Search result for

*เกลี้ยกล่อม*

(75 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกลี้ยกล่อม, -เกลี้ยกล่อม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี้ยกล่อม[V] persuade, See also: convince, prevail upon, induce, coax, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จปราบปราม และเกลี้ยกล่อมเจ้าชุมชนต่างๆและพวก ให้ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์, Thai definition: ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลี้ยกล่อมก. ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม.
เคลี้ยคลิง(เคฺลี้ยคฺลิง) ก. เกลี้ยกล่อม, ปลอบโยน, เช่น เพื่อเคลี้ยคลิงวิงวอน (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
จูงใจก. ชักนำหรือเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เห็นคล้อยตาม เช่น พูดจูงใจ.
ชักนำก. เกลี้ยกล่อมหรือโน้มนำให้เห็นคล้อยตาม.
สานตวะ(-ตะวะ) น. การปลอบโยน, การเกลี้ยกล่อม
เสียเถอะ, เสียเถิดว. คำประกอบท้ายกริยา แสดงการเกลี้ยกล่อมหรือขอร้อง เช่น ไปเสียเถิด.
เสียเถอะ, เสียเถิดคำประกอบท้ายกริยา แสดงการเกลี้ยกล่อมหรือขอร้องเป็นต้น เช่น ไปเสียเถิด.
โอ้โลมปฏิโลมก. พูดเอาอกเอาใจ, พูดเกลี้ยกล่อม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persuasionการเกลี้ยกล่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Convince the patient to let us back in again.ที่จะเกลี้ยกล่อมคนไข้ให้พวกเรากลับมารักษาเขา The Itch (2008)
Do you really think you can persuade him?คุณคิดว่า จะเกลี้ยกล่อมเขาได้เหรอ? The Day the Earth Stood Still (2008)
I can get through to him.ให้ผมเข้าไปเกลี้ยกล่อมเค้าเอง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
And you convinced me to go to the play-offs with him.และพี่เกลี้ยกล่อมให้ผมไปดูกับพ่อ Chapter Ten '1961' (2009)
Mr. Mandela has traveled to Durban in an effort to persuade 100,000 angry young ANC supporters on the frontline to make peace.คุณแมนเดล่าได้เดินทางไป เดอร์บัน.. เพื่อเกลี้ยกล่อมผู้สนับสนุนสมัชชาแห่งชาติแอฟริการุ่นเยาว์ กว่า 1 แสนคน.. ที่กำลังจะไปปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง Invictus (2009)
I couldn't compel Vince to testify against you, but I knew you could.ฉันไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้วินซ์ซัดทอดถึงคุณได้ แต่คุณทำได้ Double Blind (2009)
I need you to convince clark to do that.ฉันอยากให้เธอ เกลี้ยกล่อม ให้ คลาก์ ยอมทำตามนี้ Legion (2009)
Okay, so Preston still needs a little convincing.โอเค งั้นเพรสตั้นยังต้องการ การเกลี้ยกล่อมอีกหน่อย Everybody Says Don't (2009)
I'm not the one who needs convincing.ผมไม่ได้เป็นคนเดียว ที่จำเป็นต้องถูกเกลี้ยกล่อมเรื่องนี้ A New Day in the Old Town (2009)
Since becoming bureau assistant director, he's convinced he has to work twice as hard as everybody else in the bureau.ยังคงเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานอยู่ เขาเกลี้ยกล่อมให้เขา ทำงานหนักเข้าไปอีก เป็นสองเท่า เหมือนกับคนอื่นๆ ในสำนักงาน 137 Sekunden (2009)
I can be very persuasive.ฉันสามารถเกลี้ยกล่อมได้ละกัน The Lost Boy (2009)
I mean, i would have given it to you. i know. i let blair convince me if i asked, you'd say no.ฉันหมายถึง ฉันคงจะให้คุณไปพูด ฉันปล่อยให้แบลร์เกลี้ยกล่อมฉัน ถ้าฉันขอ คุณก็คง ไม่ยอม Enough About Eve (2009)
You have to get Chang to call off some of this homework.คุณต้องไปเกลี้ยกล่อมแชงให้เขายกเลิกการบ้าน Environmental Science (2009)
You cooperate with me and I may be able to convince them that you should be treated medically.ถ้าหากให้ความร่วมมือกับผม... ...ผมอาจจะเกลี้ยกล่อมให้ตำรวจส่งตัวคุณไปทำการรักษาได้ Watchmen (2009)
How'd you persuade him to keep your secret?คุณเกลี้ยกล่อมเขาให้ปิดบังเรื่องของคุณได้ยังไง Star Trek (2009)
Todd convinced the band to play the sexiest song in their repertoire.ท็อดด์เกลี้ยกล่อมให้วงเล่น เพลงเซ็กซี่ตอนเปิดสนาม Easy A (2010)
I managed to coax him to our fair city,ข้าได้จัดการเกลี้ยกล่อมเขา มาที่เมืองของเรา Shadow Games (2010)
I wish I had time to convince you that I'm not what you think I am.ฉันหวังว่าฉันจะมีเวลา่เกลี้ยกล่อมนายนะ แต่ฉันไม่ใช่สิ่งที่นายคิดว่าฉันเป็น Subversion (2010)
All right, Telford has convinced her that he is still with them, otherwise he would be dead by now.ตกลง, เทลฟอร์ดยังถูกเธอเกลี้ยกล่อมอยู่ เขายังอยู่กับพวกนั้น มิฉะนั้นตอนนี้เขาก็คงตายไปแล้ว Incursion: Part 1 (2010)
Maybe the only way to coax him out.คงเป็นทางเดียวที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาออกได้ Unearthed (2010)
Produce a dunphy on 'em.พูดเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาสบายใจกัน Turas (2010)
She was so anxious to get into the reporting business and would have done anything to get on my good side.คงจะหลอกเขาให้ทำทุกอย่าง ตามที่ฉันต้องการได้อยู่แล้ว ภายใต้การสั่งการของฉัน เธอก็เลยเกลี้ยกล่อมให้เขา And Then There Were Fewer (2010)
I even convinced M.J. that Mrs. McCluskey's houseแถมผมยังเกลี้ยกล่อมเอ็มเจให้ไปอยู่บ้านคุณนายแมคคลัสกี้ได้อีก A Little Night Music (2010)
You think I'm trying to convince you you're someone you're not?เธอคิดว่า ฉันกำลัง เกลี้ยกล่อม เธอ ให้เธอเชื่อ ในสิ่งที่เธอไม่ได้เป็น Olivia (2010)
What if you try to persuade Park Gae In?ถ้าคุณพยายามเกลี้ยกล่อม ปาร์ค เก อิน Personal Taste (2010)
Based on Rossi's profile, the butcher was a smooth-talker who lured his victims without initial physical force.จากโพรไฟล์ของรอสซี่/N บุชเชอร์เป็นพวกที่ใช้คารมเกลี้ยกล่อม เพื่อล่อลวงเหยื่อ/Nโดยปราศจากการใช้กำลัง Remembrance of Things Past (2010)
I could try and persuade Arthur to withdraw from the contest...ข้าจะพยายามเกลี้ยกล่อมอาร์เธอร์ให้ถอนตัว จากการประลอง Gwaine (2010)
Her younger brother vehemently denied knowing, but after I gently coaxed her sister-in-law, she squealed.น้องชายขอเธอ พยายามที่จะปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าไม่รู้ แต่หลังจากนั้นฉันก็พยายามไปเกลี้ยกล่อม น้องสะใภ้ของเธอจนยอมบอกความจริงมาได้ Oh! My Lady (2010)
That you might seduce me.เขากลัวคุณจะเกลี้ยกล่อมฉัน Episode #1.7 (2010)
My father is worrying so much so please convince him to quit the movie.คุณพ่อฉันเขาเป็นกังวลอย่างมาก ยังไงคุณก็ช่วยเกลี้ยกล่อมเขาให้หน่อยนะคะ ให้เขาถอนตัวจากการแสดงหนังเรื่องนี้ Episode #1.9 (2010)
You said you talked to him and he said he'd sort things out.เธอเกลี้ยกล่อมให้แด วุงล้มเลิกใช่ไหม Episode #1.6 (2010)
ShinGuiGwan and YeomSaChi have been persuading us, the ministers continuously.ขินกุยกันและยอมซาชิ พยายามเกลี้ยกล่อมเราเดสนาฯตลอดมา Kim Soo Ro (2010)
I'll talk to Mo Ne.หนูจะเกลี้ยกล่อมน้องเอง Episode #1.3 (2010)
I'll either persuade him or...จะได้ไปเกลี้ยกล่อมเขา หรือไม่ก็... Episode #1.3 (2010)
So, did you persuade him?คุณเกลี้ยกล่อมเขาได้หรือเปล่า? Episode #1.13 (2010)
I tried to convince myself constantly.ฉันพยายามจะเกลี้ยกล่อมหัวใจตัวเอง ครั้งแล้วครั้งเล่า Episode #1.13 (2010)
The Kang Seung Yeon that I know is indeed you disguised as the clumsy secretary, and you have in fact spent much time and effort to get hold of my money, so came as my secretary to seduce me, or something like that.คังซึงยอนที่ฉันได้รู้จักนั้น เธอได้ปลอมตัวเป็นเลขาที่เงอะงะ และในความเป็นจริง เธอใช้เวลามากเกินไปที่จะให้ฉันจ้างเธอไว้ เพื่อที่จะมาเป็นเลขาของฉัน จะเกลี้ยกล่อมฉันหรือทำอะไรที่เธอต้องการ Episode #1.16 (2010)
Oh. So you're trying to seduce me.โอ้ ดังนั้นคุณจึงกำลังพยายามเกลี้ยกล่อมฉัน A Night of Neglect (2011)
I am the one who spent two years trying to get him to even go to the beach in the first place.ฉันต่างหากที่เป็นคนเกลี้ยกล่อม จะเป็นจะตายให้เขาอย่างน้อย ไปทะเลบ้างซักครั้ง The Zarnecki Incursion (2011)
Sally!แล้ว, เขาเกลี้ยกล่อมให้แม่จำนองบ้าน The Art of Getting By (2011)
Mr. Fitz isn't seduced by controlling characters.คุณฟิทส์ไม่ได้ถูกเกลี้ยกล่อม เหมือนตัวละคร A Person of Interest (2011)
You want to weigh in here?เธอช่วยมาเกลี้ยกล่อมจะได้ไหม Face Off (2011)
I won't kill you,แต่ข้าอยากจะเกลี้ยกล่อมเจ้า 1911 (2011)
Now Dyson's convinced a mob mistress to testify against her boyfriend.ไดสันต้องเกลี้ยกล่อมให้แฟน หัวหน้าแกงค์ให้การ Mirror, Mirror (2011)
It took some convincing, but they understood what it means to all of us.ต้องเกลี้ยกล่อมนิดนึง แต่พวกท่านเข้าใจค่ะ ว่ามันมีความหมายต่อพวกเรา The Sue Sylvester Shuffle (2011)
I can lull Peter.ฉันเกลี้ยกล่อมปีเตอร์ได้ On Guard (2011)
I could be talked into it.ฉันน่ะเกลี้ยกล่อมง่ายนะ Veiled Threat (2011)
You seduced my mother, which led to my parent's divorce.คุณเกลี้ยกล่อมแม่ชั้น จนเป็นเหตุให้พ่อกับแม่ชั้นต้องเลิกกัน! Dream High (2011)
Maybe you can convince him to give you another chance.พวกคุณอาจจะเกลี้ยกล่อม ขอให้เขาให้โอกาสอีกครั้ง Little Red Book (2011)
Did she talk you into that?เธอเกลี้ยกล่อมนายอย่างนั้นหรอ? The Three Bad Wolves (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coax[VI] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax[VT] เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
coaxing[ADJ] ที่เกลี้ยกล่อม
jawbone[VI] พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชักนำ, เกลี้ยกล่อม
persuade[VT] ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, Syn. influence, urge, convince, Ant. dissuade
persuasion[N] การชักชวน, See also: การชักจูง, การโน้มน้าว, การชักนำ, การเกลี้ยกล่อม, การจูงใจ
soft sell[SL] การเกลี้ยกล่อมเพื่อขายของ, See also: การชักชวนอย่างสุภาพ
spiel[N] การชักชวน, See also: การพูดเกลี้ยกล่อม
talk into[PHRV] พูดชักชวน, See also: พูดเกลี้ยกล่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax
prevail(พรีเวล') vi. มีอยู่ทั่วไป,เป็นต่อ,เหนือกว่า,มีมากกว่า,มีชัย,ชักชวน,เกลี้ยกล่อม, (ลม) พัดแรง, See also: prevailer n. prevailing adj. prevailingly adv., Syn. predominate

English-Thai: Nontri Dictionary
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top