Search result for

*อายุยืน*

(85 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อายุยืน, -อายุยืน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุยืน[N] long life, See also: longevity

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฤดายุค(กฺริดา-) น. ชื่อยุคแรกของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้มนุษย์มีธรรมะสูงสุด คือ เต็ม ๔ ใน ๔ ส่วน และมีอายุยืนยาวที่สุด. (ส. กฤตยุค). (ดู จตุรยุค).
จตุรพิธพร(-พิดทะพอน) น. พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใช้ในการให้พร ขอให้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกำลังแข็งแรง.
ต่อชะตา, ต่อชาตาก. ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ, ต่ออายุ ก็ว่า.
ต่ออายุก. ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ, ต่อชะตา หรือ ต่อชาตา ก็ว่า.
ทีฆายุว. อายุยืน.
ทีฆายุกาว. มีอายุยืน (ใช้แก่หญิง).
ทีฆายุโกว. มีอายุยืน (ใช้แก่ชาย).
ไม้ยืนต้นน. ต้นไม้ใหญ่ ลำต้นเดี่ยว แตกกิ่งที่ระดับสูงจากโคนต้น และมีอายุยืนนาน, ไม้ต้น ก็เรียก.
ยืนว. นาน, ยาว เช่น อายุยืน, ยืด เช่น คบกันยืนนาน
ยืนต้นน. เรียกต้นไม้ใหญ่ที่มีผลและมีอายุยืนนาน.
อายุวัฒนะน. เรียกยาที่ถือว่ากินแล้วมีอายุยืนว่า ยาอายุวัฒนะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increased longevityความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น, ความมีอายุยืนขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human longevityความยืนยาวของชีวิตมนุษย์, ความมีอายุยืนของมนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Longevityการมีอายุยืน [TU Subject Heading]
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Longevityการมีอายุยืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't protect me. You can't even protect yourselves.คุณต้องอายุยืน จนกว่าจะให้การเสร็จ The Dark Knight (2008)
Only if you live long enoughถ้าเจ้าอายุยืนพอ Three Kingdoms (2008)
If that guy's the boss here, then here we can be the bosses.สักวันเราจะต้องได้เป็นบอสของที่นี่ ถ้ามันเป็นบอสจริง ทายว่าฉันคงมีอายุยืนถึง 30 ปี Gomorrah (2008)
I give it to all my friends. It promotes longevity.ฉันอยากให้เพื่อนๆชั้นอายุยืนยาวนะเฟร้ย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
May you live 100 years.ขอให้คุณอายุยืนถึง 100 ปี Amplification (2009)
She's lived very long, hasn't she?อายุยืนจัง Summer Wars (2009)
There is only one alive who is old enough to give us the answers we need.ยังมีผู้หนึ่ง ที่อายุยืนยาวมานาน ที่พอจะให้คำตอบเราได้ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Viva Las Vegas!ขอให้อายุยืน ลาสเวกัส! Merry Madagascar (2009)
you know how old people are?เขาเคยผสมยาผิดด้วย คุณรู้มั้ยคนเราอายุยืนได้เท่าไร? Introduction to Statistics (2009)
My grandmother predicted me a long and happy life because i'ved saved my brother.คุณยายฉันบอกว่าฉันจะมีอายุยืนและมีความสุข\ เพราะฉันได้ช่วยชีวิตน้องชายของผมไว้ The Lovely Bones (2009)
No, no, it wasn't. It wasn't on the hook.สิ่งที่ไม่มีวันจบ สิ่งมีชีวิตที่อายุยืนยาว: Our Family Wedding (2010)
I got here before you had it on the hook.เต่ากับห่าน [นี่มันแรปแบบไหนกันเนี่ย? ] สิ่งที่ไม่มีวันจบ สิ่งมีชีวิตที่อายุยืนยาว: Our Family Wedding (2010)
Live long and prosper.ขอให้อายุยืนและเจริญก้าวหน้า The Bozeman Reaction (2010)
So, you're upset about missing out on becoming some sort of freakish self-aware robot?แล้วที่นายเสียใจก็เพราะว่านายจะมีอายุยืนไม่ถึง การกลายพันธุ์เป็นไอ้ตัวหุ่นยนต์ไร้วิญญาณเนี่ยอ่ะน่ะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
I've outlived four people.ผมอายุยืนกว่าคนสี่คนนั่น A Study in Pink (2010)
I wanted to live long enough to see... what you'd grow up to be.ฉันอยากจะมีอายุยืนยาว พอจะรอดูว่าแกโตขึ้น จะได้เป็นอะไร Dead Tooth (2010)
If we live long enough, we might even witness Prince Yeogu wear that crown.ถ้าเราอายุยืนพอ เราอาจเห็น องค์ชายโยกูสวมมงกุฎก้ได้ Episode #1.4 (2010)
You dog's bone who doesn't even know his roots.ซากโครงกระดูกโง่ๆ อย่างแก ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะอายุยืนแค่ไหน Episode #1.12 (2010)
Speak of the devil.อายุยืนจริง พูดถึงก็มา The Rite (2011)
Prom queens live, on average, five years longer than regular people.โดยเฉลี่ยแล้วราชินีงานพรอมจะอายุยืนกว่า ผู้คนทั่วไปถึงห้าปี Original Song (2011)
His body, Alaric's, will last longer than hers will.มีอายุยืนยาวกว่าของเธอ ยังไง? เขาเป็นมนุษย์ The Last Dance (2011)
And can it outlive the brain?และมันสามารถอายุยืนสมอง? Is There Life After Death? (2011)
For materialists, the soul is nothing more than a fleeting illusion, an illusion that cannot outlive the physical network from which it arises.สำหรับวัตถุนิยม, จิตวิญญาณคืออะไรมากกว่าภาพ ลวงตาประเดี๋ยวเดียว ภาพลวงตาที่ไม่สามารถอายุยืน Is There Life After Death? (2011)
And I may not have what it takes to last for long, but that's okay.และฉันไม่ได้อายุยืน แต่ไม่เป็นไร Pretty Much Dead Already (2011)
Live long and prosper, Sheldon.ขอให้อายุยืน และร่ำรวยนะ เชลด้อน The Russian Rocket Reaction (2011)
And whose fault was that?ที่อายุยืนหลายร้อยปี The Rhinitis Revelation (2011)
♫♪อายุยืน ปลอดโรค ปลอดภัย Miss Ripley (2011)
♫♪อายุยืน Miss Ripley (2011)
I thought I'd live a really long life.ฉันคิดว่าตัวเองคงอายุยืนมาก Midas (2011)
You know how they say you'll live a long life if people badmouth you a lot.เธอรู้ไหมว่าคนอื่นเขาจะนินทาเธอมากแค่ไหน ถ้าเธอมีอายุยืน Midas (2011)
Yeah, the spiteful ones live the longest.ใช่ ยิ่งมองโลกในแง่ร้าย ยิ่งอายุยืนทีสุด Ice Age: Continental Drift (2012)
I'm not trying to be a dick, but... what do you think that does to her life span?แต่นายคิดไหมว่า เธอจะอายุยืนได้แค่ไหน Adventures in Babysitting (2012)
A man has patrol duty.ก็ไอ้พวกที่อยู่แบบครึ่งๆกลางๆ นี่แหละถึงจะอายุยืน The Prince of Winterfell (2012)
Welcome, Your Highness.อายุยืนนาน ชั่วกาลนิรันดร์ The Four (2012)
The number 17 represents immortality, which supposedly breeds strength and longevity into the pack.ตัวเลข 17 เป็นตัวแทนของความเป็นอมตะ หมายถึงจะมอบความเข้มแข็ง และอายุยืนให้กับฝูง Bad Moon Rising (2012)
Long may he live long may he live on highขอให้อายุยืนยาว ขอให้อายุยืน ก้าวหน้า De Marathon (2012)
Tell her how you're her long-lost grandpappy.บอกเธอสิว่านายคือ คุณทวดที่แสนอายุยืนของเธอ Citizen Fang (2012)
What matters is that after we win this war, we're all going home to lead healthy, long lives.ไมมีอะไรสำคัญไปการที่เราชนะสงครามนี้ เราทั้งหมดจะได้กลับบ้าน มีอายุยืน สุขภาพดี Trapped (2012)
Long live Chairman!ท่านประธาน ขอให้ท่านอายุยืนครับ History of the Salaryman (2012)
Long live!ขอให้ท่านอายุยืน History of the Salaryman (2012)
How he outlived all those crazy-assed homicidal family members?วิธีการที่เขามีอายุยืนกว่าผู้ที่บ้า assed สมาชิกในครอบครัวฆ่า? The Art of the Steal (2013)
You haven't outlived your usefulness.คุณไม่ได้มีอายุยืนกว่า / เครื่องของคุณไม่มีประโยชน์ Proteus (2013)
And make sure they live a long and happy life, don't you agree?และมั่นใจได้ว่าพวกเขา อยู่อายุยืน มีความสุข คุณเห็นด้วยมั้ย In the Evening (2013)
The older wolves had a relationship with the druids.หมาป่าที่มีอายุยืนยาว มีสายสัมพันธ์กับพวกดรูอิด Visionary (2013)
What the hell. I don't got that long a lifespan, anyway.เอาวะ ข้าไม่ใช่สัตว์อายุยืนอยู่แล้ว Guardians of the Galaxy (2014)
Yeah, he should have.เขาน่าจะอายุยืน Big Hero 6 (2014)
For their sake, I hope you live a long and happy life.เพื่อเห็นแก่พวกเขา ข้าหวังว่าจะอายุยืนและมีความสุขดี The Dance of Dragons (2015)
You better hope that old man, Falcone, lives a long life.แกควรหวังให้เจ้าแก่ฟัลโคน มีอายุยืนยาวจะดีกว่า The Scarecrow (2015)
You ever wonder, how she managed to live this long?เคยคิดมั้ย ใยนางอายุยืนปานนั้น Doctor Strange (2016)
Objects and artifacts last far longer than people, and they represent important ideas in history, identity, beauty.วัตถุและศิลปวัตถุมีอายุยืนยาวกว่าคน ทั้งยังเป็นตัวแทนของแนวคิดสำคัญ ๆ ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ Jackie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[n.] (āyuyeūn) EN: long life ; longevity   FR: longévité [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
การมีอายุยืน[n.] (kān mī āyu yeūn) EN: longevity   FR: longévité [f]
การมีอายุยืนยาว[n.] (kān mī āyu yeūnyāo) EN: longevity   FR: longévité [f]
มีอายุยืนถึง... ปี[xp] (mī āyu yeūn theung ... pī) FR: avoir une espérance de vie de ... années ; avoir une durée de vie pouvant atteindre ... ans

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-lived[ADJ] มีอายุยืน
survive[VT] มีชีวิตสืบต่อ, See also: คงอยู่ต่อไป, รอดชีวิตอยู่, มีอายุยืนกว่า, Syn. outlast, outlive
viva[INT] ขอให้มีอายุยืนนาน
viva[N] การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
vive[INT] ขอให้มีอายุยืนยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlive(เอาทฺ'ลิฟว) vt. มีชีวิตอยู่นานกว่า,อยู่ทนกว่า,มีอายุยืนกว่า., See also: outliver n., Syn. outlast
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?

English-Thai: Nontri Dictionary
longevity(n) อายุยืน,ความยั่งยืน,ช่วงชีวิต
outlive(vt) อยู่ทนกว่า,อายุยืนกว่า
outwear(vt) ทนกว่า,มีอายุยืนกว่า
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top