Search result for

*สิ้นเนื้อประดาตัว*

(35 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิ้นเนื้อประดาตัว, -สิ้นเนื้อประดาตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเนื้อประดาตัว[ADJ] indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Ant. รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Example: ขณะนี้พวกเขาทั้งหลายไม่มีที่พึ่งกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะตกงาน, Thai definition: ที่ไม่มีสมบัติหลงเหลือติดตัวอยู่เลย
สิ้นเนื้อประดาตัว[V] impoverish, See also: fleece, pauperize, Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, Ant. มั่งคั่งร่ำรวย, มั่งมี, Example: หล่อนสิ้นเนื้อประดาตัวในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะเล่นหุ้นโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ, Thai definition: ไม่มีสมบัติหลงเหลือติดตัวอยู่เลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ้นเนื้อประดาตัวว. ไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือติดตัว เช่น เขากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะหมกมุ่นในการพนัน กิจการค้าของเขาล้มเหลวจนสิ้นเนื้อประดาตัว.
ล่มจมก. สิ้นเนื้อประดาตัว เช่น ค้าขายขาดทุนจนล่มจม, ย่อยยับ, ฉิบหาย, เช่น บ้านเมืองล่มจม.
ล้มทั้งยืนก. ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน, สูญเสียสิ่งที่รักหรือปรารถนาอย่างยิ่งในทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.
ล้มละลายก. สิ้นเนื้อประดาตัว, หมดทรัพย์สมบัติของตัว.
ล่อนแก่นก. สิ้นเนื้อประดาตัว (ใช้แก่การพนัน) เช่น กินก่อนล่อนแก่น.
หมดตัว, หมดเนื้อ หมดตัวว. สิ้นเนื้อประดาตัว เช่น เขาถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, it's--ทุกคนต่างก็คิดว่าฉันสิ้นเนื้อประดาตัว Phoenix (2009)
So... I guess I really am flat broke.งั้น ฉันคิดว่า ฉันคงสิ้นเนื้อประดาตัวจริง ๆ In Plane Sight (2009)
Hank could lose everything.แฮงค์จะสิ้นเนื้อประดาตัว One Minute (2010)
He died in battle leaving my mother penniless.เขาตายในสงครามปล่อยให้แม่ข้าสิ้นเนื้อประดาตัว Gwaine (2010)
The court's out of money now, but if they get the loan, they can stop the revolution.ตอนนี้ราชสำนักสิ้นเนื้อประดาตัว แต่ถ้าพวกเขาได้เงินกู้ พวกเขาก็อาจขัดขวางการปฏิวัติสำเร็จ 1911 (2011)
He's targeting down-and-out businessmen struggling in their everyday life.เป้าหมายของเขาคือนักธุรกิจ ที่สิ้นเนื้อประดาตัวซึ่ง ดิ้นรนต่อสู้ในทุกๆวันของชีวิต Closing Time (2012)
Finch, this guy's about ready to hit rock bottom.ฟินช์ ผู้ชายคนนี้เกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว Root Cause (2012)
Millions upon millions, and they will lose everything.ล้านๆของล้านๆ และพวกเขาจะสิ้นเนื้อประดาตัว Risk (2012)
You know, losing a fortuneรู้มั้ย ต่อให้ผมสิ้นเนื้อประดาตัว Vendetta (2012)
When Maxwell died, we were nearly penniless.ตอนแม็กเวลล์ตาย เราเกือบสิ้นเนื้อประดาตัว Lineage (2012)
I don't have anything else left.ข้าน้อยสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว Two Swords (2014)
He hopes he has not offended Your Grace, but now he has nothing.เขาหวังว่า ท่านจะไม่รู้สึกถูกหมิ่นเกียรติ ฝ่าบาท แต่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว The Laws of Gods and Men (2014)
So...ไม่เหลือคนในครอบครัว แถมสิ้นเนื้อประดาตัว Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Poor guy's had a pretty tough year.ชายผู้ที่สิ้นเนื้อประดาตัว มีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งปี Mr. Monk and the Game Show (2004)
I say you're a flirt and you say you're broke.ฉันบอกว่าคุณเจ้าชู้คุณก็บอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว Super Rookie (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penniless[ADJ] ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว, See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก, Syn. insolvent, broke, indigent, in the red, Ant. solvent, in the black

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
down-and-out(เดาน'อันเอาท) adj. สิ้นเนื้อประดาตัว
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
insolvency(n) การล้มละลาย,ความสิ้นเนื้อประดาตัว
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top