Search result for

*หยุดชะงัก*

(81 entries)
(0.058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หยุดชะงัก, -หยุดชะงัก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กักว. อาการที่หยุดชะงัก เช่น หยุดกัก.
การเวก ๑(การะ-) น. ชื่อนกในเรื่องปรัมปรา เชื่อกันว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์ บินสูงเหนือเมฆ ร้องเพราะ สัตว์ทั้งหลายได้ยินก็หยุดชะงักไป.
งันก. หยุดชะงัก เช่น นิ่งงัน, ไม่งอกงาม เช่น ต้นไม้งันไป, อาการที่ชะงักนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเพราะคาดไม่ถึง ในคำว่า ตะลึงงัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
business interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineering interruption insuranceการประกันภัยการหยุดชะงักทางวิศวกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failure to Thriveเด็กไม่เจริญเติบโต,การเจริญเติบโตหยุดชะงัก,เลี้ยงไม่โต,การที่เด็กไม่เจริญเติบโต [การแพทย์]
Intrauterine Growth Retardationการเจริญเติบโตช้าในครรภ์, โตช้าในครรภ์, การเจริญเติบโตภายในครรภ์หยุดชะงัก, ทารกในครรภ์เจริญเติบโตผิดปกติ, เด็กเจริญเติบโตช้าในครรภ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
{\pos(190,220)}He thinks Charming's stuck in 1969.เขาคิดว่าชาร์มมิ่งหยุดชะงักในปี1969 Seeds (2008)
Your mind freezes.ความคิดคุณหยุดชะงัก Invest in Love (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว Incursion: Part 1 (2010)
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า Death Race 2 (2010)
Ladies and gentlemen, as you may have deduced, we're closing in on a leak inside the FBI that is hampering the mosaic investigation.ทุกท่านครับ อย่างที่พวกคุณ คงได้คาดคะเนเอาไว้ พวกเราปิดเรื่องการหา หนอนบ่อนไส้ ในสำนักงานFBI นั่นจะทำให้การสืบสวน โครงการโมเสคหยุดชะงักไป Queen Sacrifice (2010)
Without your fuel, our offensive will grind to a halt.การโจมตีของเราคงจะหยุดชะงักแน่ The Zillo Beast (2010)
It's no longer just your education that's being disrupted.มันไม่เพียงแค่การศึกษาขอเธอ ที่มีการหยุดชะงัก The Witches of Bushwick (2010)
Freeman:ชั้นเมของอนุภาคออกจากที่นั่น พวกเขากำลังทำ หยุดชะงักของตัวเอง Beyond the Darkness (2010)
Decker froze Bale's accounts.เดคเคอร์ทำให้บัญชีของเบลหยุดชะงัก Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
The war has been in a deadlock for 2 years now.มันหยุดชะงักมา2ปีแล้ว The Front Line (2011)
His music career derailed due to a heroin addiction, but now he's clean and sober and, at 83, still following his dream.เส้นทางดนตรีของเขาตต้องหยุดชะงักลง เพราะว่าความอยากเป็นฮีโร่ของเขา แต่ตอนนี้เขาสะอาดและมีสติ และ ที่อายุ 83 เขายังคงตามความฝันของเขา And the Disappearing Bed (2011)
I don't want my daughter's life derailed any further.ฉันไม่ต้องการให้ชีวิตของลูกสาวฉัน ต้องหยุดชะงักอีกต่อไป The Remains of the 'A' (2012)
Kid, if we have to ramp down for a while, so be it.ไอ้หนู ถ้าเราจำเป็นต้องหยุดชะงัก มันก็ต้องทำ Fifty-One (2012)
We are not ramping down.เราจะไม่มีการหยุดชะงักใดๆทั้งสิ้น Fifty-One (2012)
Go ahead, son. "The use of Negroes in the Army Air Corps may yet be halted."เอาเลย "การมี ส่วนร่วมของนิโกรในกองบิน" "อาจจะต้องหยุดชะงักRed Tails (2012)
Mud and slush are hampering the Russian armies from Estonia to the Black Sea, but the Germans report a big new Red Army push toward Romania.ทำให้การตอบโต้ของรัสเซียหยุดชะงัก จากเอสโตเนียจนถึงทะเลดำ เยอรมันรายงานว่ามีการส่งกองทัพไปยังประเทศโรมาเนีย Kill Your Darlings (2013)
Yes, sir!การสื่อสารหยุดชะงักไปชั่วคราว Ender's Game (2013)
You have to be here in case of a deadlock...คุณต้องอยู่ที่นี่ในกรณีของการหยุดชะงัก ... White House Down (2013)
Dr. Nelson was a member of the independent review board that halted the trials.ดร.เนลสัน เป็นหนึ่งในสมาชิก ของบอร์ดพิจารณาอิสระ ที่มีส่วนทำให้การทดลองต้องหยุดชะงัก In Extremis (2013)
You do not allow for interruptions when in conference.คุณไม่อนุญาตให้มีการหยุดชะงัก เมื่อในการประชุม Last Knights (2015)
She caught Barry off guard.เธอทำให้แบร์รี่หยุดชะงัก The Darkness and the Light (2015)
It was like I'd had the wind knocked out of me.c.bg_transparentเหมือนกับลมหายใจผมหยุดชะงัก/c.bg_transparent Episode #1.10 (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดชะงัก[v. exp.] (yut cha-gnak) EN: stop short   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block[N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
cessation[N] การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
check[VI] หยุดกระทันหัน, See also: หยุดชะงัก, Syn. stop
derail[VT] ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้, See also: ทำให้หยุดชะงัก
derail[VI] หยุดชะงัก, See also: ไม่เป็นไปตามคาด
derailment[N] การหยุดชะงัก, Syn. derangement
discontinuance[N] การหยุด, See also: การหยุดชะงัก, ความต่อเนื่อง
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
hamper[VT] ทำให้หยุดชะงัก, Syn. hinder, hobble, impede, Ant. free, liberate
hold[N] การทำให้หยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า
hold[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้หยุดชะงัก
holdup[N] การหยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า, Syn. delay, retardation, slowdown
interrupt[VT] ขัดจังหวะ, See also: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก, Syn. suspend, stop, break off, Ant. continue, prolong
interruption[N] การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break
jib[VI] หยุดชะงัก (ใช้กับสัตว์), See also: หยุดนิ่ง, Syn. balk, stop, recoil
pause[VI] หยุดชะงักชั่วคราว, See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด, Syn. freeze, rest, stop, Ant. continue
pause[N] การหยุดชั่วขณะ, See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน, Syn. break, halt, interruption, suspension, Ant. continuity
put the brake on[IDM] หยุดชะงัก, See also: หยุดทำ
standstill[N] การหยุดนิ่ง, See also: การหยุดชะงัก
stasis[N] การหยุดนิ่ง, See also: การหยุดชะงัก
stint[VI] หยุด, See also: หยุดชะงัก, ยับยั้ง, Syn. cease, stop
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
tie up[VI] หยุดชะงัก, See also: หยุดยั้ง, ขัดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป
jib(จิบ) {jibbed,jibbing,jibs} vi. หยุดชะงัก,ผงะหลัง,ลังเล n. ม้าหรือสัตว์พาหนะอื่นที่หยุดชะงัก,แขนปั้นจั่น, See also: jibber n. ดูjib
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
halt(vi) หยุด,สั่งให้หยุด,หยุดชะงัก
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
故障[こしょう, ] การชำรุดเสียหาย ความขัดข้อง สิ่งกีดกันหรือปัญหาที่ทำให้หยุดชะงัก
停止[ていし, ] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top