Search result for

*หาดทราย*

(56 entries)
(0.9146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาดทราย, -หาดทราย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระ ๑น. ชื่อเต่าทะเลขนาดใหญ่ชนิด Eretmochelys imbricata Rüppell ในวงศ์ Cheloniidae ปากยาวงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว หลังเป็นเกล็ดแผ่นโต ๆ ซ้อนเหลื่อมกันอย่างกระเบื้องมุงหลังคา สีนํ้าตาลลายเหลือง ขาแบนเป็นพาย มีไข่กลมเปลือกนิ่มเหนียว เรียก ไข่จะละเม็ด ไข่ตามหาดทรายครั้งละ ๑๕๐-๒๕๐ ฟอง.
กระเสดน. หาดทรายที่ขึ้นสูงพ้นนํ้า.
ไก่เตี้ย ๒น. ชื่อไม้เถาชนิด Canavalia rosea (Sw.) DC. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีชมพู ขาว หรือ ม่วง, กำพร้า หรือ ถั่วคร้า ก็เรียก.
เจ้าฟ้า ๑น. ชื่อกั้งขนาดกลางชนิด Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Nannosquillidae ลำตัวค่อนข้างแบนสีเหลืองนวล มีแถบสีดำพาดขวางทุกปล้องตลอดความยาวลำตัวและแพนหาง ด้านบนของหางนูนเป็น ๓ ลอน แต่ละลอนมีหนาม ๔-๖ อัน ขุดรูอยู่ตามหาดทรายปนโคลน.
บุ้งขันน. ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในสกุล Ipomoea วงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล, ชนิด I. asarifolia (Desr.) Roem. et Schult. ดอกสีม่วง ใบมีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน, ชนิด I. violacea L. ดอกสีขาว ใบเกลี้ยง ทั้ง ๒ ชนิด เรียก ผักบุ้งขัน.
บุ้งทะเลน. ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea pescaprae (L.) R. Br. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามหาดทรายชายทะเล ดอกสีม่วงแดง ใบไม่มีขน ต้นและใบใช้แก้พิษแมงกะพรุน เรียก ผักบุ้งทะเล.
ปูเล ๒น. วิธีการจับสัตว์น้ำอย่างหนึ่ง โดยใช้ผ้าหนา ๆ ห่อทรายม้วนเป็นลำยาวแล้วใช้คนประมาณ ๑๐ คนดันผ้าไปตามหาดทรายหรือชายตลิ่งตื้น ๆ เพื่อต้อนปลาขึ้นไปบนฝั่ง.
ยูง ๑น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Pavo muticus Linn. ในวงศ์ Phasianidae หงอนขนบนหัวเป็นกระจุก หนังข้างแก้มสีเหลือง ขนส่วนคอ หลัง ตลอดถึงปลายหางสีเขียว ในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีขนคลุมโคนขนหางด้านบนยื่นยาวและมีแวว เพื่อใช้รำแพนให้ตัวเมียสนใจ อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ปรกติใกล้ลำธารที่มีหาดทราย มักร้องตอนเช้าหรือพลบคํ่า ทำรังแบบง่าย ๆ ตามพื้นดิน กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ยูงใต้ (P.m. muticus Linn.) และยูงเหนือ (P.m. imperator Delacour), ยูงไทย ก็เรียก.
ลม ๒น. ชื่อปูทะเลชนิด Ocypode ceratophthalma (Pallas) ในวงศ์ Ocypodidae ก้านตายาว ด้านบนของตามีก้านเล็ก ๆ วิ่งเร็ว ขุดรูอยู่ตามหาดทรายชายทะเล.
เสียบ ๒น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด เช่น ชนิด Donax faba Gmelin ในวงศ์ Donacidae เปลือกรูปสามเหลี่ยมมีสีและลายหลากหลายแตกต่างกัน ฝังตัวอยู่ตามหาดทรายในระดับนํ้าขึ้นนํ้าลง นำมาดองนํ้าปลา, ชนิด Phaxas attenuates (Dunker) ในวงศ์ Cultellidae เปลือกยาว ปลายมนทั้ง ๒ ด้าน ฝังตัวอยู่ตามหาดเลน นำมาประกอบเป็นอาหารสดหรือตากแห้งก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
-Follow the shoreline.เลียบไปตามหาดทราย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน Jaws (1975)
On this frequency?หาดทรายสีขาว? Contact (1997)
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
The picnic on the beach. And it poured sheets and sheets of rain.ปิคนิคบนหาดทรายในวันที่ฝนตกพรำๆ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
You're on a beach. In Hawaii.โอเค เธออยู่บนหาดทรายที่ฮาวาย Captivity (2007)
We went to the beach...เราไปที่หาดทรายกัน Surf's Up (2007)
It's like the beach after the rains.กลิ่นคล้ายกับหาดทราย หลังฝนตกเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
I can't wait to meet Danny and Amanda, walk on our beach and spend another night in the Blue Room with you in my arms.ผมแทบรอไม่ได้ที่จะเห็นเดนนี่และอแมนด้า, มาเดินอยู่บนหาดทราย... . ..และอยู่รวมกันในห้องสีฟ้าตอนกลางคืน ในอ้อมกอดของผม Nights in Rodanthe (2008)
Sand, sun, cheesy matching outfits.หาดทราย แสงอาทิตย์ รอยยิ้ม ชุดที่เข้ากัน VS. (2009)
Just an empty field and a beach.เป็นแค่เพียงที่ว่างเปล่า... กับหาดทราย Resident Evil: Afterlife (2010)
Come on, Daddy! Let's go play on the beach!พ่อจ๋า มาที่นี่ มาเล่นกัน ที่หาดทราย Edge of Darkness (2010)
Preferably on a beach, in a tax-free country far, far away.โดยเฉพาะบนหาดทราย ในประเทศปลอดภาษี ไกลแสนไกล The Recruit (2010)
All stations, this net.พบเอเลี่ยนลงจอดบนหาดทราย Battle Los Angeles (2011)
I like the idea of waking up in the morning and rolling out onto the beach.ชั้นชอบความคิดที่ ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า และกลิ้งไปมา บนหาดทราย Chuck Versus the Zoom (2011)
Okay, well, then maybe we can find a nice little place on the sand someday if we, you know...โอเค ดี งั้นบางทีซักวันเราอาจจะสามารถหา ที่เล็กๆ บนหาดทราย ถ้าเรา... Chuck Versus the Zoom (2011)
Land of the lambada, crystal waters, white sands...ดินแดนแห่งแลมบาด้า คริสตัล และน้ำใส หาดทรายขาว Falling Ash (2011)
Thought you'd be sipping Mai Tais on a beach by now.ลองคิดว่า นายกำลังจิบไหมไทย อยู่บนหาดทรายตอนนี้ Checkmate (2012)
For 8 days and 7 nights of sheer heaven, afternoon massages on white sandy beaches, yes, you can win an all-expenses-paid trip to paradise.8 วัน 7 คืนในสวรรค์ นวดตอนบ่ายบนหาดทรายสีขาว ใช่ คุณชนะตั๋วไปเที่ยวทริปสุดแพง Snake Eyes (2012)
Mira tells you were just upon its sands, standing as executioner for the Romans.Mira บอกคุณ เดียวบนหาดทรายของตน ยืนเป็นเพชฌฆาต สำหรับชาวโรมัน Chosen Path (2012)
I looked into his eyes when Spartacus stood down upon the sands.ผมมองเข้าไปในดวงตาของเขา เมื่อคัส ยืนอยู่ลงบนหาดทราย Chosen Path (2012)
I cannot wait to see their blood spill upon the sands.ฉันไม่สามารถรอที่จะเห็นพวกเขา การรั่วไหลของเลือดที่หาดทราย Empty Hands (2012)
Yes, I was there upon the sands when you became a god of the arena!ใช่ผมมีอยู่บนหาดทราย เมื่อคุณกลายเป็นพระเจ้า ของเวที! Sacramentum (2012)
I was moved by the reaction of the crowd, when you stepped upon the sands.ฉันถูกย้ายโดย ปฏิกิริยาของฝูงชน เมื่อคุณก้าวตามหาดทราย Sacramentum (2012)
I miss the beach.หนูคิดถึงหาดทราย Argentina (2012)
-- Sunshine and Sandy beaches.แล้ว ตู้ม! ทะเล หาดทราย แสงอาทิตย์ สวยงาม What's Up, Tiger Mommy? (2012)
I struggled to shore, and fell upon the sand.ผมตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง นอนแผ่บนหาดทราย Life of Pi (2012)
You sitting on the beach, it's freezing, you in your drawers, talking about something, everybody's surfing.ฉันนั่งอยู่บนหาดทราย มันเย็นยะเยือกเลย แกคุยกันถึงบางสิ่ง ขณะที่ทุกคนกำลังเล่นเซิร์ฟ This Is the End (2013)
♪ Three corpse lay out on the shining sand♪สามศพวาง ออกมาบนหาดทรายส่องแสง The Invisible Woman (2013)
It was warm. It had beaches.มันอบอุ่น มีหาดทราย Pain & Gain (2013)
On sand, nothing is fixed.บนหาดทราย ไม่มีอะไรที่ตายตัว VIII. (2014)
Hey, it's not exactly the Beatles, is it?เธอนั้นชื่อีรโอ เต้นท่าสุดโก้บนหาดทราย ไม่ขนาดเดอะบีเทิลส์หรอกมั้ง Sing Street (2016)
One fine evening on the sandy coastค่ำคืนงดงามคืนหนึ่งบนหาดทราย Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach   FR: plage (de sable) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beach[N] ชายหาด, See also: ชายทะเล, หาดทราย, Syn. shore, coast
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sandbank[N] สันดอนทราย, See also: หาดทราย
seashore[N] ชายฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล, Syn. coast, beach, seaboard, seaside
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
sand(แซนดฺ) n. ทราย,หาดทราย,ดินทราย,สันดอนทราย,น้ำตาลทราย vt. ขัดด้วยทราย,ขัดด้วยกระดาษทราย,พรมด้วยทราย,ใส่ทราย,ฝังในทราย, See also: sands n. ชั่วขณะเดียว,โอกาสของชีวิต,สีแดงอมเหลือง,สีทราย
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top