Search result for

*อย่างปลอดภัย*

(59 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างปลอดภัย, -อย่างปลอดภัย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างปลอดภัย[ADV] safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
work safetyความปลอดภัยในการทำงาน, การทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, please tell her not to worry...ท่านครับ บอกนางว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้า บอกนางว่าข้าปลอดภัยดี จะดีกว่าถ้าเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย Portrait of a Beauty (2008)
You'll come out safely.นายจะได้ออกไปอย่างปลอดภัย My Sassy Girl (2008)
I tell you what, my knees are sore cause I've been on them every night asking the Lord, I say God, bring him home safely.จะบอกอะไรให้ เข่าของฉัน แสบไปหมดเพราะฉันคุกเข่า สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าทุกคืน ขอให้เธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We've got to get them out safely.เราต้องย้ายพวกเขาอย่างปลอดภัยKung Fu Panda (2008)
You can help by staying here and being safe. That's what you can do.ช่วยโดยการอยู่อย่างปลอดภัยที่นี่ นั่นแหละสิ่งที่ลูกทำได้ Inkheart (2008)
Listen, you have a safe flight home. Say hey to the wife and kids.กลับบ้านอย่างปลอดภัย ฝากทักทายเมียกับลูกๆ คุณด้วย Body of Lies (2008)
I can ensure your safe return.ข้ารับรองว่าเจ้าจะกลับไปอย่างปลอดภัย The Forbidden Kingdom (2008)
And whether she will make it back safely from the ice-cream parlour.ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอจะกลับมา อย่างปลอดภัยจากการซื้อไอศครีม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Just because you've got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel!เพียงเพราะคุณได้มีฉันได้อย่างปลอดภัยในกับดักเล็ก ๆ แห่งนี้ คุณคิดว่าคุณสามารถรังแกฉันเข้าไปในความรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันรู้สึก! Revolutionary Road (2008)
I was saying that because I wanted to see if you two were paying attention. /What happened was Jeremiah /dropped Miss Davenport offสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจอราไม ส่งมิสดาเวนพอร์ท ในเมืองใกล้ๆอย่างปลอดภัย Bedtime Stories (2008)
Ana, we could get out of here right now, free and clear, safe and sound.เอน่าเราจะไปจากที่นี่.. อย่างปลอดภัยไม่ต้องกังวล G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And you. - It's nice to have you back safely, sir.-ดีจริงๆ ที่ท่านกลับมาอย่างปลอดภัยครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You will see your mother again when it's all safe.เธอจะได้เจอแม่ของเธออีกเมื่อทุกอย่างปลอดภัยแล้ว Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
We need to make sure he gets out of the country and safely into exile.เราต้องทำให้เขาออกนอกประเทศ ได้อย่างปลอดภัย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I can do this here, the safe way, or I can do it at home by myself and risk everything.เธอจะให้ฉันทำที่นี่อย่างปลอดภัย หรือให้ฉันกลับไปเสี่ยงตายทำเอาเองที่บ้านแล้ว The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
They just want Kyle back safe and sound.พวกเขาแค่อยากให้ไคล์กลับบ้านอย่างปลอดภัย A Shade of Gray (2009)
You got me here, safe and sound. Yeah, let's make a plan for tonight.ในที่สุดพ่อก็พาผมมาส่งที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้ว In the Realm of the Basses (2009)
We all made it home safe.ที่กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย Bulletproof (2009)
Do you even hear what you're saying? Get my grandson home safe.คุณรู้ตัวเองไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ พาหลานฉันกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วย Na Triobloidi (2009)
I'll be right back. Just gotta give her a safe ride.เดี๋ยวฉันจะกลับมานะ เเค่ต้องไปส่งเธอขับรถกลับอย่างปลอดภัย Fix (2009)
I am relieved you're about to arrive at the pirates' stronghold safely.ข้าโล่งอกที่ท่านกำลังจะไปถึง รังของพวกโจรสลัดอย่างปลอดภัย The Gungan General (2009)
To leave the house in safety one should use the car.ออกจากบ้านและอยู่อย่างปลอดภัย อย่างแรก เราต้องใช้รถ Dogtooth (2009)
Did everyone get home okay?แล้วพวกนาย.. กลับมากันอย่างปลอดภัยใช่มั้ย Episode #1.16 (2009)
If you're asking about Jandi, she's fine.ถ้านายหมายถึงจันดีล่ะก็.. ใช่.. เธอกลับมาอย่างปลอดภัย Episode #1.16 (2009)
I put it in a very safe mutual fundฉันเก็บไว้เป็นเงินทุนของเราอย่างปลอดภัย The Wrath of Con (2009)
You prove you can use it safely to do something we actually need it to do.คุณพิสูจน์ว่าคุณสามารถใช้มันได้อย่างปลอดภัย เพื่อทำบางอย่างที่พวกเราต้องการให้มันทำอย่างแน่นอน Life (2009)
Well,if I remember right, they built a series of victorian homes along the river to signify safe passage.ใช่ ผมจำมันได้ พวกเขาสร้างบ้านแห่งชัยชนะ ตามริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นอนุสรณ์การข้ามมาได้อย่างปลอดภัย To Hell... And Back (2009)
You have a safe journey back.ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัย Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Kidnapped three year old found safe.เด็ก 3 ขวบที่ถูกลักพาตัว ถูกพบอย่างปลอดภัย Remains to Be Seen (2009)
Thinking that they're fe when they're not.คิดว่าพวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อความจริงมันไม่ปลอดภัย Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
He just wants to get you home safe.เขาเพียงแต่ต้องการ ให้เธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย Faceless, Nameless (2009)
If we can do that, everybody gets out of here safe.ถ้าเราจัดการได้ ทุกคนก็ออกไปจากนี่ อย่างปลอดภัย Faceless, Nameless (2009)
Let's just get this kid home safe and we can all sleep.แค่พาเด็กไปส่งบ้านอย่างปลอดภัย เราทั้งหมดก็พักได้ Faceless, Nameless (2009)
I can count on my hand the number of people who've done it safely.นับนิ้วได้เลยล่ะ จำนวนคนที่สามารถข้ามมา ได้อย่างปลอดภัยน่ะ Momentum Deferred (2009)
I want you to make sure Sara and my brother get out of the country alive.ฉันอยากแน่ใจว่าซาร่า และพี่ชายฉัน หนีออกนอกประเทศ อย่างปลอดภัย Free (2009)
The fact that I'm home safe doesn't prove it worked.ที่ผมกลับมาบ้านอย่างปลอดภัย ไม่ได้แปลว่ามันได้ผล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
But the only way to remove the A.V.M. safely is through the sinus.แต่วิธีเดียวที่จะตัดทิ้ง A.V.M.อย่างปลอดภัย Holidaze (2009)
And I was just grateful for that you're back safe and sound.และข้าก็ดีใจมาก ที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัย The Nightmare Begins (2009)
i think we'd like to believe that we could save those kids, but look what he does to the mothers.เราต้องเชื่อว่า เราจะสามารถช่วยเด็กพวกนั้น ได้อย่างปลอดภัย แต่มองดูสิ่งที่เขาทำกับแม่ Cradle to Grave (2009)
Is this the best safe sex fair or what?นี่มันงานมีเซ็กซ์อย่างปลอดภัยรึว่ายังไงกัน? Politics of Human Sexuality (2009)
Come back safely.กลับมาอย่างปลอดภัยนะ Iris (2009)
The christening will just have to be our reward for a safe return.การเจิมเรือครั้งนี้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย Star Trek (2009)
We'll get out alive. Both of us.พวกเราจะออกไปอย่างปลอดภัย เราทั้งคู่ The Book of Eli (2010)
She'll be returned safely.เราจะส่งเธอกลับอย่างปลอดภัย Shanghai (2010)
Well, thanks for getting her home safe. Oh, God, I missed you!เยี่ยมเลย ขอบคุณที่พาเธอมาอย่างปลอดภัย Leap Year (2010)
The last handful of survivors took a chopper to safety.มีผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่ง ขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างปลอดภัย Resident Evil: Afterlife (2010)
I know he would want us to get out of here alive,ผมรู้ว่าเขาคงต้องการให้พวกเรา ออกไปจากที่นี้อย่างปลอดภัย Lost (2010)
Just make sure they get home safe.เอาให้แน่ใจว่าพวกนั้นกลับบ้านอย่างปลอดภัย It Hurts Me Too (2010)
I am praying for Rachel's safe return. We all are. - Thanks, John.แต่ผมก็ได้สวดมนต์ให้เรเชล คืนกลับมาอย่างปลอดภัย พวกเราทั้งหมดก็เช่นกัน Slight of Hand (2010)
#It's safe to dance ## เต้นอย่างปลอดภัย! # Dream On (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in one piece[IDM] อย่างปลอดภัย, See also: อย่างไม่เสียหาย, อย่างไม่บุบสลาย
crashworthy[ADJ] ที่ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย
depository[N] สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย, Syn. depositary, depot warehouse
lock up[PHRV] เก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใส่กุญแจ, See also: ป้องกันไม่ให้หนีไปโดยใส่กุญแจไว้
safely[ADV] อย่างปลอดภัย, See also: โดยสวัสดิภาพ, Syn. securely, without harm, cautiously
see across[PHRV] พาข้าม (ถนน) อย่างปลอดภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cosily (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างสบาย, อย่างปลอดภัย
See also: S. warm, R. cosy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top