Search result for

*สปอร์*

(154 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สปอร์, -สปอร์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปอร์[N] spore, Example: เห็ดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์, Thai definition: เซลล์พืชซึ่งสามารถเกิดได้, Notes: (อังกฤษ)
พาสปอร์[N] passport, Syn. หนังสือเดินทาง, Example: วันนี้อย่าลืมไปทำพาสปอร์ต เดี๋ยวจะไม่ทันเวลา, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือประจำตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถสปอร์น. รถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์มีแรงขับเคลื่อนสูง มักเป็นรถตอนเดียว.
สปอร์น. หน่วยขยายพันธุ์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่คล้ายเมล็ดพืชแต่ไม่มีเอ็มบริโอ เมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมจะเจริญเป็นต้นใหม่ได้.
อับสปอร์น. โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มสปอร์ เป็นที่เกิดของสปอร์.
กระแตไต่ไม้ ๒น. ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. ในวงศ์ Polypodiaceae ขึ้นเกาะตามต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ชุ่มชื้น เหง้ามีขนเป็นปุยสีนํ้าตาลแก่คล้ายกระแต ใบมี ๒ ชนิด คือ ใบสร้างอับสปอร์ ยาวประมาณ ๑ เมตร เว้าเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ และมีอับสปอร์เป็นจุด ๆ สีนํ้าตาลเข้มใต้ใบ ใบไม่สร้างอับสปอร์ ขนาดประมาณฝ่ามือ ขอบจักหยาบ ๆ สีนํ้าตาล แข็งติดอยู่กับเหง้าจนผุ ไม่หล่นเหมือนใบสร้างอับสปอร์ ทำหน้าที่กักปุ๋ย, กระปรอกว่าว ใบหูช้าง สไบนาง สะโมง หรือ หัวว่าว ก็เรียก.
กระสือ ๒น. ชื่อเรียกเห็ดหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ที่เรืองแสงได้ในเวลากลางคืน อาจเรืองแสงเฉพาะบางส่วนหรือทุกส่วน มีสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด เช่น ชนิด chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) Karst. เรืองแสงสีเขียวในระยะเกิดสปอร์.
ชายผ้าสีดาน. ชื่อเฟินอิงอาศัยหลายชนิดในสกุล Platycerium วงศ์ Polypodiaceae เหง้าใหญ่สั้น ใบมี ๒ แบบ ใบที่ทาบกับต้นไม้เป็นใบไม่สร้างอับสปอร์ แผ่นใบตั้ง ไม่มีก้านใบ ติดอยู่กับต้นตลอดไป ส่วนใบสร้างอับสปอร์แผ่นใบตั้งขึ้นหรือห้อยลง ขอบหยักเว้า ใบจะร่วงไปตามอายุ.
ตีนตุ๊กแกชื่อพืชใกล้เคียงเฟินขนาดเล็กชนิด Selaginella helferiWarb . ในวงศ์ Selaginellaceae ใบเป็นเกล็ดเล็ก ๆ มีกลุ่มอับสปอร์เป็นแท่งที่ปลายกิ่ง, หญ้าร้องไห้ ก็เรียก.
เผาะ ๒น. ชื่อเห็ดชนิด Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan ในวงศ์ Astraeaceae เกิดใต้ดิน ดอกเห็ดอ่อน เป็นก้อนกลม เมื่อแก่โผล่ขึ้นมาเหนือดิน เปลือกนอกแข็งแล้วแตกเป็นแฉกคล้ายดาว กลางดอกเห็ดเป็นถุงกลมมีสปอร์สีนํ้าตาล ดอกอ่อนต้มสุกแล้วกินได้ เรียก เห็ดเผาะ พายัพเรียก เห็ดถอบ.
รา ๒น. ชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ไม่มีคลอโรฟิลล์ ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น ๒ พวก คือ ราเมือก และ ราแท้ แพร่พันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ ขึ้นเบียนหรืออยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้หลายช่วง [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prosorusโครงสร้างกำเนิดกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasporeพาราสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peridioleโพรงสร้างเบซิดิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peridiumผนังหุ้มส่วนสร้างสปอร์ [รา] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pycnidiosporeพิกนิดิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pycniosporeพิกนิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pycnosclerotiumพิกนิเดียมเทียมไร้สปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perisporeเยื่อหุ้มสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polystichous-อับสปอร์หลายแถว [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenosporeพาร์ทิโนสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leptosporangiumอับสปอร์จากเซลล์เดียว [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporangiophore๑. ก้านชูอับสปอร์๒. ใยรากำเนิดอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporangiosporeสปอแรงจิโอสปอร์, สปอร์ [รา] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporangiumอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporation; sporulationการเกิดสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporogenesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporeสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporeสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spore mother cell; sporocyteเซลล์กำเนิดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporicidal-ฆ่าสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporicideสารฆ่าสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swarm sporeสปอร์เคลื่อนที่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synangiumอับสปอร์ติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synaptosporyสปอร์ร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporangiolumอับสปอร์มีสปอร์น้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporiferous๑. -มีสปอร์๒. -สร้างสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporiparous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporiferousมีสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporiparous-สร้างสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporiferous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporocladiumแขนงใยรากำเนิดอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporocyte; spore mother cellเซลล์กำเนิดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporogenesis๑. การเกิดสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporation; sporulation]๒. การสืบพันธุ์ด้วยสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporogenesisการเกิดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spike๑. ช่อเชิงลด๒. กลุ่มอับสปอร์คล้ายช่อเชิงลด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporulationการสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporogenic๑. -เกิดเป็นสปอร์ได้๒. -สร้างสปอร์ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporogenous-สืบพันธุ์ด้วยสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporogenous-สร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporogenyการเจริญของสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporophoreใยรากำเนิดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporothallusแทลลัสสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporulation; sporationการเกิดสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporogenesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sorusกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
superficialesเฟิร์นมีอับสปอร์ตามแผ่นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soriferousมีกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scolecosporeสโกเลโคสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spermatiophoreใยรากำเนิดสปอร์มาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oösporeโอเออสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acrostichoid; coenosoriกลุ่มอับสปอร์เป็นพืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
auxosporeออกโซสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลา อี.โคไล เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง เนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอไรซ์
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Sports carsรถสปอร์[TU Subject Heading]
radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลาอี.โคไล ฯลฯ เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ ตัวอย่างอาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง และเนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอร์ไรซ์ [พลังงาน]
Active Transportการส่งผ่านสาร, แอคตีฟทรานสปอร์ต, วิธีขนส่งกัมมันต์, การขนส่งกัมมันต์, การขับเคลื่อน, การขนส่งแคลเซียมอย่างแอคทีฟ, การขนส่งแอ็คทิฟ, การดูดซึมแบบแอกทีฟ [การแพทย์]
Arthrosporeสปอร์รูปร่างรีเรียงต่อกันเป็นแนวยาว [การแพทย์]
Ascosporesแอสโคสปอร์ [การแพทย์]
Bacteria, Non Spore Famineกลุ่มจุลชีพไม่สร้างสปอร์ [การแพทย์]
Blastosporeลักษณะเป็นสปอร์รูปร่างกลม [การแพทย์]
Ectothrixอยู่ภายนอกเส้นผม,สปอร์เกาะอยู่รอบเส้นผม [การแพทย์]
Endosporesแบคทีเรียสร้างสปอร์ภายในเซลล์,เอ็นโดสปอร์,สร้างสปอร์ [การแพทย์]
Fusiformรูปร่างเหมือนกระสวย,ฟิวซิฟอร์ม,รูปกระสวย,รูปร่างเป็นกระสวย,สปอร์รูปกระสวย [การแพทย์]
embryo sacถุงเอ็มบริโอ, ส่วนที่มีลักษณะคล้ายถุงอยู่ภายในออวุลของพืช เปลี่ยนแปลงมาจากเมกะสปอร์  ภายในถุงเอ็มบริโอมีเซลล์ไข่และโพลานิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
megasporeเมกะสปอร์, เซลล์ที่เกิดจากเมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ ซึ่งจะเจริญไปเป็นแกมีโทไฟต์ที่สร้างเซลล์ไข่ขึ้นภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
megaspore mother cellเมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์, เซลล์ภายในออวุลของพืช เป็นเซลล์ที่จะสร้างเมกะสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
microsporeไมโครสปอร์, สปอร์ขนาดเล็ก ซึ่งจะเจริญไปเป็นแกมีไทไฟต์ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในพืชดอก เรียกว่า ละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sporeสปอร์, เซลล์ขนาดเล็กที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลาย ๆ ครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เมื่อแก่ตัวเข้าแต่ละเซลล์สามารถ จะงอกออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้  มักจะพบในพืชจำพวกเฟิน มอส และฟังไจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sporophyteสปอโรไฟต์, ชื่อที่ใช้เรียกพืชซึ่งมีวงชีวิตแบบสลับในช่วงที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n)  พืชระยะนี้สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fernเฟิน, พืชพวกหนึ่งในดิวิชันเทอคีโอไฟตา มีราก ลำต้น และใบอย่างแท้จริง ไม่มีดอกและเมล็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
passive transportแพสสีฟทรานสปอร์ต, การเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือไอออนของสารจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอกระบบ เช่น การออสโมซิส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sterilizationการทำไร้เชื้อ, การทำหมัน, 1.การทำไร้เชื้อ: การฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้ความร้อนภายใต้ความดันสูงในระยะเวลาพอเหมาะเพื่อทำลายจุลินทรีย์และสปอร์ทั้งหมด 2.การทำหมัน: การทำให้เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเข้าผสมพันธุ์กันได้ เช่น โดยการตัดอวัยวะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ทิ้งไปหรือกั้นทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Microcondiaสปอร์ขนาดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
11 am, on the knock, and with your new passports and documents.11 โมง ตรงเด๊ะ แล้วเรื่องพาสปอร์ตใหม่กับเอกสารของคุณ The Bank Job (2008)
You know that U.N. passports are impossible to fake.แล้วพาสปอร์ตยูเอ็นก็ไม่มีทางปลอมได้ Babylon A.D. (2008)
You need a passport. You need an identity.นายต้องมีพาสปอร์ต กับ หลักฐานแสดงตัว Babylon A.D. (2008)
You got a passport?นายมีพาสปอร์ตแล้วเหรอ Babylon A.D. (2008)
If she's okay, you're home free... and the tracking device in your passport will be deactivated.ส่งตัวเด็กผู้หญิงให้ฉัน แล้วนายก็เป็นอิสระ และอุปกรณ์ติดตามตัวใน.. พาสปอร์ตของนายจะถูกทำลาย Babylon A.D. (2008)
It's a missile linked to my passport.ขีปนาวุธเชื่อมโยงกับพาสปอร์ตผม.. Babylon A.D. (2008)
Tom has got the spotlight.แล้วสปอร์ตไลท์ก็สาดแสงมาที่ทอม Bolt (2008)
If you'd have asked, I could have taken his passport.ถ้าบอกก่อน ผมจะได้ยึดพาสปอร์ตเอาไว้ The Dark Knight (2008)
The magistrate is here.เอาหละเจ้าหน้าที่ปกครองมาแล้ว\เราจะยึดพาสปอร์ตคุณไว้ Jumper (2008)
We will hold on to your passport. Don't worry. You won't need it where you're going.ไม่ต้องห่วง ที่ที่คุณไปไม่ต้องใช้พาสปอร์ต Jumper (2008)
Alright. It's not hard for me to get you a passport.ก็ได้, มันไม่ยากสำหรับฉันที่จะหาพาสปอร์ทให้เธอ Episode #1.9 (2008)
Passport.พาสปอร์ต Body of Lies (2008)
Put an alert on his passports. All of themและระงับพาสปอร์ตทุกเล่ม Quantum of Solace (2008)
I need a passport and matching credit card.ฉันต้องการพาสปอร์ตและเครดิตการ์ดใหม่ Quantum of Solace (2008)
Mom, if you had to choose between atomizing anthrax or sarin, which would be more deadly?แม่ ถ้าต้องเลือก ระหว่างสปอร์แอนแทรกซ์กับซารีน อย่างไหนตายเร็วกว่ากัน WarGames: The Dead Code (2008)
Let me see the papers.ขอพาสปอร์ตด้วยครับ Death Note: L Change the World (2008)
And then I found a passport.แล้วฉันก็เจอพาสปอร์ต Boxed In (2008)
That passport,กับพาสปอร์ตนั่น Boxed In (2008)
I don't have my passport.ชั้นไม่มีพาสสปอร์ต Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Passport.พาสสปอร์ต. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I've got your passports and itinerary in hand.พาสปอร์ตและกำหนดการเดินทางของคุณอยู่ที่ผม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Your passports and travel itinerary.นี่พาสปอร์ตและเอกสารการเดินทางของคุณ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Passport or permit? Right there!-พาสปอร์ตหรือใบอนุญาต? Duplicity (2009)
I hope you kept your passports.ฉันอยากให้คุณเก็บพาสปอร์ตไว้ Duplicity (2009)
... we'regonnaneeddecentpassports....เราต้องใช้พาสปอร์ตพวกนั้น Duplicity (2009)
You also took your passports and the travel money.คุณเอาพาสปอร์ตกับเงินไปด้วย Duplicity (2009)
- Where's Ray's Canadian passport?-พาสปอร์ตแคนาดาคุณอยู่ไหน Duplicity (2009)
Yes, okay? Yes, I took the Canadian passport.ใช่ ตกลง ผมเอาพาสปอร์ตแคนาดามา Duplicity (2009)
What? I want a sports car and you want a teddy bear?อะไรนะฉันต้องการรถสปอร์ต และคุณต้องการตุ๊กตาหมีหรือ Invitation Only (2009)
Young guys cruising around in fancy sports carsเจ้าหนุ่มแล่น ขับรถสปอร์ตนั่น Invitation Only (2009)
And yet she still drives a Bentley.แล้วยัง... เธอยังขับรถสปอร์ตเบนท์ลีย์อยู่อีก Peekaboo (2009)
Rosso, did you fix the spotlight?รอซโซ่, คุณซ่อมสปอร์ตไลท์หรือยัง? [Rec] 2 (2009)
Abigail Reina Hansen died suddenly at 26 from myocarditis, a heart defect.กำลังส่งรูปจากพาสปอร์ตเธอมาให้ อืม เธอดูเหมือนจริงๆ Cold Comfort (2009)
Have you got my birth certificate? I need it to get a passport.สูติบัตรผมอยู่รึเปล่า ผมต้องใช้ทำพาสปอร์ต Nowhere Boy (2009)
These passports. It's us.พาสปอร์ตพวกนี้ เป็นของพวกเรา S.O.B. (2009)
The van was there with the passports.รถแวนจอดตรงโน้นพร้อมพาสปอร์ต S.O.B. (2009)
They were on Fox Sports Net last year.พวกเขาได้ออก ฟ็อกซ์ สปอร์ต เมื่อปีที่แล้ว Pilot (2009)
Well, good luck paying for it, because if you so much as apply for a passport, we're cuttin' you off.เพราะถ้าลูกไปทำพาสปอร์ต พ่อกับแม่จะตัดเงิน Everybody Says Don't (2009)
What we thought was ash was just millions of spores.ลองคิดว่าเถ้าเป็นแค่ล้านของสปอร์สิ Episode #3.5 (2009)
The spores are weaponized, reduced to a respiral idealสปอร์ถูกใช้เป็นอาวุธ ทำลายระบบทางเดินหายใจ Amplification (2009)
Airborne spores scattered that way,สปอร์แพร่กระจายไปทางนั้น Amplification (2009)
Sterilize lab equipment, and transfer spores.ฆ่าเชื้ออุปกรณ์แลป และการโอนย้ายสปอร์ รักคุณ [โทรศัพท์] Amplification (2009)
He's using light bulbs to carry spores.เขาใช้หลอดไฟบางๆบรรจุสปอร์ Amplification (2009)
But I managed to get a passport. I've run for office twice.แต่ฉันจัดการจนได้พาสปอร์ต ต้องไปเดินเรื่องตั้งสองที Vitamin D (2009)
did he say where he was headed?เก็บกระเป๋า เขาเอาพาสปอร์ตไปด้วยหรือเปล่า The Getaway (2009)
- What's the date of birth on his passport?วันเกิดในพาสปอร์ตเขา วันที่เท่าไร? Remains to Be Seen (2009)
You go out and you get yourself a big expensive sports carเธอออกไปซื้อรถสปอร์ตหรูๆแพงๆซะไป Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I... I checked his closet, and his passport was gone.ผมตรวจดูตู้เสื้อผ้าของเขา และพาสปอร์ตของเขาหายไป In Plane Sight (2009)
Tell me how your passport fits into that plan. Don't be naive.บอกผมซิว่า พาสปอร์ตของพ่อ อยู่ในเครื่องบินนั่นได้ยังไง อย่ามาทำซื่อ! In Plane Sight (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พาสปอร์[n.] (phātsapøt) EN: passport   FR: passeport [m]
รถสปอร์[n. exp.] (rot sapøt) EN: sports car   FR: voiture de sport [f]
สปอร์[n.] (sápø) EN: spore   FR: spore [f]
สปอร์[n.] (sapøt) EN: sport   FR: sport [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spore[N] เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ประเภทโปรโตซัว, See also: สปอร์, Syn. cell, germ
spore[VI] สร้างสปอร์
sporngium[N] ถุงสปอร์
spotlight[N] ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก, See also: สปอร์ตไลท์, Syn. limelight, footlight
spotlight[VT] ฉายสปอร์ตไลท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
ascomycete(แอสคะไมซีท') n. เชื้อราใน class Ascomycetes เช่น จำพวกยีสต์ซึ่งมีสปอร์เพศในถุง. -ascomycetous adj.
ascospore(แอสโคสพอร์') สปอร์จากภายในถุง (ascus) . -ascosporic, ascosporous adj. (spore formed within an ascus)
capsule(แคพ'เชิล) n. ถุงหุ้ม,ถุง,แคปซูล,ถุงกำเนิดสปอร์,ย่อ,สรุป adj. เล็กและแน่น,สั้นและจุความ, See also: capsular adj. ดู capsule
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
spore(สพอร์) n. สปอร์,เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือโปรโตซัวหรือเชื้อราหรือสาหร่ายทะเลบางชนิด., See also: sporal adj. sporoid adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
滅菌[めっきん, mekkin, mekkin , mekkin] การทำให้ปราศจากเชื้อ - การทำลายเซลล์ สปอร์ หรือไข่ ของสิ่งมีชีวิต จนทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อีก
胞子[ほうし, houshi] (n ) สปอร์
胞子[ほうし, houshi] (n ) สปอร์ , See also: R. spore

German-Thai: Longdo Dictionary
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top