Search result for

*เข็น*

(165 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เข็น, -เข็น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็น[V] push, See also: shove, Syn. ไส, ดัน, เสือก, ผลัก, Ant. ลาก, Example: พ่อกับพี่ชายลงมาช่วยกันเข็นเกวียนซึ่งติดอยู่ในปลัก, Thai definition: ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปกติให้เคลื่อนไปข้างหน้า
เข็น[V] push forward, See also: strive, expedite, Syn. เคี่ยวเข็ญ, ผลักดัน, กระตุ้น, Example: ท่าทางจะเข็นเด็กคนนี้ให้ได้ดีกับเขาไม่ไหวเสียแล้ว, Thai definition: กวดขันหรืออบรมสั่งสอน
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
รถเข็น[N] wheelchair, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ ถึงเขาจะไม่ตายก็กลายเป็นอัมพาต ต้องนั่งบนรถเข็น เดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้, Thai definition: เก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการ
เก้าอี้เข็น[N] wheel-chair, Syn. เก้าอี้ล้อ, Example: ผู้ป่วยยังต้องนั่งเก้าอี้เข็นอยู่เนื่องจากยังไม่สามารถเดินได้, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่มีล้อเคลื่อนที่ไปได้ ใช้สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินได้ เช่น คนพิการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข็นก. ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปรกติให้เคลื่อนไปบนพื้น เช่น เข็นเรือที่เกยตลิ่งให้ลงน้ำ เข็นเกวียนขึ้นจากหล่ม, ดันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้น เช่น เข็นรถ, บรรทุกไปโดยใช้เกวียน เลื่อน หรือเรือ เป็นต้น เช่น เข็นข้าว เข็นไม้
เข็นโดยปริยายหมายความว่า เร่งรัดให้ดี เช่น เด็กคนนี้เข็นไม่ขึ้น.
เข็นครกขึ้นเขา, เข็นครกขึ้นภูเขาก. ทำงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.
เข็นฝ้ายก. ปั่นฝ้าย.
เข่นก. ทุบหรือตีอย่างแรงเพื่อให้แบนเป็นต้น เช่น เข่นมีด.
เข่นเขี้ยวก. กัดฟันด้วยความโกรธ, มักใช้เข้าคู่กับคำ เคี้ยวฟัน เป็น เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน.
เข่นฆ่าก. ฆ่าด้วยความโกรธแค้น.
รถเข็นน. รถที่ไม่มีเครื่อง ต้องใช้คนเข็นหรือดันไป เช่น รถเข็นคนไข้.
แสนเข็นว. ยากแก่การที่จะอบรมสั่งสอนให้ดีได้ เช่น เด็กคนนี้ดื้อแสนเข็น.
เหลือเข็นว. เข็นไม่ไหว, กวดไม่ขึ้น.
เก่นก. เข่น, หนัก, แรง, เร่ง, เช่น ตาแกก็มุมุ่นมุ่งเขม้น ถ่อกายเก่นตะเกียกเดิน (ม. ร่ายยาว กุมาร).
เข็ญ(เข็น) ว. ยาก, ยากจน, เช่น ลำบากแสนเข็ญ.
แขย่ง(ขะแหฺย่ง) ว. แขย็ก ๆ, อาการที่ปีนขยับขึ้นไปทีละน้อย ๆ ขึ้นไปได้ไม่สะดวก, เช่น ผ้าคาดพุงผูกพันขยันตะแบง แขย่งเข่นฆ่าพร้าขัดเอว (ม. ร่ายยาว ชูชก), มักใช้พูดเข้าคู่กับคำ เขย้อ เป็น เขย้อแขย่ง.
เคี้ยวฟันก. แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้, มักใช้เข้าคู่กับคำ เข่นเขี้ยว เป็น เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน.
จระเข้(จอระ-) น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน มีหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Crocodylidae ปากและหัวยาว ปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูหายใจ เรียกว่า ก้อนขี้หมา ลำตัวกลมยาว หนังเป็นเกล็ดแข็งทั้งตัว หางแบนยาวทางข้างใช้โบกว่ายนํ้า มักหากินในนํ้า อาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จระเข้บึง จระเข้นํ้าจืด หรือจระเข้สยาม ( Crocodylus siamensisSchneider) จระเข้นํ้าเค็ม อ้ายเคี่ยม หรืออ้ายทองหลาง ( C. porosus Schneider) และจระเข้ปากกระทุงเหวหรือตะโขง [ Tomistoma schlegelii (S. Müller)], ตะเข้ หรือ อ้ายเข้ ก็เรียก, อีสานเรียก แข้, ปักษ์ใต้เรียก เข้
จู่โจมก. ตรงเข้าไปถึงตัวอย่างรวดเร็ว เช่น สกัดกั้นทันนางกลางโพยม จู่โจมจับเป็นไม่เข่นฆ่า (รามเกียรติ์ ร. ๒ ตอนนางลอย)
ตะเฆ่น. เครื่องลาก เข็น หรือบรรทุกของหนัก รูปเตี้ย ๆ มีล้อ ราง หรือเลื่อน, แม่แรงชนิดหนึ่ง.
ตีก. เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป เช่น ตีเด็ก ตีดาบ, ตบเบา ๆ เช่น ตีพุง
ปั่นฝ้ายก. เอาใยฝ้ายเข้าติดกับไนแล้วหมุนเพื่อทำเป็นเส้นด้าย, ถ้าเป็นวัตถุอย่างอื่นเช่นไหมและปอ เรียกตามวัตถุนั้น ๆ ว่า ปั่นไหม ปั่นปอ, อีสานเรียกว่า เข็นฝ้าย.
ไปก. เคลื่อนจากตัวผู้พูด เช่น เขาไปตลาด เขาเข็นเรือไม่ไปเพราะเรือเกยตื้น, ใช้ตรงข้ามกับ มา, เป็นคำประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด เช่น เขาเดินไปโรงเรียน, ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น ผมขอให้คุณเดินทางไปหาผมวันอาทิตย์นี้, หรือเป็นคำประกอบกริยามีความหมายว่า เรื่อยไป, ไม่หยุด, เช่น ทำไปกินไป, เป็นคำประกอบท้ายคำวิเศษณ์เพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น ขาวไป ช้าไป ดีเกินไป.
ผู้ขับขี่น. ผู้ขับรถ ผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ.
พาหนะ(-หะนะ) น. เครื่องนำไป, เครื่องขับขี่, สัตว์สำหรับขี่บรรทุกหรือลากเข็นมีช้าง ม้า โค กระบือเป็นต้น เรียกว่า สัตว์พาหนะ, ยานต่าง ๆ มีรถและเรือเป็นต้น เรียกว่า ยานพาหนะ.
รถจักรยานรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น.
ไส ๑ก. ทำให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบโดยที่ตนเองเคลื่อนที่ไปด้วย เช่น ไสช้างเข้าต่อสู้, ทำให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบ เช่น ไสรถเข็นกลับเข้าที่.
หันเหียนก. เปลี่ยนท่าทาง, พลิกแพลง, เช่น รำร่ายหันเหียนเวียนละวัน หมายมั่นเข่นฆ่าราวี (อิเหนา), เหียนหัน ก็ว่า.
อภิฆาตก. เข่นฆ่า, ทำลายล้างให้หมดสิ้น.
อภิฆาตน. การเข่นฆ่า, การทำลายล้างให้หมดสิ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logrollingการช่วยกันเข็น (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]
Armrest, Detachableพนักเท้าแขนของล้อนั่งเข็นถอดออกได้และใส่กลับได้ [การแพทย์]
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's tachycardic. Get a crash cart in here!อาการเธอไม่คงที่ เอารถเข็นนั่นมา Birthmarks (2008)
Do you have a wheelbarrow?เธอมีรถเข็นไหม? Valiant (2008)
You're forgetting your noodle cart.ลูกลืมรถเข็นบะหมี่แน่ะ Kung Fu Panda (2008)
Anyway... Anyway, she's doing 20 hours a day in a chair now.เอาเหอะ คราวนี้เธอเล่นบทนั่งอยู่บนรถเข็นวันละ 20 ชม. New York, I Love You (2008)
You know, this might have been faster if we took a rickshaw.ฉันว่าจะไปเร็วกว่านี้นะถ้าขึ้นสามล้อเข็น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Please take Granny Noriko's chair.ช่วยดูเก้าอี้รถเข็นของคุณโนริโกะด้วยนะ Ponyo (2008)
We'll bring the wheelchairs immediately.เราจะเอาเก้าอี้รถเข็นมารับเดี๋ยวนี้ครับ Ponyo (2008)
I have very limited breasts, a ginormous ass, and I've got this gut that swings back and forth in front of me like a shopping cart with a bent wheel.หน้าอกฉันเล็กนิดเดียว แต่ก้นดันใหญ่ แล้วแถมพุงก็หลาม เหมือนรถเข็นช้อปปิ้งติดล้อด้วย Burn After Reading (2008)
I'm pushing.ฉันกำลังเข็นอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- You better be. - I'm pushing!นายทำได้ดีกว่านี \ ฉันกำลังเข็นอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- After some wheelbarrow he used to push around.ตั้งชื่อตามรถเข็นล้อเดียวที่เขาเคยใช้ City of Ember (2008)
He'd always be pulling this old, rusty wagon behind him, carrying all his bird books.เขาชอบเอารถเข็นเก่าๆไปด้วย ใช้ขนพวกหนังสือนกของเขา Chapter Three 'Building 26' (2009)
Red wagon?รถเข็นสีแดง? Chapter Three 'Building 26' (2009)
He used to pull me in that wagon.เขาเคยเข็นฉันในรถเข็นนั่น Chapter Three 'Building 26' (2009)
I remember laying in a red wagon... all wrapped up in blankets.ฉันจำได้ว่าเคยนอนในรถเข็นสีแดง... ถูกคลุมด้วยผ้าห่ม Chapter Three 'Building 26' (2009)
Can I get one of these bunnies?ผมขอซื้อมันซักตัวนะครับ เห็นเข็นมาขายหลายตัวเลย Fighting (2009)
But my mother is almost 89 she's in a wheelchair, and she's easily confused.แต่แม่ผมจะ 89 แล้ว เธอนั่งรถเข็นอยู่ด้วย เธอสับสนบ่อยมาก และผมมั่นใจว่า... 2012 (2009)
I've never seen a stroller collapse in less than 20 minutes.รถเข็นเด็กนั่นต้องพังภายในเวลา 20 นาทีแน่ๆ Up in the Air (2009)
Look, Jim, I'm not going to lie to you. Marriage can be a pain in the ass.จิม ผมจะไม่โกหกคุณหรอกนะ การแต่งงานอาจจะเป็นความลำบากยากเข็นก็ได้ Up in the Air (2009)
What, they didn't think about stealing a hand truck?อะไร พวกมันไม่คิดที่จะขโมยรถเข็น ไปด้วยหรือไงกัน Seven Thirty-Seven (2009)
They're rounding up a wheelchair for you, you free-loading bastard!พวกเขากำลังหารถเข็นให้นาย สารเลว ไม่ต้องเดินสบายไปเลยสินะ Bit by a Dead Bee (2009)
She's in a wheelchair under a tree in the hospital courtyard.เธอนั่งอยู่ในรถเข็น ใต้ต้นไม้ ในสนามหญ้าที่โรงพยาบาล Cowboys and Indians (2009)
Even in a wheelchair.-ต่อให้นั่งรถเข็นก็เถอะ Dogtooth (2009)
Mighty fine cart work.รถเข็นใช้งานได้ดีนี่ Chuck Versus the First Kill (2009)
Mr. Schuester, do you have any idea how ridiculous it is to give... the lead solo in "Sit Down, You're Rockin' the Boat" to a boy in a wheelchair?คุณชูสเตอร์ ไม่รู้สึกน่าขันเหรอคะ ที่ให้เด็กนั่งรถเข็น ร้องนำเพลง "นั่งลง นายทำให้เราโคลงเคลง" Pilot (2009)
We got that wheelchair kid inside. We're gonna flip it.เราจับไอ้เด็กรถเข็นไว้ เราจะพลิกตู้ Pilot (2009)
He's already in a wheelchair.มันมีรถเข็นแล้วไง Pilot (2009)
Here. Cripple in the wheelchair.- นายเป๋นั่งรถเข็น Showmance (2009)
At walking. we can't be wheeling you around during every number.เรื่องการเดิน... เธอจะมาเข็นรถอยู่รอบๆคนอื่นไม่ได้ Acafellas (2009)
You want to ride a wheelchair?คุณต้องการนั่งรถเข็นหรอ? Episode #1.24 (2009)
Hey, susie, Am i talking to a dude In a wheelchair right now?เฮ้ ซูซี่ ผมกำลังคุยอยู่กับผู้ชายนั่งรถเข็นอยู่ใช่หรือเปล่า Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
"proud mary," Performed in wheelchairs. That's in."Proud Mary," แสดงด้วยรถเข็น นั่นไงล่ะ Hairography (2009)
Well, we have to do "Proud Mary" in wheelchairs. That's in.เราต้องใช้ "Proud Mary" ในรถเข็น Sectionals (2009)
Do you have any ideaในรถเข็นSectionals (2009)
In a wheelchair.บนรถเข็น Wheels (2009)
Oh, oh, oh. And we're doing a wheelchair number.และต้องแสดงบนรถเข็นด้วย Wheels (2009)
Shue, I saw all your kids in wheelchairs And I was very impressed.ชูส์ ผมเห็นเด็กคุณในรถเข็น และผมประทับใจมาก Wheels (2009)
And as soon as a cheerleader Rolls herself out onto the field in a wheelchair,และเมื่อไหร่ที่เชียร์ลีดเดอร์ ออกไปแสดงในรถเข็น Wheels (2009)
We're in glee club and in wheelchairs.เราอยู่ชมรมร้องเพลง และนั่งรถเข็น Wheels (2009)
Wow. Brittany, you're supposed to be in your wheelchair.- บริททานี่ เธอควรจะนั่งรถเข็น Wheels (2009)
Respect the chair.จงเคารพรถเข็น Wheels (2009)
And she was fine, but I've been in the chair ever since.แม่ไม่เป็นไร ส่วนฉันต้องนั่งรถเข็นตั้งแต่นั้นมา Wheels (2009)
From a friend in a wheelchair.จากเพื่อนที่นั่งรถเข็น Wheels (2009)
I'm going to need to stay in my wheelchair As long as I'm working there,ฉันต้องนั่งรถเข็น ตอนที่ทำงาน Wheels (2009)
But I'm not the only kid in a wheelchair at this school.แต่ฉันไม่ใช่คนเดียวใน ร.ร.ที่นั่งรถเข็น Wheels (2009)
Excelling at wheelchair races is about my only advantage.แข่งรถเข็น เป็นข้อได้เปรียบเดียวของฉัน Wheels (2009)
I thought we had something really important in common.แต่รถเข็นมันทำแบบนั้นอยู่แล้ว Wheels (2009)
And that's not something I can fake.ส่วนฉันต้องติดกับรถเข็น ไปตลอดชีวิต และฉันก็แกล้งทำไม่ได้ Wheels (2009)
Dad, I want to walk down the aisle, not be wheeled down it.พ่อคะ หนูอยากเดินไปงานแต่ง ไม่ใช่ในรถเข็น Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
- A time to weep and a time to laugh,- เวลาที่จะคร่ำครวญ... - อยากได้รถเข็นไหม? Good Mourning (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn khon khai) EN: wheel chair   FR: chaise roulante [f]
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เข็นรถ[v. exp.] (khen rot) EN: push a car   FR: pousser une voiture
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelbarrow ; handcart   FR: brouette [f]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถเข็นเด็ก[n. exp.] (rotkhen dek) FR: landau [m] ; poussette [f]
รถเข็นสำหรับคนพิการ[n. exp.] (rotkhen samrap khon phikān) EN: wheelchair   FR: fauteuil roulant [f]
หยิบใส่รถเข็น [v. exp.] (yip sai rotkhen) EN: add to cart   FR: ajouter au panier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby carriage[N] รถเข็นเด็กเล็ก, Syn. (baby) buggy, perambulator
barrow[N] รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ, Syn. wheelbarrow
barrow boy[N] ผู้ชายหรือเด็กชายเข็นรถขายของตามถนน
bath chair[N] รถเข็นนั่งมีฝาครอบหรือถุงคลุมศีรษะของคนป่วยหรือคนแก่
carriage[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
cart[N] รถเข็นหรือรถลาก, Syn. handcart, go-cart, pushcart
handcart[N] รถเข็นขนาดเล็ก, See also: รถลากขนาดเล็ก
move up[PHRV] เลื่อน, See also: เข็นออกไป, Syn. ease up, move over
perambulator[N] รถเข็นเด็กทารก, Syn. pushcart, pram
pram[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
push[VI] ดัน, See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน, Syn. force, drive, shove
push[VT] ดัน, See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน, Syn. force, drive, shove
pushcart[N] รถเข็น, Syn. handcar, trolley, wheelbarrow, cart
pushchair[N] รถเข็น, Syn. stroller
push along[PHRV] เข็นไป, See also: ผลักไปตาม
push home[PHRV] เข็นไปบ้าน, See also: ผลักกลับบ้าน
push out[PHRV] เข็นเรือออก (การแล่นเรือ), Syn. push off
restaurant car[N] รถเข็นเสิร์ฟอาหาร, Syn. dining car
stroller[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage, pushcart
shove along[PHRV] เข็นไป, See also: ผลักไปตาม, Syn. push along
shove home[PHRV] เข็นเข้าบ้าน, See also: ผลักเข้าบ้าน, Syn. push home
shove out[PHRV] เข็นเรือออก (การแล่นเรือ), Syn. push off, push out
shove up[PHRV] เลื่อนขึ้น, See also: เข็น/เลื่อนออกไป, Syn. move up
sidle up[PHRV] เข็น (เรือ) ออกไปด้านข้าง (ตรงไปยัง)
trolley[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley bus[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolly[N] รถเข็น
truck[N] รถเข็น
waggon[N] รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม, Syn. wagon
waggon[N] รถเข็นที่ใช้เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม, Syn. waggon
wheel[VT] เข็น, See also: ทำให้เคลื่อนไปบนล้อ
wheelbarrow[N] รถเข็นล้อเดียว, See also: รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน
wheelchair[N] เก้าอี้รถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการ
wheel about[PHRV] เข็น, See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง, Syn. wheel round
wheel around[PHRV] เข็น, See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง, Syn. wheel round
wheel away[PHRV] เข็นออกไปจาก (สถานที่), See also: หมุนจาก, กลิ้งจาก
wheel in[PHRV] เข็นเข้าไป, See also: ้หมุนเข้าไป, กลิ้งเข้าไป, Syn. send in, take in
wheel out[PHRV] เข็นออกไป, See also: ถีบวงล้อไป, หมุนออกไป, กลิ้นออกไป
wheel round[PHRV] เข็น, See also: ทำให้หมุน, กลิ้ง, Syn. wheel about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
hand truckรถเข็น
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
pram(แพรม) n. = perambulator (ดู) ,รถเข็นส่งนม,เรือเล็กท้องแบน
pushcart(พุช'คาร์ท) n. รถเข็น
shove(ชัฟว) vt.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ผลักใส,เข็น vi. ดัน, See also: shover n., Syn. propel,push,impel
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร
wheelbarrow(วีลแบ'โร) n. รถเข็นล้อเดียวสำหรับขนดิน,รถเล็กล้อเดียว, See also: wheelbarrower n.
wheelchair(วีล'แชร์) เก้าอี้ล้อเข็นของคนไข้

English-Thai: Nontri Dictionary
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
GO-go-cart(n) รถเข็นเด็ก,รถเด็กเล่น
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
haul(vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก
shove(n) การเข็น,การผลัก,การดัน,การเสือก,การซุก,การออกเรือ
shove(vi,vt) เข็น,ผลัก,ไส,ดัน,เสือก,ซุก,ออกเรือ
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zimmer (n ) รถเข็นสี่เท้าสำหรับคนแก่ ช่วยพยุงตัวในการเดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
屋台[やたい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top