Search result for

*สับสนวุ่นวาย*

(89 entries)
(0.4808 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สับสนวุ่นวาย, -สับสนวุ่นวาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับสนวุ่นวาย[V] muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุกละหุกก. สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน.
ชุลมุน(ชุนละ-) ว. สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ เช่น เดินกันชุลมุน ชกต่อยกันชุลมุน.
ป่วนปั่นก. เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ เช่น ทะเลป่วนปั่น, สับสนวุ่นวายผิดปรกติ เช่น ใจคอป่วนปั่น ท้องป่วนปั่น บ้านเมืองป่วนปั่น, ปั่นป่วน ก็ว่า.
ปั่นป่วนก. เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ เช่น ทะเลปั่นป่วน, สับสนวุ่นวายผิดปรกติ เช่น ใจคอปั่นป่วน ท้องปั่นป่วน บ้านเมืองปั่นป่วน, ป่วนปั่น ก็ว่า.
ยุ่งว. อาการของสิ่งที่เป็นเส้นเป็นฝอยสับสนพัวพันกันถึงกับต้องสางจึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เช่น ผมยุ่ง ไหมพันกันยุ่ง, ไม่เรียบร้อย เช่น เขียนหนังสือยุ่งอ่านไม่ออก ข้าวของปนกันยุ่ง, อาการที่ทำให้สับสน เช่น ทำเรื่องยุ่ง, เรียกผู้ที่ชอบทำให้สับสนวุ่นวาย ว่า ตัวยุ่ง.
ยุ่งขิงว. ยุ่งมาก, นุงนัง, สับสนวุ่นวาย.
เละโดยปริยายหมายความว่า สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ เช่น ลูก ๆ ทำครัว วางข้าวของกันไว้เละ พ่อแม่ไม่อยู่ บ้านเละหมด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got my mind on so many other things. I got no money...ฉันสับสนวุ่นวายไปหมด ไม่มีเงิน Goodfellas (1990)
Belfast in the early '70s was chaos.เบลฟาสใน '70s ต้นเป็นความสับสนวุ่นวาย In the Name of the Father (1993)
It doesn't matter, we're a joke to them.ฉันกำลังมองหารูปแบบ ในความสับสนวุ่นวาย! มันไม่สำคัญว่าเรา ไม่ตลกกับพวกเขา Contact (1997)
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา GTO (1999)
Complete chaos.มันมีแต่ ความสับสนวุ่นวาย The Dreamers (2003)
It's been a madhouse here. Come on.ที่นี่สับสนวุ่นวาย มาเถอะ The Day After Tomorrow (2004)
Mere anarchy is loosed upon the world."ความสับสนวุ่นวายเริ่มแพร่กระจาย Chapter One 'The Second Coming' (2008)
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน Kung Fu Panda (2008)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
Yeah, but with their general destroyed along with their battleship, the droid commanders will be in chaos.ใช่ แต่ถ้านายพลของพวกมัน ถูกทำลายไปพร้อมๆ กับยานรบ หุ่นยนต์ดรอยบัญชาการ จะสับสนวุ่นวาย Storm Over Ryloth (2009)
This is a pattern often seen in those afflicted with dissociative personality disorder.นี่คือแบบอย่างที่เห็นบ่อยๆ ในจำพวกที่ถูกทำให้เจ็บปวดและแยกบุคลิกภาพที่สับสนวุ่นวายของตัวเอง Episode #1.6 (2009)
After Takeda's army was defeated his retainers scattered to the four winds, and our once glorious past was in shambles.หลังจากกองทัพทาเคดะแตก พวกทหารก็แยกย้ายกันไปคนล่ะทิศล่ะทาง แล้วอดีตที่รุ่งโรจน์ของเราก็เกิดสับสนวุ่นวาย Summer Wars (2009)
When I got to that room... there was chaos.เมื่อฉันไปถึงที่ห้อง.. มันสับสนวุ่นวาย I Saw What I Saw (2009)
Because th's the system now... chaos.เพราะว่าตอนนี้ระบบ... สับสนวุ่นวาย I Saw What I Saw (2009)
When we woke in this world... it was chaos.เมื่อเราตื่นขึ้นในโลกนี้ มันเป็นความสับสนวุ่นวาย 9 (2009)
It's simple chaos.มันสับสนวุ่นวาย Fly (2010)
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม? What Are We Really Made Of? (2010)
Naboo, by the trade federation, how many lives were thrown into chaos.นาบู , ของสหพันธ์การค้า หลายชีวิตตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย Assassin (2010)
During the chaos created by your package.ระหว่างกำลังสับสนวุ่นวายกับแพ็คเก็จของคุณนะสิ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
It's chaotic out there, all must carry a sword to protect his highnessทั่วทุกแห่งสับสนวุ่นวาย จึงต้องพกอาวุธเพื่อปกป้องฝ่าบาท The Lost Bladesman (2011)
We are in a world of fucked-up, Jess.เราอยู่ในโลกที่สับสนวุ่นวาย Soul of Fire (2011)
During the Spanish Inquisition, vampires exploited the chaos by satiating their appetites for blood and for lust.ในระหว่างการสืบสวนของสเปน แวมไพร์ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย เติมเต็มความอยากอาหาร ด้วยเลือดและกามา Cold Grey Light of Dawn (2011)
Because for creationists, it means that the idea of evolution, life arising from chaos, contradicts the second law.เพราะว่าสำหรับนักคิดแล้ว หมายถึงความคิดเรื่องการวิวัฒนาการ ที่ว่าชีวิตเติบโต มาจากความสับสนวุ่นวาย นั้น ขัดแย้งกับกฎข้อที่สอง Get Gellar (2011)
As time goes on, it's like we're playing pool -- the first thing we do Is we increase the chaos of the Universe.เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเรากำลัง เล่นสระว่ายน้ำ สิ่งแรกที่เราทำ คือเราเพิ่มความสับสนวุ่นวายของ จักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
And our opportunistic killer takes advantage of the chaos, injects her with bee venom...และฆาตกรของเราก็ฉวยโอกาส ใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวาย ฉีดเธอด้วยพิษผึ้ง BeeWare (2011)
He was Director of the CIA for three and a half tumultuous years before being elected vice president.เขาคืออดีตผู้อำนวยการของ ซีไอเอ 3 ปี ครึ่งแห่งช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวาย ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น รองประธานาธิบดี In Memoriam (2012)
When the day is creeping up on us and we must put in order the chaos of the night.เมื่อวันที่มีการคืบคลานขึ้นกับเรา และเราจะต้องใส่ในการสั่งซื้อ ความสับสนวุ่นวายของคืน The Invisible Woman (2013)
Complete chaos on the streets of D.C. There's total gridlock through...สับสนวุ่นวายที่สมบูรณ์บนถนนของซีมี gridlock ทั้งหมดผ่านการ ... White House Down (2013)
When they find out that we almost launched a nuclear attack, there's gonna be chaos.เมื่อพวกเขาพบว่าเราเกือบจะเปิดการโจมตีนิวเคลียร์ มีจะเป็นความสับสนวุ่นวาย เราต้องมีมัน White House Down (2013)
Lot of chaos in this crummy town since it all went to hell, but the one thing I've heard over and over again is,มีแต่ความสับสนวุ่นวายในเมืองนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องโดมนั้น แต่มีสิ่งนึงที่ฉันได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกคือ.. Let the Games Begin (2013)
For through the chaos a moment appeared.เพื่อผ่านความสับสนวุ่นวาย... ...โผล่ขึ้นมาจุดหนึ่ง. 300: Rise of an Empire (2014)
I must have gotten disoriented and wandered.ข้าคงจะสับสนวุ่นวาย และพูดวกวนนอกเรื่อง IV. (2014)
The very idea of cosmos out of chaos, a universe governed by the order of natural laws that we can actually figure out.ความคิดของจักรวาลออกมา จากความสับสนวุ่นวาย จักรวาลภายใต้คำสั่งของกฎธรรมชาติ ที่จริงเราสามารถคิดออก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us.รูรับแสงที่ไม่รวมความสับสนวุ่นวาย ของรังสีแสงภายนอกที่ล้อมรอบเรา Hiding in the Light (2014)
You know. Through all these confusion you stayed...รู้มั้ย แม้ว่ารอบตัวลูกจะสับสนวุ่นวาย Inside Out (2015)
We brought order where there was chaos, peace where there was nothing but war and bloodshed.เราได้นำคำสั่งที่ มีความสับสนวุ่นวาย ความสงบสุขที่ไม่มีอะไร แต่สงครามและการนองเลือด Last Knights (2015)
Roger that, Bell Four. Affirmative. Be advised it's chaotic down here.โรเจอร์ว่ามีความสับสนวุ่นวายที่นี่ ใช้ง่าย. San Andreas Quake (2015)
To get away from the hustle and bustle of your life in the US of A.หาทางหลีกหนีจากชีวิต ที่สับสนวุ่นวายในอเมริกา The Boy (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clutter[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้วุ่ยวาย, ทำให้ชุลมุน, ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, disorganise, disorganize, jumble, disorder
commotion[N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder
ferment[N] ความปั่นป่วน, See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, Syn. agitation, excitement, stir, Ant. calm, peacefulness
fluster[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน, Syn. turmoil, disturbance, upset, Ant. calmness
fluster[VI] รู้สึกปั่นป่วน, See also: รู้สึกสับสนวุ่นวาย
imbroglio[N] ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน), See also: ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก, Syn. confusion, crisis, difficulty
indigested[ADJ] ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน
jungle[N] ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
maelstrom[N] ความอลหม่าน, See also: ความปั่นป่วน, ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, Syn. turmoil, chaos
mixed-up[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
mix-up[N] สถานการณ์สับสนวุ่นวาย (เพราะตัดสินใจหรือทำผิดพลาด), Syn. muddle, mess, tangle
muck[N] ภาวะยุ่งเหยิง, See also: ภาวะสับสนวุ่นวาย
muddle[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, jumble, mix, complicate
muddle[N] ความวุ่นวาย, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสนวุ่นวาย, Syn. confusion, mess
muddled[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, Syn. confused
muss[VT] ทำให้สับสนวุ่นวาย, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. crumple, tousle, ruffle
muss[N] ความสับสนวุ่นวาย, See also: ความไม่มีระเบียบ, ความอลหม่าน, Syn. mess, chaos, turmoil
mussy[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. messy, untidy, rumpled
pandemonium[N] ความโกลาหล, See also: ความสับสนวุ่นวาย, Syn. turmoil, furor
pellmell[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm
pellmell[ADV] อย่างสับสนวุ่นวาย, See also: อย่างโกลาหล, Syn. quickly, hurriedly, frenetically, Ant. orderly, calmly
pell-mell[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm
pell-mell[ADV] อย่างสับสนวุ่นวาย, See also: อย่างโกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. quickly, hurriedly, frenetically, Ant. orderly, calmly
shambles[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความโกลาหล, สถานการณ์สับสนวุ่นวาย, Syn. chaos, confusion, mess, Ant. order
shambles[N] โรงฆ่าสัตว์, See also: ร้านขายเนื้อสัตว์, สถานที่ที่สับสนวุ่นวาย
stormy[ADJ] รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent
upset[ADJ] สับสนวุ่นวาย, Syn. disordered, messy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
whir(เวอร์) vi.,n. (เสียง,การ) บินกระหึ่ม,บินหวือ,ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ,เคลื่อนที่ดังกระหึ่มหรือดังหวือ,การสับสนวุ่นวาย, Syn. whirr,gyrate,revolve
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
tumult(n) ความสับสนวุ่นวาย,การเอะอะ,ความกระอักกระอ่วน
tumultuous(adj) สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kerfluffle[เคอร์ ฟลัฟ ฟัล] (n ) ความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดของมุมมองที่แตกต่างกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top