Search result for

*ล่องลอย*

(95 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ล่องลอย, -ล่องลอย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่องลอย[V] float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ความคิดล่องลอย[N] autism, See also: imagination, melancholy, conjecture, Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูเขาน้ำแข็งน. ก้อนนํ้าแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารนํ้าแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล.
เรือพิฆาต ๑น. เรือหลวงสมัยโบราณ ทำหน้าที่ลาดตระเวนนำไปข้างหน้ากระบวนเรือเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค และอยู่ท้ายกระบวนคอยถวายอารักขา กระบวนหนึ่งมีหลายลำ เช่น เรือมังกรจำแลง เรือมังกรแผลงฤทธิ์ เรือเหราล่องลอยสินธุ์.
วิญญาณน. สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
สายน้ำน. กระแสนํ้าที่ไหลเห็นเป็นสายยาวไป เช่น เรือล่องลอยไปตามสายน้ำ.
หลุดลอยก. พ้นจากที่ยึดไว้แล้วล่องลอยไป เช่น เรือที่ผูกไว้ไม่แน่น พอถูกคลื่นซัดก็หลุดลอยไป ว่าวขาดหลุดลอยไป, โดยปริยายหมายความว่า สูญสิ้นสิ่งที่ควรจะได้หรือสิ่งที่หวังไว้ เช่น ลาภที่ควรได้หลุดลอยไป โอกาสหลุดลอยไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Screams of innocent people hung in the night air.เสียงหวีดร้องของผู้บริสุทธิ์\ ล่องลอยไปตามสายลม The Forbidden Kingdom (2008)
When he's out cold,ในระหว่างที่เขาล่องลอยแบบนั้น The Price (2008)
You can't just leave us hanging.คุณจะปล่อยให้เราล่องลอยไปมาไม่ได้นะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm just dicking around. Give me a hand.ไม่มั๊ง ผมคงเป็นแค่ผู้ชายล่องลอย อยู่ช่วยผมก่อนสิ Up in the Air (2009)
Oh no! The condoms that I had so much trouble buying and that I was gonna use after she was scared by that fake snake i put under the bridge!อือที่กล่องลอยนอยู่นู่น? Crows Zero II (2009)
Chuck's a social butterfly by nature.ชัคชอบทำตัวเหมือนกับผีเสื้อ ล่องลอยไปมา Chuck Versus the Predator (2009)
She swept me away.เธอทำให้ฉันล่องลอยมาเอง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Or, to favor of the winds and the currents, they will take the life to other shores.อาจล่องลอย ตามสายลมและสายน้ำ ซึ่งจะนำพวกมันไปที่ชายฝั่งอื่น Oceans (2009)
Will you feel his spirit in the airเธอจะรู้ถึงวิญญาณของเขา ล่องลอยในอากาศไหม The Bang Bang Club (2010)
I close my eyes and let the music take me.ฉันหลับตาแล้วล่องลอยไปกับเสียงเพลง Frankie & Alice (2010)
Letting our imaginations run away with us is exactly what we were told to do in your freshman address.ให้จินตนาการล่องลอยไปกับเรา เป็นสุนทรพจน์ที่ท่านพูด ตอนปฐมนิเทศนะครับ The Social Network (2010)
Well, then I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project.งั้นฉันก็ขอให้พวกเธอ จินตนาการล่องลอย ไปกับโปรเจคใหม่ก็แล้วกัน The Social Network (2010)
You know you don't pedal with your feet anymore, right?สูญเสียการเป็นตัวเองและปลดปล่อยไปกับใจที่ล่องลอย Our Family Wedding (2010)
Shut up.สูญเสียการเป็นตัวเองและปลดปล่อยไปกับใจที่ล่องลอย Our Family Wedding (2010)
Oh, Mom, they're gorgeous.ปล่อยให้ความเจ็บปวดล่องลอยออกไป] Our Family Wedding (2010)
Their senses flown.ความรู้สึกล่องลอย... The Thing in the Pit (2010)
* is more than thrilling * * it leaves me high... ** ก็ทำให้ฉันสั่นหวามไหว * * เหมือนได้ล่องลอยสูงขึ้นไป... * Melbourne (2010)
Now I just feel like everybody else, you know, like we're all just floating around in space.แต่ตอนนี้ ผมกับรู้สึกว่า เหมือนที่ทุกคนรู้สึก แบบ โดดเดี่ยวล่องลอยไปในอวกาศ Grilled Cheesus (2010)
Then you're gonna kiss me, and my heart will flutterแล้วคุณก็จูบฉัน แล้วใจฉันก็จะล่องลอย Brave New World (2010)
Tell me that in five minutes when we are soaring past the rings of Saturn.อีกห้านาทีค่อยบอกฉันใหม่ ตอนที่เราล่องลอยไปในอากาศแล้ว Truly Content (2010)
Jean's name is heard on the wind. Mixed with the sound of the assassin's breathing.ชื่อของ"จีน" ล่องลอยมาตามลม เคล้าด้วยเสียงลมหายใจของนักฆ่า Episode #1.10 (2010)
You better stop right there.สติล่องลอยไปไหนแล้ว? Episode #1.6 (2010)
in the warm New York 4 o'clock light we are drifting back and forth between each other like a tree breathing through its spectaclesในนิวยอร์คที่แสนอบอุ่นในเวลาบ่าย 4 โมง เราจะล่องลอยไปมา\ Nระหว่างกันและกัน เช่นลมหายใจของต้นไม้\ Nผ่านสายตา Beastly (2011)
I wonder what it would have been like to just float up off this planet with him.น้องจะยัง.. ล่องลอยอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่านะ Hick (2011)
He even flew into the center of Hurricane Charley.เขายังล่องลอยไปในศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนชาร์ลี We Bought a Zoo (2011)
And ever since then, people have reported seeing the ghost of Madeline O'Malley roaming the hallways waiting for her lover.และตั้งแต่ตอนนั้นเอง ที่เริ่มมีรายงานการพบเห็นวิญญาณ ของแมเดอลีน โอ'มัลลี่ย์ ล่องลอยไปตามทางเดิน เฝ้ารอคอยคนรัก The Innkeepers (2011)
♪ Now I'm feeling so fly ♪#ตอนนี้ฉันรู้สึกล่องลอยBlame It on the Alcohol (2011)
♪ Now I'm feeling so fly like a G6 ♪#ตอนนี้ฉันรู้สึกล่องลอย เหมือน G6# Blame It on the Alcohol (2011)
Then where does the essence from t original body go? Sssssssss-- Somewhere into the ether.แล้ววิญญาณของร่างจริงๆ ไปไหน ล่องลอยในอากาศ Original Skin (2011)
I'll let you go through withdrawal and then I will shoot you.ฉันจะปล่อยให้เธอล่องลอย และจากนั้นฉันจะยิงเธอซะ Alexandra (2011)
She should probably be off her feet with the dizziness.เธอคงล่องลอย Alexandra (2011)
They're quiet as shadows and as light as feathers.พวกมันเงียบดั่งเงามืด และเบาดั่งขนนกล่องลอย Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
If you are with your trouble when fighting happens--ͧ ͹ͧ A Golden Crown (2011)
You must have spent about two days setting up a fake murder, and you were bored.นายล่องลอยอยู่สองวัน จัดฉากคร่าคน แต่ก็ยังเบื่อ Out of the Chute (2011)
I'd only have to serve up fries until the medical board hearing.ก็ว่าจะใช้ชีิวิตล่องลอยไปก่อน จนกว่าบอร์ดแพทย์จะเรียกหาน่ะ The Dig (2011)
Our energies are flying everywhere all at once with no rhyme or reason.พลังของเราล่องลอย\ กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งหน เกิดขึ้นหายไป อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย Bound (2011)
Our energies are flying everywhere, all at once, with no rhyme or reason.พลังของเราล่องลอยอยู่ในทุกๆที่ เกิดขึ้นหายไป อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย Loner (2011)
The part where we put spells on boys and change our hair color and levitate.ช่วงตอนที่เราเสกคาถาใส่หนุ่มๆ และเปลี่ยนสีผมเรา และล่องลอยไปบนท้องฟ้า Heather (2011)
Mind drifting, eyelids drooping, and...ปล่อยใจล่องลอยไป ปิดตาลงแล้ว... Suspicion Song (2011)
♫Under the name of love, come to me .♫มันเหมือนว่าฉันได้ล่องลอยในอากาศ Episode #1.8 (2011)
Here you are on a boat You're adrift, you're afloatเจ้าอยู่บนเรือ ที่ล่องลอยไปอย่างอิสระ ไร้จุดหมาย Ice Age: Continental Drift (2012)
ERTs found faint traces of cherry-blossom pollen on one of the shoe prints at the crime scene.ทีมสำรวจเจอล่องลอยที่เจือจาง ของละอองเกสรดอกซากุระ ไม่มีรอยเท้าของใคร\ ในที่เกิดเหตุ Checkmate (2012)
Take me by the tongue#พาผมล่องลอยด้วยรสลิ้นของคุณ# Yes/No (2012)
But it's all right* *Take me by the tongue and I'll know you#แต่มันไม่เป็นไร#/N#พาผมล่องลอยด้วยรสลิ้นของคุณ# Yes/No (2012)
T*ake me by the tongue* *But it's all right#พาผมล่องลอยด้วยรสลิ้นของคุณ# #แต่มันไม่เป็นไร# Yes/No (2012)
♪ Yeah, we up, yeah, we up#ใช่, เราลอย เราล่องลอยBig Brother (2012)
♪ Yeah, we up, yeah, we up#ใช่, เราลอย เราล่องลอยBig Brother (2012)
♪ Yeah, we up, yeah, we up#ใช่, เราลอย เราล่องลอยBig Brother (2012)
♪ Yeah, we up, yeah, we up#ใช่, เราลอย เราล่องลอยBig Brother (2012)
♪ Yeah, we up, yeah, we up#ใช่, เราลอย เราล่องลอยBig Brother (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit lǿngløi) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture   
ล่องลอย[n.] (klǿng løi) EN: pontoon   
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrift[ADJ] ลอยไป, See also: ล่องลอย, Syn. drifting
drift along[PHRV] ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย, See also: แล่นไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย
drift along[PHRV] ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต), See also: ล่องลอย
drift[VI] ลอย, See also: ปลิว, ล่องลอย, Syn. breeze, flit, sail, float
float[VI] ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ, See also: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ, Syn. drift, sail, glide, Ant. sink
go adrift[PHRV] ล่องลอยไปอย่างอิสระ, See also: ลอยออกไป
ride[VI] ลอย, See also: ล่องลอย, Syn. float
waft[VI] ล่องลอยในอากาศ, Syn. drift, float
waft[VT] ทำให้ล่องลอยในอากาศ
waftage[N] การล่องลอยไปในอากาศ, Syn. waffing, conveyance
wafting[ADJ] ซึ่งล่องลอยไป, Syn. floating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
swim(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก, See also: swimmer n.
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก,มีส่วนที่คล้ายปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,สูง,ล่องลอย,กางปีก,ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
float(vi) ลอย,ล่องลอย,ท่วม,ปลิวสะบัด,ปล่อย
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอยอยู่ในอากาศ English: to hang in air

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top