] wishy-washy, See also: washy, watery, thin, Syn. ใส, โหรงเหรง, Example: วันนี้แม่ทำน้ำแกงใสโจ๋งเจ๋งเลย, Thai definition: ใสมีแต่น้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกวเจ็งดู เจ้ง.
เจ่งน. ช้าง.
เจ้งน. เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง มีสายสำหรับดีด คล้ายจะเข้, กู่เจิง หรือ โกวเจ็ง ก็เรียก.
เจ๊งก. เลิกล้มกิจการเพราะหมดทุน
เจ๊งสิ้นสุด.
เจ๋งว. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ.
โจ๋งเจ๋งว. ใสมีแต่นํ้า เช่น น้ำแกงใสโจ๋งเจ๋ง.
ก่อมก้อว. ค่อม, เตี้ย, เช่น มีเจ่งตาบอดพลาย ก่อมก้อ (โลกนิติ).
กู่เจิงดู เจ้ง.
จงกลนี(-กนละนี) น. บัว, บัวดอกคล้ายบัวขม มีเกสรซ้อนหลายชั้น แตกก้านต่อดอกแล้วมีดอกต่อกัน ๓ ดอกบ้าง ๔ ดอกบ้าง. (ทมิฬ เจ็ง ว่า แดง กาฬนีร ว่า บัว หมายความว่า บัวแดง).
ลิ้นจี่น. ชื่อไม้ต้นชนิด Litchi chinensis Sonn. ในวงศ์ Sapindaceae ผลกลม สีแดง รสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น กะเทยนางหมั่น โอเฮียะ กิมเจ็ง, สีละมัน ก็เรียก. (จ. ลีจี).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เดิ้นดี เจ๋ง [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cool.เจ๋ง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
That's cool.เจ๋งหวะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Cool.เจ๋ง Wheels (2009)
- Fantastic!- เจ๋งมาก The Coffee Cup (2009)
- Nice.- เจ๋ง Fright Night (2011)
Rad.เจ๋งสุด ๆ Out of Control (2012)
Cool.เจ๋ง Dead Meat (2013)
And do you know how great the dramaแล้วเธอรู้รึเปล่าว่าการแสดงที่นี่เจ๋งแค่ไหน New Haven Can Wait (2008)
Perfect.เจ๋ง New Haven Can Wait (2008)
Oh, and it's a real crowd-pleaser. It's gonna kill.โอ้ แล้วก็นั่นเป็นการสนองผู้คนที่แท้จริง มันต้องเจ๋งแน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
Yes. Thank you so much, really. It's so nice to knowขอบคุณมากๆเลยล่ะ มันเจ๋งมาก New Haven Can Wait (2008)
He's nothing. He's less than nothing. I actually think he's pretty cool.ไอ้นั่นมันไม่เห็นมีอะไรเลย.มันยิ่งซะกว่าไม่มีอะไรอีก/ แต่จริงๆฉันคิดว่าเค้าก็เจ๋งดีว่ะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, she's cool. Don't worry.เธอเจ๋งมาก ไม่ต้องห่วง There Might be Blood (2008)
Cool.เจ๋ง Not Cancer (2008)
You think all this is amazingly cool.คุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเจ๋งน่ามหัศจรรย์หรือ Not Cancer (2008)
Cool.เจ๋ง Not Cancer (2008)
How cool are these things?เจ๋งไหมเรื่องนี้ Adverse Events (2008)
It's--It's all cool.มันจะเจ๋งมาก Adverse Events (2008)
But we want you to give him a kidney anyway because it'd be cool if he had three.แต่เราต้องการให้คุณ เพิ่มไตให้เขา เพราะมันจะเจ๋งถ้าเขามีไต 3 ข้าง Joy (2008)
Pretty cool, huh?ค่อนข้างเจ๋งว่าไหม? Emancipation (2008)
That's a cool constellation of symptoms.มันเป็นกลุ่มอาการที่เจ๋ง Last Resort (2008)
Yes, it was beautiful! That's me boy!ใช่ เจ๋งมาก นั่นฉันเองไอ้เด็กน้อย Pilot (2008)
And best of all, Master, he is gold.และที่เจ๋งที่สุด อาจารย์ เขามีสีทอง Downfall of a Droid (2008)
It was pretty cool.มันเจ๋งมากเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
No, it's brilliant.ไม่หรอก เจ๋งดีออก Valiant (2008)
Charming.เจ๋งนี่ Lair of Grievous (2008)
It was a cool scene to do.มันเป็นฉากที่เจ๋งมากที่จะทำ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Marlon brando was great in "apocalypse now,"มาร์ลอน แบรนโด เจ๋งมากใน "อโปคาลิปโซ่ นาว" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Nice. Ingrid will like that.เจ๋ง อินกริดคงจะชอบแบบนั้น The Bank Job (2008)
- That information is classified. Oh, come on! Like, what's your best power?โธ่ เถอะน่า บอกบ้างสิ \ พลังอะไรที่เจ๋งที่สุดที่นายมี? Bolt (2008)
Totally awesome!เป็นไงละ เจ๋งไม๊ละ? Bolt (2008)
You the man, Lance.เจ๋งมาก แลนซ์ Superhero Movie (2008)
You have an incredible ass stromony career ahead of you.บั้นท้าย คุณ เจ๋งมากเลย ต่อไปคงมีงานดีๆ พยายามเข้านะ Superhero Movie (2008)
I love the mask.หน้ากากนั่น เจ๋ง Superhero Movie (2008)
I'm impressed. Like really impressed.ฉันประทับใจ เจ๋งจริง ๆ Superhero Movie (2008)
- By the way, your costume sucks. - Out of my way!- คือว่า ชุดคุณเจ๋งนะ ออกไปจากทางฉัน Superhero Movie (2008)
That's good, tighten up, five... good.เจ๋งมาก กล้อง 5 แจ่มมาก ดี Vantage Point (2008)
Got it.เจ๋งเป้ง The Dark Knight (2008)
"I believe in Harvey Dent." Yeah, nice slogan, Harvey.ผมเชื่อในฮาวี่ เดนท์ ใช่โสแกนเจ๋ง ฮาวี่ The Dark Knight (2008)
Because you were the best of us.เพราะนายคือคนที่เจ๋งที่สุดในพวกเรา The Dark Knight (2008)
I'm better looking, I have better hair, I'm deceivingly smart and I want everyone else to do what I say.ฉันดูดีกว่า,ทรงผมเจ๋งกว่า,หล่อลากดิน และฉันก็อยากจะให้ทุกๆคน ทำในสิ่งที่ฉันพูด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Out of my mind. We're going home.พวกเขาชอบเสียงฉัน เขาคิดว่าฉันน่ะเจ๋ง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Voilà! He's a witch doctor!เจ๋ง เขาเหมือนหมอผีแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
This is even better than I thought.นี่มันเจ๋งกว่าที่ข้าคิดซะอีก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Is this place great or what?ที่นี่มันเจ๋งไปเลยใช่หรือเปล่า! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now here's the truly genius part.ทีนี้ก็จะได้เห็นส่วนที่เจ๋ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Wow, Raza's place is pretty sweet.- บ้านราซาเจ๋งว่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- This car is frickin' sweet.- รถนี้เจ๋งชะมัด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Yeah, yeah, it's sweet.- ใช่ ใช่ เจ๋งมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I thought it'd be kinda cool to bring somebody else in bed with us.ผมคิดว่ามังคงเจ๋งดี ถ้าพาใครคนอื่นมาร่วมเตียงกับเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ่ง[n.] (jeng) EN: elephant   
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
เจ็ง[X] (jeng) FR: vaincu ; fini
เก๋าเจ๊ง = เก๋าเจ้ง [X] (kaojeng) EN: son-of-a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
ripper(n. slang.) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
fabbo(adj slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, S. fabulous,
so coolเจ๋ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awesome[SL] สุดยอด, See also: เจ๋ง, ดีเยี่ยม
business[SL] เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. the business
cool[SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด
cracking[SL] สุดยอด, See also: เจ๋ง
kewl[SL] เจ๋ง, See also: ดีเยี่ยม, สุดยอด
sweet[SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด
the business[SL] เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. business
top[SL] สุดยอด, See also: เจ๋งเป้ง
wicked[SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
def (n slang) เยี่ยม, เจ๋ง, แจ๋ว, จ๊าบ, สุดยอด
See also: S. great, cool, excellent, unreal,
neat (slang ) เจ๋ง, ดี, ยอดเยี่ยม
sick (adj slang ) เจ๋ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凄い[すごい, sugoi] (adj colloq) เจ๋ง, สุดยอด, ว้าว!
素晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top