Search result for

*สลาก*

(97 entries)
(0.5593 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สลาก, -สลาก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาก[N] lots, Example: เขาทำสลากให้เด็กๆ จับ เพื่อรับของขวัญในวันปีใหม่, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: สิ่งเช่น ติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็กๆ ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย
สลาก[N] label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
จับสลาก[V] draw lots, Syn. จับฉลาก, Example: คณะกรรมการประกาศเรียกตัวแทนคณะไปจับสลากเพื่อให้ทราบลำดับและชุดของการแข่งขัน
สลากกินแบ่ง[N] lottery, See also: lottery ticket, Syn. ล็อตเตอรี่, Example: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Count unit: ฉบับ, ใบ
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, See also: sweepstake, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Example: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล[N] The Government Lottery Office
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล[N] Government Lottery Office

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลาก(สะหฺลาก) น. สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นต้น เช่น สลากภัต
สลากป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า สลากยา, ฉลาก ก็ว่า.
สลากกินแบ่งน. สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด, ลอตเตอรี่ หวย หรือ หวยเบอร์ ก็เรียก.
สลากกินรวบน. การพนันเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เจ้ามือรับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัว สามตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล ถ้าผู้เล่นแทงถูก เจ้ามือจ่ายเงินให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เขาถูกสลากกินรวบกินจนหมดตัว, ภาษาปากว่า กินรวบ หวยใต้ดิน หรือหวยเถื่อน
สลากกินรวบสลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด.
สลากภัต(สะหฺลากกะพัด) น. อาหารแห้งหรือผลไม้ถวายพระโดยวิธีจับฉลาก เช่น สลากภัตข้าวสาร สลากภัตทุเรียน.
สลาก(สะหฺลาก) ดู กระดี่ ๑.
กระดี่ ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล Trichogaster วงศ์ Belontiidae เช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า ครีบท้องยาวยื่นเป็นเส้น มี ๓ ชนิด คือ กระดี่หม้อ [ T. trichopterus (Pallas)] ข้างตัวมีลายหลายเส้นพาดขวาง มีจุดดำที่กลางลำตัวและคอดหางแห่งละ ๑ จุด ขนาดยาวได้ถึง ๑๕ เซนติเมตร, สลาก หรือ สลาง ก็เรียก, กระดี่นาง [ T. microlepis (Günther)] สีขาวนวล และ กระดี่นางฟ้าหรือกระดี่มุก [ T. leeri (Bleeker)] พบเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม, บางท้องถิ่นในแถบอีสานเรียก กระเดิด.
กาฟักไข่น. ชื่อการเล่นอย่างหนึ่ง ผู้เล่นหาไม้หรือของอื่นมาคนละชิ้นสมมุติเป็นไข่ มอบให้แก่ผู้ที่ถูกจับสลากสมมุติเป็นกา ผู้เป็นการักษาสิ่งนั้นไว้ในวงเขตที่กำหนด ผู้เล่นนอกนั้นคอยลักไข่.
กินแบ่งน. เรียกสลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายหักส่วนลดเป็นกำไร ว่า สลากกินแบ่ง.
กินรวบดู สลากกินรวบ.
งวดน. คราวที่กำหนด เช่น การออกรางวัลสลากกินแบ่งออกเป็นงวด, ลักษณนามเรียกจำนวนนับของคราวที่กำหนด เช่น แบ่งการชำระหนี้ออกเป็น ๕ งวด.
ฉบับลักษณนามเรียกหนังสือเล่มหรือหนังสือเป็นแผ่นที่ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่ง ๆ เช่น จดหมาย ๓ ฉบับ สลากกินแบ่ง ๕ ฉบับ หนังสือสัญญา ๒ ฉบับ.
ฉลากสลาก ก็ว่า
ต้นขั้วน. ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, หัวขั้ว ก็ว่า.
ติ้ว ๒น. ไม้ซี่แบน ๆ ชิ้นเล็ก ๆ มักทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ ๑-๒ คืบ ใช้สำหรับเป็นคะแนน เช่น ปักติ้ว นับติ้ว ถ้าส่วนปลายมีเครื่องหมายหรือตัวเลขกำกับไว้ ใช้สำหรับเสี่ยงทาย เช่น สั่นติ้วเซียมซี หรือสำหรับใช้แทนสลาก เช่น เอาติ้วไปขึ้นของ.
ทิ้งกระจาดน. ประเพณีทางศาสนาอย่างหนึ่งของจีน โดยนำอาหาร ข้าวสาร และเงินใส่กระจาดเล็ก ๆ ทิ้งให้คนยากจนแย่งกันแบบโปรยทาน ต่อมาใช้ทิ้งติ้วหรือสลากสำหรับนำไปขึ้นของแทน.
ใบดำใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร.
ใบแดงใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหาร
ไม่คิดไม่ฝันก. นึกไม่ถึง, เกินคาด, เช่น ไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑.
รางวัลน. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น รางวัลผู้มีมารยาทงาม รางวัลสังข์เงิน รางวัลตุ๊กตาทอง หรือเพราะชนะในการแข่งขัน เช่น รางวัลชนะเลิศในการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลชนะเลิศฟุตบอล หรือเพราะโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑
เรียงเบอร์น. ใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล เรียงตามลำดับหมายเลข.
ลม ๆ แล้ง ๆว. เลื่อนลอยเปล่า ๆ, ไม่มีผล, เช่น ฝันลม ๆ แล้ง ๆ ว่าจะถูกสลากกินแบ่ง.
ลอตเตอรี่น. สลากกินแบ่ง.
ลูกกัลปพฤกษ์น. ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน, โดยปริยายเรียกสลากที่ห้อยไว้ตามต้นไม้ให้คนสอยในงานกุศลหรืองานรื่นเริงเป็นต้น.
ว่าไม่ได้ว. ยังลงความเห็นไม่ได้, ยังไม่แน่นอน, เช่น ว่าไม่ได้เขาอาจจะถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑ ก็ได้.
สมมต, สมมติ, สมมติ-, สมมุติ, สมมุติ-(สมมด, สมมด, สมมดติ-, สมมุด, สมมุดติ-) สัน. ต่างว่า, ถือเอาว่า, เช่น สมมุติว่าได้มรดกสิบล้าน จะบริจาคช่วยคนยากจน สมมุติว่าถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑ จะไปเที่ยวรอบโลก.
สำนักงานน. สถานที่ทำการของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทห้างร้านเป็นต้น เช่น สำนักงานสลากกินแบ่ง สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน สำนักงานทนายความ.
เสี่ยงทายก. หาคำทำนายโชคชะตาของตนจากสลากหรือใบเซียมซีโดยการสั่นติ้วหรือโยนไม้เสี่ยงทายเป็นต้น.
หวยสลากกินแบ่ง.
หวยใต้ดินดู สลากกินรวบ.
หวยเถื่อนดู สลากกินรวบ.
หวยเบอร์น. สลากกินแบ่ง.
หางเลขเลขท้ายสลากกินแบ่งที่ได้รางวัล, โดยปริยายหมายถึงพลอยถูกผู้ใหญ่ดุหรือตำหนิไปด้วย เช่น หัวหน้าถูกผู้ใหญ่ดุ ลูกน้องก็เลยพลอยถูกหางเลขไปด้วย.
ออกเบอร์น. วิธีการขายของด้วยการทำสลาก กำหนดตัวเลข มักใช้เลขท้าย ๒ ตัวของลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ เป็นเลขที่ได้รับของ.
ออกรางวัลก. ออกเลขรางวัลสลากกินแบ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raffleสลากกินรวบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tag๑. ติ่ง๒. ติดสลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lottery ticketsสลากกินแบ่ง [TU Subject Heading]
Drug Labelingฉลากยา,ยา,การเขียนสลาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We should choose a lottery.เราควรจะเลือก การจับสลาก I Spit on Your Grave (1978)
I suggest we all draw lots for partners.ผมขอเสนอให้เราทุกคนจับสลากสำหรับคู่ Clue (1985)
I think that's your lot.และนี่ก็คือสลากของเธอ Labyrinth (1986)
Does that mean he won't be able to contribute to tombola?เขาเลยไม่ได้บริจาคให้กองสลากเลยใช่มั้ยล่ะ? The Constant Gardener (2005)
One lottery ticket I'll win First Prize todayขอจับสลากหนึ่งใบ วันนี้ต้องได้รางวัลใหญ่แน่ Always - Sunset on Third Street (2005)
And the first prize of today's raffle in aid of the roof appealต่อไปรางวัลที่หนึ่งในการจับสลากการกุศล เพื่อสร้างหลังคาใหม่ Mr. Bean's Holiday (2007)
Anybody have ticket 919?มีใครมีสลากหมายเลข 919 ไหมครับ Mr. Bean's Holiday (2007)
Will the customer holding card no. 253 please approach the ticket window...ลูกค้าหมายเลข 253 โปรดยื่นสลากที่ช่อง... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Once we confirm that this is a genuine winning ticketเรายืนยันมาแล้วนี่เป็นสลากที่ถูกรางวัล The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
For today we'll keep the ticketวันนี้เราจะเก็บสลากของคุณเอาไว้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
We have confirmed that you have a genuine winning ticketเราได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สลากของคุณเป็นใบที่ได้รับรางวัล The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- OMG. - I know. GOSSIP GIRL:ของฉันเป็นป้ายสลาก และมันก็ติดหนึบซะด้วย The Goodbye Gossip Girl (2009)
- You mean fix the lottery? - Yes.คุณหมายความว่ากำหนดการจับสลาก ใช่ Light (2009)
Get me a couple hundred more Deuces Wild tickets.ฉันได้หลายร้อยเลย มากกว่าสลากอีกใบแน่ะ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Don't forget to buy your raffle tickets...อย่าลืมซื้อตั๋ว จับสลากด้วยนะค่ะ... Let No Man Put Asunder (2010)
For the church raffle! Thanks, Mike!มาซื้อสลากสอยดาวเหรอ ขอบคุณ ไมค์! A Little Night Music (2010)
A raffle ticket?ตั๋วจับสลากใช่มั้ย The Boost Job (2010)
Have them draw straws for a seat?ให้พวกเขาจับสลากเลือกที่นั่งหรือ As You Were (2010)
It's a prize, of course you have to accept it!เธอควรรับมัน มันเป็นรางวัลจากการจับสลาก Episode #1.4 (2010)
Well, thanks to y'all, I can announce that we already filled every raffle slot for baked goods!ขอบคุณทุกคนค่ะ ฉันขอประกาศว่าเราเตรียม ขนมอบเป็นของจับสลาก ได้ครบหมดแล้ว The Help (2011)
Maybe we should draw lots to see who gets some more.บางทีพวกเราควรจับสลาก ว่าใครจะเป็นคนไปเอามาเพิ่ม The Darkest Hour (2011)
The multi-million- dollar winning lottery ticket is still remarkably unclaimed.ผู้ที่กลายเป็นเศรษฐีเงินหลายล้านดอล สลากยังไม่ได้ถูกเอามาขึ้นเงิน Pilot (2012)
I never bought that label, anyway.ผมไม่เคยซื้อสลากเลย ในแปดปีที่ผ่านมา Pilot (2012)
Roya Hammad is doing a story on veepstakes.โรยา ฮัมหมัดมาทำข่าวเรื่องสลากกินแบ่งฯ The Smile (2012)
We shall draw lots, and cut but shallow to prolong the game.เราจะจับสลาก, และตัด แต่ตื้น เพื่อยืดอายุการเล่นเกม Empty Hands (2012)
You just won the lottery.คุณเพียงแค่รับรางวัลจับสลาก Lone Survivor (2013)
Well, it's cheaper than a lottery ticket.ดีมันถูกกว่า กว่าสลากกินแบ่ง. One Chance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับสลาก[v. exp.] (jap salāk) EN: draw lots   FR: tirer au sort
สลาก[n.] (salāk) EN: lots ; lottery ticket   FR: billet de loterie [m]
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab   FR: étiquette [f]
สลากกินแบ่ง [n.] (salākkinbaeng) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[n. exp.] (salākkinbaeng ratthabān) EN: lottery ; sweepstake   FR: loterie nationale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballot[VI] ลงคะแนน, See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก, Syn. vote
drawing[N] สลาก, See also: ล็อตเตอรี่, การจับสลาก
label[N] ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
lot[N] การจับสลาก
lot[VT] จับสลาก, See also: จับฉลาก, Syn. cast, draw
lot[VI] จับสลาก, See also: จับฉลาก, Syn. cast, draw
lot[N] สลาก
lottery[N] สลากกินแบ่ง, See also: ล็อตเตอรี่
sweepstakes[N] เงินรางวัลในการพนัน, See also: เงินรางวัลสลากกินแบ่ง, Syn. prize money, reward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota

English-Thai: Nontri Dictionary
lot(n) จำนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห์
lot(vt) กะให้,แบ่งเป็นกองๆ,จับสลาก
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย
sweepstake(n) สลากกินแบ่งม้า,การแทงม้า,การพนันขันต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宝くじ[たからくじ, takarakuji] (n) สลากกินแบ่ง,ล็อตเตอรี่

German-Thai: Longdo Dictionary
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง , See also: Related: verlosen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top