Search result for

*อักเสบ*

(342 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อักเสบ, -อักเสบ-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tendinitisเอ็นอักเสบ
See also: S. tendonitis,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักเสบ[V] inflame, See also: swell, Example: การแพ้วัสดุที่ใช้เย็บแผลอาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกริยา แผลเน่า บวม อักเสบ เป็นเหตุให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้น, Thai definition: มีพิษกำเริบเนื่องจากแผล
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ไซนัสอักเสบ[N] sinusitis, Example: สารก่อภูมิแพ้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไซนัสอักเสบได้
หลอดลมอักเสบ[N] bronchitis, Example: หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โดยอาจติดต่อจากผู้อื่นหรือติดต่อโดยทางอากาศที่หายใจ, Thai definition: การเกิดการระคายเคืองและบวมของท่อทางเดินอากาศที่ทำหน้าที่เชื่อมปอดกับหลอดคอ
โรคตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดีซ่าน
โรคจมูกอักเสบ[N] rhinitis, Example: ฝุ่นบ้านเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่ทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้
โรคไซนัสอักเสบ[N] sinusitis, Syn. โรคแพ้อากาศ, Example: โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ที่ไม่ได้รับการรักษา ปล่อยปละละเลย อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขสันหลังอักเสบน. โรคโปลิโอ.
อักเสบว. มีพิษกำเริบเนื่องจากแผลเป็นต้น
อักเสบมีปฏิกิริยาตอบสนองป้องกันเฉพาะที่ชนิดเฉียบพลัน มีอาการปวด บวม แดง ร้อน และอาจมีไข้ เช่น ข้ออักเสบเฉียบพลัน, ชนิดเรื้อรัง การดำเนินโรคเป็นไปช้า ๆ ไม่รุนแรง และมักมีเนื้อพังผืดเกิดขึ้น เช่น ข้ออักเสบเรื้อรัง.
อักเสบก. เกิดปฏิกิริยาตอบสนองป้องกันเฉพาะที่.
กุ้งยิงน. ฝีหัวเล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากการอักเสบที่ต่อมขอบตา.
ขยุ้มตีนหมาน. ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีพิษอักเสบออกเป็นเม็ดผื่นดวง ๆ.
คางทูมน. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้ต่อมนํ้าลายบริเวณใต้หูอักเสบแล้วบวม.
คุ่นน. ชื่อแมลงในสกุล Simuliumวงศ์ Simuliidae ขนาดเล็ก มีความยาว ๒-๔ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่ตัวป้อมสีดำ มีปีกใสค่อนข้างกว้าง ๑ คู่ มักพบบินเป็นกลุ่มเวลาพลบค่ำหรือเช้ามืดบริเวณลำธารน้ำไหล ดูดกินเลือดคนและสัตว์ ทำให้ผิวหนังบวมแดง ถ้าเป็นมากจะอักเสบจนเป็นหนอง เช่น ชนิด S. nigrogilrum Summers พบทางภาคเหนือ, บึ่ง ปึ่ง หรือ ริ้นดำ ก็เรียก.
งูสวัดน. โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันที่ปมประสาทไขสันหลัง และพุเป็นเม็ดพองตามผิวหนังเป็นทางยาวพาดขวางลำตัวเป็นต้น ทำให้ปวดแสบปวดร้อน.
ตาแฉะน. ตาที่อักเสบมีน้ำตาคลออยู่เสมอ, โดยปริยายหมายถึงใช้สายตามาก เช่น อ่านหนังสือจนตาแฉะ.
ตาแดงน. โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ.
น้ำหนวกน. นํ้าที่อยู่ในช่องหูซึ่งมีอาการอักเสบ มีกลิ่นเหม็น อาจมีลักษณะใส เป็นมูกข้นหรือเป็นหนอง.
บวมก. อาการที่เนื้ออูมหรือนูนขึ้นเพราะอักเสบหรือฟกชํ้าเป็นต้น.
บิด ๒น. โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มีอาการปวดมวนและอุจจาระเป็นมูกเลือด.
ปอดชื้นน. การอักเสบของหลอดลมที่มีเสมหะอยู่ด้วย ทางแพทย์หมายถึง การคั่งของเลือดในปอดเนื่องจากการอักเสบ เป็นช่องทางให้เกิดปอดบวมได้.
ปอดบวมน. ปอดอักเสบเนื่องจากเชื้อโรค.
โปลิโอน. โรคกล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต เพราะประสาทไขสันหลังอักเสบเนื่องจากเชื้อไวรัสประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า โปลิโอไวรัส, โรคไขสันหลังอักเสบ ก็เรียก.
พิษสุนัขบ้า(พิด-) น. โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาท ติดต่อจากนํ้าลายของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากสมองอักเสบ มีไข้ เอะอะ ซึม กลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะนํ้า ถึงตายเกือบทุกรายในระยะเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์, โรคกลัวนํ้า ก็เรียก.
มาน ๑น. ชื่อโรคจำพวกหนึ่ง เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น มีถุงน้ำเกิดที่เยื่อบุช่องท้อง การอุดกั้นหลอดเลือดดำหรือทางเดินของน้ำเหลือง ตับแข็ง ลิ้นหัวใจพิการ ไตอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีน้ำสีเหลืองใสอยู่ในช่องท้อง อาจมีเพียงเล็กน้อยหรือมากถึง ๑๕-๒๐ ลิตร เป็นเหตุให้หน้าท้องโป่งพองจนเห็นได้ชัด น้ำหนักเพิ่ม แน่นท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร หายใจลำบาก เท้าบวม เป็นต้น.
รากสาดน้อยน. โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ซึม และทำให้ลำไส้อักเสบและเป็นแผล ถ้าร้ายแรง ลำไส้จะทะลุและมีเลือดออกมากับอุจจาระ, เรียกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อดังกล่าวนี้ ว่า ไข้รากสาดน้อย, เรียกโรคที่คล้ายกัน แต่อาการรุนแรงน้อยกว่า เกิดจากเชื้อ Salmonella paratyphi ว่า ไข้รากสาดเทียม.
ละบองน. เม็ดตุ่ม ๆ เกิดตามผิวเนื้อด้วยพิษร้อนหรือพิษอักเสบ.
ลำเสาน. ชื่อฝีชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นลำยาว ไม่มีหัว เป็นไตแข็ง ทำให้มีอาการอักเสบ เป็นไข้ ปวด อ่อนเพลีย มักขึ้นตามขาและหลัง.
ลำบองน. เม็ดตุ่มที่เกิดตามผิวเนื้อด้วยพิษร้อนหรือพิษอักเสบ.
สิวหัวช้างน. สิวที่เป็นตุ่มใหญ่ มีสีแดง เพราะอักเสบค่อนข้างรุนแรงจากเชื้อแบคทีเรีย อาจมีหนองและปวด มักขึ้นบริเวณแก้มและจมูก.
ไส้เดือน ๒น. ชื่อพยาธิหลายชนิด ในวงศ์ Ascaridae เป็นพยาธิตัวกลมขนาดใหญ่ ลำตัวสีขาวหม่น หัวแหลมท้ายแหลม อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ ถ้ามีมากจะทำให้เกิดลำไส้อักเสบหรือลำไส้อุดตัน เช่น ชนิด Ascaris lumbricoides Linn. พบในลำไส้ของคน, ชนิด A. suum Goeze พบในลำไส้หมู.
หวัด ๑น. อาการที่เยื่อของอวัยวะที่เป็นเครื่องหายใจอักเสบ มักทำให้เสียงแห้งและนํ้ามูกไหล.
หืดน. ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก, หืดหลอดลม ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholecystitisการอักเสบรอบถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericolpitis; perivaginitisเนื้อเยื่อรอบช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericoronitisฝาเหงือกอักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericoxitisการอักเสบรอบข้อสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphacitis; periphakitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphakitis; periphacitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystitisเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panarthritis๑. การอักเสบทุกข้อ๒. ข้ออักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthitis; acrobystitisหนังหุ้มปลาย(องคชาต)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panotitisหูอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-traumatic spondylitisกระดูกสันหลังอักเสบเหตุบาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangitisกระดูกนิ้วอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecitis; paroophoritis; perioophoritis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmia; parophthalmia; periophthalmitisเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmitis; parophthalmia; periophthalmiaเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbititisเยื่อบุเบ้าตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallitis; penitis; priapitisองคชาตอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonopleuritis; pneumopleuritisปอดและเยื่อหุ้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngorhinitis; nasopharyngitisคอหอยส่วนจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis๑. ถุงหุ้มหัวใจอักเสบ๒. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, adhesiveถุงหุ้มหัวใจอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, constrictiveเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, suppurativeกรวยไตอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, urogenousกรวยไตอักเสบเหตุปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plexitisข่าย (ประสาท, หลอดเลือดดำ, หลอดน้ำเหลือง) อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyperiostitisเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachypleuritisเยื่อหุ้มปอดอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyvaginalitisเยื่อหุ้มอัณฑะหนาเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyvaginitisช่องคลอดหนาเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocystitis; phacohymenitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacohymenitis; phacocystitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polioencephalitis๑. โรคเนื้อเทาสมองอักเสบ๒. โรคโปลิโอสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parapneumoniaโรคเสมือนปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopleuritis; pneumonopleuritisปอดและเยื่อหุ้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranephritisเนื้อเยื่อรอบไตอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritis; pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritogenous-ทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ

สาเหตุ
ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค
- พันธุกรรม เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 16 เท่า
- ฮอร์โมน เช่น เพศหญิงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าเพศชายหลายเท่า
- สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศและความเป็นอยู่ในเมืองอาจส่งผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค
- เชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria)

อาการ
ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบ บวมแดง และฝืดแข็ง ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูป ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น นอกจากเกิดอาการอักเสบกับข้อต่างๆ รวมถึงมีอาการตัวร้อน น้ำหนักตัวลด และกล้ามเนื้อลีบ ยังอาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนอกข้อกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนตามผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภาวะโลหิตจาง

การวินิจฉัย
อาศัยการตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมถึงปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติ

การรักษา
ขั้นตอนในการรักษา
1. การวินิจฉัยโรคเร็ว
2. การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
3. การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
4. การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถจำแนกการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
- การรักษาที่ไม่ใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา การออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัวและข้อต่อมีการเคลื่อนไหว การนอนพัก 6-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืนและ 1 ชั่วโมงในตอนบ่ายจะช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น กายภาพบำบัด การผ่าตัดจะทำในกรณีผู้ป่วยมีโครงสร้างข้อเสียหาย
- การรักษาโดยใช้ยา อาจให้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรงอาจให้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ถึงแม้อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. (2553). โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 216-241). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis G virusไวรัสตับอักเสบจี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anti-inflammatory agentสารต้านการอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitisโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน

โรคตับอักเสบ เอ
มีไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ เมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วโดยไม่ว่าจะเกิดอาการของโรคหรือไม่ก็ตามก็จะหายขาด ไม่มีภาวะการเป็นพาหะของโรคตามมา จะไม่เป็นโรคตับอักเสบ เอ อีก เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบ บี
มีไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยทางเข็มฉีดยา การถ่ายเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด ติดต่อจากมารดาสู่ทารก ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายแสดงอาการของโรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยลงและหายภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนน้อยเป็นโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรัง ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ซี
มีไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการถ่ายเลือด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายกลายเป็นพาหะเรื้อรังเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ดี
ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ คือ ไม่สามารถติดเชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับได้โดยลำพัง จะต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี ดังนั้นโรคตับอักเสบ ดี จึงมีวิธีการติดต่อเหมือนกับโรคตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ดี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงกว่าเชื้ออื่นๆ และอาจมีการติดเชื้อเรื้อรัง แล้วมีโอกาสกลายเป็นตับแข็งในอัตราค่อนข้างสูง

โรคตับอักเสบ อี
มีไวรัสตับอักเสบ อี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน หากหญิงมีครรภ์ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง ยังไม่พบว่าไวรัสตับอักเสบ อี ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ และ จันทพงษ์ วะสี. (2536). โรคตับอักเสบจากไวรัส. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 17, หน้า 82-105). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Toxic hepatitisตับอักเสบจากพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis, Viralตับอักเสบจากไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Cตับอักเสบซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Delta infectionตับอักเสบดี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Eตับอักเสบอี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anti-inflammatory agentsยาต้านการอักเสบ [TU Subject Heading]
Anti-inflammatory agents, Non-steroidalยาต้านการอักเสบ, ยาต้านการอักเสบกลุ่มไม่มีสเตอรอยด์ [TU Subject Heading]
Anti-inflammatory agents, Steroidalยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์ [TU Subject Heading]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ [TU Subject Heading]
Arthritisข้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Arthritis, Psoriaticข้ออักเสบสะเก็ดเงิน [TU Subject Heading]
Arthritis, Rheumatoidข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ [TU Subject Heading]
Cholecystitisถุงน้ำดีอักเสบ [TU Subject Heading]
Chorioamnionitisถุงน้ำคร่ำอักเสบ [TU Subject Heading]
Cystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [TU Subject Heading]
Cytomegalovirus retinitisจอตาอักเสบจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส [TU Subject Heading]
Dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Dermatitis, Contactผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส [TU Subject Heading]
Dry socketกระดูกเบ้าฟันอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis virusesไวรัสสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis, Japaneseสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Endocarditis, Bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Endometritisเยื่อบุมดลูกอักเสบ [TU Subject Heading]
Endophthalmitisการอักเสบในลูกตา [TU Subject Heading]
Fasciitisพังผืดอักเสบ [TU Subject Heading]
Fasciitis, Necrotizingพังผืดอักเสบชนิดมีการตายของเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Fasciitis, Plantarพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ [TU Subject Heading]
Gastroenteritisกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ [TU Subject Heading]
Gingivitisเหงือกอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepacivirusไวรัสตับอักเสบซี [TU Subject Heading]
Hepatitisตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [TU Subject Heading]
Hepatitis A virusไวรัสตับอักเสบเอ [TU Subject Heading]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B surface antigensแอนติเจนบนผิวเซลล์ของตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B Vaccinesวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B virusไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B, Chronicตับอักเสบบีเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Hepatitis Cตับอักเสบซี [TU Subject Heading]
Hepatitis C, Chronicตับอักเสบซีเรื้อรัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
Henoch-Schonlein purpura-โรคหลอดเลือดอักเสบ... Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
There's a cancer drug That's used off-Label for arthritis.ยามะเร็งนั่นไม่ใช้ในโรคข้ออักเสบ Not Cancer (2008)
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
Brought him methotrexate so he could hide his arthritis.เอายาmethotrexateให้เขา ดังนั้นเขาซ่อนโรคข้ออักเสบของเขาได้ Not Cancer (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
Check his home for toxins and his sinuses for thrombosises.เช็คที่บ้านเขาหาสารพิษ\ และที่ ไำซนัส หา การอักเสบ Joy (2008)
Can't see vasculitis.ไม่เห็นการอักเสบของหลอดเลือด The Itch (2008)
The edema was acute. Vasculitis makes more sense.การบวมน้ำเกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดอักเสบน่าเป็นไปได้มากที่สุด Emancipation (2008)
And if she had vasculitis, she'd be too weak to work in a factory.และถ้าเธอเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ เธอก็จะอ่อนแอเกินกว่า ที่จะทำงานในโรงงาน Emancipation (2008)
The other possibility is you have vasculitis.มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ คุณจะเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
One that rules out vasculitis.ซึ่งมันบอกว่าไม่ใช่โรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
Rheumatoid arthritis.โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Dying Changes Everything (2008)
Inflammation, enlarged nuclei, some mitotic activity.มีการอักเสบ นิวเคลียสของเซลใหญ่ขึ้น มีการแบ่งตัวของเซลผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ Dying Changes Everything (2008)
Inflamed the nerves to your heart.ทำให้เส้นประสาทอักเสบถึงหัวใจคุณ Dying Changes Everything (2008)
For stress related gastritis, stress won't do.กระเพราะอักเสบเพราะความเครียด Heartbreak Library (2008)
I'm not sure if he can hear, bones indicate severe arthritis.ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่า กระดูกก็เป็นโรคข้อต่ออักเสบขั้นรุนแรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
NURSE: I'm not sure; She said she'd had the croup before;ฉันไม่แน่ใจ เธอพูดว่า เธอเป็นหลอดลมอักเสบมาก่อน อาจจะเป็นปอดบวมก็ได้ Changeling (2008)
Nixon was rushed to hospital with an acute attack of phlebitis.นิกสันถูกพาตรงดิ่งไปรพ. \ เขาเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ Frost/Nixon (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
You're gonna get it all infected.แผลมันอักเสบ 2012 (2009)
I recommend that we let the pneumonitis heal for another couple of weeks, and then we'll have at it.ผมขอแนะนำว่าเราปล่อยให้ปอดอักเสบ รอดูอาการเลื่อนไปอีกสัก 2-3 อาทิตย์ แล้วจากนั้นเราค่อยว่ากันใหม่ Mandala (2009)
According to your scan, Walt, you have radiation pneumonitis.ตามผลการสแกนของคุณ วอลท์ จากการฉายรังสีปอดอักเสบ 4 Days Out (2009)
That's tissue inflammation. That's a reaction to your radio therapy.นั่นคือการอักเสบของเนื้อเยื่อ คือการเกิดปฏิกิริยาต่อการรักษาด้วยรังสีรักษาของคุณ 4 Days Out (2009)
Tissue inflammation?การอักเสบของเนื้อเยื่องั้นเหรอ 4 Days Out (2009)
Jessica bailed, and Angela got the stomach flu, so Eric's taking care of her.เจสซิก้า ไม่มา, และ แอลเจลา กระเพาะอาหารอักเสบ อีริดดูแลอยู่ The Twilight Saga: New Moon (2009)
You should be on antibiotics just for sitting in her car.คุณควรจะกินยาแก้อักเสบแค่เพียงเพราะนั่งในรถเธอ Rose's Turn (2009)
Patient went deaf at age four. Complication of meningitis.คนไข้หูหนวกตอน 4 ขวบ\\\ จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบซับซ้อน House Divided (2009)
What if it was caused by nf2 cancer instead of his childhood meningitis?ถ้ามันเกิดเพราะมะเร็ง nf2 เกิดจากเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบตอนเด็ก House Divided (2009)
So meningitis was a coincidence?ดังนั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นเหตุบังเอิญ House Divided (2009)
- What'd you find?คุณพบอะไร การตัดชิ้นเนื้อพบว่าเส้นประสาทอักเสบ House Divided (2009)
Just what those arthritic mitts need, a good pounding.เเค่จะทำให้โรคปวดข้ออักเสบกำเริบ ชกหมัดได้แรงดีนี่ Fix (2009)
In the upper right. It might be appendicitis.ตรงด้านขวาบน เป็นไส้ติ่งอักเสบแน่ๆเลย Dogtooth (2009)
I'm living with hepatitis. That's hard!ฉันใช้ชีวิตกับตับอักเสบ นั่นสิยาก! Pilot (2009)
IT'S KINDA COOL, RIGHT? SURE.แน่นอน ที่ที่ดีทีเดียว ที่จะติดไวรัสตับอักเสบน่ะสิ Valley Girls (2009)
And a concussion that resulted in neuropraxia.และ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นผลให้เส้นประสาทอักเสบ Air: Part 3 (2009)
Okay, so what is it, bacterial meningitis?แล้วมันคืออะไร เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียหรือเปล่า Time (2009)
Now, the c.o.d. on all of them was meningitis.ตอนนี้สาเหตุการเสียชีวิตของทุกคนคืออาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Amplification (2009)
Because the illnesses presented themselves as meningitis,เพราะจากอาการป่วยบ่งบอกว่าเป็นเยื้อหุ้มสมองอักเสบ Amplification (2009)
That's because she has arthritis.เพราะมันข้ออักเสบ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
It's a nasal condition!ฉันเป็นโรคโพรงจมูกอักเสบย่ะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
The C.T. shows you have an infection in your small bowel and your colon is inflamed.โอเค เอ่อ คลาร่า ผลซีทีบอกว่า คุณติดเชื้อในลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่อักเสบ Good Mourning (2009)
I-I can see the arthritis in your metacarpals and phalanges.ฉัน... ฉันมองเห็นภาวะข้อต่ออักเสบ ที่กระดูกฝ่ามือและกระดูกนิ้วมือของคุณ The Plain in the Prodigy (2009)
With my luck, hepatitis.ดวงซวยอย่างผม มีหวังได้ตับอักเสบ The Gothowitz Deviation (2009)
Abdominal tenderness. I feel a mass.ไส้ติ่งอักเสบ ฉันรู้สึกถึงก้อน I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Samantha Matthews had Hepatitis C.ซาแมนต้า แมทธิวส์ เป็นไวรัสตับอักเสบBone Voyage (2009)
Damn arthritis.ไอ้ข้ออักเสบบ้า โทษนะที่ต้องรบกวน... The Floating Anniversary (2009)
My appendix is bursting. What?- ไส้ติ่งฉันอักเสบ Home Economics (2009)
My appendix is bursting.ใช่ ไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน Home Economics (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักเสบ[n.] (aksēp) EN: inflammation   FR: inflammation [f]
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
หูตอนกลางอักเสบ[n.] (hū tøn klāng aksēp) EN: otitis media ; tympanitis   FR: otite [f]
ไข้ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khai khai sanlang aksēp) EN: poliomyelitis   FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ[n.] (kraphǿ patsāwa aksēp) EN: cystisis   FR: cystite [f] ; inflammation de la vessie [f]
หลอดลมอักเสบ[n. exp.] (løtlom aksēp) EN: bronchitis   FR: bronchite [f]
ปอดอักเสบ[n.] (pøt aksēp) EN: pneumonia   FR: pneumonie [f]
โรคอักเสบ[n.] (rōk aksēp) EN: inflammation   FR: inflammation [f]
โรคข้อต่ออักเสบ [n. exp.] (rōk khøtø aksēp) EN: gout   FR: goutte [f] ; tophus [m]
โรคตับอักเสบ[n.] (rōk tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
ไส้ติ่งอักเสบ[n.] (saiting aksēp) EN: appendicitis   FR: appendicite [f]
ตาอักเสบ[n.] (tā aksēp) EN: sty ; stye   FR: orgelet [m]
ตับอักเสบ[n.] (tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
ต่อมอักเสบ[n. exp.] (tǿm aksēp) FR: adénite [f]
ต่อมทอนซิลอักเสบ[n.] (tǿm thønsin aksēp) EN: tonsillitis   FR: amygdalite [f]
เยื่อบุตาอักเสบ[n.] (yeūa bu tā aksēp) EN: conjunctivitis   FR: conjonctivite [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angina[N] โรคอักเสบที่ลำคอ
angry[ADJ] อักเสบ
antiphlogistic[ADJ] ที่ต้านการอักเสบ
antiphlogistic[N] ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ
appendicitis[N] ไส้ติ่งอักเสบ, Syn. inflamed appendix, ruptured appendix
arthritis[N] ภาวะข้อต่ออักเสบ, Syn. inflammation of a joint
bronchitis[N] โรคหลอดลมอักเสบ
counterirritant[N] ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ
dermatitis[N] ผิวหนังอักเสบ, Syn. eczema
encephalitis[N] ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, See also: การอักเสบของสมองโดยการติดเชื้อไวรัส
encephalomyelitis[N] การที่สมองและไขสันหลังอักเสบ, See also: การอักเสบของสมองและไขสันหลัง
endocarditis[N] การอักเสบของเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ
gastritis[N] กระเพาะอาหารอักเสบ (ทางการแพทย์)
gastro-enteritis[N] ภาวะกระเพาะและลำไส้อักเสบจากอาจียนหรือท้องร่วงรุนแรง
gingivitis[N] โรคเหงือกอักเสบ (ทางแพทยศาสตร์)
gout[N] โรคข้อต่ออักเสบ, See also: เก๊าท์, Syn. arthritis
hepatitis[N] โรคตับอักเสบ
inflamed[ADJ] อักเสบ, See also: บวม, ช้ำ, Syn. sore, irritated, infected
inflammation[N] การอักเสบ, See also: การติดเชื้อ, Syn. painfulness, soreness, rash
inflammatory[ADJ] เกี่ยวกับการอักเสบ, See also: ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง, ที่ทำให้เดือดดาล, ที่ยั่วโทสะ, Syn. provocative, explosive
laryngitis[N] โรคกล่องเสียงอักเสบ
mastitis[N] การอักเสบของหัวนมและเต้านม
mastoiditis[N] อาการอักเสบของบริเวณ mastoid
meningitis[N] เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, Syn. encephalitis
nephritis[N] ภาวะไตอักเสบรุนแรง
neuritis[N] เส้นประสาทอักเสบ
osteoarthritis[N] โรคข้อกระดูกอักเสบ, Syn. arthritis
otitis[N] ภาวะหูอักเสบ
penicillin[N] ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาแก้อักเสบ, ยารักษาการติดเชื้อ, ยาเพนนิซิลิน
periodontitis[N] เยื่อหุ้มฟันอักเสบ
periodontology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
peritonitis[N] เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
pharyngitis[N] คอหอยอักเสบ
phlebitic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับหลอดเลือดดำอักเสบ
phlebitis[N] โรคหลอดเลือดดำอักเสบ
phlogistic[ADJ] อักเสบ
phrenitis[N] กะบังลมอักเสบ
pleurisy[N] โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ
pyorrhea[N] โรคเหงือกอักเสบ, See also: รำมะนาด
quinsy[N] โรคต่อมทอนซิลอักเสบ, Syn. tonsillitis
raw[ADJ] เจ็บแสบ (แผล), See also: ยังแสบ, ยังสด, อักเสบ, Syn. sore
rheumatic[ADJ] เกี่ยวกับโรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ, See also: เกี่ยวกับโรคไขข้ออักเสบ, Syn. arthritic, gouty
rheumatic[N] ผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ
rheumatic fever[N] โรคไขข้ออักเสบ
rheumatism[N] โรคไขข้ออักเสบ, See also: โรครูมาติซึ่ม, Syn. arthritis
rheumatoid[N] เหมือนโรคไขข้ออักเสบ
rheumatoid arthritis[N] โรคไขข้ออักเสบ
rhinitis[N] โรคเยื่อจมูกอักเสบ
Saint Antony's fire[N] โรคผิวหนังอักเสบหรือเนื้อตายเน่า
sinusitis[N] โพรงจมูกอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
amphiblestritisเรตินาอักเสบ
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
arthritis(อาร์ไธร'ทิส) n. ข้อต่ออักเสบ.
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
bronchitis(บรองไค'ทิส) n. หลอดลมอักเสบ, See also: bronchitic adj. หลอดลมอักเสบ
bronchopneumonian. ภาวะหลอดลมใหญ่และปอดอักเสบ
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
bunion(บัน'เยิน) n. อาการเท้าบวมเนื่องจากถุงไขข้ออักเสบ,โรคตาปลาบนนิ้วเท้า
cephalitisn. สมองอักเสบ., Syn. encephalitis
chilblain(ชิล`เบลน) n. ภาวะมือและเท้าอักเสบ
colitis(คะไล'ทิส) {collaborated,collaborating,collaborates} n. ภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบ, See also: colitic adj. ดูcolitis
conjunctivitis(คอนจังคฺทิไว'ทิส) n. เยื่อตาขาวอักเสบ
coryza(คะไร'ซะ) n. โรคหวัด,ภาวะเยื่อบุเมือกโพรงจมูกอักเสบ
dermatitis(เดอะมะไท'ทิส) n. โรคผิวหนังอักเสบ
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema
encephalitis(เอนเซฟฟะไล'ทิส) n. สมองอักเสบ, See also: encephalitic adj. ดูencephalitis
encephalomyelitisn. ภาวะสมองและไขสันหลังอักเสบ., See also: encephalomyelitic adj.
endocarditisโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming
garget(การ์'จิท) n. เต้านมอักเสบ (ในวัวควาย) ., See also: gargety adj.
gastritis(แกรสไทร'ทิส) n. กระเพาะอาหารอักเสบ (โดยเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร)
gastroenteritisn. กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ, See also: gastroenteritic adj.
gingivitis(จินจะไว'ทิส) n. โรคเหงือกอักเสบ
glossitis(โกลไซ'ทิส) n. ลิ้นอักเสบ., See also: glossitic adj
heated(ฮีท'ทิด) adj. อบอุ่น,ซึ่งทำให้ร้อน,ตื่นเต้น,อักเสบ,ดุเดือด., See also: heatedly adv. heatedness n., Syn. vehement
hepatitisn. โรคตับอักเสบ
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม
inflame(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้) ลุกเป็นไฟ,โกรธมาก,ร้อนเผา,มีอารมณ์รุนแรง,อักเสบ., See also: inflamer n., Syn. enflame
inflammation(อินฟละเม'เชิน) n. การอักเสบ,การติดไฟ,การลุกเป็นไฟ,การมีอารมณ์รุนแรง
inflammatory(อินแฟลม'มะทอรี) adj. เกี่ยวกับการอักเสบ,ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง,ทำให้เดือดดาล,ยั่วโทสะ., See also: inflammatorily adv.
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ
laryngitis(ลารนไจ'ทิส) n. โรคกล่องเสียงอักเสบ., See also: laryngitic adj. ดูlaryngitis
mastitis(แมสไท'ทิส) n. เต้านมอักเสบ, See also: mastitic adj.
mastoiditis(แมสทอยได'ทิส) n. ปุ่มกกหูของกระดูกขมับอักเสบ
meningitis(เมนนินไจ'ทิส) n. เยื่อmeninges (ดู) อักเสบ., See also: meningitic adj.
miliaria(มิลลิแอ'เรีย) n. โรคผิวหนังอักเสบรอบต่อมเหงื่อ
nephritis(นะไฟร'ทิส) n. ภาวะไตอักเสบ.
neuritis(นิวไร'ทิส) n. เส้นประสาทอักเสบ, See also: neuritic adj. pl. neuritides
oophoritis(โออะฟอไร'ทิส) n. รังไข่อักเสบ,มดลูกอักเสบ
otitis(โอไท'ทิส) n. ภาวะหูอักเสบ
papule(แพพ'พิว) n. ตุ่มเล็ก ๆ กลมแข็งบนผิวหนัง (มักอักเสบแต่ไม่มีหนอง), See also: papular adj. papulose adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
colitis(n) ลำไส้ใหญ่อักเสบ
croup(n) โรคหลอดลมอักเสบ
inflammation(n) โรคผื่นคัน,แผลอักเสบ,การติดไฟ
pneumonia(n) โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
tonsilitis(n) ต่อมน้ำลายอักเสบ,ต่อมทอนซิลอักเสบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง
Clostridium difficile[คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล] แบคทีเรียหนึ่งในสาเหตุที่พบมากที่สุดของการติดเชื้อของลำไส้ใหญ่ ในสหรัฐอเมริกามีผลต่อผู้คนนับล้านต่อปี ผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ในความเสี่ยงของการกลายเป็นติดเชื้อกับการรักษาได้ยาก. ยาปฏิชีวนะจะรบกวนแบคทีเรียปกติของลำไส้, ช่วยให้ดื้อยาแบคทีเรียที่จะกลายเป็นตัวต้านที่อยู่ภายในลำไส้ใหญ่. หลายคนติดเชื้อแบคทีเรียรักษาลำบากเพราะไม่มีอาการ. คนเหล่านี้กลายเป็นผู้ให้บริการของเชื้อแบคทีเรียและสามารถติดเชื้อผู้อื่น ในคนอื่นๆ, สารพิษที่มีผลก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง, อาการปวดท้อง, การอักเสบอย่างรุนแรงของลำไส้ใหญ่ (ไส้ใหญ่), ไข้, การตรวจนับเม็ดเลือดขาว, อาเจียนและการคายน้ำ. ในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง, เยื่อบุภายในของลำไส้ใหญ่จะกลายเป็นที่รุนแรงอักเสบ (สภาพที่เรียกว่าเยื่อแผ่นบาง ๆ รอบเซลล์ผิดปกติ). ไม่ค่อยมีผนังและหลุมพัฒนา (ลำไส้ใหญ่จะไม่ค่อยมีผนังกั้นแต่จะเป็นรูพรุน) ซึ่งสามารถนำไปสู่การติดเชื้อที่คุกคามชีวิตของช่องท้อง
dermatophytosis (n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
diverticulosis (n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ
See also: S. -, A. -, R. diverticulum
Helicobacter pyloriประเภทรูปเกลียวของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดแผลและการอักเสบในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก
Lichen planusเป็นสภาพผิวอักเสบที่คันแต่ไม่ติดเชื้อผื่นผิวบนแขนและขา ประกอบด้วยขนาดเล็กหลายด้านแบน-ราด,สีชมพูหรือสีม่วงคล้ำ ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังจํานวนมากเชื่อว่ามันอาจจะเป็นโรคภูมิต้านทาน
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,
paronychia[พาโรนิคเคีย] เป็นหนอง อักเสบ บริเวณเนื้อรอบข้างเล็บ
paronychia[พาโรนิคเคีย] เป็นหนอง อักเสบ บริเวณเนื้อรอบข้างเล็บ
Polymyositis โรคอักเสบของกล้ามเนื้อที่เริ่มต้นเซลล์เม็ดเลือดขาว, เซลล์ภูมิคุ้มกันของการอักเสบ,เป็นธรรมชาติกล้ามเนื้อ, โดยเฉพาะกับลำตัว, ส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ,และอ่อนแอ
Pyelonephritis (n ) กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 เท่า สาเหตุเกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในบริเวณกรวยไต พบบ่อยคือเชื้อ Escherichia Coli ที่แพร่จากผิวหนังบริเวณรอบๆท่อปัสสาวะ เข้าสู่ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะผ่านท่อไตขึ้นมาที่ไต .การติดเชื้อใน ทางเดินปสสาวะสวนบน. กรวยไตอักเสบ
RSV (abbrev ) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Sarcoidosisเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการสะสมที่ผิดปกติของเซลล์ที่อักเสบ (ชนิดของเนื้องอกที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเม็ด) ที่สามารถสร้างเป็นก้อนภายในอวัยวะของร่างกาย
Tennis elbow (vi vt aux. verb adv phrase slang ทางการแพทย์ ) ข้อศอกอักเสบ
ulcerative colitis (n ) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
喉頭炎[こうとうえん, koutouen] (n) กล่องเสียงอักเสบ
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸
肝炎[かんえん, kan'en] (n) โรคตับอักเสบ, See also: R. hepatitis
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
腹膜炎[ふくまくえん, fukumakuen] (n ) เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
気管支炎[きかんしえん, kikanshien] (n ) โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
骨髄炎[こつずいえん, kotsuzuien] ไขกระดูกอักเสบ
腎炎[じんえん, jin'en] ไตอักเสบ
膀胱炎[ぼうこうえん, boukouen] กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top