Search result for

*หนาม*

(280 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หนาม, -หนาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
ลวดหนาม[N] barbed wire, See also: barbwire, Example: โรงงานนรกแห่งนี้ได้สร้างกำแพงปูนซีเมนต์สูงท่วมหัว และตรึงส่วนบนขอบรั้วด้วยลวดหนามที่แหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนีของคนงาน, Count unit: เส้น, Thai definition: ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวาง
สมุหนาม[N] collective noun, Syn. คำสมุหนาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่บอกลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันเป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นพวก, Notes: (ไวยากรณ์)
หนามเตย[N] bezel, Example: คลอรีนเป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อนค่อนข้างสูง อาจละลายผิวของโลหะ หรือทำให้เขี้ยวหนามเตยที่เกาะเกี่ยวพลอยกลายออก, Count unit: อัน, Thai definition: ส่วนแหลมเกาะหัวแหวนที่มีลักษณะเป็นซี่ๆ คล้ายหนาม
เรียวหนาม[N] thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count unit: เรียว, Thai definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน
เสี้ยนหนาม[N] enemy, See also: competitor, opponent, Syn. ศัตรู, ปรปักษ์, Example: พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน, Thai definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุ้งหนามใหญ่ดู กุ้งมังกร.
ขวากหนามน. อุปสรรค, เครื่องขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง.
ข่อยหนามน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Streblus ilicifolius (Vidal) Corner ในวงศ์ Moraceae มักขึ้นบนเขาหินปูนในป่าดิบ ลำต้นตรง ใบแข็งหนา ด้านบนเขียวแก่เป็นมัน ขอบใบเป็นหนามแหลมคม, ปักษ์ใต้เรียก กระชิด.
ตัดหนามอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกก. ทำลายให้หมดสิ้น ไม่ให้เหลือลูกหลานไว้สืบเชื้อสาย.
บาดเสี้ยนบาดหนามน. แผลที่ถูกเสี้ยนหนามยอกแล้วกลายเป็นพิษ ทำให้มีอาการปวดผิดปรกติ.
ผักหนามน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lasia spinosa (L.) Thwaites ในวงศ์ Araceae ก้านใบ ก้านช่อดอก และต้นมีหนาม ใบอ่อนมีพิษ แต่ดองหรือต้มแล้วกินได้ เหง้าใช้ทำยาได้.
มะค่าหนามดู มะค่าแต้ ที่ มะค่า.
แมลงดำหนามน. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Chrysomelidae มีขนาดแตกต่างกัน ปีกคู่หน้ามีหนามสีดำ กัดกินใบพืชเห็นเป็นทางขาว ที่พบกินใบข้าว เรียก แมลงดำหนามข้าว เช่น ชนิด Dicladispa armigera (Olivier) ลำตัวป้อม และแมลงดำหนามมะพร้าว (Plesispa reichei Chapuis) ลำตัวเรียวกว่า ทั้ง ๒ ชนิดลำตัวยาว ๕-๖ มิลลิเมตร.
เรียวหนามน. แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคนไผ่บางชนิด เช่น ไผ่ป่า.
ลวดหนามน. ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะ ๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวางเป็นต้น.
ลากหนามจุกช่องก. ยกเรื่องต่าง ๆ มาอ้างป้องกันตัว, ขัดขวางไม่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ในเมื่อตนเองไม่ได้รับประโยชน์ด้วย.
สมุหนามน. คำนามที่บอกลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันอยู่เป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นพวก เช่น กอง หมู่ คณะ ฝูง พวก.
เสี้ยนแผ่นดิน, เสี้ยนหนามแผ่นดินน. ข้าศึก, ผู้ที่คิดคดทรยศต่อแผ่นดิน.
เสี้ยนหนามน. ข้าศึกศัตรูที่ก่อความเดือดร้อนให้.
หนามน. ส่วนแหลม ๆ ที่งอกออกจากต้นหรือกิ่งของไม้บางชนิดเป็นต้น เช่น หนามงิ้ว หนามพุทรา.
หนามเตยน. ลายหยักบนตัวหนังสือขอม
หนามเตยส่วนที่เป็นหยัก ๆ บนหลังจระเข้
หนามเตยโลหะที่มีลักษณะเป็นเขี้ยวคล้ายหนามสำหรับเกาะยึดหัวแหวนเป็นต้น.
หนามยอกอกน. คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอยู่ในอกตลอดเวลา.
หนามยอกเอาหนามบ่งก. ตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน.
หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยมน. คนที่มีปฏิภาณไหวพริบตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีใครสอน, มักใช้เข้าคู่กับ มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง.
หนามน. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิด ในวงศ์ Muricidae เปลือกมีหนามสั้นหรือยาวโดยรอบ เช่น ชนิด Murex TrapaRöding.
หนามขี้แรดน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งหลายชนิดหลายสกุล เช่น ชนิด Acacia pennata (L.) Willd. ในวงศ์ Leguminosae ต้นมีหนาม เปลือกใช้ย้อมแหอวนและใช้ทำยาได้, ชนิด Caesalpinia cucullata Roxb. ต้นมีหนาม ดอกสีเหลือง.
หนามเขียะน. ต้นกระบองเพชร. (ดู กระบองเพชร ๒).
หนามควายนอนดู การเวก ๓.
หนามจี้น. ต้นคนทา. (ดู คนทา).
หนามดำดู หางนกกะลิง.
หนามแดงน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maytenus marcanii (Craib) Ding Hou ในวงศ์ Celastraceae ใช้ทำยาได้.
หนามแดงชื่อไม้พุ่มชนิด Carissa carandas L. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว หลอดดอกสีชมพู กลิ่นหอม ผลสีขาว สุกสีแดงคล้ำ กินได้, มะนาวไม่รู้โห่ ก็เรียก.
หนามพรมน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Carissa spinarum L. ในวงศ์ Apocynaceae ต้นมีหนามแข็ง, พรม ก็เรียก.
หนามพรมดู โพกพาย.
หนามพุงดอ, หนามรอบตัว, หนามเหม็นดู พุงดอ.
หนามวัวซังดู หางนกกะลิง.
หนามเสมาดู เสมา ๒.
หนามหลังดู ตามิน.
หนามหางนกกะลิงดู หางนกกะลิง.
หนามใหญ่น. กุ้งหนามใหญ่. (ดู กุ้งมังกร ที่ กุ้ง ๑).
หมากหนามดู เล็บเหยี่ยว.
กระแจะ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นและกิ่งมีหนามเปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้น ยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร กลิ่นหอมอ่อน ท่อนไม้ฝนกับนํ้าใช้เป็นเครื่องประทิ่นผิว รากใช้ทำยา, กะแจะ ขะแจะ ตุมตัง หรือ พญายา ก็เรียก.
กระชอน ๒น. ชื่อแมลงหลายชนิด ในวงศ์ Gryllotalpidae ลำตัวสีน้ำตาล ยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร ปีกสั้น บินได้ในระยะใกล้ ขาคู่หน้าสั้นป้อมและแบนทางข้าง คล้ายอุ้งมือ ปลายมีหนามแข็งใช้ขุดดิน อาศัยอยู่ในดิน กินรากพืชและแมลงเล็ก ๆ ที่พบบ่อย เช่น ชนิด Gryllotalpa orientalis Burmeister.
กระชับ ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium indicum K. Koenig ex Roxb. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมนํ้า ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุกแน่น ผลรี ยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อน ๆ ใช้อบผ้าได้ บางส่วนของไม้นี้ใช้เป็นยาได้ แต่ทั้งต้นเป็นพิษต่อปศุสัตว์, ขี้ครอก หรือ ขี้อ้น ก็เรียก.
กระชิด ๒ต้นข่อยหนาม. (ดู ข่อยหนาม ที่ ข่อย).
กระถินน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มีหนามชนิด Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit ในวงศ์ Leguminosae ช่อดอกกลม สีนวล ฝักแบน ใบอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหาร, กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินยักษ์ หรือ สะตอเบา ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ตอเบา.
กระบองเพชร ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Cereus hexagonus (L.) Mill. ในวงศ์ Cactaceae ลำต้นสูง ๓-๕ เมตร ลำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน, ตะบองเพชร ก็เรียก, พายัพ เรียก เขียะ หรือ หนามเขียะ.
กระเบียนชื่อไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กชนิด Ceriscoides turgida (Roxb). Tirveng ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ต้นมีหนามห่าง ๆ เปลือกเรียบ ดอกเมื่อแรกบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ผลคล้ายละมุดฝรั่ง แต่สุกแล้วแข็ง, กระดานพน มะกอกพราน หมุยขาว หรือ หัวโล้น ก็เรียก.
กลอย ๑(กฺลอย) น. ชื่อไม้เถามีหนามชนิด Dioscorea hispida Dennst. ในวงศ์ Dioscoreaceae มีหัวกลมใหญ่อยู่ใต้ดิน ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ หัวดิบมีพิษเบื่อเมา แต่เมื่อฝานแช่นํ้าไหลและนำมานึ่งหรือต้มให้สุกแล้วกินได้.
กะตักน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Encrasicholina และ Stolephorus วงศ์ Engraulidae รูปร่างยาว กลม หรือแบนข้างเล็กน้อยแล้วแต่ชนิด ปากกว้าง ที่สันท้องระหว่างครีบท้องและครีบก้นมีหนามแหลมขนาดเล็กมาก ๒-๗ อัน ข้างลำตัวมีสีเด่นเป็นเพียงแถบสีเงินพาดตลอดตามยาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ฝั่ง อาจคละกันหลายชนิด, หัวอ่อน ชินชัง ไส้ตัน เส้นขนมจีน หัวไม้ขีด มะลิ เก๋ย เรียกปะปนกันระหว่างขนาด ชนิด หรือต่างกันตามท้องถิ่นที่จับ ขนาดยาวได้ถึง ๑๔ เซนติเมตร.
กะทกรกน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax psittacorum (Willd.) Vahl ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่าง ๆ ใบรูปไข่หรือรี ๆ ดอกเล็ก สีขาว อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่อง ๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป, นํ้าใจใคร่ นางจุม หรือ นางชม ก็เรียก, อุดรเรียก เยี่ยวงัว.
กะพ้อ ๒น. ชื่อปาล์มขนาดย่อมในสกุล Licuala วงศ์ Palmae มีหลายชนิด เช่น ชนิด L. spinosa Thunb. มักขึ้นเป็นกออยู่ริมทะเล หรือในที่ซึ่งนํ้าเค็มขึ้นถึง ลำต้นสูงถึง ๔ เมตร ใบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐-๑๑๐ เซนติเมตร เว้าเป็นแฉกลึก ก้านใบยาว ขอบก้านมีหนาม, ชนิด L. peltata Roxb. ขึ้นตามป่าดอนในที่ชุ่มชื้นและที่แฉะ ลักษณะคล้ายชนิดแรก แต่ก้านใบลํ้าอยู่ใต้โคนใบ ทั้ง ๒ ชนิดใบใช้ห่อทำไต้ ห่อของ เย็บเป็นร่ม มุงหลังคาชั่วคราว ใบอ่อนใช้มวนบุหรี่, กะชิง ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ชิง หรือ ชิ่ง, ปาล์มพวกนี้เรียก พ้อ ก็มี เช่น ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา (โลกนิติ).
กะลุมพีน. ชื่อปาล์มชนิด Eleiodoxa conferta (Griff.) Burret. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอในป่าพรุและที่ชื้นแฉะทางภาคใต้ ผลเป็นช่อใหญ่และแน่น ปลายผลตัด ผิวเหลืองเกลี้ยงเป็นมัน ไม่มีหนาม เยื่อหุ้มเมล็ดขาว รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ กินได้ ยางในลำต้นเหนียวใช้ติดกระดาษแทนกาวได้, ลุมพี ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก หลุมพี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
porrectพุ่งตรง [หนามกระบองเพชร] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinose; spinousมีหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinous; spinoseมีหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinuleหนามละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinuloseมีหนามละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinate๑. -มีหนาม๒. -รูปคล้ายหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine๑. ลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ column, spinal; column, vertebral; rachis; vertebrarium]๒. เงี่ยงกระดูก, หนาม, ยอดแหลม, จะงอย๓. เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. ไขสันหลัง, สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal๑. -ลำกระดูกสันหลัง๒. -เงี่ยงกระดูก, -หนาม, -ยอดแหลม, -จะงอย๓. -เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. -ไขสันหลัง, -สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine; thornหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinescent; spicularเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spicular; spinescentเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spiculoseมีผิวเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaceous-มีหนาม, -มีเงี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaesthesia; acanthesthesiaความรู้สึกเหมือนถูกหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthesthesia; acanthaesthesiaความรู้สึกเหมือนถูกหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocarpousผลมีหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acanthocephalusหนอนพยาธิหัวหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
areole๑. ช่องร่างแห๒. ขุมหนาม [กระบองเพชร] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellulateมีขนละเอียดรูปตะขอ, มีหนามละเอียดรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bur; burrผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burr; burผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mucronateเป็นติ่งหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mucronulateเป็นติ่งหนามสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinulateมีหนามเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinateมีหนามทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thorn; spineหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unarmedไร้หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
thread sewingเย็บกี่, การทำเล่มหนังสือโดยการเย็บด้ายวิธีหนึ่ง มักใช้สำหรับหนังสือที่มีความหนามากและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ เช่น หนังสืออ้างอิงต่างๆ

เย็บกี่

เป็นการเย็บอกของยกพิมพ์แต่ละยกด้วยเชือกเส้นเดียวกัน เย็บจากยกพิมพ์หนึ่งไปอีกยกพิมพ์หนึ่งติดต่อกันไปจนจบเล่ม การเย็บกี่นี้สามารถเย็บหนังสือที่เป็นเล่มหนาๆ มีหน้ามากให้เป็นเล่มเดียวกันได้ และสามารถเปิดเล่มหนังสือทุกหน้าให้กางออกได้เต็มที่ หนังสือเย็บกี่นี้จะต้องมีการปิดปกคือนำปกมาผนึกยึดติดกับสันหนังสือเช่นเดียวกับหนังสือเย็บสัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Acanthocytosisผนังยื่นออกไปคล้ายหนาม [การแพทย์]
Burrรูปเป็นหนามแหลม [การแพทย์]
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Crenatedลักษณะเป็นหนาม [การแพทย์]
Fibroelastosis, Intimalไฟโบรอีลาสโตซิสของผนังหลอดเลือดทำให้มีการอุดตัน,ผนังชั้นในหนามากจากไฟโบรอีลาสโตซิส [การแพทย์]
echinodermataเอคไคโนเดอมาตา, ไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมดลักษณะลำตัวไม่มีส่วนหัวและส่วนท้าย ผิวขรุขระหรือเป็นหนาม เช่น ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
altostratusอัลโตสเตตัส, แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iliac Spineปุ่มกระดูกปีกตะโพก, หนามกระดูกเชิงกราน [การแพทย์]
Lasia Spinosaผักหนาม [การแพทย์]
Myometrial Hypertrophyกล้ามเนื้อผนังมดลูกหนามีขนาดใหญ่ขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, call that Nazi prick. Set a meeting.ใช่ เอาละ เรียกนั่นว่าหนามทิ่มแทงนาซี เรียกประชุม Pilot (2008)
Stores them someplace off the grid.โกดังเก็บของบางแห่ง ไม่มีลวดหนาม Pilot (2008)
Way off the grid.ทางนี้ไม่มีลวดหนาม Pilot (2008)
This soup is thick. Can you see anything?หมอกนี่หนามาก มองเห็นอะไรมั่งมั้ย? Shadow of Malevolence (2008)
- The road will be rough. - I have a ball.ถนนมันเต็มไปด้วยขวากหนามและขรุขระ \ ไม่เป็นไร ฉันมีลูกบอลลล Bolt (2008)
This eyesore.ไอ้หนามทิ่มอกนี่ Episode #1.9 (2008)
I was thinking the other day, whilst I was cutting some really big hair, how similar our jobs are.ฉันกำลังคิดวันอื่นๆ ในขณะที่ฉันตัดผม -ให้กับคนที่ผมหนามากๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I saw military personnel in the barbed wire, in the fence.ผมเห็นทหารในลวดหนาม ในรั้ว The Happening (2008)
# Every rose has its thorn ###กุหลาบงามหนามย่อมคม# 500 Days of Summer (2009)
So what kind of guy would it have to be?เกราะกำบังตัวคุณคงหนามาก เพราะมันจำเป็นใช่มั้ย The Girlfriend Experience (2009)
This B% R building is very strong with security.สำนักงานใหญ่ BR มีการรักษาความปลอดภัย แน่นหนามาก Duplicity (2009)
Guy's not even a client anymore, he's still a pain in the ass.เจ้านั่นไม่ใช่ลูกค้าเราอีกแล้ว เขายังเป็นหนามทิ่มก้นเราอยู่ London. Of Course (2009)
Felt weakened, tired. I don't know...อ่อนแอ เหนื่อย ฉันไม่รู้ มันหนักหนามาก Cold Comfort (2009)
the snow is so thick.หิมะหนามาก The Big Wheel (2009)
In one of these temples, they have a dry rock garden where the monks rake these rocks, and in the center they have these rocks that people come from all over the world to contemplate.ที่คุณต้องผ่าน เพื่อจะเข้าไปในนั้น กำแพงสูงล้อมไปด้วยลวดหนาม ผมเคยเดินทางไปทั่วโลก มาตลอดชีวิต The Cove (2009)
I'm already a person of poor moral character, so I'll hit the ground running.เดี๊ยนเป็นคนที่แบบว่า บาปหนามาแต่เกิด เดี๊ยนเลยหนีมันมาตลอด Keep This Party Going (2009)
You're really thick-skinned.เธอนี่มันหน้าหนามากเลยนะ Episode #1.7 (2009)
- What is? How can you work so hard in evertyhing you do?มันทำให้เธอผ่านเรื่องที่หนักหนามาได้ทั้งหมด Episode #1.15 (2009)
You and me and the students united with passion and sweat!ฉันกับนายและนักเรียน จะเข้าสู้ขวากหนามและน้ำผึ้ง! Gokusen: The Movie (2009)
Isn't it hard?มันหนักหนามั้ยหล่ะ Pilot (2009)
It's really hard.หนักหนามาก Pilot (2009)
The road to the nationals is indeed fraught with peril!หนทางไปสู่ระดับประเทศนี่ช่างเต็มไปด้วยขวากหนามจริงๆครับ Summer Wars (2009)
a hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There's rose bushes, so put your pants on first.มีพุ่มกุหลาบหนาม คุณคงต้องโยนกางเกงลงไปก่อน The Coffee Cup (2009)
Jake, that armor's too thick. Trust me.เจค เกราะมันหนามาก เชื่อฉันสิ Avatar (2009)
Of thorns and thistles, it shall bring forth, for us.ขวากหนามจะคอยขัดขวางอยู่เบื้องหน้า The Book of Eli (2010)
The base of those cliffs are covered in poison ivy, live oak, sumac and a thousand plants with thorns as big as my dick.ส่วนล่างของผา ปกคลุมไปด้วยพืชมีพิษต่างๆ แล้วยังพวกต้นไม้ที่มีหนามแหลม อันใหญ่พอๆ กับไอ้จ้อนของผม Shutter Island (2010)
You've got a big thorn in your beasty paw.มีหนามปักอยู่ในอุ้งมืออสูร Leap Year (2010)
Da said, "guided by the spines of the echidna."พ่อบอกว่า จงไปตามหนามชี้ของเอคินด้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Da said your spines can guide us.พ่อบอกว่าหนามของท่านจะชี้ทางเรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Are you guys using Spikes or Ghost Missiles?พวกเธอใช้หนามหรือมิสไซล์ผี The Social Network (2010)
(PEOPLE chattering)[น้ำแข็งหนามากกว่า 25 เซนติเมตร] Our Family Wedding (2010)
Thorn apple...หนามแอ๊ปเปิ้ล Mark of the Brotherhood (2010)
Meaning it's not miles of ocean or barbed wire.หมายถึงไกลออกไปไม่กี่ไมล์คงเป็น มหาสมุทรหรือไม่รั้วหลวดหนาม The Edge (2010)
¶¶ Now, where's your picket fence, love? ¶¶ตอนนี้ ไหนรั้วหนามของเธอล่ะ ที่รัก Hell-O (2010)
We can conjecture all we want.เขามีคิ้วที่หนามาก The Proof in the Pudding (2010)
Guy's a prick.คนที่คอยเป็นเสี้ยนหนามทิ่งแทง Caregiver (2010)
I want your MG smack up on the wire, but preset placements so you can move back.คอยยิงตามแนวลวดหนามนะ.. แล้วรักษาตำแหน่งเอาไว้.. เผื่อต้องกลับมาประจำการ Basilone (2010)
I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.ผมเชื่อว่านี่คือชนิดของ อุจจาระเต่าทะเล คลิปกระดาษขึ้นสนิม และหนามขรุขระของปลาสิงโต The Predator in the Pool (2010)
The lionfish protects itself with venomous spines containing the same neurotoxin that stunned our victim prior to his death.ปลาสิงโตป้องกันตัวเอง ด้วยหนามมีพิษ บรรจุสารพิษเซลประสาทแบบเดียวกันที่ทำให้เหยื่อมึนงง The Predator in the Pool (2010)
There were several spines from one venomous fish all coming into contact with the victim's face at the same time.ไม่มี มีหนามหลายอันจากปลาที่มีพิษ ทั้งหมดมากระทบที่หน้าของเหยื่อ ในเวลาเดียวกัน The Predator in the Pool (2010)
Now several of the venomous spines penetrated the eye area.ใช่ ตอนนี้หนามมีพิษหลายอัน ทะลุเข้าไปบริเวณตา The Predator in the Pool (2010)
Last one to the barbed wire is a wuss.ปล่อยให้ไอ้ขี้แพ้อยู่ใน ลวดหนามนั่นแหละ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
An angry raccoon wouldn't let me stay on the path and I fell into a pricker bush, and it took a while to get out.และแรคคูนก็ไม่ให้ หนูอยู่บนทางเดินด้วย และหนูก็ตกไปในพุ่มหนาม และมันก็ออกไป Homecoming (2010)
The thorns hurt my wiener.แถมหนามยังทำน้องชายฉันเจ็บอีก Pilot (2010)
His neck was always very, very thick.คอของเขาค่อนข้างที่จะ หนามากๆ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
a Thorn in your paw or a great big dumpy ? ... ?# หนามในอุ้งเท้าเธอ หรืออ้วนเตี้ยม่อต้อ # Dead Tooth (2010)
Now you're a thorn in Percy's side 'cause you think you can, what, make a difference in the world?ตอนนี้เธอเป็นเสี้ยนหนามของเพอร์ซี่ เพราะเธอคิดว่าเธอสามารถทำอะไรนะ ทำให้โลกนี้มันต่างไปเหรอ Rough Trade (2010)
It's full of needles.หนามเต็มไปหมด Pasta (2010)
Do you know how much pressure it is on someone who has never experienced this kind of thing?นายรู้มั้ยว่าัมันหนักหนามากสำหรับคนที่ \ ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน Episode #1.13 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะพ้อหนาม [n. exp.] (kaphø nām) EN: Mangrove fan palm   
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire   FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting   FR: épine [f] ; picot [m]
หนามแดง [n.] (nāmdaēng) EN: Carunda ; Christ's Thorn   
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek hāng nām taphōk khāo) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail   FR: Martinet leucopyge [m]
นกกะลิงเขียดหางหนาม[n. exp.] (nok kaling kīet hāng nām) EN: Ratchet-tailed Treepie   FR: Témia temnure [f] ; Pie des bois [f] ; Pie temnure [f]
ผักหนาม [n.] (phaknām) EN: Lasia spinosa   FR: Lasia spinosa
ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร [n. exp.] (phīseūa leūang nām pradap phet) EN: Jewelled Nawab   
ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง[n. exp.] (phīseūa leūang nām thaēp kwāng) EN: Indian Yellow Nawab   
ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา[n. exp.] (phīseūa leūang nām thammadā) EN: Common Nawab   
ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ[n. exp.] (phīseūa leūang nām yai khōn pīk dam) EN: Great Nawab   
ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก[n. exp.] (phīseūa nøn nām kathokrok) EN: Tawny Coster   
ผีเสื้อตาลหนามแดง[n. exp.] (phīseūa tān nām daēng) EN: Tawny Rajah   
ผีเสื้อตาลหนามดำ[n. exp.] (phīseūa tān nām dam) EN: Black Rajah   
ผีเสื้อตาลหนามลายเลอะ[n. exp.] (phīseūa tān nām lāi loe) EN: Variegated Rajah   
ผีเสื้อตาลหนามสามจุด[n. exp.] (phīseūa tān nām sām jut) EN: Yellow Rajah   
สมุหนาม[n.] (samuhanām) EN: collective noun ; noun of multitude   

English-Thai: Longdo Dictionary
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acanthus[N] ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง
barb[N] เงี่ยงปลา, See also: หนามเบ็ด, ลวดหนาม, หนวด, เงี่ยง, Syn. arrow, thorn, spike
barb[VT] ติดสิ่งมีคม, See also: ติดหนาม
bezel[N] หนามเตย, See also: หนามเตยที่ยึดเพชรพลอย, กระเปาะ, Syn. bevel
blackthorn[N] พุ่มไม้มีหนาม
bramble[N] พุ่มไม้มีหนาม
bramble[N] พุ่มไม้ป่ามีหนาม
briar[N] พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า, Syn. brier
brier[N] พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
bristly[ADJ] มีหนามแหลม, Syn. stubbly, Ant. glabrous
bur[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. burr
burr[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. bur
calico[N] ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย
echidna[N] ตัวตุ่น, See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของออสเตรเลีย กินแมลง มีจมูกยาว มีขนหยาบและหนามยาว, Syn. spiny anteater
hawthorn[N] พืชจำพวก Crataegus เป็นพุ่มต้นไม้เล็กๆ ที่มีหนาม, Syn. haw
henbane[N] พืชจำพวก Hyoscyamus niger ใบมีหนามขนและมีกลิ่นเหม็น เป็นพืชที่ใช้ทำยาพิษ
lidded[ADJ] ที่มีหนังตา (ที่เป็นลักษณะเด่น เช่น หนามาก)
locust[N] ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนามและดอกสีขาว
Marseilles[N] ผ้าฝ้ายหนามีต้นกำเนิดจากเมืองท่า Marseille ในประเทศฝรั่งเศส
mesquit[N] ต้นไม้จำพวก Prosopis มีหนามแหลม, Syn. mesquite
mesquite[N] ต้นไม้จำพวก Prosopis มีหนามแหลม, Syn. mesquit
muticate[ADJ] (พืช) ที่ไม่มีหนาม
prickie[N] หนาม, See also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickle[N] หนาม, Syn. spine, spike
prickly[ADJ] เหมือนหนาม, Syn. thorny, spiny
prickly[ADJ] มีหนาม
spicula[N] หนาม, Syn. spicule
spine[N] หนาม, Syn. prickle, thorn
spiny[ADJ] มีหนาม, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. spiky, thorny
spiry[ADJ] เป็นรูปยอดเจดีย์, See also: เป็นหนาม, Syn. towering
teasel[N] พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, See also:
thistle[N] พืชไม้มีหนามจำพวก Cirsium, Carduus, Onopordum
thorn[N] หนาม, Syn. barb, spine
thorn[N] พืชมีหนาม, See also: พืชไม้หนาม
thorn[N] อุปสรรค, See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก
thorny[ADJ] มีหนามมาก, See also: เต็มไปด้วยหนาม, Syn. barbed, spiny, stinging
tingle[VT] ทำให้รู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง
tingle[N] ความรู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง, See also: การเจ็บเหมือนโดนหนามแหลมแทง
wait-a-bit[N] ต้นไม้ซึ่งมีหนามแหลม
whin[N] พืชไม้ดอกสีเหลืองและมีหนามพบตามทุ่งนาของยุโรป, Syn. furze, gorse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
awn(ออน) n. หนาม,หนวดรวงข้าว,หนามพืช.
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ
calk(คอล์ค) calked,calking,calks} n. caulk,ส่วนยื่นบนรองเท้าใช้ป้องกันการลื่นตก,หนามเหล็กบนฝ่าเท้า vt. ติดหนามเหล็กของฝ่าเท้า
echinateadj. มีหนาม
echinatedadj. มีหนาม
glochidiateadj. ซึ่งเป็นหนามที่ปลาย
glochidiumn. ขนที่มีหนามที่ปลาย, See also: glochidial adj.
goby(โก'บี) n. ปลาเหงือกหนาม., See also: gobioid adj.
gurnard(เกอ'นาร์ด) n., (pl. -nard,-nards) ปลาทะเล มีหนามที่บริเวณหัว.
hagfish(แฮก'ฟิช) n. ปลายาวชนิดหนึ่งที่คล้ายปลาไหล มันมีฟันเป็นหนามยื่นออกมา
hornbilln. นกขนาดใหญ่ มีจะงอยปากใหญ่ที่มีหนาม
moloch(โม'ลอค) n. เทพเจ้าที่บูชาด้วยการบูชายัญ,สิ่งที่เป็นการสังเวยที่น่ากลัว,ตัวแย้มีหนาม
pachyderm(แพค'ดีเดิร์ม) n. สัตว์หนังหนามีกีบ,คนหน้าด้าน, See also: pachydermatous adj.
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickly(พริค'ลี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,เต็มไปด้วยปัญหา,เจ็บปวดเหมือนถูกแทง,ไว (อารมณ์,ประสาท), See also: prickliness n. prickliness,n.
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
thistle(ธิส'เซิล) n. พืชไม้มีหนามชนิดหนึ่ง
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
thorny(ธอร์น'นี) adj. มีหนามมาก,คล้ายหนาม,เจ็บปวด,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก,ยุ่งเหยิง,ซับซ้อน., See also: thornily adv. thorniness n., Syn. vexatious,painful
tine(ไทนฺ) n. เดือย,เหล็กปลายแหลม,ขวากหนาม., Syn. tyne., See also: tined adj.
tingle(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง,รู้สึกซ่า,รู้สึกเสียว. n. ความรู้สึกดังกล่าว,การทำให้ปวดเสียว,การทำให้เสียว,การทำให้ซ่า., See also: tinglingly adv., Syn. jingle,tinkle,ping
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม

English-Thai: Nontri Dictionary
awn(n) หนาม
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
briar(n) ไม้หนาม
brier(n) ไม้หนาม
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
gorse(n) ไม้หนาม
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ,แทงด้วยหนาม
prickly(adj) เหมือนหนามแทง,เต็มไปด้วยหนาม
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
sting(n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม
thistle(n) ต้นไม้หนาม
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top