Search result for

*สาวก*

(96 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สาวก, -สาวก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวก[N] disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count unit: องค์, Thai definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาวก้าว[V] stride, See also: march, step, Syn. สาวเท้า, ก้าว, Example: ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที, Thai definition: ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาสาวกน. พระสาวกชั้นผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้า ๘๐ องค์ ซึ่งรวมพระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์เข้าไว้ในจำนวนนั้นด้วย.
สาวกก. กิริยาที่ใช้มือรวบคอรวงข้าวหนักในนาดำหรือข้าวฟางลอยในนาเมืองขึ้นมาทั้งกอและรูดน้ำมาให้เป็นกำแล้วใช้เคียวเกี่ยวรวงข้าวนั้น.
สาวก้าวก. ก้าวยาวอย่างเร็ว, เดินเร็ว.
สาวกน. ศิษย์ของศาสดา.
สาวกระทืบหอน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indicaL.
อสีติมหาสาวกน. สาวกใหญ่ ๘๐ องค์ของพระพุทธเจ้า.
กล่อมหอก. ขับร้องหรือเล่นดนตรีเพื่อให้ครึกครื้นในพิธีแต่งงานบ่าวสาวก่อนถึงฤกษ์ส่งตัวเจ้าสาว.
ขวา(ขฺวา) ว. ตรงข้ามกับ ซ้าย, ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านทิศใต้เรียกว่า ด้านขวามือ ด้านทิศเหนือ เรียกว่า ด้านซ้ายมือ, ถ้าหันหลังไปทางต้นนํ้าหรือยอดนํ้า ด้านขวามือเรียกว่า ฝั่งขวา ด้านซ้ายมือเรียกว่า ฝั่งซ้าย, คู่กับซ้าย แต่ใหญ่กว่าหรือสำคัญกว่า เช่น มเหสีฝ่ายขวา อัครสาวกฝ่ายขวา.
ธาตุ ๔(ทาตุ-, ทาด) น. รากศัพท์ของคำบาลีสันสกฤตเป็นต้น เช่น ธาตุ มาจาก ธา ธาตุ ในความว่า ทรงไว้ สาวก มาจาก สุ ธาตุ ในความว่า ฟัง กริยา มาจาก กฤ ธาตุ ในความว่า กระทำ.
ภักต-, ภักตะ(พักตะ-) น. ผู้ภักดี, สาวก. (ส.)
มิสซาน. พิธีกรรมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อระลึกถึงพระเยซูที่ทรงสั่งเสียสาวกขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย โดยสัญญาว่า เมื่อประกอบพิธีแบ่งขนมปังดังที่พระองค์กระทำ พระองค์จะเสด็จมาประทับร่วมด้วยทุกครั้ง.
ศราพก, ศราวก(สะราพก, -วก) น. สาวก, ศิษย์.
สะเทิน ๑ว. ครึ่ง ๆ กลาง ๆ, กํ้ากึ่ง, เช่น สาวสะเทิน คือ เพิ่งจะขึ้นสาว หรืออยู่ในระหว่างสาวกับเด็กกํ้ากึ่งกัน.
สากิยบุตรน. สาวกของพระพุทธเจ้า.
สาวสะเทินน. หญิงที่อยู่ในวัยระหว่างสาวกับเด็กก้ำกึ่งกัน.
สำแดง ๓คำกล่าวประกอบชื่อผู้อื่นซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้า, เป็นสำนวนแปลบาลีเก่า ใช้ในที่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวก เช่น สำแดงอานนท์.
สู่ขอก. เจรจาขอหญิงจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อการแต่งงาน เช่น เขาขอให้พ่อแม่ไปสู่ขอลูกสาวกำนัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สาวกแฟนคลับ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
Because the daughter's sweating blood.เพราะลูกสาวก็มีเลือดออก Joy (2008)
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้... Babylon A.D. (2008)
Because, like an apostle, your task is not to interpret, but to deliver.เพราะว่า นายก็เหมือนกับสาวกคนอื่นๆ มันไม่ใช่หน้าที่ของนาย หน้าที่ของนายคือการปฏิบัติ Wanted (2008)
So, in order to be in a sisterhood, now we have to be popular?ถ้าเราเป็นเพื่อนสาวกลุ่มเดียวกัน ตอนนี้เราจะดังงั้นเหรอ? The House Bunny (2008)
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
The Lady with a Little Dog.หญิงสาวกับหมาน้อย The Reader (2008)
Once he had plundered the hallowed heights of Troy..." "...to the house of death. But they held fast in place, hoping that others might still come.เมื่อเขาได้ฉกชิงไปซึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทรอย" "หญิงสาวกับหมาน้อย" โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
"The Lady with the Little Dog by Anton Chekhov. ""หญิงสาวกับหมาน้อย" โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
Do you have The Lady with the Little Dog?มีเรื่องหญิงสาวกับหมาน้อยรึเปล่า The Reader (2008)
The Lady with the Little Dog.หญิงสาวกับหมาน้อย The Reader (2008)
The Lady with the Little Dog.หญิงสาวกับหมาน้อย The Reader (2008)
"The talk was that a new face had appeared on the promenade, a lady with a little dog.""ร่ำลือกันว่ามีคนแปลกหน้า มาเดินเล่นแถวนี้ หญิงสาวกับหมาน้อย" The Reader (2008)
Smiths fan.สาวกวง สมิทส์ 500 Days of Summer (2009)
My parents were headbangers.พ่อแม่ฉันเป็นสาวกเพลงร็อคน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
You got headbanger parents. That's awesome.พ่อแม่คุณเป็นสาวกเพลงร็อค นั้นมันเยี่ยมมากเลยนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
My daughter is scared to death of me.ส่วนลูกสาวก็กลัวว่าจะมีใครตายเพราะผมอีก Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
(WOMEN screaming)สาวกรี๊ดกร๊าด Fighting (2009)
A young lawyer with a fantastic new job and a dreamy doctor fianc?ทนายสาวกับงานใหม่ที่เยี่ยมยอด อย่างที่ฝันไว้ I Lied, Too. (2009)
I've got this sizzling slice of ass from the temp services under the desk taking dictation, if you get my drift.ผมจะมีสาวก้นงอนมากมายมาคอยบริการตลอด แม้กระทั่งใต้โต๊ะทำงาน ถ้าคุณเข้าใจความหมายของฉัน I Lied, Too. (2009)
It must be frustrating for someone who loves music as much as you to have a son who isn't interested and a daughter who can't even hear.คงจะน่าผิดหวังมากสำหรับคนที่รักดนตรีมากเหมือนหนู มีลูกชายที่ไม่ได้สนใจดนตรี และลูกสาวก็ไม่ได้ยินอะไรเลย Orphan (2009)
I saw them do it. I mean they killed my little girl, Nick.ผมเห็นพวกมันฆ่าลูกสาวกับตา นิค Law Abiding Citizen (2009)
If her family gets away, we've lost that little girl forever.ถ้าครอบครัวของเธอหนีไปได้ เราจะไม่ได้ตัวเด็กสาวกลับมาอีกเลย คุณโกหก Bloodline (2009)
He killed her quickly, With a single shot. The prior, younger victim, He spent more time with And stabbed 46 times.ก่อนหน้านั้น เหยื่อที่สาวกว่า เขาใช้เวลากับเธอมากกว่า และแทงเธอ 46 ครั้ง Omnivore (2009)
AND HE'S BEEN VANDALIZING PROPERTY FOR ALMOST ALL 18 OF THEM."... สาวก พวกเขาทำให้ข้าสบายขึ้น..." House on Fire (2009)
Yeah. Him and his cult.ใช่เขากับสาวก The Twilight Saga: New Moon (2009)
We leave the showing off to Sam and his disciples.ปล่อยแซทกับพวกสาวกโชว์อ๊อฟกันไป The Twilight Saga: New Moon (2009)
Good. Come on, let's get our fuck on.ก็ดี ไปป๊าบสาวกันพวก Cook (2009)
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
I love my brothers and sisters because they love me too.ฉันรักพี่ชาย ฉันรักพี่สาว พี่ชายพี่สาวก็รักฉัน Dogtooth (2009)
Are you certain Godric was abducted by the Fellowship of the Sun?แน่ใจนะว่า ก๊อดดริกโดนลักพาตัวไป โดยสาวกพระอาทิตย์? Never Let Me Go (2009)
I will infiltrate the Fellowship of the Sun.ฉันจะแทรกตัวเข้าไปในสาวกพระอาทิตย์ Never Let Me Go (2009)
I'm enrolling at Shinhwa University. Do you want to be friends?ส่วนฉันเพิ่งเข้ามหา'ลัยชินฮวาจ้ะ ถ้าอย่างนั้น เรามาเป็นพี่สาว-น้องสาวกันมั๊ย? Episode #1.16 (2009)
I could see how worried you were about Sookie infiltrating the Fellowship, and I thought Hugo could help.ฉันมองออกว่า คุณเป็นห่วงแค่ไหน เรื่องที่ซูกี้จะแทรกตัวเข้าไปในกลุ่มสาวก ฉันเลยคิดว่าฮิวโก้คงช่วยคุณได้ Hard-Hearted Hannah (2009)
You think a vampire's siding with the Fellowship to get Godric out of the way?เธอคิดว่า มีแวมไพร์เป็นพวกเดียวกับสาวก เพื่อเขี่ยก๊อดดริกให้พ้นทาง? Release Me (2009)
This is the Fellowship of the Sun?นี่น่ะเหรอ สาวกพระอาทิตย์? Release Me (2009)
Not until we know for sure the Fellowship has Godric.ไม่จนกว่าจะมั่นใจว่า สาวกจับตัวก๊อดดริกไป Release Me (2009)
Joined the Fellowship themselves.เข้าร่วมกับพวกสาวกฯแล้วล่ะมั้ง Release Me (2009)
Fellowship has your maker and your telepath, and still you do nothin'.สาวกจับตัวผู้สร้างของนาย กับแม่สาวโทรจิตไป นายกลับนิ่งเฉย Release Me (2009)
Maybe you think starting a war with the Fellowship will distract us from the truth--บางทีนายอาจจะคิดว่าการก่อสงครามกับพวกสาวก จะดึงเราจากความจริง Release Me (2009)
I'm at Fellowship of the Sun Church in the basement.ฉันอยู่ชั้นใต้ดินของโบสถ์แห่งสาวกพระอาทิตย์ Release Me (2009)
I'll infiltrate the Fellowship.ฉันจะแทรกเข้าไปในสาวกฯ Release Me (2009)
So you went to the Fellowship because you can't control yourself?นายเลยไปหาพวกสาวก? เพราะคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยนะ? Release Me (2009)
Okay, that's why I joined the Fellowship.โอเค เพราะงั้นฉันถึงเข้าร่วมพวกสาวกฯ Release Me (2009)
Tell him Sookie Stackhouse is in the basement of the Fellowship of the Sun Church.บอกเขาว่า ซูกี้ สแต๊กเฮ้าส์อยู่ชั้นใต้ดิน ของโบสถ์แห่งสาวกพระอาทิตย์ Release Me (2009)
And Jandi's boyfriend treats me like dirt.แฟนของพี่สาวก็หลบชั้นเหมือนชั้นเป็นเชื้อโรค Episode #1.25 (2009)
He's with the Fellowship.เขาเป็นพวกเดียวกับสาวกฯ Timebomb (2009)
The war has begun, you evil whore of Satan.สงครามเริ่มต้นแล้ว เจ้าสาวกแห่งซาตาน Timebomb (2009)
I'm with the Fellowship. You gotta let me in.ฉันมากับสาวกฯ ให้ฉันเข้าไปเหอะ Timebomb (2009)
I just want to say I'm real sorry for what the Fellowship put you through.ฉันอยากจะขอโทษจริงๆ สำหรับที่สาวกฯ ทำกับคุณ Timebomb (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
carry on[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carry on with
carry on with[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ, Syn. carry on
devotee[N] ผู้อุทิศตัว, See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส, Syn. follower, zealot enthusiast, Ant. unbeliever
disciple[N] ลูกศิษย์, See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก, Syn. follower, learner, Ant. agnostic
divine[N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
follower[N] ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
proselyte[N] ผู้เปลี่ยนศาสนา, See also: สาวก, สานุศิษย์, Syn. neophyte, disciple
proselytism[N] การเป็นสาวก, See also: การเปลี่ยนศาสนา
tunic[N] เสื้อคลุมรัดเอวของสาวกรีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
chela(คี'ละ) n. ก้ามของกุ้งหรือปู,สาวก,สานุศิษย์, See also: ship n.
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
paul(พอล) n. ชื่อคนผู้ชาย,ชื่อสาวกของพระเยซูคริต์

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discipleship (n ) การเป็นศิษย์, การเป็นสาวก
Patmose[พัท มอส] (n ) Patmos เป็นชื่อเกาะขนาดเล็กใน(เป็นภาษากริก) Aegean ทะเลและสามารถพบได้ระหว่างเกาะ Leros และ Ikaria. ... ประมงประวัติของพิพิธภัณฑ์เป็นนักท่องเที่ยว Philoproodos กล่าวกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญอัครสาวก” ... (ดูเพิ่ม นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ (John the Presbyter) และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมส (John of Patmos) ...ได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าททรงประทานให้พ่านทูตสวรรค์ และยอห์นเขียนขึ้นมาเป็นเล่มเรียกชื่อว่า "พระธรรมวิวรณ์"
sow one's wild oats ( ) มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับหลายคนในเวลาเดียวกันม , มั่วเซ็กส์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top