Search result for

*อยู่ตลอดไป*

(59 entries)
(0.0482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อยู่ตลอดไป, -อยู่ตลอดไป-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not going to be around forever,...and I...พ่อคงไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดไป และพ่อก็... Aladdin (1992)
And there always will be.และที่นี้ยังคงอยู่ตลอดไป The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I have a lot of faith in the corporate world because it's always going to be there so you may as well have faith in it because if you don't then it's just not good.ผมมีศรัทธาอย่างมากในโลกบรรษัท เพราะมันจะคงอยู่ตลอดไป คุณก็น่าจะมีศรัทธาเหมือนกัน The Corporation (2003)
Sureรูปถ่ายจะคงอยู่ตลอดไป ใช่ไหมคะ? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
But in you is the presence that will be when all the stars are dead."แต่ในตัวเธอนั้น ก็จะคงอยู่ตลอดไป แม้ดวงดาวจะหมดแสงไปแล้วก็ตาม Loving Annabelle (2006)
"After Huo Yuan Jia dead, his heart still cement""ถึงฮั้วหยวนเจี่ยตายแล้ว แต่จิตใจของเขายังคงอยู่ตลอดไป Fearless (2006)
Your spirit shall forever remain among the humans.จิตวิญญาณของคุณในความเป็นมนุษย์ จะคงอยู่ตลอดไป Pan's Labyrinth (2006)
I've been alone, always, and will be too.ชั้นอยู่คนเดียวเสมอแหละ และจะอยู่ตลอดไปด้วย Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Feast your eyes upon this, mateys.ตกลง ดูที่แผนที่เลยเพื่อน เขา/หล่อนมีหลายทางที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Make it last forever# ทำให้มันคงอยู่ตลอดไป High School Musical 2 (2007)
It's making every single day Last and last and last# มันจะทำให้ทุกๆวันของเรา คงอยู่ตลอดไปๆๆ High School Musical 2 (2007)
Let's make the party last# ทำให้ปาร์ตี้คงอยู่ตลอดไป High School Musical 2 (2007)
I wanna live in a place... where people still have some sense of moral value, and where friendships are good and strong and last forever.ฉันอยากอยู่ที่ ที่ ผู้คนยังมีจิตสำนึกกันอยู่ ที่ ที่ความเป็นเพื่อนนั้นวิเศษ และจะคงอยู่ตลอดไป No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Will I live forever?ฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปรึเปล่า Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
- Cause some people say the soul just lives on forever.- เพราะบางคนบอกว่าวิญญาณ จะคงอยู่ตลอดไป Our Father (2008)
Harry said that what was inside me would be there forever.แฮรี่บอกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวผมจะคงอยู่ตลอดไป Our Father (2008)
NOW THIS THING'S GOT PEOPLE THINKING HE'S COME BACK. THEY DON'T REALLY THINK THAT, DO THEY?ผมว่าพอคุณกลัวอะไรบางอย่าง แบบกลัวมากๆ ความรู้สึกนั้นจะคงอยู่ตลอดไป The Angel Maker (2008)
The one thing that will always be there to pull you through the ugly shit.สิ่งหนึ่งที่จะคงอยู่ตลอดไป คือฉุดเธอขึ้นจากเรื่องแย่ๆนี่ Seeds (2008)
Can this relationship last forever? Who is it?ความสัมพันธ์ของเราจะคงอยู่ตลอดไปมั้ย? นั่นใครน่ะ? My Sassy Girl (2008)
And that you fly around a great deal.แล้วคุณบินอยู่ตลอดไปทำธุรกิจใหญ่ๆ Frost/Nixon (2008)
But to go on and carry on denying it all...แต่การจะปฏิเสธเรื่องนี้อยู่ตลอดไปเรื่อย... Frost/Nixon (2008)
- # To last forever - # Lucky us- ที่จะคงอยู่ตลอดไป - พวกเราโชคดีแฮะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# It's gonna be the night To last foreverมันจะเป็นค่ำคืนที่จะคงอยู่ตลอดไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
# It's gonna be the night To last foreverมันจะเป็นค่ำคืนที่จะคงอยู่ตลอดไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
# To last forever The rest of our livesที่จะคงอยู่ตลอดไป ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# High school wasn't meant to last foreverไฮสคูลไม่คงอยู่ตลอดไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
- # To last forever - # The rest of our lives- ที่จะคงอยู่ตลอดไป - ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
# High school lives on forever moreไฮสคูลคงอยู่ตลอดไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Memories that last foreverความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Memories that last foreverความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
She wants to stay forever.เธออยากจะอยู่ตลอดไป Julie & Julia (2009)
And who else has to die so that we can live forever?แล้วใครอีกล่ะที่ต้องตาย เพื่อให้พวกเราได้อยู่ตลอดไป Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Sir, the thing is, he's gotta be using straight cash, 'cause there's no paper trail on him for the last 4 years.รู้มั้ย เงินครึ่งล้านไม่ใช่จะอยู่ตลอดไป แล้วก็วิธีที่คนร้ายใช้ชีวิตเนี่ย Cold Comfort (2009)
Those women will live on forever!ผู้หญิงพวกนั้น จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป Road Kill (2009)
I need my best people on the spot. It won't be forever,ผมต้องการคนที่ดีที่สุดไปอยู่ คงไม่อยู่ตลอดไปหรอก The Coffee Cup (2009)
I'm not gonna be around forever!ฉันจะไม่อยู่ตลอดไป The Road (2009)
- and was dead." - And behold of the life for ever more.แต่เราจะดำรงชีวิตอยู่ตลอดไป Sherlock Holmes (2009)
You'll soon be 20, Alice. That pretty face won't last forever.เธอกำลังจะยี่สิบนะ อลิซ ความงามจะไม่คงอยู่ตลอดไป Alice in Wonderland (2010)
My face won't last, and I don't want to end up like...ความสวยของฉันจะไม่อยู่ตลอดไป แล้วฉันก็ไม่อยากลงเอยเหมือน... Alice in Wonderland (2010)
And after? After that, tomorrow, the next day ...ผมอยู่ตลอดไปไม่ได้คลาร่า The American (2010)
You have to live forever.คุณจะต้องอยู่ตลอดไป Bloodlines (2010)
That the temple doesn't last forever.ว่าวิหารมันไม่คงอยู่ตลอดไปหรอก The Psychology of Letting Go (2010)
But you can't force me to stay.แต่ลูกบังคับแม่ให้อยู่ตลอดไปไม่ได้ The Psychology of Letting Go (2010)
When something goes out on the Internet, it's out there forever.เมื่อไหร่ที่บางอย่างถูกปล่อยมาในอินเตอร์เน็ต มันจะคงอยู่ตลอดไป The Internet Is Forever (2010)
This phone battery won't last for ever.หาเฮลิคอปเตอร์ แบตโทรศัพท์นี่... ไม่อยู่ตลอดไปหรอกนะ A Study in Pink (2010)
You just don't expect it to last.คุณไม่คาดหวังว่ามันจะอยู่ตลอดไป Now What? (2010)
'Cause it doesn't.เพราะมันไม่อยู่ตลอดไปน่ะสิ Now What? (2010)
Because human beings can't exist forever, we live with the dilemma we dream of eternity.เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ตลอดไป เราอยู่กับการที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับฝันนิรันดร์ Natalie (2010)
But only I can live forever.แต่ฉันเท่านั้นที่จะอยู่ตลอดไป Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
We're gonna kill your friend and the baby. And We're gonna live forever.เราเป็นใครฆ่าเพื่อนและลูกน้อยของคุณ และเรามีความรักอยู่ตลอดไป Drive Angry (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability[N] พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability
eternalize[VT] ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
main memoryหน่วยความจำหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storage
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
romรอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top