Search result for

*ส่วนผสม*

(158 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่วนผสม, -ส่วนผสม-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนผสม[N] ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนผสมน. สิ่งต่าง ๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม เช่น ส่วนผสมของอาหาร ส่วนผสมของยา ส่วนผสมของปูนซีเมนต์.
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินน. กระเบื้องที่ทำจากปูนซีเมนต์โดยมีแร่ใยหิน และน้ำ เป็นส่วนผสมหลัก มีหลายชนิด ชนิดที่เป็นแผ่นเรียบเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ ใช้ทำผนังหรือฝ้าเพดาน ชนิดที่เป็นลอนเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ซึ่งมีทั้งแบบลอนคู่ และลอนลูกฟูก ใช้ทำหลังคา.
เทียนอบน. เทียนที่มีส่วนผสมของสิ่งที่มีกลิ่นหอม จุดใช้ควันอบขนมเป็นต้น.
น้ำมันสลัดน. นํ้ามันที่ได้จากพืชบางชนิดเช่นมะกอก ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำสลัดเป็นต้น.
รุนก. ดุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ตนเองเคลื่อนที่ไปด้วย เช่น รุนหลังให้รีบเดินไปข้างหน้า, ใช้พายดันส่วนผสมของขนมหม้อแกงไปข้างหน้าในกระทงทองเพื่อให้เนื้อขนมนุ่มฟูก่อนใส่ถาดผิง, กิริยาที่ไสเครื่องช้อนกุ้ง ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีด้ามยาว ช้อนกุ้งหรือเคย เช่น รุนกุ้ง รุนเคย
สัดส่วนน. ส่วนผสมของสิ่งต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนด เช่น ในการผสมปูนโบกฝาผนังจะใช้ซีเมนต์ ทราย และปูนขาว ตามสัดส่วน ๓ : ๒ : ๑
สารประกอบน. สารที่เกิดจากธาตุตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี และมีอัตราส่วนผสมคงที่เสมอ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quota surplus reinsuranceการประกันภัยต่อตามส่วนผสมส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Scintillatorตัวเปล่งแสงวับ, วัสดุโปร่งแสง ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเปล่งแสงวับเมื่อทำอันตรกิริยากับรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผลึกโซเดียมไอโอไดด์ ส่วนผสมของไทรเอทิลเบนซีนกับเทอร์เฟนิล แก๊สซีนอน [นิวเคลียร์]
Nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์, วัสดุเฟอร์ไทล์ พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม-238 น้อยกว่าร้อยละ 80 ยูเรเนียม-233 ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมที่มีส่วนผสมของไอโซโทปต่างไปจากที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แร่หรือกากแร่ และวัสดุใดๆ ที่เป็นส่วนผสมวัสดุดังกล่าวข้างต้น
[นิวเคลียร์]
MOXม็อกซ์, เชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และ พลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Mixed oxide fuelเชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, ม็อกซ์, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และพลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Anti-knock and anti-knock mixturesส่วนผสมป้องกันการน้อก [TU Subject Heading]
dropping pointจุดหยด, จุดหยด อุณหภูมิที่ทำให้จาระบีเปลี่ยนแปลงจากสถานะกึ่งของแข็งเป็นของเหลว จาระบีที่มีส่วนผสมของ Thickeners ที่แตกต่างกัน จะมีอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสถานะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจุดหยดของจาระบีสามารถใช้จำแนกประเภทของจาระบีได้ มีประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของจาระบี [ปิโตรเลี่ยม]
Gasoholก๊าซโซฮอล์หรือแก๊สโซฮอล์, ก๊าซโซฮอล์หรือแก๊สโซฮอล์ ส่วนผสมที่ได้จากน้ำมันเบนซิน 90 เปอร์เซ็นต์กับเอทิลแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้มักได้จากพืช เช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Activatorสารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมีทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัว เร่งปฏิกิริยาให้สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น ตัวอย่างของสารกระตุ้นปฏิกิริยาที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมยาง ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์และกรดสเตียริก [เทคโนโลยียาง]
Dry rubber contentปริมาณส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดในน้ำยาง ซึ่งได้จากการทำให้น้ำยางจับตัวด้วยกรดแอซิติก ภายใต้การควบคุมสภาพการจับตัวอย่างแน่นอน เป็นค่าบ่งชี้ปริมาณของเนื้อยางจริงๆ ซึ่งมีความสำคัญในการซื้อขาย การนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น การออกสูตรส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ [เทคโนโลยียาง]
Drugs, Composedยาหลายชนิดเป็นส่วนผสม [การแพทย์]
Fiberglass-Asbestosส่วนผสมของใยแก้วกับใยหิน [การแพทย์]
Fillers, Concentrateเครื่องบรรจุส่วนผสม [การแพทย์]
biotinไบโอทิน, วิตามินบี 7, วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H16O3N2S ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
igneous rockหินอัคนี, หินที่เกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกซึ่งจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือพุ่งพ้นเปลือกโลกออกมาบนผิวโลกแล้วเย็นตัวลง  หินอัคนีมีหลายชนิดแล้วแต่ลักษณะการเย็นตัวและส่วนผสมของซิลิกา เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินพัมมิช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
soilดิน, เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เกิดจากส่วนผสมของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงและสลายตัวของเปลือกโลกกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ingredientsส่วนผสม [การแพทย์]
Ingredients, Activeส่วนผสมของตัวยาหลัก, ตัวยาสำคัญ, ตัวยาออกฤทธิ์, สารสำคัญ [การแพทย์]
Mixtureของผสม, มิกซ์เจอร์, สารผสม, ยาผสม, ส่วนผสม [การแพทย์]
Mixture, Final Reactionส่วนผสมน้ำยาในปฏิกิริยาขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Mixture, Negativeส่วนผสมชนิดลบ [การแพทย์]
Mixture, Neutralส่วนผสมชนิดเป็นกลาง [การแพทย์]
Mixture, Positiveส่วนผสมชนิดบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It contains glycyrrhizin.มันมีส่วนผสมของผงชะเอม Birthmarks (2008)
What part of olivine, pyroxene, and amphibole don't you understand?อะไรคือส่วนผสมร่วมของolivine, pyroxene, และ amphibole ยังไม่เข้าใจอีกเหรอ The Itch (2008)
Quicksand is a mix of sand, mud and water.ทรายดูด มีส่วนผสมจาก ทราย โคลน และ ก็น้ำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The secret ingredient of my Secret Ingredient Soup.เคล็ดลับของส่วนผสมน้ำซุปสูตรพิเศษของพ่อ Kung Fu Panda (2008)
We're back on. Analyzing compound.- กลับมาแล้ว ** วิเคราะห์ส่วนผสม ** WarGames: The Dead Code (2008)
The complete list contains at least 15 agents which, in a series of combinations, could be used as a bio-weapon.รายการส่วนผสมทั้งหมด มีอย่างน้อยมาจาก 15 ตัวแทน ที่มีรายการส่วนผสม ที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
We also have confirmation from your chemical and bio-sensors in the greater Philadelphia area that they are showing the presence of some of these compounds.เรายังมีคำยืนยัน จากอุปกรณ์ตรวจ เคมีและชีวะภาพ ของคุณในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย ว่ามีส่วนผสมของสารเคมีพวกนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Three of the compounds in common with the Farmer samples.ส่วนผสม3อย่างเหมือนที่เราพบ ในบ้านพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
It's blended.นั่นส่วนผสมสำคัญเลย The Ruins (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
It has to be. It has to be a formula with a patent application.ต้องมีแหงๆ พวกส่วนผสม ที่ให้ผลทางการรักษา Duplicity (2009)
- So tell me you have the formula.-ช่วยบอกฉันทีว่าคุณมีส่วนผสมนั่น Duplicity (2009)
If I find out this is because you don't have the formula and you think maybe I do, I'm gonna be seriously disappointed.ถ้ารู้ตอนหลังว่าเพราะอยากได้ส่วนผสมนั่น เลยแกล้งทำผมเคลิ้ม รับรองผมฉีกอกคุณแน่ Duplicity (2009)
This formula is nothing but a common skin cream.ส่วนผสมนี่ไม่มีอะไร มันแค่ครีมทาผิวธรรมดา Duplicity (2009)
You're wondering if I gave you a bogus formula.คุณกำลังสงสัยว่า ฉันให้ส่วนผสมปลอมกับคุณ Duplicity (2009)
I'll show you later in the dictionary. I'll go through the whole recipe with you.เดี๋ยวผมจะเปิดดิคชั่นนารีให้ดู เดี๋ยวจะช่วยดูส่วนผสมทั้งหมดให้ Julie & Julia (2009)
You will write the recipes for oeufs mollets.คงจะไม่พอใจนักถ้าฉันไมได้เข้าสอบ ให้คุณเขียนส่วนผสม for oeufs mollets. Julie & Julia (2009)
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่ Julie & Julia (2009)
I got the chef at Chez la Mère Michel to give me the recipe for beurre blanc.ฉันมีเชฟจาก เชซ ลา แมร์ มิเชล จะมาบอกส่วนผสมของ โบเร บลองค์ Julie & Julia (2009)
Bought the ingredients for boeuf bourguignon all over again.ซื้อส่วนผสมของ "boeuf bourguignon" ใหม่อีกรอบ Julie & Julia (2009)
Our firm was hired to do toxicity studies on a chemical compound.บริษัทผมถูกจ้างให้วิเคราะห์สารพิษจากส่วนผสมเคมี Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
The compound's being developed commercially under the name aracite.พัฒนาส่วนผสมเพื่อใช้ในการค้าในชื่ออาราไซต์ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Aracite seems to be an industrial compound, but since it's newly developed, finding out its exact purpose is going to be next to impossible.อาราไซท์น่าจะเป็นส่วนผสม ทางอุตสาหกรรม ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ การหาว่ามันจะเอาไปทำอะไร เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Anything that might help us.ค่ะ ฉันเขียนมันลงทั้งหมด และไม่มีส่วนผสมของยาเสพติด Grilled (2009)
Confidence, real or pretend, is your magic ingredient."เชื่อมั่น จริงใจ หรือเสแสร้ง เป็นส่วนผสมแห่งมนตรา Cold Comfort (2009)
You are jealous because you don't have the magic ingredient.คุณอิจฉาหล่ะสิ เพราะคุณไม่มีส่วนผสมแห่งมนตรา Cold Comfort (2009)
But we don't know the exact compoundแต่เราไม่รู้ส่วนผสมที่แน่นอน Time (2009)
You were right about glee club and football Being a killer combination. Yeah!คุณพูดถูกเรื่องร้องเพลงกับฟุตบอล มันเป็นส่วนผสมที่เจ๋งมาก Mash-Up (2009)
Ingredients for cupcakes For the stupid bake sale.ส่วนผสมคัพเค้ก ที่จะทำขาย Wheels (2009)
All in the name of blending in.ทั้งหมดอยู่ในส่วนผสมกันของชื่อ If I Had a Hammer (2009)
- can't beat the combo-- caffeine and sugar rush.เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุด คาเฟอีน กับ น้ำตาลเยอะๆ Road Kill (2009)
We came up with such a spectacular blend of drugs.เราได้สิ่งที่เป็น ส่วนผสมพิเศษของตัวยา A New Day in the Old Town (2009)
They have a secret ingredient. It's-ร้านนี้เขามีส่วนผสมสูตรลับเฉพาะ August (2009)
But the defining ingredient is love.แต่สุดท้ายทุกส่วนผสม ต่างลงตัวด้วยความรัก Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Now with some luck, we'll find the active ingredient.เอาล่ะถ้าเราโชคดี เราคงเจอส่วนผสม ที่ยังใช้ได้บ้าง Snakehead (2009)
I also secured large quantities of these chemicals above the tiles in the drop ceiling.ฉันก็แอบเอาส่วนผสมพวกนี้ เยอะมากๆไปไว้บน กระเบื้องเพดาน The Vengeance Formulation (2009)
Now, as I was saying, I prepared some concoctions this morning.ฉันพูดถึงไหนแล้วเนี่ย เช้านี้ ฉันได้เตรียมส่วนผสม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
A mixture of egg and honey, that was to be washed away by the rain.ส่วนผสมคือไขกับน้ำผึ้ง ถูกออกแบบให้ละลายด้วยน้ำฝน Sherlock Holmes (2009)
Very clever of, Reordan to find a paralytic that was activated by the combination of copper and water.ให้คนฉลาดอย่างรีโอดอล หายาที่ก่ออัมพาธ ที่ทำปฎิกิริยากับส่วนผสมของ ทองแดงและน้ำ Sherlock Holmes (2009)
That should do it.ส่วนผสมอย่างสุดท้ายน่ะ Alice in Wonderland (2010)
But the secret rare ingredient in this one is what Mr. Mouse ate:แต่ส่วนผสมลับสุดยอดก็คือนี่ สิ่งที่พวกหนูๆ กินเข้าไป Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I got it! I got it![พวกเขาได้ส่วนผสมแล้ว... Our Family Wedding (2010)
I'm your dad, but I'm not the person to ask for marriage advice from.[ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบถูกเตรียมในชั่วพริบตา] Our Family Wedding (2010)
Mixmaster flash.[ลองเติมส่วนผสมเพื่อที่จะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น] เราใส่มันฝรั่งดีมั้ย? - ก็ดี หั่นมันฝรั่งเลย [ลองเติมส่วนผสมเพื่อที่จะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น] Our Family Wedding (2010)
The oxygen isotopes we ingest through food and water are incorporated into the hydroxyl carbonic apatite of bone.The oxygen isotopes เราเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางอาหาร และน้ำเป็นส่วนผสมเข้ากับ\ hydroxyl carbonic apatite of bone. The Bones on the Blue Line (2010)
It's-it's a hybrid.มันเป็นส่วนผสม Brown Betty (2010)
Some popular early main ingredients included blueberry, anchovy, oyster, kidney bean and grape.พวกส่วนผสมที่นิยมหลักๆ อย่างเช่น บลูเบอรี่ แองโชวี่ หอยนางรม ถั่วแดงแล้วก็องุ่น The Precious Fragmentation (2010)
Fabric softener has permeated the soft tissue;ส่วนผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ซึมผ่าน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I mean, this stew is simply an amalgam of ingredients.ผมหมายถึง สตูว์นี้ใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงง่ายๆ Abiquiu (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents   FR: ingrédient [m] ; composant [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add[VI] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add[VT] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient
aggregate[N] ส่วนผสมของคอนกรีต
aggregate[N] ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน
alcoholic[ADJ] ผสมแอลกอฮอล์, See also: ที่มีสุราอยู่, ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
aloe[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
aloe vera[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
batter[N] ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
batter[VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
blend[N] ส่วนผสม
buttercream[N] ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
beat in[PHRV] ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
cheesecake[N] ชีสเค้ก, See also: เค้กชนิดหนึ่งที่มีชีสเป็นส่วนผสม
cobalt blue[N] สารสีน้ำเงินเข้มที่เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิเนียมออกไซด์
fold in[PHRV] เติมส่วนผสม (ด้วยช้อน)
Dagwood sandwich[N] แซนด์วิชชิ้นโตที่มีเนื้อ เนยแข็งและส่วนผสมหลายชนิด
dash[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย, See also: ส่วนผสมเล็กน้อย, Syn. bit, drop, soupcon, small amount
dose[VT] เติมส่วนผสม
dough[N] ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง), See also: ส่วนผสมขนมปัง, Syn. paste, batter
elegant[ADJ] (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
fixings[N] ส่วนประกอบที่จำเป็น, See also: ส่วนผสมที่จำเป็น
fudge[N] ขนมหวาน (ทำด้วยน้ำตาล, เนย, นม, ช็อคโกแล็ต และส่วนผสมอื่นๆ)
half-and-half[N] ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่าๆ กัน
ingredient[N] ส่วนผสม, See also: ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง, Syn. element, constituent, component
mix[N] ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mixture[ N] ส่วนผสม, See also: ของผสม, สารผสม, Syn. concoction, compound
mortar[N] ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ
mulled[ADJ] เหล้าองุ่นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเครื่องเทศ
quiche[N] แป้งอบกรอบใส่คัสตาร์ด เนย และส่วนผสมอื่นๆ
shrub[N] น้ำผลไม้มีส่วนผสมของอัลกอฮอล์และน้ำตาล
slurry[N] ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง เช่น ซีเมนต์
Terramycin[N] ยาฆ่าเชื้อแบ็กทีเรียที่มีส่วนผสมของ oxytetracycline
vulcanite[N] ยางซึ่งเป็นส่วนผสมของยางธรรมชาติกับกัมมะถัน, See also: วัสดุที่ใช้ในการทำเฝือกหรือทางทันตกรรม, Syn. ebonite
whiting[N] ผงชอล์กบริสุทธิ์สีขาว ใช้เป็นส่วนผสมในการทำสีหรือหมึก
whole milk[N] นมที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากวัวหรือสัตว์อื่น, See also: นมที่ไม่ได้แยกไขมันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
emulsify(อิมัล'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, See also: emulsification n. ดูemulsify emulsifier n. ดูemulsify
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
grog(กรอก) n. ส่วนผสมของเหล้ากับน้ำ,เหล้า
half-and ###SW. half adj. ครึ่งหนึ่ง. adv. เป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน. n. ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน,ส่วนผสมของนมและครีมเท่า ๆ กัน,ส่วนผสมของเหล้ามอลท์
ingredient(อินกรี'เดียนทฺ) n. ส่วนประกอบ,ส่วนผสม, Syn. element
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ
pewter(พิว'เทอะ) n. โลหะผสมที่มีส่วนผสมของตะกั่วหรือดีบุกเป็นสำคัญ,ภาชนะที่ทำด้วยโลหะผสมดังกล่าว
sludge(สลัดจฺ) n. เลน,โคลน,ตม,ปลัก,ขี้โล้,ขี้น้ำมัน,กากน้ำมัน,ตะกอนน้ำมัน,เลนถ่านหินหรือแร่,น้ำแข็งแตกที่ลอยเป็นเศษ,ส่วนผสมของผงละเอียดกับน้ำ,น้ำสกปรกที่อุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์, Syn. mire,ooze
slurry(สเลอ'รี) n. ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง,น้ำที่ข้น,น้ำเลน vt. ทำส่วนผสมดังกล่าว
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
solution(ซอลลิว'เชิน) n. ทางออก,วิธีแก้,การแก้ปัญหา,การอธิบาย,คำตอบ,วิธีการ,สารละลาย,การละลาย,ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันของสารตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป., Syn. mix,mixture,compound,explanation
vitamin d1n. ส่วนผสมของ sterol และ calciferol
whole milkn. นมที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากวัวหรือสัตว์อื่น,นมที่ไม่ได้เอาครีมออก

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
ingredient(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ,เครื่องปรุง
mash(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anodize (n ) เป็นการปรับสภาพของผิวโลหะที่มีส่วนผสมของ allumimium โดยให้ Al ทำปฎิกิริยากับ O2 ให้กลายเป็น alluminium-oxide ทำให้มีความคงทนต่อการขูดขีดสูงขึ้น ตัวอย่างที่อาจจะเห็นชัดเจนก็เช่น หัวน๊อต สีดำๆ หรือ หัวน๊อตมอเตอร์ไซต์ ที่ทำเป็นสีสันต่างๆ ซึ่งสีสันนั้น เกิดจากการผสมออกไซต์ของโลหะบางชนิดเข้าไป
Image:
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top