Search result for

*สภาเทศบาล*

(35 entries)
(0.5603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สภาเทศบาล, -สภาเทศบาล-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
municipal councilสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal councilสภาเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
council, municipal; city councilสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
council, cityสภาเทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
council, city; city councilสภาเทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city council; council, municipalสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city council; council, cityสภาเทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City councilsสภาเทศบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The city council has also agreed to look into this, starting immediately;สภาเทศบาลเมืองก็เห็นพ้องด้วย ที่จะดำเนินการทันที Changeling (2008)
City council held a crisis assembly tonight.สภาเทศบาลเมือง เรียกประชุมด่วนอย่างกระทันหันในคืนนี้ Bainne (2010)
Starting with a list of names of all the council members and their families.เริ่มต้นจากบัญชีรายชื่อ ของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด และครอบครัวของพวกเขา There Goes the Neighborhood (2010)
He's always been a punk. Well, that punk is also a lawyer on the town council, Dad.แต่คนปัญญาอ่อนที่ว่านั่น เป็นทนายในสภาเทศบาลเลยนะพ่อ Bound (2011)
The mayor's office is up for grabs, and City Councilman Ed Griffin threw his hat in the ring today.ห้องทำงานนายกเทศมนตรี พร้อมที่จะถูกช่วงชิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เอ็ด กริฟฟิน ประกาศเข้าร่วมการเลือกตั้งในวันนี้ Bury the Lede (2012)
Alderman Richard Ford was in his second term at city hall.สมาชิกสภาเทศบาล ริชาร์ด ฟอร์ด อยู่ในวาระที่สองของเขาในการดำรงตำแหน่ง Midnight City (2015)
This old mate of mine from Chelmsford Grammar works for the council and he made sure the order came our way.เพื่อนเก่าฉัน จากโรงเรียนมัธยมเชล์มสฟอร์ด ทำงานที่สภาเทศบาล แล้วเขาช่วยให้สั่งของกับเรา Smell the Weakness (2017)
If this goes well we could end up on the council's list of approved suppliers.ถ้านี่เป็นไปด้วยดี เราอาจจะได้ เป็นผู้รับเหมาให้สภาเทศบาลก็ได้นะ Smell the Weakness (2017)
I need him to get the contract signed by his bum-chum down at the council.ฉันจะให้เขาเอาสัญญาไปให้ เพื่อนจอมตุ๋ยที่สภาเทศบาลเซ็น Smell the Weakness (2017)
There was an emergency council budget meeting last night.เมื่อคืนมีประชุมฉุกเฉิน สภาเทศบาล เรื่องงบประมาณ Smell the Weakness (2017)
The bloodsuckers on the council finally got their way.ไอ้พวกสูบเลือด ในสภาเทศบาลมันชนะจนได้ Smell the Weakness (2017)
Sarah, love, who do I have to sleep with around here to jump the waiting list for a council house?ซาราห์คนสวย ผมต้องนอนกับใคร ถึงจะได้ลัดคิวเข้าพบสภาเทศบาล Smell the Weakness (2017)
I'm sorry for being a dick to you about that council job.ฉันขอโทษที่ทำตัวเลวกับนาย เรื่องงานที่สภาเทศบาล Smell the Weakness (2017)
I think you should call a city council meeting.ฉันคิดว่าคุณควรจะเรียก การประชุมสภาเทศบาลเมือง Dante's Peak (1997)
- He's over at the city council chambers.- เขาไปที่ห้องสภาเทศบาลเมือง Dante's Peak (1997)
- I sent you here to look around, not to scare the hell out of the city council.- ผมส่งให้คุณที่นี่มองไปรอบ ๆ ไม่ได้สร้างความหวาดกลัวนรก ออกจากสภาเทศบาลเมือง Dante's Peak (1997)
City council has voted to name the freeway interchangeสภาเทศบาลลงมติเลือกชื่อแยกทางด่วน Do You Take Dexter Morgan? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาเทศบาล[n. exp.] (saphā thētsabān) FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m] (Belg.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
council[N] สภา, See also: สภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top