Search result for

*ห่อเหี่ยว*

(51 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ห่อเหี่ยว, -ห่อเหี่ยว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่อเหี่ยว[V] feel dejected, See also: be downcast, be dispirited, Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ, Example: ฉันรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรู้เรื่องนี้
ห่อเหี่ยว[V] dejected, See also: be depressed, be dispirited, be miserable, Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง, Example: ฉันห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อรู้เรื่องนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่อเหี่ยวว. มีความรู้สึกหดหู่, สลดใจ, เช่น หมู่นี้อ่านหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวร้าย ๆ ทำให้รู้สึกห่อเหี่ยว.
ใจแป้วว. มีใจห่อเหี่ยว.
เสาะ ๒ก. ทรุดลง, ห่อเหี่ยวลง, ใช้ว่า เสราะ ก็มี เช่น ก็เสาะและเสราะใจจง (สมุทรโฆษ).
หดหู่ก. ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ, เช่น เห็นสภาพบ้านเมืองทรุดโทรมแล้วใจคอหดหู่.
หดหู่ว. อาการที่รู้สึกห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน เช่น วันนี้เขาพบแต่เรื่องเศร้า ๆ จึงรู้สึกหดหู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, that sounds like a blast.ใช่ฟังดูเหมือนทำให้ห่อเหี่ยวนะ Lucky Thirteen (2008)
You're desperate to do it without him.คุณห่อเหี่ยวเกินกว่าที่จะทำมัน โดยไม่มีเขา Dying Changes Everything (2008)
To quote the great sage Jamie Gillis in 'Misty Beethoven,' 'this number is the Nadir of Passion. 'ซึ่งห่อเหี่ยวทันทีที่โดนมือหนืด ๆ ของเธอ กับปากอุ่น ๆ ที่ครอบมันแบบไม่เต็มใจ ขอยกคำของเจมี่ กิลลิส ใน มิสตี้ บีโธเฟน ว่า The Girlfriend Experience (2009)
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Why do you look so pale?ทำไมลูกถึงดูห่อเหี่ยวอย่างนี้ล่ะ? Shining Inheritance (2009)
Cheap suit and the... the bad breath and the droopy eyes.ชุดสูทราคาถูก แล้วก็... ลมหายใจเหม็น และสายตาห่อเหี่ยว Countdown (2010)
And I kept saying, hey, man, why are the eyes so droopy?แล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆ เลยเพื่อน ว่าทำไมนายถึงสายตาห่อเหี่ยวนัก? Countdown (2010)
Sorry, I didn't mean to bring us down.ขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจ ทำให้พวกคุณรู้สึกห่อเหี่ยว The Couple in the Cave (2010)
Now, let's get on your little shrinky mojo so that you can pick up any leftover crazy that the other doctors might have missed.เอาล่ะ ช่วยผ่อนคลาย อารมณ์ห่อเหี่ยวของคุณ ออกไปบ้างน่ะ เพื่อคุณจะได้ปล่อยให้คนอื่นๆ ที่อาจเป็น ดร.คนอื่นๆ ก็ได้ ได้มีโอกาสเข้ามาในชีวิต The Couple in the Cave (2010)
My shrinky mojo-- that's how it works?- อารมณ์ห่อเหี่ยวของผมนั่นเหรอ-- อย่างนั่นเหรอ มันถึงจะได้ผล? The Couple in the Cave (2010)
You know, honestly, your whole mojo is just disappointing.ผมพูดตรงๆ ความรู้สึกห่อเหี่ยวของคุณ ผมเพิ่งเห็นว่า มันน่าผิดหวังเสียจริงๆ The Couple in the Cave (2010)
She looks upset.ทำไมวันนี้เธอดูห่อเหี่ยวจังนะ Episode #1.10 (2010)
And I sense a bit of disenchantment, Dexy.ผมรู้สึกว่าคุณห่อเหี่ยวนะ เด็กซี่ One Day (2011)
Oh, God, I'm desperate. Can you give me some details?โอ้ พระเจ้า ผมห่อเหี่ยวมากเลย บอกหน่อยไม่ได้หรอ? The Lies Ill-Concealed (2011)
It's kind of a downer.มันดูห่อเหี่ยวดี Half a World Away (2011)
Gosh, that song was so depressing.โอ้, ช่างเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกห่อเหี่ยวใจ Extraordinary Merry Christmas (2011)
You're so depressed about you and Johnny just being friends, you don't even have the energy to be you.เธออย่าห่อเหี่ยว เธอกับจอนนี่เป็นแค่เพื่อนแร้วยังไง แต่เธอไม่เคยเป็นแบบนี้ And the Really Petty Cash (2011)
I'm just saying it's okay for you not to be all up around me if you're not feeling it.รู้สึกห่อเหี่ยว เกี่ยวกับวันหยุด ไม่,ไม่ ฉันแค่จะบอกว่า มันโอเคสำหรับเธอ ไม่ทั้งหมด และทุกๆ ส่ิงรอบๆ ตัวฉัน And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
ALWAYS MAKES ME FEEL A LITTLE MELANCHOLY.เห็นที่ไร ผมห่อเหี่ยวทุกที Skyfall (2012)
I fully support your right to be unhappy with Finn for the rest of your lives.ฉันส่งเสริมให้เธอน่ะมีชีวิตที่ห่อเหี่ยวกับฟินน์ ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อย่างเต็มที่ Heart (2012)
All I had planned was a pleasant day of getting crap-faced twice.ที่ฉันวางแผนไว้คือวันอันน่ายินดี ที่ต้องเจอกับหน้าห่อเหี่ยวสองรอบ I've Got You Under Your Skin (2012)
Because the alternative's just too damn depressing.เพราะทางเลือกนี่จะทำให้จิตใจห่อเหี่ยว Memorial (2012)
What's up with that attitude?ฉันไม่อยากเห็นนายห่อเหี่ยวในบรรยากาศแบบนี้นะ Episode #1.7 (2012)
Lord God, this place is depressing.พระเจ้า สถานที่ชวนให้ห่อเหี่ยว Pain & Gain (2013)
And we get all cold, shivery and everything starts feeling droopy.เราเริ่มหนาวจนตัวสั่น แล้วทุกสิ่งรอบๆเริ่มรู้สึกห่อเหี่ยว Inside Out (2015)
Pain? Atrophy? Disease?ความเจ็บปวด ความห่อเหี่ยว โรคร้าย Collateral Beauty (2016)
Most people, when they go through a break-up, they go through a state of shock and they get depressed and they wanna be alone.พวกคนส่วนมากน่ะ เวลาที่อกหัก พวกเขาก็จะตกใจและห่อเหี่ยว แล้วก็อยากอยู่คนเดียว Hope Springs (2003)
Everybody feels downดูแต่ละคนสิห่อเหี่ยวกันไปหมดแล้ว Spygirl (2004)
They're most depressed when they get broken heartsมันจะทำให้พวกเธอห่อเหี่ยว เมื่อพวกเธอ ต้องตกอยู่ในอาการอกหัก Spygirl (2004)
I told her, strong backs and weak mind runs in the family!ข้าก็บอกหล่อนว่า หลังไม่ปวด แต่ใจมันจะห่อเหี่ยวน่ะสิ Brokeback Mountain (2005)
This is me on the verge of total happiness.ผมมีอาการห่อเหี่ยวหลังสนุกสุดๆน่ะ Chuck Versus the Gravitron (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
droop[VI] ห่อเหี่ยว, See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ, Syn. fail, languish
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy[ N] ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy
blah[SL] ห่อเหี่ยว, See also: หดหู่ใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark

English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
slouchy(adj) หดหู่,อิดโรย,หงอ,ห่อเหี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top