Search result for

*หัวหน้ากลุ่ม*

(59 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หัวหน้ากลุ่ม, -หัวหน้ากลุ่ม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหน้ากลุ่ม[N] head, See also: leader, chief, boss, Syn. หัวหน้าทีม, Example: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you won't tell me what I want to know, I'm guessing your hooded ringleader will.ถ้าคุณไม่บอกในสิ่งที่ผมต้องการรู้คมเดาว่าหัวหน้ากลุ่มที่ดูแลคุณจะรู้ Odyssey (2008)
The leader of a band of renegade sorcerers sworn to bring down the King.หัวหน้ากลุ่ม พ่อมดที่ต้องการ จะล้มล้างกษัตริย์ To Kill the King (2008)
As far as we can tell, he leads the group.เท่าที่ผมพอทราบ เค้าเป็นหัวหน้ากลุ่ม Vantage Point (2008)
My name is Ms. Korch. I am your new group leader.ฉันชื่อ โคช/N ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มคนใหม่ Confessions of a Shopaholic (2009)
F4 again. When is he going to stop being the leader of this childish group?F4 อีกแล้ว เมื่อไหร่จะหยุดซะที กับอีแค่หัวหน้ากลุ่มเด็กเหลือขอพรรค์นี้ Episode #1.6 (2009)
Psi alpha rush chair.หัวหน้ากลุ่มเพื่อน ไซ อัลฟา Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I've seen 'em before. The leader's name is Meghan.ฉันเคยเห็นพวกนั้นมาก่อน คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชื่อ เมแกน Aerodynamics of Gender (2010)
Jeff, you're in charge.เจฟ คุณเป็นหัวหน้ากลุ่ม Cooperative Calligraphy (2010)
- Sophia, the leader of a mysterious group of prisonersโซเฟีย หัวหน้ากลุ่มนักโทษลึกลับ A Matter of Life and Death (2010)
Would you please leave, Squad Leader?โปรดออกไปได้มั้ย หัวหน้ากลุ่ม The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader, what's going on?หัวหน้ากลุ่ม เกิดอะไรขึ้นครับ The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader.หัวหน้ากลุ่ม The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader, stop.หัวหน้ากลุ่ม หยุดเถอะครับ The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader!หัวหน้ากลุ่ม The Fugitive: Plan B (2010)
- Squad Leader!-หัวหน้ากลุ่ม The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader, Squad Leader!หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader, the chief is here...หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าใหญ่มาที่นี่ The Fugitive: Plan B (2010)
Take Squad Leader Do's gun and badge, and make sure he can't do anything.ยึดปืนและบัตรของหัวหน้ากลุ่มโดไว้ แล้วคอยดูอย่าให้เขาทำอะไรอีก The Fugitive: Plan B (2010)
All except for Squad Leader Do.ทุกคนเซ็นต์แล้วยกเว้นหัวหน้ากลุ่มโด The Fugitive: Plan B (2010)
And Squad Leader Do?แล้วหัวหน้ากลุ่มโดล่ะครับ The Fugitive: Plan B (2010)
We need Squad Leader Do's help.เราต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้ากลุ่มโด The Fugitive: Plan B (2010)
Squad Leader.หัวหน้ากลุ่ม The Fugitive: Plan B (2010)
I'm the student leader for the trip to Springfield.หนูเป็นหัวหน้ากลุ่มทัศนศึกษา ที่จะไปสปริงฟิลด์ Bad Teacher (2011)
The woman who leads that group,ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม She's Not There (2011)
Abu Nazir was in charge of coordinating attacks against coalition forces at the time.อาบู นาร์ซี เป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้าย ต่อต้านกองกำลังพันธมิตรในตอนนั้น Pilot (2011)
Right now I'm trying to get into business with a former IRA Captain.ตอนนี้ฉันพยายามติดต่อธุริจ กับอดีตหัวหน้ากลุ่ม IRA Lauren (2011)
I'm looking to get into business with a former IRA Captain who's gone freelance.ฉันกำลังหาทางทำธุรกิจ กับอดีตหัวหน้ากลุ่ม IRA ที่ทำงานอิสระแล้วตอนนี้ Lauren (2011)
I'm the leader of this group and I'm telling you lay off those guys.ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ และฉันกำลังบอกเธออยู่ว่า Mash Off (2011)
The leader?ขอโทษนะยะ หัวหน้ากลุ่มหรอ? Mash Off (2011)
So I nominate myself as President of the Trouble Tones.ทำให้ฟินน์ ฮัดสัน ร้องไห้ ฉะนั้น ฉันขอเสนอตัวเองเป็น หัวหน้ากลุ่ม Trouble tones Mash Off (2011)
The Bon-Won (of Mil-Bon) Bon-Won = Group Leader ] has yet to make the first step in the surge back of renewed force.บอนวอน(แห่งมิลบอน) บอนวอน=หัวหน้ากลุ่ม ยังไม่ได้เริ่มปฎิบัิติภารกิจขั้นแรกในการเพิ่มกองกำลังครั้งใหม่เลย Tree with Deep Roots (2011)
- Rick's the leader of this group. - We all chase that.ริคเป็นหัวหน้ากลุ่ม พวกเราต้องการสิ่งนี้ 18 Miles Out (2012)
So what are you gonna do? Rick's the leader of this group,แล้วคุณจะทำยังไง ริคเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่นะ Judge, Jury, Executioner (2012)
I heard that you and my mom are leading a group.ฉันได้ยินมาว่าเธอกับแม่ของฉันได้เป็นหัวหน้ากลุ่ม The Naked Truth (2012)
The leader of the gang?หัวหน้ากลุ่มของแก๊งค์ Matter of Time (2012)
Fred Nettinger is our lead programmer.เฟรด เน็ททิงเจอร์ เป็น หัวหน้ากลุ่ม โปรแกรมเมอร์ของเรา Playtime (2012)
If ASAC Schrader can tell us about the surveillance man-hours--ถ้าหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนป.ป.ส.ชาลเดอร์สามารถชี้แจงต่อพวกเรา เรื่องทีมงานเฝ้าระวัง... ชั่วโมง Say My Name (2012)
If ASAC Schrader can stay behind while everyone else clears out.หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนป.ป.ส.ชาลเดอร์ ช่วยกรุณาอยู่ต่อ ขณะที่เจ้าหน้าที่ท่านอื่นออกไปได้ Say My Name (2012)
Hey, just so I understand, an informant married for years to a Hezbollah commander turns up out of the blue promising Abu Nazir to an ex-agent known to be obsessed with the man.เฮ้ ตามที่ผมเข้าใจ สายข่าวที่แต่งงานกับหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ อยู่ดีๆก็ปรากฏตัว และให้ข้อมูลเรื่องอาบู นาเซอร์ Beirut Is Back (2012)
Being the leader.เป็นหัวหน้ากลุ่ม I Ain't a Judas (2013)
That's Joseph Mbarga, an R.U.F. general-- a monster.โจเซฟ เอ็มบาก้า\ หัวหน้ากลุ่มกบฏ R.U.F. เขาคือปีศาจ The Survivor in the Soap (2013)
Daniel Bukowski, was prosecuting the head of the Southern Aryans for the murder of the councilman.แดเนี่ยล บิวโควสกี้ กำลังฟ้องร้องหัวหน้ากลุ่มอารยันใต้ ข้อหาฆาตกรรมเทศมนตรี Final Shot (2013)
Who's in charge of the cartel?ใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม The Freelancer (No. 145) (2013)
The woman ran the Eberhardt cartel.ผู้หญิงคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มอีเบอร์ฮาร์ดท์ The Freelancer (No. 145) (2013)
Drago Bludvist, was a man of the people... devoted to freeing mankind from the tyranny of dragons.ดราโก้ บลัดวิสต์ เป็นหัวหน้ากลุ่มคน ที่อุทิศตนเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ จากมังกรบ้าอำนาจ How to Train Your Dragon 2 (2014)
Because in our coven, twins are in line to be leaders.ถือว่าคู่แฝดมีสิทธิ์ ได้ขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่ม Fade Into You (2014)
My parents saw him acting out, isolating himself, and they realized that he'd never be capable of leading our coven, so he kept having children until another set of twins were born.พ่อกับแม่ของฉันเห็นเขาแสดงออกอย่างนั้น ก็พยายามที่จะกันเขาออกห่าง\ พวกเขารู้ว่า เขาไม่มีทางที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกเราได้ Fade Into You (2014)
Kai went to his prison, Jo dodged a bullet, and now the leadership falls on us.ไคอยู่ที่คุกของเขาแล้ว โจหลบกระสุนได้ และตอนนี้ความเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ตกมาที่เรา Fade Into You (2014)
Red and blue Tuinals. lipstick-red Seconals...(หัวหน้ากลุ่ม).. Fight Club (1999)
Please get on the bus.ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้าย Fight Club (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้ากลุ่ม[n. exp.] (hūanā klum) EN: head   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capo[N] หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
den mother[N] หัวหน้ากลุ่มที่เป็นผู้หญิง
headman[N] หัวหน้ากลุ่ม, See also: ผู้นำกลุ่ม, ผู้ใหญ่บ้าน, Syn. chief, leader
ringleader[N] หัวหน้าแก๊ง, See also: หัวหน้าก๊ก, หัวหน้ากลุ่มอันธพาล, Syn. agitator, leader

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cock of the walkn. ผู้นำ,หัวหน้ากลุ่ม
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
親分[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top