Search result for

*อ่านออก*

(94 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อ่านออก, -อ่านออก-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านออกเสียง[V] read aloud

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำนองเสนาะน. วิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน.
ออก ๓ได้, ทำได้, เช่น อ่านออก นึกออก คิดออก
อ่านก. ว่าตามตัวหนังสือ, ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง, ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semi-literateผู้อ่านออกเขียนไม่ได้, อ่านออกเขียนไม่ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oral readingการอ่านออกเสียง [TU Subject Heading]
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Literacy Rateอัตราผู้อ่านออกเขียนได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And make sure they're legible. Have fun.แล้วก็ให้แน่ใจด้วยว่าลายเซ็นนั่นอ่านออก ขอให้สนุกกับมัน Chuck in Real Life (2008)
There are those, who by reading out loud can bring characters to life.เมื่อพวกเขาอ่านออกเสียง... ...จะทำให้ตัวละครต่างๆ มีชีวิตขึ้นมา Inkheart (2008)
I don't read aloud anymore.ฉันไม่อ่านออกเสียงอีกแล้ว Inkheart (2008)
I read several chapters aloud and nothing happened.พ่ออ่านออกเสียงไปสักสองสามตอน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น Inkheart (2008)
Look at the writing on her face. She's only been half read out of the book.รอยตัวหนังสือยังติดหน้าอยู่เลย อ่านออกมาผิดๆ ถูกๆ Inkheart (2008)
I'm not going to read out loud, if that's what you're intending.ฉันจะไม่อ่านออกเสียงแน่ๆ ถ้านั่นคือสิ่งที่แกต้องการล่ะก็ Inkheart (2008)
Say the words!อ่านออกมา! Inkheart (2008)
Legible, Boy!ให้อ่านออกน่ะ พ่อหน่ม! Doubt (2008)
And then we found out she was making these women read aloud to her.เราได้พบว่าเธอให้ผู้หญิงพวกนั้น อ่านออกเสียงให้เธอฟัง The Reader (2008)
It's a long story, but we need you to get Mahone and the device out.เรื่องมันยาว เราอยากให้นาย เอามาโฮนกับเครื่องอ่านออกมา Blow Out (2008)
God, I hated books as a kid. Reading out loud.ผมเกลียดการอ่านออกเสียง London. Of Course (2009)
Between milking cows in des moines and Teaching low income kids to read and write,ระหว่างรีดนมวัวในเดสมอยอ์ และสอนเด็กยากจนให้อ่านออกเขียนได้ ครู คาร์ ไม่มีเรื่องเสียหายเลย Carrnal Knowledge (2009)
I can only pronounce two of them, though.แต่ฉันอ่านออกแค่ 2 อย่าง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I wish I could read.ฉันก็อยากอ่านออกนะ Astro Boy (2009)
All I need you to do is sound out these words for me.สิ่งที่เธอต้องทำคืออ่านออกเสียง ให้ครูฟัง Precious (2009)
Or your brother.เราเห็นแถลงการณ์ที่ท่านจะอ่านออกอากาศแล้ว The King's Speech (2010)
You're reading it out loud?อ่านออกเสียงเหรอ? Reality Bites Me (2010)
Can you read this?คุณอ่านออกมั้ย? The Greater Good (2010)
I made a mistake during the recitation.กระหม่อมพลาดไปตอนที่อ่านออกเสียง Dong Yi (2010)
Look who thinks he can read.ดูสิ่ ใครคิดว่า เขาอ่านออก Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Baby, what you doing with Alicia book? You can't read.เอาหนังสืออลิเซียไปทำไม ลูกอ่านออกเหรอ The Help (2011)
I don't--I don't even know how to pronounce that.ผมอ่านออกเสียงไม่ถูกด้วยซ้ำ The Tell (2011)
It's very sweet, Chuck, that you tried to surprise me.มันจะอ่านออกเสียงได้นะ นีมันน่ารักมาก ชัค สิ่งที่คุณพยายามเซอร์ไพส์ฉัน Chuck Versus the Zoom (2011)
I don't even know how to pronounce them.ฉันไม่รู้ว่าคำพวกนี้ หมายความว่าไง ฉันไม่รู้แม้กระทั่ง จะอ่านออกเสียงยังไง Heather (2011)
Can we read them? Not from his end.เราอ่านออกไหม? Deadline (2011)
If I had, then the sculpture wouldn't be stolen, and he might still be alive.ถ้าฉันอ่านออก รูปปั้นนั้นคงจะไม่หายไปหรอก และเค้าก็คงจะยังมีชีวิตอยู่ Eye of the Beholder (2011)
David please tell me you can read that.เดวิด บอกผมทีว่าคุณอ่านออก Prometheus (2012)
- Good, you could read.- ดี อ่านออกก็ดี Mirror Mirror (2012)
You know how to read, you'll be a knight someday.เจ้าอ่านออกเขียนได้ จะได้เป็นอัศวินสักวันหนึ่ง The Night Lands (2012)
You could spend the rest of your life trying, but you'll never guess what I'm up to.เรื่องที่ข้าคิดจะทำนั้น มีหรือที่คนอย่างเจ้าจะอ่านออก The Four (2012)
Uh, I won't even begin to try to pronounce it, but it is used in three factories in New York and New Jersey.ผมจะไม่พยายามอ่านออกเสียงนะ แต่มันใช้ในโรงงาน 3 แห่ง ในนิวยอร์คและนิวเจอร์ซี Undead Again (2012)
I can.ผมอ่านออก The Road Not Taken (2012)
The plastic on this one fragmented outward, so the killer must have used it to conceal the bomb.พลาสติกที่แตกออกมานี่ยังพออ่านออกได้ The Gunk in the Garage (2012)
Try sounding it out.ลองอ่านออกมาดู Dynamic Duets (2012)
How about you write it down and I'll read it out?วิธีการเกี่ยวกับที่คุณเขียนว่า ลงและฉันจะอ่านออกมาได One Chance (2013)
If you could read this.ถ้าแกอ่านออกนะ Riddick (2013)
You do not have to read it aloud.คุณไม่ต้องอ่านออกเสียงก็ได้ Her (2013)
Can't you read this word?เจ้าอ่านออกมั้ย Journey to the West (2013)
When did you learn to read?อ่านออกตั้งแต่เมื่อไหร่? Mhysa (2013)
Ian, either Lily reads out aloud the reason you killed your father for everyone to hear, or you come with us...เอียน ถ้าไม่ใช่ลิลลี่อ่านออกมาดังๆ เหตุผลที่คุณฆ่าพ่อของคุณให้ทุกคนได้ยิน Red Letter Day (2013)
Saying "jump the gun" is meaningful only if you know about the starting gun in a race, or a phrase like "seeing the whole board."เช่นสำนวน "อย่าทำอะไรก่อนเวลาอันควร" พวกเธอจะเข้าใจก็ต่อเมื่อพวกเรารู้ ว่าในการแข่งขันหากทำอะไรก่อนเสียงปืน หรือเวลาเหมาะสมจะถือว่าฟาล์ว หรือสำนวนอย่าง "อ่านออกทั้งกระดาน" The Girl Who Knew Too Much (2013)
Well, can you read it?งั้น นายอ่านออกไหม? Heaven Can't Wait (2013)
Here. You can read?เอาสิ แกอ่านออกนี่? Dawn of the Planet of the Apes (2014)
Got an unscheduled status update, from Hermes.มีการปรับปรุงสถานะหมายกำหนดการจาก เฮอมิส โรเจอร์ อ่านออก The Martian (2015)
I only said that the more time that you spend practicing the faster you will be able to read.ข้าแค่บอกเองว่ายิ่งเจ้าใช้เวลาฝึกฝนมาเท่าใด ก็ยิ่งอ่านออกเร็วขึ้นเท่านั้น The House of Black and White (2015)
You don't write very legibly, do you?คุณไม่ได้เขียนให้อ่านออกเท่าไหร่เลยนะ Jackie (2016)
"Back on terra firma." Don't read them out.- "กลับสู่พสุธา" - อย่าอ่านออกเสียงสิ The Six Thatchers (2017)
Would you prefer that I don't read it out loud?- ไม่อยากให้ฉันอ่านออกเสียงก็บอกได้ Life (2017)
Don't bother. This is a language only understood between assassins.ไม่ต้องกังวล มันเป็นภาษาเฉพาะ มีแต่มือสังหาร เท่านั้นที่อ่านออก Vampire Hunter D (1985)
I can read it.ฉันอ่านออกนะ Wuthering Heights (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecipherable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถอ่านออก, See also: ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้, Syn. illigible, incomprehensible, Ant. comprehensible, decipnerable
legibility[N] ลักษณะที่อ่านออกง่าย, See also: ความอ่านออกได้, Syn. readability
legible[ADJ] อ่านออกได้
literate[ADJ] รู้หนังสือ, See also: อ่านออกเขียนได้, Syn. literary, well-written, Ant. illiterate
phonics[N] วิชาการอ่านออกเสียงและการสะกดคำศัพท์
read[VT] อ่าน, See also: อ่านออกเสียง, Syn. dictate, read loud
recital[N] การท่อง, See also: การอ่านออกเสียง
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
read off[PHRV] อ่านออกเสียง
read out[PHRV] อ่านออกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
illegible(อิเลจ'จะเบิล) adj. (ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านออกได้ยาก., See also: illegibility,illegibleness n. illegibly adv.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant
legibility(เลจจะเบิล'ลิที) n. ความอ่านออกได้,ความอ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., Syn. legibleness,visibility
legible(เลจ'จะเบิล) adj. อ่านออกได้,อ่านออกได้ง่ายหรือชัดเจน., See also: legibly adv.
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
readable(รี'ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย,อ่านเข้าใจง่าย,อ่านออกได้, See also: readability n. readably adv.
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate

English-Thai: Nontri Dictionary
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
legible(adj) อ่านออก,อ่านง่าย,ชัดเจน,สวย
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dipthong (n adj ) สระซ้อนรวมกันอ่านออกเสียงเดี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top